Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 12.05.19911024-XII
Документ 1024-XII, текущая редакция — Принятие от 12.05.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про захист прав споживачів"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст. 380 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) з 1 жовтня 1991 року.
2. Кабінету Міністрів Української РСР: прийняти рішення, необхідні для застосування цього Закону; привести у відповідність з названим Законом постанови та
розпорядження Ради Міністрів Української РСР; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами Української РСР їх нормативних актів, у тому числі
інструкцій, що суперечать Закону Української РСР "Про захист прав
споживачів"( 1023-12 ); створити в республіці спеціальний державний орган по захисту
прав споживачів; у подальшій роботі над законопроектами передбачати захист
прав та інтересів громадян як споживачів в інших сферах
життєдіяльності людини.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 травня 1991 року
N 1024-XIIвверх