Питання створення та запровадження електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 05.12.20121007-р
Документ 1007-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 грудня 2012 р. № 1007-р
Київ

Питання створення та запровадження електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”

1. Схвалити Концепцію створення електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції створення електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”, що додається.

3. Державній податковій службі створити та забезпечити з 1 січня 2013 р. запровадження електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. № 1007-р

КОНЦЕПЦІЯ
створення електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”

Загальна частина

У процесі переходу від фіскальної моделі роботи до сервісної для органів державної податкової служби велике значення має налагодження партнерських відносин з платниками податків, визначення ефективного механізму взаємодії зазначених органів та платників податків у режимі реального часу. Для забезпечення такої взаємодії необхідно створити електронний сервіс “Електронний кабінет платника податків” (далі - електронний сервіс), що сприятиме правильному і зручному обчисленню та своєчасній сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів).

Концепція розроблена з урахуванням положень Конституції України, Податкового кодексу України, Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”, а також інших нормативно-правових актів.

Мета Концепції

Метою Концепції є розширення переліку послуг, що надаються органами державної податкової служби платникам податків з використанням електронного сервісу, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірності інформації, що подається платниками податків до органів державної податкової служби, підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів державної податкової служби.

Електронний сервіс створюється з метою надання платникам податків можливості працювати з органами державної податкової служби у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису на безоплатній основі.

Робота з електронним сервісом здійснюється з персонального комп’ютера платника податків, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням електронного цифрового підпису та авторизації такого платника.

Шляхи, способи та строки реалізації Концепції

Реалізувати Концепцію передбачається двома етапами.

На першому етапі (2013 рік) передбачається:

проведення інформаційної кампанії з питань надання платникам податків послуг на безоплатній основі з використанням електронного сервісу;

запровадження подання декларацій у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису, забезпечення перегляду поданої та/або сформованої податкової звітності з використанням електронного сервісу (компонент “Податкова звітність”);

забезпечення доступу платника податків до його особового рахунку, зокрема до інформації про заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), з використанням електронного сервісу (компонент “Розрахунки з бюджетом”);

узагальнення результатів здійснення заходів за першим етапом реалізації Концепції та розроблення в разі потреби пропозицій щодо удосконалення законодавства.

На другому етапі (2014 рік) передбачається:

запровадження розрахунку пені, формування та заповнення платіжних документів щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), їх сплати до бюджету з використанням банківських платіжних систем та електронного сервісу (компонент “Розрахунки з бюджетом”);

забезпечення доступу платника податків до його індивідуального податкового календаря з метою інформування про строки подання податкової звітності та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), відомостей, сформованих на підставі податкової звітності, інформації про перелік та обсяг податкових пільг, наданих відповідно до законодавства, документів, виданих органами державної податкової служби (довідок, торгових патентів, свідоцтв, посвідчень тощо), повідомлень щодо оподаткування, зокрема розбіжностей у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних з даними контрагентів, і допущених помилок у податковій звітності з метою їх самостійного виправлення (без накладення штрафних санкцій) з використанням електронного сервісу (компонент “Інформаційний блок”);

запровадження офіційного листування з органами державної податкової служби з питань оподаткування, отримання відповідних консультацій з використанням електронного сервісу (компонент “Спілкування з органами державної податкової служби”);

узагальнення результатів здійснення заходів за другим етапом реалізації Концепції та розроблення в разі потреби пропозицій щодо удосконалення законодавства.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

запровадити подання декларацій у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису та зменшення витрат часу на подання платниками податків податкової звітності;

забезпечити своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у повному обсязі;

запобігти помилкам у податковій звітності та платіжних документах щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зменшити кількість випадків нарахування пені та штрафних санкцій;

забезпечити подання органами державної податкової служби достовірної статистичної інформації для прийняття рішень центральними органами виконавчої влади;

знизити рівень корупції в органах державної податкової служби;

забезпечити доступ платників податків до інформації, що зберігається та опрацьовується в інформаційних базах органів державної податкової служби;

удосконалити механізм взаємодії органів державної податкової служби та платників податків;

підвищити довіру платників податків до органів державної податкової служби.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для забезпечення діяльності ДПС, а також інших не заборонених законодавством джерел.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. № 1007-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції створення електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”

1. Провести інформаційну кампанію з питань надання платникам податків послуг на безоплатній основі з використанням електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків” (далі - електронний сервіс).


ДПС.

2013 рік.

2. Запровадити подання декларацій у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису, забезпечити перегляд поданої та/або сформованої податкової звітності з використанням електронного сервісу.


ДПС,
Держінформнауки.

2013 рік.

3. Забезпечити доступ платника податків до його особового рахунку, зокрема до інформації про заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), з використанням електронного сервісу.


ДПС.

2013 рік.

4. Провести аналіз результатів роботи із створення та запровадження електронного сервісу та розробити у разі потреби пропозиції щодо удосконалення законодавства.


Мінфін,
Мінекономрозвитку,
ДПС,
Мінюст,
Держінформнауки.

2013 рік.

5. Запровадити розрахунок пені, формування та заповнення платіжних документів щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), їх сплату до бюджету з використанням банківських платіжних систем та електронного сервісу.


ДПС.

2014 рік.

6. Забезпечити доступ платника податків до його індивідуального податкового календаря, відомостей, сформованих на підставі податкової звітності, інформації про перелік та обсяг податкових пільг, наданих відповідно до законодавства, документів, виданих органами державної податкової служби (довідок, торгових патентів, свідоцтв, посвідчень тощо), повідомлень щодо оподаткування, зокрема розбіжностей у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних з даними контрагентів, і допущених помилок у податковій звітності з використанням електронного сервісу.


ДПС,
Держінформнауки.

2014 рік.

7. Запровадити офіційне листування з органами державної податкової служби з питань оподаткування, отримання відповідних консультацій з використанням електронного сервісу.


ДПС.

2014 рік.

8. Провести оцінку стану запровадження електронного сервісу та розробити у разі потреби пропозиції щодо удосконалення законодавства.


Мінфін,
Мінекономрозвитку,
ДПС,
Мінюст,
Держінформнауки.

2014 рік.вгору