Про призначення Міністра закордонних справ Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 06.06.19911156-XII
Документ 1156-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення Міністра закордонних справ
Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 28, ст. 350 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Зленка Анатолія Максимовича Міністром
закордонних справ Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 червня 1991 року
N 1156-XIIвгору