Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 377
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.20021034
Документ 1034-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2016, підстава - 1038-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 2002 р. N 1034
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1038 ( 1038-2016-п ) від 28.12.2016 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 березня 1999 р. N 377

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня
1999 р. N 377 ( 377-99-п ) "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону
України "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 11, ст. 430; 2001 р., N 39, ст. 1760) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2002 р. N 1034
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
( 377-99-п )

1. У переліку посад журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних
працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного
органу державної влади або органу місцевого самоврядування,
затвердженого зазначеною постановою, у розділі "Друковані засоби
масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є міські
(крім міст Києва та Севастополя) ради" слова "Кореспондент,
літературний співробітник" замінити словами "Оглядач,
кореспондент, літературний співробітник".
2. У Порядку обчислення стажу роботи для встановлення
щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій
журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та
державних інформаційних агентств, затвердженому зазначеною
постановою:
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"стаж державної служби, обчислений відповідно до Порядку
обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213 із наступними змінами)";
2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"роботи на посаді диктора державного і комунального засобу
масової інформації до 31 грудня 1995 року".вгору