Документ 1183-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава - 1360-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1183
Київ
Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }
{ Установити, що не використані в 2011 році суб’єктами
підприємницької діяльності ліцензії на експорт та
імпорт товарів, визначених у цій Постанові, дійсні
до 1 березня 2012 р., якщо інше не передбачено
відповідними міжнародними договорами України - див.
Постанову КМ № 1360 ( 1360-2011-п ) від 26.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2011 рік:
обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню,
згідно з додатком 1;
перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 2;
перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що
перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з
додатком 4;
перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 5;
перелік товарів із вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 6;
перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди
про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія
( 807_200 ), згідно з додатком 7;
перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 8.
2. Установити, що:
не використані в 2010 році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у
постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1406
( 1406-2009-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2010 рік" (Офіційний
вісник України, 2009 p., N 101, ст. 3533), дійсні до 1 березня
2011 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними
договорами України;
відповідно до статті 16 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) для митного оформлення
товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту
(імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця
фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може
перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній
ліцензії.
3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу ( 995_215 ) експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних
речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, зазначених
у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін
Монреальського протоколу ( 995_215 ).
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів,
зазначених у додатках;
інформувати щомісяця Державну митну службу про оформлені
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та
імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту
(імпорту) яких встановлено квоти.
5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству
економічного розвитку і торгівлі інформацію про обсяги здійсненого
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту
товарів, зазначених у додатках.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з|Обсяг квоти, грамів| | | УКТЗЕД | | | |( 2371в-14 )| | |-------------------------------+------------+-------------------| |Срібло (включаючи срібло з | 7106 | 1000000 | |покриттям із золота або | | | |платини) у необробленому або | | | |напівобробленому вигляді, або у| | | |вигляді порошку (крім | | | |банківських металів) | | | |-------------------------------+------------+-------------------| |Золото (включаючи золото з | 7108 | 80000 | |покриттям із платини) | | | |необроблене, напівоброблене або| | | |у вигляді порошку (крім | | | |банківських металів) | | | |-------------------------------+------------+-------------------| |Відходи або брухт дорогоцінних | 7112 | 500000 | |металів чи металів, плакованих | | | |дорогоцінними металами; | | | |інші відходи або брухт із | | | |вмістом дорогоцінних металів чи| | | |сполук дорогоцінних металів, | | | |використовувані | | | |головним чином для | | | |добування дорогоцінних | | | |металів | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
2. Обсяги квот встановлено в перерахунку на чисту вагу
дорогоцінного металу.
3. Експорт товарів здійснюється безпосередньо державною
установою "Державне сховище дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України" без ліцензій.
4. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
до банківських металів, здійснюються у порядку,
встановленому Національним банком.
5. Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів,
зазначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
без ліцензій.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно | | | з УКТЗЕД | | |( 2371б-14, | | | 2371г-14 ) | |--------------------------------------------------+-------------| |Фарби друкарські, визначені згідно із встановленою|3215 11 00 00| |Мінфіном та Держмитслужбою методикою, із захисними|3215 19 00 00| |властивостями, а саме*: | | | | | |світінням та зміною кольору в променях | | |ультрафіолетового світла | | | | | |невидимі при денному світлі, які мають світіння в | | |променях ультрафіолетового світла | | | | | |невидимі у променях інфрачервоного світла (тільки | | |для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00) | | |( 2371б-14 ) | | | | | |зміною кольору або стають невидимими при денному | | |світлі під час нагрівання більше +30 град.C | | | | | |проникаючі на зворотний бік паперу із зміною | | |кольору (тільки для коду згідно з | | |УКТЗЕД 3215 11 00 00) ( 2371б-14 ) | | | | | |оптичною мінливістю, яка змінює колір залежно від | | |кута зору або кута освітлювання (ovi - фарби) | | |(тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00) | | |( 2371б-14 ) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Тільки папір некрейдований з водяними знаками без |4802 55 | |вмісту волокон, одержаних механічним способом, |4802 56 | |або в якому такі волокна становлять не більш як |4802 57 00 00| |10 мас. % загальної маси волокна з масою 1 кв.м |4802 58 | |40 г або більше* | | |--------------------------------------------------+-------------| |Тільки папір некрейдований з водяними знаками з |4802 61 | |вмістом волокон, одержаних механічним способом, |4802 62 00 00| |більш як 10 мас. % загальної маси волокна* |4802 69 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для |3907 40 00 00| |лазерних систем зчитування** | | |--------------------------------------------------+-------------| |Обладнання для виробництва дисків для лазерних | | |систем зчитування**: | | |--------------------------------------------------+-------------| |термопластавтомат інжекційного штампування дисків |8477 10 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |прес-форми для термопластавтоматів інжекційного |8480 71 00 90| |штампування дисків | | |--------------------------------------------------+-------------| |матриці або штампи, які містять дані, необхідні |8523 80 91 00| |для штампування дисків |8523 80 93 00| | |8523 80 99 00| ------------------------------------------------------------------
_______________
* Ліцензії видаються тільки суб'єктам господарювання, які
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
крім суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт захисних
друкарських фарб за кодом згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00
( 2371б-14 ) для виготовлення пластикових карток Міжнародної
Платіжної Системи Visa International. Експорт та імпорт зазначених
товарів безпосередньо Національним банком для власних потреб та
потреб виробничих підрозділів здійснюються без ліцензії.
** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ). У
разі коли опис товару не відповідає опису, зазначеному в додатку,
але товар класифікується за наведеним у цьому додатку кодом, митне
оформлення такого товару здійснюється без ліцензії.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420
( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування речовини | Код згідно з | | | УКТЗЕД | | | ( 2371б-14 ) | |------------------------------------------------+---------------| |Тетрахлорид вуглецю | 2903 14 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромистий метил | 2903 39 11 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Трихлорфторметан (ХФВ-11) | 2903 41 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 42 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Трихлортрифторетан | 2903 43 00 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлортетрафторетан | 2903 44 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 44 90 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 2903 45 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Пентахлорфторетан (ХФВ-111) | 2903 45 15 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) | 2903 45 25 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) | 2903 45 30 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) | 2903 45 35 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214) | 2903 45 40 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) | 2903 45 45 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) | 2903 45 50 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) | 2903 45 55 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Тетрахлордифторетан (ХФВ-112) | 2903 45 20 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 46 10 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 46 20 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дибромтетрафторетан | 2903 46 90 00 | |------------------------------------------------+---------------| |Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан | 2903 49 10 00 | |(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), | | |тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), | | |трихлордифторетан (ГХВФ-122), | | |дихлортрифторетан (ГХФВ-123), | | |хлортетрафторетан (ГХФВ-124), | | |трихлорфторетан (ГХФВ-131), | | |дихлортрифторетан (ГХФВ-132), | | |хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан | | |(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), | | |хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан | | |(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), | | |гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), | | |пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), | | |тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), | | |трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), | | |дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), | | |1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), | | |1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан | | |(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), | | |пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), | | |тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), | | |трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), | | |дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), | | |хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), | | |тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), | | |трихлордифторпропан (ГХФВ-242), | | |дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), | | |хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), | | |трихлорфторпропан (ГХФВ-251), | | |дихлордифторпропан (ГХФВ-252), | | |хлортрифторпропан (ГХФВ-253), | | |дихлорфторпропан (ГХФВ-261), | | |хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан | | |(ГХФВ-271) | | |------------------------------------------------+---------------| |Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,| 2903 49 30 00 | |тетрабромфторетан, трибромдифторетан, | | |дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, | | |трибромфторетан, дибромдифторетан, | | |бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,| | |бромфторетан, гексабромфторпропан, | | |пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, | | |трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, | | |бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, | | |тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, | | |дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, | | |тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, | | |дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, | | |трибромфторпропан, дибромдифторпропан, | | |бромтрифторпропан, дибромфторпропан, | | |бромдифторпропан, бромфторпропан | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів.
2. Експорт та імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
2903 14 00 00-2903 46 90 00 ( 2371б-14 ) здійснюються
в особливих випадках їх використання згідно з
вимогами Монреальського протоколу ( 995_215 ).
3. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2903 19 10 00
( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб без
ліцензій.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420
( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини
і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році (крім товарів, що перевозяться
у контейнерах з особистим майном)

------------------------------------------------------------------ | Найменування товарів |Код згідно з УКТЗЕД| | | ( 2371б-14, | | | 2371г-14 ) | |--------------------------------------------+-------------------| |Лікарські засоби (ліки) (за винятком | 3004* | |товарів, включених до товарних позицій 3002,| | |3005 або 3006) ( 2371б-14 ), що складаються | | |із змішаних або незмішаних продуктів для | | |терапевтичного або профілактичного | | |застосування, у дозованому вигляді | | |(включаючи лікарські засоби у вигляді | | |трансдермальних систем) або розфасовані для | | |роздрібної торгівлі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Органічні синтетичні барвники визначеного | 3204* | |або невизначеного хімічного складу; | | |препарати, зазначені у примітці 3 до цієї | | |групи, виготовлені на основі органічних | | |синтетичних барвників; органічні синтетичні | | |продукти видів, які використовують як | | |флуоресцентні відбілювальні препарати або як| | |люмінофори, визначеного або невизначеного | | |хімічного складу | | |--------------------------------------------+-------------------| |Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) | 3208* | |на основі синтетичних полімерів або хімічно | | |модифікованих природних полімерів, | | |дисперговані або розчинені у неводному | | |середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 | | |до цієї групи | | |--------------------------------------------+-------------------| |Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) | 3209* | |на основі синтетичних полімерів або хімічно | | |модифікованих природних полімерів, | | |дисперговані або розчинені у водному | | |середовищі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Замазки для скла, садові замазки, цементи | 3214* | |смоляні, замазки (для ущільнення) та інші | | |мастики; шпаклівки для малярних робіт; | | |невогнетривкі суміші для підготовки поверхні| | |фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, | | |стелі тощо | | |--------------------------------------------+-------------------| |Косметичні препарати або засоби для макіяжу | 3304* | |та препарати для догляду за шкірою, крім | | |лікарських препаратів, включаючи | | |сонцезахисні препарати або препарати для | | |загару; засоби для манікюру та педикюру | | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби для догляду за волоссям | 3305* | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби для гігієни порожнини рота або зубів,| 3306* | |включаючи порошки та пасти для зубних | | |протезів; нитки, що використовуються для | | |очищення проміжків між зубами (зубоочисні | | |нитки), упаковані для роздрібної торгівлі | | |--------------------------------------------+-------------------| |Засоби, що використовуються перед голінням, | 3307* | |під час гоління або після гоління; | | |дезодоранти для тіла, препарати для | | |приготування ванн, депілятори, інші | | |парфумерні або туалетні і косметичні | | |препарати, не включені до інших товарних | | |позицій; дезодоранти для приміщень, | | |ароматизовані або неароматизовані, з | | |дезінфекційними властивостями або без них | | |--------------------------------------------+-------------------| |Поверхнево-активні органічні речовини та | 3401 30 00 00* | |засоби для миття шкіри у вигляді рідини або | | |крему та розфасовані для роздрібної | | |торгівлі, які містять або не містять мило | | |--------------------------------------------+-------------------| |Поверхнево-активні органічні речовини (крім | 3402* | |мила); поверхнево-активні препарати, засоби | | |для прання, миття (включаючи допоміжні мийні| | |засоби) та засоби для чищення із вмістом або| | |без вмісту мила (крім засобів, включених до | | |товарної позиції 3401) ( 2371б-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Мастильні матеріали (включаючи мастильно- | 3403* | |охолоджувальні емульсії для різальних | | |інструментів, засоби для змащування різі | | |болтів або гайок, засоби для видалення іржі | | |або антикорозійні засоби та засоби для | | |змащування форм для кращого видалення з форм| | |виробів, виготовлені на основі мастильних | | |матеріалів), а також засоби, які | | |використовують для масляної або жирової | | |обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра| | |та інших матеріалів, крім засобів, що | | |містять як основний компонент | | |70 мас. % або більше нафти або | | |нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних | | |мінералів | | |--------------------------------------------+-------------------| |Вакси та креми для чищення взуття, мастики, | 3405* | |полірувальні засоби для догляду за меблями, | | |підлогою, кузовами транспортних засобів, | | |склом або металом, пасти для чищення, | | |порошки та аналогічні засоби (у тому числі | | |папір, вата, повсть, фетр, неткані | | |матеріали, пластмаси або гума пориста, | | |просочені або вкриті цими речовинами), за | | |винятком восків товарної позиції 3404 | | |( 2371б-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Інсектициди, родентициди, фунгіциди, | 3808* | |гербіциди, засоби, що запобігають | | |проростанню паростків, та регулятори росту | | |рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні | | |засоби, подані у формах або упаковках для | | |роздрібної торгівлі або як препарати або у | | |вигляді готових виробів (наприклад, стрічки,| | |оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір | | |липкий від мух) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні | 3809* | |речовини), препарати для прискорення | | |фарбування або закріплення барвників, а | | |також інші продукти і готові препарати | | |(наприклад, препарати та засоби для обробки | | |та протрави) видів, які використовують у | | |текстильній, паперовій, шкіряній | | |промисловості або аналогічних виробництвах, | | |які в інших товарних позиціях не зазначені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Прискорювачі вулканізації каучуку готові; | 3812* | |багатоскладові пластифікатори для каучуку | | |або пластмаси, в інших товарних позиціях не | | |зазначені; антиоксиданти та інші | | |стабілізатори для каучуку або пластмаси | | |--------------------------------------------+-------------------| |Суміші, препарати та заряди для | 3813 00 00 00* | |вогнегасників; готові вогнегасні гранати та | | |бомби | | |--------------------------------------------+-------------------| |Розчинники та розріджувачі складні | 3814 00* | |органічні, в інших товарних позиціях не | | |зазначені; готові суміші для видалення фарб | | |або лаків | | |--------------------------------------------+-------------------| |Антифризні препарати та готові рідкі | 3820 00 00* | |протиобліднювальні суміші | | |--------------------------------------------+-------------------| |Препарати вогнезахисні, водонепроникні та | 3824 90 70 00* | |інші подібні захисні суміші, які | | |використовуються у будівництві | | |--------------------------------------------+-------------------| |Суміші з вмістом галогенованих похідних | 3824 71 00 00 | |метану, етану або пропану | 3824 74 00 00 | | | 3824 79 00 00 | | | 3824 72 00 00 | | | 3824 73 00 00 | | | 3824 78 00 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Продукти хімічного виробництва або суміжних | 3824 75 00 00 | |виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин| 3824 76 00 00 | | | 3824 77 00 00 | | | 3824 81 00 00 | | | 3824 82 00 00 | | | 3824 83 00 00 | | | 3824 90 98 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Прості поліефіроспирти з гідроксильним | 3907 20 29 00 | |числом більш як 100 | | |--------------------------------------------+-------------------| |Силікони у первинних формах | 3910 00 00* | |--------------------------------------------+-------------------| |Установки для кондиціонування повітря, до | 8415 | |складу яких входять вентилятори з двигуном | | |та прилади для змінювання температури і | | |вологості повітря, включаючи кондиціонери, в| | |яких вологість не регулюється окремо | | |--------------------------------------------+-------------------| |Холодильники, морозильники та інше | 8418 | |холодильне або морозильне обладнання, | | |електричне або інших типів; теплові насоси, | | |крім установок для кондиціонування повітря, | | |товарної позиції 8415 ( 2371г-14 ) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Градирні та аналогічне устатковання для | 8419 89 10 00 | |безпосереднього охолодження за допомогою | | |води, що циркулює (відбувається без | | |роздільної стінки) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Вогнегасники заряджені | 8424 10 | |--------------------------------------------+-------------------| |Автомати торговельні з умонтованими | 8476 21 00 00 | |нагрівальними або охолоджувальними | 8476 81 00 00 | |пристроями | | |--------------------------------------------+-------------------| |Охолоджувачі повітря випарного типу | 8479 60 00 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Зволожувачі та осушувачі повітря | 8479 89 97 90 | |--------------------------------------------+-------------------| |Зброя та засоби індивідуального захисту в | 9304 00 00 00* | |аерозольній упаковці | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Товари в аерозольній упаковці.
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів. У разі відсутності
озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у
переліку, митне оформлення здійснюється без
ліцензії.
2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 3204, 3208,
3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00,
3824 90 70 00, 3824 90 99 00 і 3910 00 00
( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб без
ліцензій.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420
( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

"Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. N 420 ( 420-2011-п )
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2011 році
{ Ліцензування імпорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14 ) 0207, 020900 набирає чинності з 1 липня 2011 року }
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД| | | ( 2371б-14 ) | |--------------------------------------------+-------------------| |М'ясо та їстівні субпродукти свійської | 0207 | |птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, | | |свіжі, охолоджені або морожені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Сало без пісних частин, свинячий жир і жир | 0209 00 | |свійської птиці, не витоплені та не виділені| | |іншим способом, свіжі або охолоджені, | | |морожені, солоні або в розсолі, сушені або | | |копчені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Інсектициди (крім ветеринарних лікарських |3808 50 00 00* | |засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що |3808 91* | |запобігають проростанню паростків, та |3808 92* | |регулятори росту рослин, родентициди (крім |3808 93* | |ветеринарних лікарських засобів), а також |3808 99* | |аналогічні їм засоби (крім дезінфекційних | | |засобів) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу
Міністерства екології та природних ресурсів виключно для
проведення державних випробувань та наукових досліджень.
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
аграрної політики та продовольства.
{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 420 ( 420-2011-п ) від
11.04.2011 }

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів із вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів,
експорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | | | УКТЗЕД | | | ( 2371б-14, | | | 2371в-14, | | | 2371г-14 ) | |-------------------------------------------------+--------------| |Зола, шлак та залишки (відходи), що містять |2620 19 00 00 | |переважно цинк, крім гартцинку | | |-------------------------------------------------+--------------| |Зола, шлак та залишки (відходи), що містять |2620 30 00 00 | |переважно мідь | | |-------------------------------------------------+--------------| |Чавун переробний легований, чавун дзеркальний |7201 50 | |-------------------------------------------------+--------------| |Феронікель |7202 60 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Феротитан |7202 91 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Феросплави |7202 99 80 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Зливки чорних металів для переплавлення |7204 50 00 00 | |(шихтові зливки) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в|7218 10 00 00 | |інших первинних формах | | |-------------------------------------------------+--------------| |Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) |7401 00 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Мідь нерафінована; аноди мідні для |7402 00 00 00 | |електролітичного рафінування | | |-------------------------------------------------+--------------| |Мідь рафінована та мідні сплави необроблені |7403 | |-------------------------------------------------+--------------| |Лігатури на основі міді |7405 00 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Порошки та луска з міді |7406 | |-------------------------------------------------+--------------| |Прутки, бруски та профілі мідні |7407 | |-------------------------------------------------+--------------| |Труби та трубки мідні |7411 | |-------------------------------------------------+--------------| |Решітки та сітки з мідного дроту |7419 99 10 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні без різьби (крім шайб, включаючи |7415 29 00 00 | |шайби пружинисті) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні з різьбою (крім гвинтів, болтів та |7415 39 00 00 | |гайок) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Господарчі вироби мідні та їх частини |7418 19 90 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби мідні |7419 | |-------------------------------------------------+--------------| |Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому |7601 20 91 00 | |стані | | |-------------------------------------------------+--------------| |Сплави алюмінієві вторинні інші |7601 20 99 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Вироби алюмінієві інші |7616 99 | |-------------------------------------------------+--------------| |Свинець необроблений |7801 | |-------------------------------------------------+--------------| |Виливниці та ливарні ковші |8454 20 00 00 | |-------------------------------------------------+--------------| |Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць |8454 90 00 | |та ливарних машин, призначених для використання в| | |металургії або ливарному виробництві | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Державним
агентством з управління державними корпоративними
правами та майном. У разі відсутності вмісту
легованих чорних металів, кольорових металів та їх
сплавів у товарах, наведених у переліку, митне
оформлення таких товарів здійснюється без
ліцензії.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420
( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
підлягає ліцензуванню у 2011 році
в рамках тарифної квоти відповідно до положень
Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія ( 807_200 )

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з|Обсяг тарифної квоти,| | | УКТЗЕД | метричних тонн* | | |( 2371а-14 )| | |-----------------------------+------------+---------------------| |Баранина або козлятина, | 0204 | 500 | |свіжа, охолоджена або | | | |морожена | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Перець роду Capsicum або роду| 0709 60 | 5000 | |Pimenta, свіжий або | | | |охолоджений | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі сушені, цілі, нарізані | 0712 | 500 | |шматками, скибками, | | | |подрібнені чи у вигляді | | | |порошку, але без будь-якої | | | |подальшої обробки | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Плоди сушені, крім тих, що | 0813 | 200 | |включені до товарних позицій | | | |0801-0806 ( 2371а-14 ); | | | |суміші горіхів або сушених | | | |плодів цієї групи | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Перець роду Piper; стручковий| 0904 | 500 | |перець роду Capsicum або | | | |пахучий перець роду Pimenta, | | | |сушені або подрібнені чи | | | |мелені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Рослини, частини рослин, | 1211 90 | 500 | |насіння та плоди, які | | | |використовуються в основному | | | |у парфумерії, медицині або | | | |для боротьби з комахами, | | | |паразитами тощо, свіжі або | | | |сушені, порізані або | | | |непорізані, подрібнені або | | | |неподрібнені, мелені або | | | |немелені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Кондитерські вироби з цукру | 1704 | 500 | |(включаючи білий шоколад), | | | |без вмісту какао | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Шоколад та інші готові | 1806 | 500 | |харчові продукти з вмістом | | | |какао | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Готові харчові вироби, | 1904 | 500 | |одержані шляхом здуття або | | | |смаження зерна зернових | | | |культур чи зернових продуктів| | | |(наприклад, кукурудзяні | | | |пластівці); зернові культури | | | |(крім кукурудзи) у вигляді | | | |зерна або пластівців, гранул | | | |чи оброблені іншим способом | | | |(за винятком борошна, | | | |крупки, крупів), попередньо | | | |проварені або приготовлені | | | |іншим способом, в іншому | | | |місці не зазначені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Печиво солодке сухе; | 1905 31 | 100 | |вафлі та вафельні облатки | 1905 32 | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі, плоди та інші їстівні | 2001 | 6000 | |частини рослин, приготовлені | | | |або консервовані з доданням | | | |оцту чи оцтової кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Томати, приготовлені або | 2002 | 4000 | |консервовані без додання оцту| | | |чи оцтової кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Овочі, приготовлені або | 2005 | 3000 | |консервовані без додання оцту| | | |чи оцтової кислоти, | | | |незаморожені, крім продуктів | | | |товарної позиції 2006 | | | |( 2371а-14 ) | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Варення, джеми, плодові желе,| 2007 | 100 | |мармелад, плодове або | | | |горіхове пюре, плодові або | | | |горіхові пасти, одержані | | | |шляхом теплової обробки, з | | | |доданням або без додання | | | |цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Плоди, горіхи та інші їстівні| 2008 | 500 | |частини рослин, приготовлені | | | |або консервовані іншим | | | |способом, з доданням або без | | | |додання цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин або| | | |спирту, в іншому місці не | | | |зазначені | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Соки з плодів (включаючи | 2009 | 3000000** | |виноградне сусло) або соки | | | |овочеві, незброджені та без | | | |додання спирту, з доданням | | | |або без додання цукру чи | | | |інших підсолоджувальних | | | |речовин | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Продукти для приготування | 2103 | 3000 | |соусів і готові соуси; | | | |смакові добавки та приправи | | | |змішані; порошок гірчиці та | | | |готова гірчиця | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Вина виноградні, включаючи | 2204 | 40000000** | |вина кріплені; сусло | | | |виноградне, крім продуктів | | | |товарної позиції 2009 | | | |( 2371а-14 ) | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Спиртові дистиляти та спиртні| 2208 20 | 100000** | |напої, одержані шляхом | | | |перегонки виноградного вина | | | |або вичавок винограду | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Спиртові напої | 2208 90 | 100000** | |-----------------------------+------------+---------------------| |Оцет харчовий та його | 2209 00 | 100000** | |замінники, одержані з оцтової| | | |кислоти | | | |-----------------------------+------------+---------------------| |Тютюн з невідділеною | 2401 10 | 10000 | |середньою жилкою | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Республікою
Македонія та Україною ( 807_200 ) від 18 січня 2001 р.,
ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | | | УКТЗЕД | | | ( 2371а-14 ) | |-------------------------------------------------+--------------| |Нафта сира українського походження | 2709 00 90 00| |-------------------------------------------------+--------------| |Газ природний у газоподібному стані | 2711 21 00 00| |українського походження | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка: Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
енергетики та вугільної промисловості.вгору