№№ Types of documents Number
1. Code of Ukraine (Кодекс України) 44
2. Code (Кодекс) 95
3. Law (Закон) 6484
4. Resolution (Постанова) 83000
5. Decree (Указ) 28487
6. Order (Розпорядження) 43450
7. Decree (Декрет) 83
8. Order (Наказ) 31947
9. Act (Акт) 1205
10. Blank (Бланк) 85
11. Reporting Form (Бланк звітності) 11
12. Budget (Бюджет) 64
13. Requirements (Вимоги) 718
14. Sentence (Вирок) 4
15. Opinion (Висновок) 509
16. Excerpt (Витяг) 2372
17. Directions (Вказівки) 81
18. Schedule of citizens reception (Графік прийому громадян) 11
19. Declaration (Декларація) 568
20. Directive (Директива) 286
21. Reference (Довідка) 675
22. Directory (Довідник) 44
23. Treaty (Договір) 685
24. Addition (Додаток) 1847
25. Permission (Дозвіл) 96
26. Doctrine (Доктрина) 9
27. Accord (Домовленість) 39
28. Report (Доповідь) 57
29. Commission (Доручення) 68
30. Journal (Журнал) 786
31. Законопроект (Законопроект) 28
32. Order (Замовлення) 45
33. Objection (Заперечення) 1
34. Note (Записка) 67
35. Request (Запит) 154
36. Reservation (Застереження) 10
37. Events (Заходи) 1638
38. Statement (Заява) 2161
39. Appeal (Звернення) 214
40. Restatement (Звід) 13
41. Report (Звіт) 890
42. List of changes (Зміни до документа) 6368
43. Sample (Зразок) 995
44. Instruction (Інструкція) 3719
45. Information (Інформація) 589
46. Others (Інші) 508
47. Historical document (Історичний документ) 29
48. Card (Картка) 540
49. Classifier (Класифікатор) 37
50. Classification (Класифікація) 65
51. Coefficients (Коефіцієнти) 94
52. Comment (Коментар) 6
53. Communique (Комюніке) 171
54. Convention (Конвенція) 773
55. Constitutional Provision (Конституційне подання) 130
56. Constitutional Treaty (Конституційний договір) 1
57. Constitution (Конституція) 13
58. Конституція України (Конституція України) 2
59. Conception (Концепція) 574
60. Cost (Кошторис) 152
61. Criteria (Критерії) 217
62. Letter (Лист) 9378
63. Memorandum (Меморандум) 675
64. Method (Методика) 376
65. International document (Міжнародний документ) 12719
66. Model (Модель) 139
67. Standard (Нормативи) 147
68. Norms (Норми) 729
69. Note (Нота) 125
70. Announcement (Оголошення) 23
71. Dissenting Opinion (Окрема думка) 284
72. Description (Опис) 817
73. Pact (Пакт) 7
74. Passport (Паспорт) 219
75. Passport of the budget program (Паспорт бюджетної програми) 13
76. Specification (Перелік) 7455
77. FAQ (Питання-відповідь) 18
78. Plan (План) 2161
79. Message (Повідомлення) 6712
80. Index (Покажчик) 10
81. Regulation (Положення) 7279
82. Amendments (Поправки) 60
83. Procedure (Порядок) 9098
84. Agenda (Порядок денний) 53
85. Message (Послання) 25
86. Rule (Правила) 1694
87. Pricelist (Прейскурант) 8
88. Claim (Претензія) 2
89. Principles (Принципи) 85
90. Prescriptions (Припис) 65
91. Program (Програма) 769
92. Draft (Проект) 513
93. Offers (Пропозиції) 73
94. Protocol (Протокол) 2128
95. Rules (Регламент) 274
96. Registry (Реєстр) 347
97. Resolution (Резолюція) 1353
98. Recommendations (Рекомендації) 767
99. Decision (Рішення) 6160
100. Explanation (Роз'яснення) 686
101. Divergent Opinion (Розбіжна думка) 1
102. Schedule (Розклад) 19
103. Allocation (Розподіл) 184
104. Certificate (Свідоцтво) 280
105. Certificate (Сертифікат) 129
106. Composition of collective body (Склад колегіального органу) 1744
107. List (Список) 2145
108. Causa (Справа) 7262
109. Rates (Ставки) 101
110. Standard (Стандарт) 229
111. Status (Статус) 635
112. Statute (Статут) 249
113. Strategy (Стратегія) 131
114. Structure (Структура) 150
115. Scheme (Схема) 566
116. Tariff (Тариф) 622
117. Telegram (Телеграма) 39
118. Technical Regulations (Технічний регламент) 78
119. Model Law (Типовий закон) 12
120. Title (Титул) 179
121. Agreement (Угода) 3777
122. Generalization of judicial practice (Узагальнення судової практики) 42
123. Terms (Умови) 969
124. Universal (Універсал) 7
125. Determination (Ухвала) 3282
126. Form (Форма) 2881
127. Typical Form (Форма типового документа) 7346
128. Charter (Хартія) 36


on top