Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" [...]
Мінпраці України; Наказ, Правила від 21.06.2001272
Документ v0272203-01, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2001
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 272 від 21.06.2001
м. Київ

Про затвердження "Правил будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок"

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної
політики України, затвердженого Указом Президента України від
30.08.2000 р. N 1035/2000 ( 1035/2000 ), і на підставі
протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом
Держнаглядохоронпраці від 05.04.2001 р. N 47, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок".
2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2002 року.
3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці
(Сторчаку С.О.):
- вжити заходів по вивченню вимог Правил державними
інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств,
установ, організацій; - забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих
Правил; - включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних
автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці; - забезпечити вчасне видання Правил.
4. З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили
чинність на території України глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6 "Правил устройства электроустановок", 1987, затверджених
Міненерго СРСР 06.07.84.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Солдатенка М.О.
Міністр І. Сахань
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
21.06.2001 р. N 272
Правила
будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок
ДНАОП 0.00-1.32-01
ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО: Відкритим акціонерним товариством
"Київпромелектропроект"
ВНЕСЕНО: Управлінням організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці
ВВЕДЕНО: Введено в дію наказом Міністерства праці та
соціальної політики України N 272 від 21.06.2001 р.
Із введенням в дію цих Правил вважати такими, що
не застосовуються на території України глави 5.4;
5.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 "Правил устройства
электроустановок", затверджених Міненерго СРСР
06.07.84
Редакційна Іванченко В.І., Мельничук Л.О., Пошкурлат П.І.,
комісія: Бабійчук В.М., Божко В.М., Громадський Ю.С.,
Гажаман В.І., Андреєв С.А., Лях В.В.,
Катренко Г.М., Погорєльський А.Є., Шестак В.П.
Відповідальні В.М. Божко, Ю.С. Громадський, Л.О. Мельничук,
виконавці: С.А. Андреєв, В.Д. Касьянов, О.С. Колендовськии,
В.В. Омельченко, В.В. Покотило, Д.Й. Розинський
Згідно з дозволом Держнаглядохоронпраці (лист N 09-2-01/3648
від 31.10.2001 р.) кожний примірник Правил засвідчується
оригіналом печатки ДП "Укрархбудінформ"
ЗМІСТ
1. Загальні положення 1.1. Галузь застосування 1.2. Скорочення, терміни, визначення 1.3. Нормативні посилання
2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних
та побутових будинків 2.1. Галузь застосування 2.2. Терміни та визначення 2.3. Електропостачання 2.4. Ввідні пристрої, розподільні щити, групові щитки 2.5. Електропроводки та кабельні лінії 2.6. Внутрішнє електрообладнання 2.7. Прилади обліку електроенергії 2.8. Захисні заходи безпеки
3. Електроустановки фізкультурно-оздоровчих, спортивних,
культурно-видовищних будинків і споруд, закладів дозвілля та
культових 3.1. Галузь застосування 3.2. Терміни та визначення 3.3. Електропостачання 3.4. Електричне освітлення 3.5. Силове електрообладнання 3.6. Електропроводки 3.7. Заземлення і захисні заходи безпеки
4. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах 4.1. Галузь застосування 4.2. Терміни та визначення 4.3. Класифікація вибухонебезпечних сумішей 4.4. Класифікація і маркування вибухозахищеного
електрообладнання 4.5. Класифікація, вибухонебезпечних зон 4.6. Вибір електрообладнання 4.7. Розподільні пристрої (РП), трансформаторні (ТП) і
перетворювальні підстанції (ПП) 4.8. Електропроводки, кабельні лінії 4.9. Струмопроводи і повітряні лінії електропередачі 4.10. Електричні засоби захисту 4.11. Захисні заходи безпеки та захист від небезпечного
іскріння
5. Електроустановки у пожежонебезпечних зонах 5.1. Галузь застосування 5.2. Терміни та визначення 5.3. Класифікація пожежонебезпечних зон 5.4. Загальні вимоги 5.5. Електричні машини 5.6. Електричні апарати і прилади 5.7. Електричні вантажопідіймальні машини 5.8. Розподільні пристрої, трансформаторні і перетворювальні
підстанції 5.9. Електричне освітлення 5.10. Електропроводки, струмопроводи, повітряні та кабельні
лінії
6. Електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів) 6.1. Галузь застосування 6.2. Терміни та визначення 6.3. Загальні вимоги 6.4. Електрообладнання, електропостачання кранів напругою до
1000 В 6.5. Прилади та пристрої безпеки 6.6. Електропроводки 6.7. Електричне освітлення 6.8. Органи керування 6.9. Захисні заходи безпеки 6.10. Електрообладнання, електропостачання кранів напругою
вище 1000 В
7. Електроустановки ліфтів 7.1. Галузь застосування 7.2. Терміни та визначення 7.3. Загальні вимоги 7.4. Електропроводки 7.5. Електрообладнання машинного приміщення 7.6. Електричні засоби захисту 7.7. Електричне освітлення 7.8. Захисні заходи безпеки 7.9. Установки з безконтактною апаратурою керування
8. Електрозварювальні установки 8.1. Галузь застосування 8.2. Терміни та визначення 8.3. Загальні вимоги 8.4. Вимоги до приміщень для зварювальних установок та
організація робочих місць
9. Установки електричного кабельного обігрівання 9.1 Галузь застосування 9.2 Терміни та визначення 9 3 Загальні вимоги 9.4 Вибір та прокладання електронагрівальних елементів 9.5 Захисні заходи безпеки
Додаток 1. Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях саун з
електронагрівальними приладами
Додаток 2. Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях ванн та душа
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
21.06.2001 р. N 272
Правила
будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок
1. Загальні положення
1.1. Галузь застосування
1.1.1. Вимоги Правил поширюються на електрообладнання
спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд,
які будуються або реконструюються в Україні, а саме:
електроустановки житлових, громадських, адміністративних та
побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих,
спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових;
електроустановки у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів;
електрозварювальні установки та установки електричного кабельного
обігрівання.
1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та
організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.
1.2. Скорочення, терміни, визначення
------------------------------------------------------------------------ | Скорочення, терміни | Визначення | |---------------------------+------------------------------------------| | TN-S система заземлення | Нульовий робочий та нульовий захисний | | | провідники працюють окремо в усій | | | системі. | |---------------------------+------------------------------------------| | TN-C-S система заземлення | Функції нульового робочого та нульового | | | захисного провідників об'єднані в одному | | | провідникові в частині мережі. | |---------------------------+------------------------------------------| | TN-C система заземлення | Функції нульового робочого та нульового | | | захисного провідників об'єднані в одному | | | провідникові в усій мережі. | |---------------------------+------------------------------------------| | IT - система заземлення | Мережа живлення системи IT не має | | | безпосередньо зв'язку струмовідних | | | частин з землею, а відкриті | | | струмопровідні частин електроустановки | | | заземлені. | |---------------------------+------------------------------------------| | L | Фазний провідник. | |---------------------------+------------------------------------------| | N | Нульовий робочий провідник. | |---------------------------+------------------------------------------| | PE | Нульовий захисний провідник. | |---------------------------+------------------------------------------| | PEN | Об'єднаний нульовий робочий та захисний | | | провідник | |---------------------------+------------------------------------------| | ПЗВ | Пристрій захисного вимикання, що реагує | | | на диференціальний струм. | |---------------------------+------------------------------------------| | ПЛ | Повітряна лінія електропередачі. | |---------------------------+------------------------------------------| | Аварійне освітлення | Освітлення, яке призначене для | | | продовження роботи під час аварійного | | | відключення робочого освітлення. | |---------------------------+------------------------------------------| | Зрівнювання потенціалів | Для зрівнювання потенціалів у тих | | | приміщеннях та зовнішніх установках, в | | | яких застосовується заземлення або | | | занулення, будівельні і виробничі | | | металеві конструкції, стаціонарно | | | прокладені трубопроводи всіх призначень, | | | металеві корпуси технологічного | | | обладнання, підкранові і залізничні колії| | | тощо повинні бути приєднані до мережі | | | заземлення або занулення | ------------------------------------------------------------------------
1.3. Нормативні посилання
------------------------------------------------------------------ | ДСТУ 2456-94 | Зварювання дугове і електрошлакове. | | | Вимоги безпеки | |---------------------+------------------------------------------| | ДСТУ 3552-97 | Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та| | | визначення | |---------------------+------------------------------------------| | ДСТУ 3761.2-98 | Зварювання та споріднені процеси. | | | Частина 2. Процеси зварювання та паяння. | | | Терміни та визначення | |---------------------+------------------------------------------| | ДСТУ 3761.3-98 | Зварювання та споріднені процеси. | | | Частина 3. Зварювання металів: з'єднання | | | та шви, технологія, матеріали та | | | устаткування. Терміни та визначення | |---------------------+------------------------------------------| | ДСТУ Б В.2.7-19-95 | Будівельні матеріали. | | | Методи випробування на горючість | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 2.721-74 | ЕСКД. Обозначения условные графические в | | | схемах | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие | | | требования | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.1.011-78 | ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация | | | и методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность | | | статического электричества. Общие | | | требования | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.1.038-82 | ССБТ. Электробезопасность. Предельно | | | допустимые значення напряжений | | | прикосновения и токов | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и | | (ИСО 4589-84) | материалов. Номенклатура показателей и | | | методы их определения | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие | | | требования безопасности | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.2.007.8-75 | ССБТ. Устройства электросварочные и для | | | плазменной обработки. | | | Требования безопасности | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.2.021-76 | ССБТ. Электрооборудование | | | взрывозащищенное. Порядок согласования | | | технической документации, проведения | | | испытаний, выдача заключений и | | | свидетельств | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. | | | Требования безопасности | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.3.005-75 | ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования| | | безопасности | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12.4.124-83 | ССБТ. Средства защиты от статического | | | электричества. Общие технические | | | требования | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. | | | Технические условия | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 12176-89 | Кабели, провода и шнуры. Методы проверки | | (МЗК 332-3-82) | на нераспространение горения | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 13109-97 | Электрическая энергия. Совместимость | | | технических средств электромагнитная. | | | Нормы качества электрической энергии в | | | системах электроснабжения общего | | | назначения | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые | | (МЭК 529-89) | оболочками. Код IP | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 17494-87 | Машины электрические вращающиеся. | | (МЭК 34-5-81) | Классификация степеней защиты, | | | обеспечиваемых оболочками вращающихся | | | электрических машин | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 17677-82 | Светильники. Общие технические условия | | (МЭК 598-1-86, | | | МЭК 598-2-1-79, | | | МЭК 598-2-2-79, | | | МЭК 598-2-4-79, | | | МЭК 598-2-19-81) | | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.0-81 | Электрооборудование взрывозащищенное. | | | Общие технические требования и методы | | | испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.1-77 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | видом взрывозащиты "Масляное заполнение | | | оболочки". Технические требования и | | | методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.2-77 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | видом взрывозащиты "Кварцевое заполнение | | | оболочки". Технические требования и | | | методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.3-77 | Электрооборудование взрывозащищенное | | | со специальным видом взрывозащиты. | | | Технические требования и методы испытаний| |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.4-78 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | видом взрывозащиты "Заполнение или | | | продувка оболочки под избыточным | | | давлением". Технические требования и | | | методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.5-78 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | видом взрывозащиты "Искробезопасная | | | электрическая цепь". Технические | | | требования и методы испитаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22782.6-81 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая | | | оболочка". Технические требования и | | | методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 22682.7-81 | Электрооборудование взрывозащищенное с | | | защитой вида "е". Технические требования | | | и методы испытаний | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 25546-82 | Краны грузоподьемные. Режимы работы | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 28779-90 | Материалы электроизоляционные твердые. | | (МЭК 707-81) | Методы определения воспламеняемости под | | | воздействием источника зажигания | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 3033 1.2-95 | Электроустановки зданий. Часть 3. | | (МЭК 364-3-93) | Основные характеристики | |---------------------+------------------------------------------| | ГОСТ 30331 .3-95 | Электроустановки зданий. Часть 4. | | (МЭК 364-4-41 -92) | Требования по обеспечению безопасности. | | | Защита от поражения электрическим током | |---------------------+------------------------------------------| | ДБН 79-92 | Житлові будинки для індивідуальних | | | забудовників України | |---------------------+------------------------------------------| | ДБН В.2.2-9-99 | Громадські будинки та споруди. | | | Основні положення | |---------------------+------------------------------------------| | СНиП 2.01.02-85 | Противопожарные нормы | |---------------------+------------------------------------------| | СниП 2.08.01-89 | Жилые здания | |---------------------+------------------------------------------| | СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания | |---------------------+------------------------------------------| | СниП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания | |---------------------+------------------------------------------| | СниП II-4-79 | Естественное и искусственное освещение | |---------------------+------------------------------------------| | СНиП II-89-80 | Генеральные планы промышленных | | | предприятий | |---------------------+------------------------------------------| | СНиП 2.04.05-91.У | Отопление, вентиляция, кондиционирование | |---------------------+------------------------------------------| | РД34.21.122-87 | Инструкция по устройству молниезащиты | | | зданий и сооружений | |---------------------+------------------------------------------| | НАПБ А.01.001-95 | Правила пожежної безпеки в Україні | |---------------------+------------------------------------------| | НАПБ В.05.003-74/ | Типовая инструкция о порядке проведення | | 112-74 | сварочных и других огневых работ на | | | взрывоопасных и взрывопожароопасных | | | обьектах нефтяной промышленности | |---------------------+------------------------------------------| | ДНАОП 0-1.03-93 | Правила будови і безпечної експлуатації | | | вантажопідіймальних кранів | |---------------------+------------------------------------------| | ДНАОП 0.00-1.02-99 | Правила будови і безпечної експлуатації | | ( v0208306-99 ) | ліфтів | |---------------------+------------------------------------------| | ДНАОП 0.00-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації | | | електроустановок споживачів | |---------------------+------------------------------------------| | ДНАОП 0.00-1.29-97 | Правила захисту від статичної електрики | |---------------------+------------------------------------------| | ПУЭ-85 | Правила устройства электроустановок, | | | затверджені Міненерго СРСР 06.07.84 | |---------------------+------------------------------------------| | ОНТП 24-86 | Определение категорий помещений и зданий | | | по взрывопожарной и пожарной опасности | ------------------------------------------------------------------
2. Електроустановки житлових, громадських,
адміністративних та побутових будинків
2.1. Галузь застосування
2.1.1. Цей розділ Правил поширюється на електроустановки:
житлових будинків, перелічених у СНиП 2.08.01 та ДБН 79;
громадських будинків та споруд, перелічених у ДБН В.2.2-9 (за
винятком будинків та споруд, перелічених в розділі 3);
адміністративних і побутових будинків, перелічених у СНиП 2.09.04.
Під словом "будинки" маються на увазі всі типи будинків, на які
поширюються вимоги розділу. Вимоги цього розділу не поширюються на спеціальні
електроустановки в лікувально-профілактичних закладах,
організаціях і установах науки та наукового обслуговування, на
системи диспетчеризації та зв'язку, а також на електроустановки,
які за своїм характером повинні бути віднесені до електроустановок
промислових підприємств (майстерні, котельні, теплові пункти,
насосні, фабрики хімчистки, фабрики-пральні, криті автостоянки,
гаражі, приміщення дизель-генераторів тощо). До електроустановок унікальних будівель можуть
установлюватися додаткові вимоги.
2.1.2. Електроустановки будинків, окрім вимог цього розділу,
повинні задовольняти вимоги розділів 1-6 ПУЭ в тій мірі, в якій
вони не змінені даним розділом.
2.2. Терміни та визначення
2.2.1. Головний розподільний щит (надалі - ГРЩ) - це щит,
через який забезпечується живлення електроенергією всього будинку
або його відокремленої частини. Роль ГРЩ може виконувати
ввідно-розподільний пристрій (надалі-ВРП) або щит низької напруги
підстанції.
2.2.2. Ввідний пристрій (надалі - ВП) - сукупність
конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі
лінії живлення в будинок або в його відокремлену частину і
живляться від ГРЩ.
2.2.3. Ввідно-розподільний пристрій - ввідний пристрій, який
містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях.
2.2.4. Груповий щиток - пристрій, у якому встановлені апарати
захисту та комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для
окремих груп світильників, штепсельних розеток та стаціонарних
електроприймачів.
2.2.5. Квартирний щиток - груповий щиток, установлений у
квартирі і призначений для приєднання мережі, від якої живляться
світильники, штепсельні розетки та стаціонарні електроприймачі
квартири.
2.2.6. Поверховий розподільний щиток - щиток, установлений на
поверхах житлових будинків і призначений для живлення квартир або
квартирних щитків.
2.2.7. Електрощитове приміщення (надалі - ЕП) - приміщення
або його відгороджена частина, доступна тільки для кваліфікованого
обслуговуючого персоналу, де встановлюються ГРЩ, ВРП, ВП та інші
розподільні пристрої.
2.2.8. Мережа живлення - мережа від розподільного пристрою
підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі
до ВП, ВРП, ГРЩ.
2.2.9. Розподільна мережа - мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до
розподільних пристроїв та щитків.
2.2.10. Групова мережа - мережа від щитків і розподільних
пристроїв до світильників, штепсельних розеток та інших
електроприймачів.
2.3. Електропостачання
2.3.1. Електропостачання електроприймачів повинно
виконуватися від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з
системою зазем лення TN-S або TN-C-S. Під час реконструкції житлових і громадських будинків, що
мають напругу мережі 220/127 В або 3 х 220 В, слід передбачати
переведення мережі на напругу 380/220 В з системою заземлення TN-S
або TN-C-S.
2.3.2. Зовнішнє електропостачання будівель має задовольняти
вимоги глави 1.2. ПУЭ.
2.3.3. У житлових будинках, спальних корпусах різних установ,
школах та інших навчальних закладах не допускається розміщення
вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП). В інших громадських, адміністративних та побутових будинках
допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за
умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на
амортизаторах. Улаштування і розміщення вбудованих, прибудованих або окремо
збудованих ТП повинно виконуватися відповідно до вимог розділу 4
ПУЭ.
2.3.4. Живлення силових та освітлювальних електроприймачів
рекомендується виконувати від одних і тих самих трансформаторів.
2.3.5. Розміщення і компонування ТП повинні передбачати
можливість цілодобового безперешкодного доступу до них персоналу
електропостачальної організації.
2.3.6. Живлення аварійного та евакуаційного освітлення
повинно виконуватись відповідно до вимог глави 6.1 ПУЭ і СНиП
II-4.
2.3.7. Електричні мережі будинків повинні бути розраховані на
живлення будинку, та освітлення реклам, вітрин, фасадів,
ілюмінації, зовнішнього освітлення, а також живлення протипожежних
пристроїв, систем диспетчеризації, локальних телевізійних мереж,
сигналізації загазованості, світлових покажчиків пожежних
гідрантів та інших знаків безпеки, звукової та іншої сигналізації,
вогнів світлового огородження тощо відповідно до завдання на
проектування.
2.3.8. Для живлення однофазних споживачів від багатофазної
розподільної мережі допускається різним групам однофазних
споживачів мати спільні N і РЕ провідники (п'ятипровідна мережа),
прокладені без посередньо від ВРП. Об'єднання N і РЕ провідників
(чртирипровідна мережа з PEN провідником) не допускається. У разі живлення однофазних споживачів від багатофазної мережі
відгалуженням від повітряних ліній, коли PEN провідник повітряної
лінії є загальним для груп однофазних споживачів, які живляться
від різних фаз, рекомендується передбачати захисне вимкнення
споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги, що виникає
через асиметрію навантаження після обриву PEN провідника, N або
спільного PEN. Вимкнення слід виконувати на вводі в будинок,
наприклад, впливом на незалежний розчіплювач ввідного
автоматичного вимикача з допомогою реле контролю напруги. У цих
випадках необхідно передбачати вимкнення як фазного L, так і
нульового робочого N провідників. Під час вибирання апаратів та приладів, які установлюються на
вводі, перевага за іншими рівними умовами має надаватися апаратам
та приладам, що зберігають роботоздатність при перевищенні напруги
понад дозволену, яка виникла через несиметрію навантаження в разі
обривання PEN або N провідника. При цьому їх комутаційні та інші
робочі характеристики можуть не виконуватись. У всіх випадках забороняється в колах РЕ і PEN провідників
мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. Допускаються
з'єднання, які можуть розбиратися з допомогою інструмента, а також
спеціально призначені для цієї мети з'єднувачі.
2.4. Ввідні пристрої, розподільні щити,
групові щитки
2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або
декілька ВП або ВРП. За наявності в будинку декількох споживачів, які у своїх
господарських відносинах функціонально не пов'язані, у кожного з
них рекомендується встановлювати самостійні ВП або ВРП. Від ВРП допускається також живлення споживачів, розміщених в
інших будинках за умови, що ці споживачі мають єдину балансову
належність. У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі
імпульсних перенапруг.
2.4.2. Перед вводами в будинки не дозволяється встановлювати
додаткові кабельні ящики для розподілу сфери обслуговування
зовнішніх мереж живлення та мереж усередині будинку. Такий
розподіл повинен бути виконаний у ВП або ГРЩ.
2.4.3. На ВП, ВРП, ГРЩ апарати захисту мають бути встановлені
на вводах ліній живлення і на всіх лініях, що відходять від них.
2.4.4. На вводі мережі живлення у ВП, ВРП, ГРЩ слід
установлювати апарати керування. На лініях, що відходять від них,
апарати керування можуть бути встановлені або на кожній лінії, або
бути спільними для декількох ліній. Автоматичний вимикач слід розглядати як апарат захисту і
керування.
2.4.5. Апарати керування незалежно від їх наявності на
початку лінії живлення повинні бути встановлені на вводах ліній
живлення в торгових приміщеннях, комунальних підприємствах,
адміністративних приміщен нях тощо, а також у приміщеннях
споживачів, які у своїх господарських відносинах функціонально не
пов'язані.
2.4.6. Поверховий щиток повинен установлюватися у поверховому
коридорі чи на сходовій площадці на відстані не більше 3 м по
довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог
глави 3.1 ПУЭ і ГОСТ 30331.9.
2.4.7. ВП, ВРП, ГРЩ, як правило, слід установлювати в ЕП. У
районах можливого затоплення вони повинні встановлюватися вище
рівня затоплення. ВП, ВРП, ГРЩ можуть розміщуватися в приміщеннях сухих
підвалів, які призначені для експлуатації за умови, що ці
приміщення доступні для обслуговуючого персоналу та відділені від
інших приміщень перегородками з ступенем вогнестійкості не менше
ніж 0,75 годин. У разі розміщення ВП, ВРП, ГРЩ і групових щитків поза ЕП вони
повинні встановлюватися в зручних і доступних для обслуговування
місцях, у шафах із ступенями захисту оболонки за ГОСТ 14254 не
нижче IP 31. У цих випадках відстань від трубопроводів
(водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна
бути не менше 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників - не
менше 1 м.
2.4.8. ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати
під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь
квартир), мийками, мийними і парильними приміщеннями лазень та
іншими приміщеннями з мокрими техно логічними процесами. Прокладання через щитові приміщення трубопроводів
(водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не
рекомендується. Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші
короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати
відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до
приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців,
вентилів тощо. Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і
трубопроводів з горючими рідинами. Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
2.4.9. Приміщення, в яких установлюються ВРП, ГРЩ, повинні
мати природну вентиляцію, електричне освітлення. У приміщеннях
температура має бути не нижче +5 град. C.
2.4.10. Електричні кола в межах ВП, ВРП, ГРЩ та групових
щитків слід виконувати проводами з мідними жилами та шинами -
мідними або алюмінієвими.
2.5. Електропроводки та кабельні лінії
2.5.1. Внутрішні електропроводки слід виконувати з
урахуванням таких вимог: - електроустановки різних організацій, відокремлених в
адміністративно-господарському відношенні і розміщені в
одному будинку, можуть бути приєднані відгалуженнями до
загальної лінії живлен ня або живитися окремими лініями від
ВРП або ГРЩ; - допускається приєднувати декілька стояків до окремої лінії.
На відгалуженнях до кожного стояка, який живить квартири
житлових будинків, що мають більше п'яти поверхів, слід
установлювати апарат керування, спільний з апаратом
захисту; - у житлових будинках світильники сходових кліток,
вестибюлів, холів, поверхових коридорів та інших внутрішніх
приміщень, які розміщуються поза квартирами, повинні
живитися окремими лініями від ВРП або від окремих групових
щитків, які живляться від ВРП. Приєднання цих світильників
до поверхових і квартирних щитків не допускається; - для сходових кліток та коридорів, що мають природне
освітлення, рекомендується передбачати автоматичне або
диспетчерське керу вання електричним освітленням з
урахуванням природного освіт лення; - живлення електроустановок нежитлового фонду рекомендується
виконувати окремими лініями.
2.5.2. Захист усіх електричних мереж слід виконувати
відповідно до вимог глави 3.1. ПУЭ.
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з
мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних
провідників повинен відповідати таблиці 2.1. Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати
кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий
переріз дорівнює 16 мм^2 і більше. Живлення окремих електроприймачів, які належать до
інженерного устаткування будинків (насоси, вентилятори,
калорифери, установки кондиціювання -повітря та ін.), можуть
виконуватися кабелем з алюмінієвими жилами перерізом не менше
2,5 мм.
