Документ 1086-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2018, підстава - 250-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1086
Київ

Про затвердження Порядку тимчасового вилучення
посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення
{ Назва Постанови в редакції Постанов КМ
N 1166 ( 1166-2011-п ) від 16.11.2011
N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1166 ( 1166-2011-п ) від 16.11.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 476 ( 476-2015-п ) від 08.07.2015
N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015
N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017
N 250 ( 250-2018-п ) від 04.04.2018 }

Відповідно до статті 265-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
1. Затвердити Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія
на транспортний засіб та його повернення, що додається. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011, N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1086

ПОРЯДОК
тимчасового вилучення посвідчення водія на
транспортний засіб та його повернення
{ Назва Порядку в редакції Постанов КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011, N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
{ У тексті Порядку слова "підрозділу Державтоінспекції" замінено
словами "територіального, у тому числі міжрегіонального органу
патрульної служби" згідно з Постановою КМ N 476 ( 476-2015-п )
від 08.07.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового вилучення
посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011; в редакції Постанови КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
2. Тимчасове вилучення посвідчення водія на транспортний
засіб здійснюється поліцейським. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011; в редакції Постанови КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
3. Посвідчення водія тимчасово вилучається за наявності
підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ), за яке може бути накладено адміністративне стягнення у
вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.
4. У разі вчинення правопорушення, за яке передбачено
накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права
керування транспортним засобом, складається протокол про
адміністративне правопорушення у двох примірниках і тимчасово
вилучається посвідчення водія, про що робиться запис у протоколі.
5. До винесення судом постанови у справі про адміністративне
правопорушення та набрання нею законної сили поліцейський видає
водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом
строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення.
Форма зазначеного тимчасового дозволу затверджується МВС. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
6. Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві:
за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний
строк рішення про позбавлення водія права керування транспортним
засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про
адміністративне правопорушення;
після виконання водієм постанови суду про накладення
адміністративного стягнення або подання до територіального органу
Національної поліції копії постанови суду про закриття справи
(крім випадків, коли справу про адміністративне правопорушення за
тим самим фактом закрито у зв’язку з передачею матеріалів
прокурору або органу досудового розслідування); { Абзац третій
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012, N 888 ( 888-2015-п ) від
28.10.2015 }
у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права
керування транспортним засобом (крім осіб, які отримали
посвідчення водія вперше) після закінчення визначеного строку
позбавлення права керування транспортним засобом, проходження в
установленому порядку позачергового медичного огляду щодо
придатності до керування транспортним засобом та успішного
складення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС
теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування
транспортним засобом відповідної категорії. { Абзац четвертий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015; в редакції Постанови КМ N 161
( 161-2017-п ) від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 250 ( 250-2018-п ) від 04.04.2018 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

11. Вилучене посвідчення водія передається для зберігання до
відповідного територіального органу МВС* в установленому МВС
порядку. { Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011, N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 161
( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 161
( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
___________________
*До створення відповідних територіальних органів МВС вилучене
посвідчення водія передається на зберігання територіальним органам
Національної поліції.
{ Порядок доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }вгору