Закон України

„Про об'єднання громадян”

Дата набуття чинності:
18 липня 1992 року

Законом України „Про об'єднання громадян” регламентується порядок реалізації конституційного права громадян на свободу об'єднання. Встановлюється, що держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.

Законом визначено, що об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян, згідно Закону, можуть утворюватися у формі політичної партії або  у формі громадської організації.  Встановлюється, що  політичною партією є  об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Громадською організацією визнається об'єднання громадян, що злагоджено діють для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Згідно Закону, громадянам забороняється об'єднуватись з метою зміни шляхом насильства конституційного ладу та територіальної цілісності держави;  підриву безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганди війни, насильства чи жорстокості; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; обмеження загальновизнаних прав людини.

Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки, утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Згідно Закону засновниками політичної партії можуть бути особи, яким виповнилось 18 років. Вік членів громадських молодіжних  організацій визначається їх статутами.  Встановлюється, що обов'язковою формою легалізації об'єднання громадян є  її повідомлення про заснування або реєстрація органами державної влади, без якої діяльність громадського формування вважається протиправною.

У реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечать вимогам законодавства України.

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян можуть користуватись такими правами: виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; представляти і захищати свої законні інтереси у державних  органах; брати участь у політичній діяльності; створювати підприємства, установи та організації; розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та інше.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору