Документ 511/94, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.1998, підстава - 1237/98

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо відзначення 100-річчя від
дня народження Олександра Довженка
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1237/98 від 10.11.98 )

З нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча
української культури Олександра Довженка п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати Державну премію України імені Олександра
Довженка. Установити, що Державна премія України імені Олександра
Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського
кіномистецтва. Присуджується щороку одна премія. Розмір премії визначається
щорічно Президентом України. ( Частина третя статті 1 в редакції
Указу Президента N 1237/98 від 10.11.98 ) Премія присуджується Президентом України за поданням Комітету
з Державної премії України імені Олександра Довженка.
2. Створити у місті Києві Національний центр Олександра
Довженка в системі Міністерства культури України. Кабінету Міністрів України за участю Київської міської
державної адміністрації вирішити питання щодо приміщення Центру.
3. Передбачити, починаючи з 1995 року, для Національної
кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка цільові
кошти з Державного бюджету України на випуск художніх фільмів за
державним контрактом та на розвиток її матеріально-технічної бази.
4. Установити, що всі фільми та фільмові матеріали кіностудій
України, створені за рахунок бюджетних коштів, є загальнодержавною
власністю України - національною культурною спадщиною і можуть
використовуватися лише за погодженням з Міністерством культури
України.
5. Кабінету Міністрів України в місячний строк затвердити
Положення про Державну премію України імені Олександра Довженка та
персональний склад Комітету з Державної премії України імені
Олександра Довженка.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 вересня 1994 року
N 511/94вгору