Документ 1002-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.02.2017, підстава - 92-2017-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 липня 2008 р. N 1002-р
Київ
Про затвердження плану заходів,
спрямованих на виконання обов'язків
та зобов'язань України, що випливають
з її членства в Раді Європи
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1921-р ( 1921-2010-р ) від 29.09.2010
Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
Розпорядженням КМ
N 92-р ( 92-2017-р ) від 08.02.2017 }

1. Затвердити план заходів, спрямованих на виконання
обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в
Раді Європи, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання
плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та щокварталу до
5 числа наступного місяця надсилати починаючи з жовтня 2008 року
Мін'юсту інформацію про стан справ для її узагальнення та подання
Кабінетові Міністрів України до 15 числа зазначеного місяця.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 1002-р
ПЛАН
заходів, спрямованих на виконання обов'язків
та зобов'язань України, що випливають з її членства
в Раді Європи

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання | | | виконання | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. Підготовка та | | | |подання Кабінетові | | | |Міністрів України: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1) проекту плану |Мін'юст, МВС, СБУ, |липень 2008 р. | |заходів щодо |Адміністрація | | |реалізації Концепції |Держприкордонслужби, | | |реформування |Державний | | |кримінальної юстиції |департамент з питань | | |України, затвердженої|виконання покарань, | | |Указом Президента |Мінфін, | | |України від 8 квітня |Мінекономіки, | | |2008 р. N 311 |Державна судова | | |( 311/2008 ) |адміністрація і ДПА | | | |за участю Генеральної| | | |прокуратури України, | | | |Верховного Суду | | | |України, Національної| | | |комісії із зміцнення | | | |демократії та | | | |утвердження | | | |верховенства права, | | | |Ради національної | | | |безпеки і оборони | | | |України | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2) проектів Законів | | | |України: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про реформування |Мін'юст, | -"- | |державних і |Держкомтелерадіо, | | |комунальних |інші заінтересовані | | |друкованих засобів |центральні органи | | |масової інформації |виконавчої влади | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до |Мін'юст, Фонд | -"- | |деяких законів |державного майна, | | |України щодо |Мінпромполітики, | | |обмеження дії |Мінфін, | | |мораторію на |Мінпаливенерго | | |примусову реалізацію | | | |майна боржника | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до |Мін'юст |липень 2008 р. | |Закону України "Про | | | |об'єднання громадян" | | | |---------------------+---------------------+--------------------| { Позицію підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1921-р ( 1921-2010-р ) від 29.09.2010 }
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Про доступ до |Мін'юст, |грудень 2008 р. | |публічної інформації |Держкомтелерадіо, | | | |інші заінтересовані | | | |центральні органи | | | |виконавчої влади за | | | |участю Національної | | | |комісії із зміцнення | | | |демократії та | | | |утвердження | | | |верховенства права | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про безоплатну |Мін'юст за участю | -"- | |правову допомогу |Національної комісії | | | |із зміцнення | | | |демократії та | | | |утвердження | | | |верховенства права | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про всеукраїнський |Мін'юст, Мінфін, | -"- | |референдум |Мінекономіки | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про місцевий | -"- | -"- | |референдум та інші | | | |форми безпосереднього| | | |здійснення місцевого | | | |самоврядування | | | |територіальною | | | |громадою | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про державну службу |Головдержслужба, | -"- | |(нова редакція) |Мін'юст | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про свободу совісті |Держкомнацрелігій, |після узгодження | |та релігійні |Мін'юст за участю |остаточної редакції | |організації (нова |Національної комісії |законопроекту | |редакція) |із зміцнення |провідними | | |демократії та |релігійними | | |утвердження |організаціями | | |верховенства права |України | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про повернення майна |Держкомнацрелігій, |листопад 2008 р. | |культового |Мін'юст | | |призначення | | | |релігійним | | | |організаціям | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про створення системи|Держкомтелерадіо, |у місячний строк | |Суспільного |Мін'юст за участю |після схвалення | |телебачення і |Національної ради з |концепції створення | |радіомовлення України|питань телебачення та|системи Суспільного | | |радіомовлення |телебачення і | | | |радіомовлення | | | |України | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про національні |Держкомнацрелігій, |у тримісячний строк | |меншини в Україні |Мін'юст, МКТ, МОН, |після прийняття | |(нова редакція) |Мінфін і |Закону України "Про | | |Мінекономіки за |Концепцію державної | | |участю Національної |етнонаціональної | | |комісії із зміцнення |політики України" | | |демократії та | | | |утвердження | | | |верховенства права | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3) Кодексу |Мін'юст, інші |грудень 2008 р. | |комерційного |заінтересовані | | |судочинства України |центральні органи | | | |виконавчої влади за | | | |участю Верховного | | | |Суду України, Вищого | | | |господарського суду | | | |України, Національної| | | |комісії із зміцнення | | | |демократії та | | | |утвердження | | | |верховенства права | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Підготовка та | | | |подання в | | | |установленому порядку| | | |Президентові України | | | |проектів Законів | | | |України: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про ратифікацію |Мін'юст, МЗС, |у тримісячний строк | |Конвенції Ради Європи|Держфінмоніторинг |після прийняття | |про відмивання, | |Закону України "Про | |пошук, арешт і | |внесення змін до | |конфіскацію доходів, | |деяких законодавчих | |одержаних злочинним | |актів України щодо | |шляхом, та | |запобігання | |фінансування | |легалізації доходів,| |тероризму | |одержаних злочинним | | | |шляхом, та | | | |фінансування | | | |тероризму" | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про ратифікацію |Мін'юст, МЗС, МВС, |протягом шести | |Конвенції Ради Європи|Мінсім'ямолодьспорт |місяців з моменту | |про захист дітей від |і МОН за участю |набрання Конвенцією | |сексуальної |Генеральної |чинності | |експлуатації та |прокуратури України | | |сексуального | | | |розбещення | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Приведення |Мін'юст, |до прийняття Закону | |практики обмеження |Держкомтелерадіо, |України "Про доступ | |доступу до актів |інші заінтересовані |до публічної | |органів державної |центральні органи |інформації" | |влади у відповідність|виконавчої влади | | |із Законами України | | | |"Про інформацію" | | | |( 2657-12 ) та | | | |"Про державну | | | |таємницю" | | | |( 3855-12 ), | | | |скасування | | | |безпідставного | | | |обмеження доступу до | | | |таких актів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Супроводження у | | | |Верховній Раді | | | |України Законів | | | |України: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про тимчасові слідчі |Мін'юст |до прийняття Закону | |комісії, спеціальну | | | |тимчасову слідчу | | | |комісію і тимчасові | | | |спеціальні комісії | | | |Верховної Ради | | | |України | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до | -"- | -"- | |Законів України "Про | | | |судоустрій України" | | | |та "Про статус | | | |суддів" | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про парламентську | -"- | -"- | |опозицію | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про ратифікацію |Мін'юст, | -"- | |Конвенції Ради Європи|Мінтрансзв'язку, | | |про заходи щодо |інші заінтересовані | | |протидії торгівлі |органи центральної | | |людьми |виконавчої влади | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про засади |Мін'юст, МВС | -"- | |запобігання та | | | |протидії корупції | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про відповідальність | -"- | -"- | |юридичних осіб за | | | |вчинення корупційних | | | |правопорушень | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до | -"- | -"- | |деяких законодавчих | | | |актів щодо | | | |відповідальності за | | | |корупційні | | | |правопорушення | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про доброчесну |Головдержслужба, | -"- | |поведінку осіб, |Мін'юст | | |уповноважених на | | | |виконання функцій | | | |держави, органів | | | |місцевого | | | |самоврядування | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про порядок |Мін'юст, МВС | -"- | |організації і | | | |проведення мирних | | | |заходів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Про внесення змін до |Мін'юст |до прийняття Закону | |деяких законодавчих | | | |актів щодо | | | |забезпечення права | | | |осіб, що тримаються | | | |під вартою, та | | | |засуджених осіб на | | | |безперешкодне | | | |листування з | | | |адвокатом | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Систематичне |Мін'юст, Урядовий |постійно | |проведення |уповноважений у | | |інформаційно- |справах Європейського| | |роз'яснювальної |суду з прав людини | | |роботи: | | | | | | | |з органами державної | | | |влади щодо | | | |забезпечення | | | |реалізації права | | | |особи на | | | |безперешкодне подання| | | |заяви до | | | |Європейського суду з | | | |прав людини | | | | | | | |з фізичними та | | | |юридичними особами | | | |щодо порядку | | | |звернення до | | | |зазначеного Суду | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Забезпечення |МВС, СБУ, | -"- | |виконання |Мін'юст і МЗС за | | |рекомендацій |участю Національної | | |Європейського |комісії із зміцнення | | |комітету запобігання |демократії та | | |катуванням та |утвердження | | |продовження практики |верховенства права | | |видачі дозволу на | | | |оприлюднення звітів | | | |зазначеного Комітету | | | |про стан справ в | | | |Україні | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |7. Систематичне |МВС, СБУ за участю | -"- | |проведення |Генеральної | | |інформаційно- |прокуратури України, | | |роз'яснювальної |Національної комісії | | |роботи щодо |із зміцнення | | |необхідності |демократії та | | |використання такого |утвердження | | |заходу, як попереднє |верховенства права | | |ув'язнення, лише у | | | |виняткових випадках | | | |та пріоритетності | | | |застосування | | | |альтернативних | | | |запобіжних заходів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |8. Забезпечення |Мін'юст, Урядовий |постійно | |досягнення дружнього |уповноважений у | | |врегулювання із |справах Європейського| | |заявниками до |суду з прав людини | | |Європейського суду з | | | |прав людини з питань,| | | |що є предметом | | | |розгляду Суду, в | | | |повторюваних | | | |(аналогічних) справах| | | |---------------------+---------------------+--------------------| |9. Забезпечення |Мін'юст, МЗС, | -"- | |участі України у |Мінекономіки, | | |договорах Ради Європи|Мінфін, інші | | | |заінтересовані | | | |центральні органи | | | |виконавчої влади | | |---------------------+---------------------+--------------------| |10. Підготовка |Мін'юст, Урядовий | -"- | |пропозицій щодо |уповноважений у | | |вжиття заходів |справах Європейського| | |індивідуального та |суду з прав людини, | | |загального характеру |інші заінтересовані | | |стосовно кожного |центральні органи | | |рішення, винесеного |виконавчої влади | | |Європейським судом з | | | |прав людини щодо | | | |України, яким визнано| | | |факт порушення | | | |Конвенції про захист | | | |прав людини і | | | |основоположних | | | |свобод ( 995_004 ); | | | |забезпечення | | | |своєчасного та | | | |повного виконання | | | |рішень Суду | | | ------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1921-р
( 1921-2010-р ) від 29.09.2010, Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011, Розпорядженням КМ N 92-р
( 92-2017-р ) від 08.02.2017 }вгору