2.5.4. У житлових будинках прокладання вертикальних ділянок
розподільної мережі повинно виконуватися по сходових клітках
приховано (у каналах, трубах, коробах відповідно до вимог
НАПБ А 01.001). Забороняється прокладання вертикальних дільниць
загальнобудинкової розподільної мережі всередині квартир. Допускається прокладання проводів і кабелів ліній живлення
квартир разом з проводами і кабелями групових ліній робочого
освітлення сходових кліток, поверхових коридорів та інших
приміщень усередині будинків у загальній трубі, загальному коробі
або каналі із негорючих або важко-горючих будівельних конструкцій
з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Мережу від поверхового розподільного щитка до квартири слід
виконувати, в окремій трубі або каналі, тобто окремо від групової
мережі інших квартир. Допускається прокладати до 12 проводів групових мереж квартир
житлових будинків в одному каналі на заміну вимог пункту 2.1.15
ПУЭ. _________________________
"^" - знак ступеня
Таблиця 2.1. Найменші допустимі перерізи
кабелів і проводів електричних мереж
у житлових будинках
--------------------------------------------------------------- | Найменування мереж | Найменший переріз кабелів і | | | проводів з мідними жилами, мм^2 | |---------------------------+---------------------------------| | Групова | 1,5 | |---------------------------+---------------------------------| | Розподільна до квартирних | | | щитків електролічильників | 2,5 | |---------------------------+---------------------------------| | Розподільна (стояки) | | | для живлення квартир | 4 | ---------------------------------------------------------------
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що
прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до
світильників загального освітлення, штепсельних розеток і
стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними
(фазний - L, нульовий робочий - N і нульовий захисний - РЕ
провідники). Забороняється об'єднання нульових робочих і нульових
захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і
нульовий захисний провідники не дозволяється підключати на щитках
під спільний контактний затискач. Переріз провідників повинен відповідати вимогам пункту
2.5.15.
2.5.6. Електропроводку в приміщеннях слід виконувати із
можливісттю заміни: приховано в каналах будівельних конструкцій,
замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах,
коробах тощо. На технічних поверхах, у підпідлогових просторах, підвалах,
які не опалюються, горищах, вентиляційних камерах, вологих та
особливо вологих приміщеннях електропроводку рекомендується
виконувати відкритою. Для техніко-економічної доцільності горизонтальні і
вертикальні ділянки розподільних мереж, які мають численні
відгалуження, рекомендується виконувати шинопроводами (див. пункт
2.2.20 ПУЭ). Допускається в будинках, конструкції яких виготовлені із
негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19,
прокладати групові мережі кабелем або ізольованими проводами в
захисній оболонці без можливості їх заміни в борознах стін,
перегородках, перекриттях, під штукатуркою, у шарі підготовки
підлоги або в порожнинах будівельних конструкцій. Допускається в адміністративних та побутових будинках під час
їх реконструкції застосовувати відкриту електропроводку в
пластмасових коробах із важкогорючих матеріалів з помірною
димоутворювальною здатністю відповідно до ГОСТ 12.1.044. Не дозволяється прокладання проводів без можливості їх заміни
в панелях стін, перегородках та перекриттях, які виконані на
заводах будіндустрії, або в монтажних стиках панелей під час
монтажу будинків.
2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними
підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані
електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах
перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в
металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих
коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у
трубах, гнучких рукавах, коробах із негорючих чи важкогорючих
матеріалів або горючих групи горючості Г 1 згідно з
ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів
з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також
повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів. _________________________
Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють
такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші
будівельні конструкції, що розташовані над підвісними
стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також
виконані із негорючих матеріалів.
2.5.8. Відкрите прокладання кабелів допускається в
приміщеннях для приготування і приймання їжі за винятком кухонь
квартир. Відкрите прокладання проводів у цих приміщеннях не
дозволяється. У кухнях квартир слід застосовувати такі самі види
електропроводок, що і у житлових кімнатах і коридорах.
2.5.9. У ванних кімнатах, санвузлах, душових, як правило,
повинна застосовуватися прихована електропроводка. Допускається
відкрите прокладання кабелів. У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком 1 електропроводка
повинна витримувати температуру не нижче ніж +170 град. C. У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових не допускається
прокладання проводів з металевими оболонками, у металевих трубах і
металевих рукавах.
2.5.10. Електропроводка на горищах повинна виконуватися
відповідно до вимог розділу 2 ПУЭ та НАПБ А 01.001.
