Питання державної реєстрації творчих спілок
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Свідоцтво від 06.07.19981017
Документ 1017-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.04.2016, підстава - 280-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 1998 р. N 1017
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 280 ( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }
Питання державної реєстрації
творчих спілок
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000
N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011
N 839 ( 839-2015-п ) від 07.10.2015 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію
творчих спілок;
зразок свідоцтва про державну реєстрацію творчої спілки.
2. Міністерству юстиції забезпечувати замовлення та
постачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію творчих
спілок. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 633
( 633-2011-п ) від 15.06.2011, N 839 ( 839-2015-п ) від
07.10.2015 }

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1017
РОЗМІРИ І ПОРЯДОК
справляння плати за державну реєстрацію творчих спілок

1. Установлюються такі розміри плати за державну реєстрацію:
всеукраїнської творчої спілки - десять неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян
територіального осередку - п'ять неоподатковуваних
всеукраїнської творчої спілки мінімумів доходів
та регіональної (місцевої) громадян
творчої спілки
2. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
всеукраїнської творчої спілки, її територіального осередку та
регіональної (місцевої) творчої спілки встановлюється плата в
розмірі 50 відсотків суми реєстраційного збору, визначеного згідно
з пунктом 1.
3. Кошти, одержані від державної реєстрації та видачі
дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію всеукраїнських творчих
спілок, їх територіальних осередків і регіональних (місцевих)
творчих спілок, зараховуються до державного бюджету.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 501 ( 501-2000-п ) від
16.03.2000 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1017
Зразок
Державний Герб України
УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ

(Зворотний бік) Мета діяльності ____________________ _____________________________ СВІДОЦТВО _____________________________ про державну реєстрацію творчої спілки _____________________________ ______________________ 199 р. _____________________________ _____________________________ назва творчої спілки _____________________________ _____________________________ Статус творчої спілки _____________________________ ______________________________ _____________________________ _____________________________ Вищий орган управління _________________________ _____________________________ ________________________________________ _____________________________ ________________________________________ _____________________________ _____________________________ Територія, на яку поширюється діяльність _____________________________ творчої спілки _____________________________ ________________________________________ _____________________________ ________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Керівник реєструючого органу _____________________________ _________________
МПвгору