Документ 117-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 лютого 2011 р. N 117
Київ
Про внесення змін до Положення
про порядок формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок формування, ведення та
використання галузевого страхового фонду документації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 319 ( 319-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 588; 2006 р., N 22, ст. 1624), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 117
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок
формування, ведення та використання галузевого
страхового фонду документації
( 319-2002-п )

1. Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
"для проведення аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних
ситуацій - Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів.
Комплекти аварійно-рятувальної документації усіх потенційно
небезпечних об'єктів підлягають закладенню до страхового фонду
документації;".
2. Доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
"Перелік об'єктів, склад проектної і робочої документації для
будівництва, яка закладається до страхового фонду документації, та
її комплектність визначаються ДСТУ 33.201 "Страховий фонд
документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва.
Порядок створення", ДСТУ 33.110 "Страховий фонд документації.
Комплектність документації для створення. Загальні вимоги",
ДСТУ 33.112 "Страховий фонд документації. Підготування та
відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти
будівництва. Технічні вимоги".".
3. У пункті 18:
у першому реченні слова "кошторисну вартість" замінити
словами "зведений кошторисний розрахунок вартості";
друге речення після слів "робіт з" доповнити словами
"формування, ведення та".вгору