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах
(конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах,
коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від
горючих основ не менше ніж 10 мм. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід
відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром
негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу
(кабеля) не менше ніж на 10 мм.
2.5.12. Через підвали і технічні підпідлогові простори секцій
будинку допускається прокладання силових кабелів напругою до
1000 В, які живлять електроприймачі інших секцій будинку. Такі
кабелі не розглядаються як транзитні, прокладання яких через
підвали і технічні підпідлогові простори будинку забороняється.
2.5.13. Забороняється відкрите прокладання транзитних кабелів
і проводів через комори і складські приміщення.
2.5.14. Лінії, які живлять холодильні установки підприємств
торгівлі і громадського харчування, повинні бути прокладені від
ВРП або ГРЩ цих підприємств.
2.5.15. Вибір перерізу провідників слід виконувати згідно з
вимогами відповідних глав ПУЭ. Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні, чотири-
і п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі,
повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює
перерізу фазних провідників. Трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, які живлять трифазні
електроприймачі навантаження, повинні мати переріз нульових
робочих N провідників, рівний перерізу фазних провідників до
16 мм^2 по міді і 25 мм по алюмінію, а при більшому перерізі - не
менше 50% перерізу фазних провідників. Переріз PEN провідників повинен бути не менше перерізу N
провідників і не менше 10 мм^2 по міді і 16 мм^2 по алюмінію
незалежно від перерізу фазних провідників. Переріз РЕ провідників повинен дорівнювати перерізу фазних до
16 мм^2 та 16 мм^2 - при перерізі фазних провідників від 16 до
35 мм^2 і 50% перерізу фазних провідників при більших перерізах. Переріз РЕ провідників, які не входять до складу кабелів,
повинен бути не менше 2,5 мм^2 за наявності механічного захисту і
4 мм^2 - за його відсутності.
2.6. Внутрішнє електрообладнання
2.6.1. Електродвигуни, що обслуговують загальнобудинкові
установки (насоси, вентилятори, ліфти тощо), а також їхні захисні
і пускові апарати повинні бути доступні тільки для обслуговуючого
персоналу. Винятком є кнопки керування ліфтами, протипожежними
пристроями і вентиляцією. Пускові апарати керування
електродвигунами рекомендується розміщувати в зручних для
обслуговування місцях з дотриманням вимог, наведених у главі 5.3
ПУЭ.
2.6.2. Протипожежні пристрої, сигналізація загазованості і
охоронна незалежно від категорії надійності електропостачання
будинку повинні живитися від двох окремих вводів, а за їх
відсутності - двома лініями від ВРП або ГРЩ. Переключення з однієї
лінії на другу здійснюється автоматично.
2.6.3. Установка електродвигунів на горищі допускається при
виконанні вимог із звукоізоляції відповідно до нормування рівнів
шуму. Установлені на горищі електродвигуни, розподільні пункти,
окремо встановлені комутаційні апарати й апарати захисту повинні
мати ступінь захисту не нижче IP 44.
2.6.4. У приміщеннях для приготування їжі, крім кухонь
квартир, світильники із лампами розжарювання, які встановлюються
над робочими місцями (плитами, столами тощо), повинні мати знизу
захисне скло. Світильники з люмінесцентними лампами мають бути
оснащені гратами, сітками або лампотримачами, щоб запобігти
випаданню ламп.
2.6.5. У ванних кімнатах, душових і санвузлах слід
використовувати електрообладнання, спеціально призначене для
установки у відповідних зонах цих приміщень за додатком 2, з
дотриманням таких вимог: 1) електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді не
нижче ніж: у зоні 0 - IРХ7; у зоні 1 - IРХ5 у зоні 2 - IРХ4 (IРХ5 - у ваннах загального користування); у зоні 3 - IРХ1 (IРХ5 - у ваннах загального користування); 2) у зоні 0 можуть використовуватися електроприлади напругою
не вище 12 В, призначені для використання у ванні. У
такому разі джерело живлення повинно розміщуватися за
межами цієї зони; 3) у зоні 1 можуть установлюватися тільки водонагрівники; 4) у зоні 2 можуть установлюватися водонагрівники і
світильники класу захисту 2; 5) у зонах 0,1 і 2 не допускається установка з'єднувальних
коробок розподільних пристроїв і пристроїв керування.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »