Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
Держпромгірнагляд, МНС України (з 2005 р.); Наказ, Реєстр від 20.06.2006102
Документ v0102516-06, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 07.07.2009, підстава v0109641-09
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ МНС УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпромгірнагляду
20.06.2006 N 102
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
N 109 ( v0109641-09 ) від 07.07.2009 }
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
нормативно-правових актів
з питань охорони праці
{ Додатково див. Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду
N 41 ( z0504-07 ) від 12.03.2007 }

Станом на 05.11.2008 ------------------------------------------------------------------------------- | Позначення | Назва нормативного акта | Затвердження | |нормативного| |--------------------------------------| | акта | |Дата/документ/N| Організація | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної | | діяльності (код 0.00) | |-----------------------------------------------------------------------------| |НПАОП |Правила будови і | 18.06.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.01-07|безпечної експлуатації | Наказ N 132 | | | |вантажопідіймальних | ( z0784-07 ) | | | |кранів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 09.07.2007 | Мін'юст України | | | | N 784/14051 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 01.09.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.02-08|безпечної експлуатації | Наказ N 190 | | | |ліфтів | ( z0937-08 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 07.10.2008 | Мін'юст України | | | | N 937/15628 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки праці під| 14.06.2006 | МНС України | |0.00-1.03-06|час експлуатації | N 363 | | | |судноплавних | ( z0761-06 ) | | | |гідротехнічних споруд | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 27.06.2006 | Мін'юст України | | | | N 761/12635 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила вибору та | 28.12.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.04-07|застосування засобів | Наказ N 331 | | | |індивідуального захисту | ( z0285-08 ) | | | |органів дихання | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 04.04.2008 | Мін'юст України | | | | N 285/14976 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови, утримання| 07.12.54 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.05-54|та огляду нахилених | | | | |рейко-канатних | | | | |підйомників (фунікулерів)| | | | | | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 27.12.77 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.06-77|безпечної експлуатації | | | | |ескалаторів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 18.10.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.07-94|безпечної експлуатації | Наказ N 104 | України | | |посудин, що працюють під | | | | |тиском | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 1: | 11.07.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | Наказ N 183 | України | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |2: | 22.03.2002 | Мінпраці України | | | | Наказ N 161 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 26.05.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.08-94|безпечної експлуатації | Наказ N 51 | України | | |парових і водогрійних | | | | |котлів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 1: | 11.07.97 | | | | | Наказ N 182 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |2: | 22.03.2002 | Мінпраці України | | | | Наказ N 161 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила державної | 01.07.2004 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.09-04|реєстрації та обліку | Наказ N 163 | України | | |великотоннажних | ( z0888-04 ) | | | |автомобілів та інших | | | | |технологічних | | | | |транспортних засобів, що | | | | |не підлягають | | | | |експлуатації на вулично- | | | | |дорожній мережі | | | | |загального користування | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 15.07.2004 | Мін'юст України | | | | N 888/9487 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки праці під| 12.01.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.10-07|час виконання | наказ N 5 | | | |вишукувальних руслових | ( z0066-07 ) | | | |робіт | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 27.01.2007 | Мін'юст України | | | | N 66/13333 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 08.09.98 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.11-98|безпечної експлуатації | Наказ N 177 | | | |трубопроводів пари і | ( z0636-98 ) | | | |гарячої води | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 07.10.98 | Мін'юст України | | | | N 636/3076 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 1: | 06.03.2002 | Мінпраці України | | | | Наказ N 131 | | | | | ( z0306-02 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 27.03.2002 | Мін'юст України | | | | N 306/6594 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 2: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 231 | | | | | ( z1189-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1189/14456 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила вибухонебезпеки | 08.02.84 | Міненерго СРСР | |0.00-1.12-84|при використанні мазуту | | | | |та природного газу в | | | | |котельних установках | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 15.05.98 | Мін'юст України | | | | N 318/2758 | | | | | ( z0318-98 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 07.12.71 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.13-71|безпечної експлуатації | | | | |стаціонарних компресорних| | | | |установок, | | | | |повітропроводів і | | | | |газопроводів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 28.12.70 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.14-70|безпечної експлуатації | | | | |поршневих компресорів, що| | | | |працюють на | | | | |вибухонебезпечних і | | | | |токсичних газах | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила охорони праці під| 27.03.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.15-07|час виконання робіт на | Наказ N 62 | | | |висоті | ( z0573-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 04.06.2007 | Мін'юст України | | | | N 573/13840 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила атестації | 19.04.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.16-96|зварників | Наказ | України | | | | N 61 | | | | | ( z0262-96 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 31.05.96 | Мін'юст України | | | | N 262/1287 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 25.03.92 | Держгіртехнагляд | |0.00-1.17-92|вибухових роботах | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: 1 | 31.03.94 |Держнаглядохоронпраці | | | | Наказ N 28 | України | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |2 | 01.01.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | Наказ N 171 | України | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови, монтажу, | 11.09.98 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.18-98|ремонту і безпечної | Наказ N 183 | України | | |експлуатації | | | | |вибухозахищених | | | | |вентиляторів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила охорони праці для| 03.07.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.19-08|нафтохімічних | наказ N 156 | | | |підприємств | ( z0729-08 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 08.08.2008 | Мін'юст України | | | | N 729/15420 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки систем | 01.10.97 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.20-98|газопостачання України | Наказ N 254 | України | | | | ( z0318-98 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 15.05.98 | Мін'юст України | | | | N 318/2758 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки під час | 23.05.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.21-07|експлуатації | N 110 | | | |магістральних | ( z1389-07 ) | | | |нафтопроводів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 19.12.2007 | Мін'юст України | | | | N 1389/14656 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 23.07.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.26-96|безпечної експлуатації | Наказ N 125 | України | | |парових котлів з тиском | ( z0655-96 ) | | | |пари не більше 0,07 МПА | | | | |(0,7 кгс/кв.см), | | | | |водогрійних котлів і | | | | |водопідігрівачів з | | | | |температурою нагріву води| | | | |не вище 115 град.C | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 05.11.96 | Мін'юст України | | | | N 655/1680 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 1: | 25.07.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | Наказ N 206 | України | | | | ( z0355-97 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 28.08.97 | Мін'юст України | | | | N 355/2159 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни 2: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 231 | | | | | ( z1190-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1190/14457 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила захисту від | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.29-97|статичної електрики | Наказ N 103 | України | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпечної роботи | 05.06.2001 | Мінпраці України | |0.00-1.30-01|з інструментом та | Наказ N 252 | | | |пристроями | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила охорони праці під| 10.02.99 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.31-99|час експлуатації | Наказ N 21 | України | | |електронно-обчислювальних| ( z0382-99 ) | | | |машин | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 17.06.99 | Мін'юст України | | | | N 382/3675 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 22.05.97 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.32-97|проектуванні та | Наказ N 145 | України | | |експлуатації об'єктів | | | | |циклічно-потокової | | | | |технології відкритих | | | | |гірничих робіт | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 31.05.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.33-94|розробці родовищ корисних| Наказ N 54 | України | | |копалин відкритим | | | | |способом | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 31.08.71 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.34-71|розробці рудних, нерудних| | | | |і розсипних родовищ | | | | |підземним способом | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки під час | 05.09.2003 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.35-03|будівництва та | Наказ N 173 | України | | |реконструкції | | | | |магістральних | | | | |трубопроводів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 08.12.2003 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.36-03|безпечної експлуатації | Наказ N 232 | України | | |підйомників | ( z1262-03 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | | | 30.12.2003 | Мін'юст України | | | | N 1262/8583 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 230 | | | | | ( z1394-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 26.12.2007 | Мін'юст України | | | | N 1394/14661 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила проведення | 10.09.2004 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.37-04|технічного огляду | Наказ N 200 | України | | |технологічних |( v0200611-04 )| | | |транспортних засобів, що | | | | |не підлягають | | | | |експлуатації на вулично- | | | | |дорожній мережі | | | | |загального користування | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила охорони праці в | 01.02.2005 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.38-05|архівних установах | Наказ N 22 | України | | | | ( z0245-05 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 17.02.2005 | Мін'юст | | | | N 245/10525 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 06.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 251 | | | | | ( z1289-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 20.11.2007 | Мін'юст України | | | | N 1289/14556 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 21.09.88 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.39-88|безпечної експлуатації | | | | |стаціонарних пунктів | | | | |виготовлення | | | | |гранульованих і | | | | |водовміщуючих вибухових | | | | |речовин і пунктів | | | | |підготовки вибухових | | | | |речовин заводського | | | | |виробництва на | | | | |підприємствах, які | | | | |виконують вибухові | | | | |роботи | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Міжгалузеві правила | 27.05.86 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.40-86|безпеки при будівництві | | | | |(реконструкції) і | | | | |гірничотехнічній | | | | |експлуатації об'єктів | | | | |народного господарства, | | | | |які розміщенні в надрах | | | | |і не пов'язані з | | | | |добуванням корисних | | | | |копалин | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Загальні правила | 06.09.88 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.41-88|вибухобезпеки для | | | | |вибухопожежонебезпечних | | | | |хімічних, нафтохімічних і| | | | |нафтопереробних | | | | |виробництв | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки праці під| 06.06.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.42-08|час виконання авіаційно- | наказ N 129 | | | |хімічних робіт | ( z0697-08 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 29.07.2008 | Мін'юст | | | | N 697/15388 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 08.07.85 | Мінхіммаш СРСР | |0.00-1.43-85|і виробничої санітарії | | | | |при виробництві | | | | |ацетилену, кисню і | | | | |газополуменевій обробці | | | | |металів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 29.01.85 | Міненергомаш СРСР | |0.00-1.44-85|встановленні у виробничих| | | | |приміщеннях посудин, що | | | | |працюють під тиском | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 20.08.69 | ЦК профспілки | |0.00-1.45-69|зберіганні, перевезенні | | робітників | | |та застосуванні | | авіаоборонпрому | | |сильнодіючих отруйних | | | | |речовин | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 1970 | ВО | |0.00-1.46-70|зберіганні, перевезенні | |"Союзсільгосптехніка" | | |та застосуванні | | | | |сильнодіючих отруйних | | | | |речовин | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила проектування і | 21.09.68 | ЦК профспілки | |0.00-1.47-68|безпечної експлуатації | | робітників | | |установок, що працюють з | | авіаоборонпрому | | |лужними металами | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила охорони праці при| 27.11.91 | Міноборонпром СРСР | |0.00-1.48-91|холодній обробці металів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 22.04.74 | Мінмашинобудування | |0.00-1.49-74|промислової санітарії для| | СРСР | | |виробництв | | | | |суховальцьованих паст, | | | | |нітролінолеуму, | | | | |нітролінолеумної | | | | |мастики, нітролаків, | | | | |нітромастик, целулоїду і | | | | |виробів з нього, | | | | |пластичних мас, | | | | |синтетичних смол, | | | | |електроізоляційних | | | | |матеріалів і | | | | |гумотехнічних виробів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1974 | ЦК профспілки | |0.00-1.50-74|при користуванні | | робітників | | |виробами, що містять | | суднобудування | | |вибухові речовини | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила будови і | 27.02.88 | Держагропром СРСР | |0.00-1.51-88|безпечної експлуатації | | | | |фреонових холодильних | | | | |установок | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 09.08.77 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.52-77|дрібненні, сортуванні, | | | | |збагаченні корисних | | | | |копалин і огрудкуванні | | | | |руд та концентратів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 22.12.87 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-1.53-87|експлуатації хвостових і | | | | |шламових господарств | | | | |гірничорудних і нерудних | | | | |підприємств | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 28.02.93 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-1.54-93|експлуатації | | України | | |електроустаткування та | | | | |електромереж на відкритих| | | | |гірничих роботах | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безплатної видачі| 07.01.77 | Держкомпраці СРСР | |0.00-1.55-77|лікувально- | | | | |профілактичного | | | | |харчування | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Правила безпеки при | 17.06.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-1.56-08|виробництві | N 143 | | | |вуглеграфітових | ( z0598-08 ) | | | |матеріалів і виробів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 07.07.2008 | Мін'юст | | | | N 598/15289 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Перелік платних послуг, | Постанова | Кабінет Міністрів | |0.00-2.01-99|які можуть надаватися | N 524 | України | | |Комітетом по нагляду за | | | | |охороною праці та його | | | | |територіальними | | | | |управліннями | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Перелік виробництв, | 07.01.77 | Держкомпраці СРСР | |0.00-2.03-77|професій та посад, | | | | |робота в яких дає право | | | | |на безплатне одержання | | | | |лікувально- | | | | |профілактичного | | | | |харчування в зв'язку з | | | | |особливо шкідливими | | | | |умовами праці | | | | |( v0004400-77 ) | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Перелік заходів та | 27.06.2003 | Кабінет Міністрів | |0.00-2.23-04|засобів з охорони праці, | Постанова | України | | |витрати на здійснення та | N 994 | | | |придбання яких |( 994-2003-п ) | | | |включаються до валових | | | | |витрат | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типові норми безплатної | 10.06.98 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-3.01-98|видачі спеціального | Наказ N 117 | України | | |одягу, спеціального | ( z0449-98 ) | | | |взуття та інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам сільського та| | | | |водного господарства | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 14.07.98 | Мін'юст України | | | | N 449/2889 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типові галузеві норми | 1990 | Держкомпраці СРСР | |0.00-3.02-90|безплатної видачі | | | | |спецодягу, спецвзуття та | | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |робітникам і службовцям | | | | |житлово-комунального | | | | |господарства | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типові галузеві норми | 12.02.81 | Держкомпраці СРСР | |0.00-3.03-81|безплатної видачі | Постанова | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 47/П-2 | | | |інших засобів |( v0047400-81 )| | | |індивідуального захисту | | | | |робітникам і службовцям | | | | |скрізних професій та | | | | |посад усіх галузей | | | | |народного господарства і | | | | |окремих виробництв | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | |Пост N 289/п-8 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |2 | 06.11.86 | | | | |Пост N 476/п-12| | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.02.80 | Держкомпраці СРСР | |0.00-3.04-80|безплатної видачі | Постанова | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 43/П-2 | | | |інших засобів |( v0043400-80 )| | | |індивідуального захисту | | | | |членам добровільних | | | | |газорятівних дружин та | | | | |добровільних допоміжних | | | | |гірничорятувальних | | | | |команд | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Норми безплатної видачі | 29.03.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-3.05-07|спеціального одягу, | наказ N 65 | | | |спеціального взуття та | ( z0328-07 ) | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам | | | | |приладобудівної | | | | |промисловості | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 11.04.2007 | Мін'юст України | | | | N 328/13595 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Про видачу мила на | 26.08.22 | НКТ РРФСР | |0.00-3.06-22|підприємствах | Постанова | | | | |( v0383400-22 )| | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Роз'яснення з цього | 22.06.24 | | | |питання: 1 | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |2 | 14.09.26 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Нормативи порогових мас | 11.07.2002 | Кабінет Міністрів | |0.00-3.08-02|небезпечних речовин для | Постанова | України | | |ідентифікації об'єктів | N 956 | | | |підвищеної небезпеки |( 956-2002-п ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Норми безплатної видачі | 01.11.2004 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-3.09-05|спеціального одягу, | Наказ N 241 | України | | |спеціального взуття та | ( z1663-04 ) | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |для працівників | | | | |підприємств | | | | |електроенергетичної | | | | |галузі | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 29.12.2004 | Мін'юст України | | | | N 1663/10262 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 02.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | N 234 | | | | | ( z1151-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 08.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1151/14418 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Норми безплатної видачі | 21.08.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-3.10-08|спеціального одягу, | наказ N 184 | | | |спеціального взуття та | ( z0832-08 ) | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам | | | | |гірничодобувної | | | | |промисловості | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 10.09.2008 | Мін'юст України | | | | N 832/15523 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Орієнтовні нормативи | 13.10.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-3.11-94|трудомісткості та | Наказ N 103 | України | | |вартості робіт щодо | | | | |опрацювання державних | | | | |нормативних актів про | | | | |охорону праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типові галузеві норми | 12.02.81 | Держкомпраці СРСР | |0.00-3.12-81|безплатної видачі | Постанова | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 47/П-2 | | | |інших засобів |( v0047400-81 )| | | |індивідуального захисту | | | | |робітникам і службовцям | | | | |підприємств та | | | | |організацій матеріально- | | | | |технічного постачання | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 21.08.85 | | | | |Пост N 289/П-8 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Норми безплатної видачі | 28.12.2000 | Мінпраці України | |0.00-3.13-01|спеціального одягу, | Наказ N 362 | | | |спеціального взуття та | ( z0277-01 ) | | | |інших засобів | | | | |індивідуального захисту | | | | |працівникам дорожнього | | | | |господарства | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 27.03.2001 | Мін'юст України | | | | N 277/5468 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Галузеві норми штучного |Наказ 10.01.83 |Мінліспапірпром СРСР | |0.00-3.14-83|освітлення підприємств | | | | |лісової і деревообробної | | | | |промисловості | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про порядок | 24.03.2008 | Держгірпромнагляд | |0.00-4.01-08|забезпечення працівників | наказ N 53 | | | |спеціальним одягом, | ( z0446-08 ) | | | |спеціальним взуттям та | | | | |іншими засобами | | | | |індивідуального захисту | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 21.05.2008 | Мін'юст України | | | | N 446/15137 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про Державний | 08.06.2004 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.03-04|реєстр нормативно- | N 151 | України | | |правових актів з питань | ( z0778-04 ) | | | |охорони праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 23.06.2004 | Мін'юст України | | | | N 778/9377 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Порядок видачі дозволів | 15.10.2003 | Кабінет Міністрів | |0.00-4.05-03|Державним комітетом з | Постанова | України | | |нагляду за охороною праці| N 1631 | | | |та його територіальними |( 1631-2003-п )| | | |органами | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типове положення про | 21.03.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-4.09-07|комісію з питань охорони | Наказ N 55 | | | |праці підприємства | ( z0311-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 04.04.2007 | Мін'юст України | | | | N 311/13578 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 25.09.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 216 | | | | | ( z1252-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 07.11.2007 | Мін'юст України | | | | N 1252/14519 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типове положення про | 29.12.93 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.10-93|професійні воєнізовані | Наказ N 138 | України | | |аварійно-рятувальні | ( z0067-94 ) | | | |формування | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 05.04.94 | Мін'юст України | | | | N 67/276 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типове положення про | 21.03.2007 | Держгірпромнагляд | |0.00-4.11-07|діяльність уповноважених | Наказ N 56 | | | |найманими працівниками | ( z0316-07 ) | | | |осіб з питань охорони | | | | |праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 06.04.2007 | Мін'юст України | | | | N 316/13583 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типове положення про | 26.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.12-05|порядок проведення | Наказ N 15 | України | | |навчання і перевірки | ( z0231-05 ) | | | |знань з питань охорони | | | | |праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 15.02.2005 | Мін'юст України | | | | N 231/10511 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 16.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 273 | | | | | ( z1334-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 03.12.2007 | Мін'юст України | | | | N 1334/14601 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про | 16.03.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.14-94|опрацювання, прийняття, | Наказ N 19 | України | | |перегляд та скасування | ( z0094-94 ) | | | |державних міжгалузевих і | | | | |галузевих нормативних | | | | |актів про охорону праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 12.05.94 | Мін'юст України | | | | N 94/303 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про розробку | 29.01.98 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.15-98|інструкцій з охорони | Наказ N 9 | України | | |праці | ( z0226-98 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 07.04.98 | Мін'юст України | | | | N 226/2666 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про порядок | 23.06.94 | Кабінет Міністрів | |0.00-4.20-94|проведення державної | Постанова | України | | |експертизи (перевірки) | N 431 | | | |проектної документації на| ( 431-94-п ) | | | |будівництво та | | | | |реконструкцію виробничих | | | | |об'єктів і виготовлення | | | | |засобів виробництва на | | | | |відповідність їх | | | | |нормативним актам про | | | | |охорону праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 18.01.99 | Кабінет Міністрів | | | |Постанова N 57 | України | | | | ( 57-99-п ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типове положення про | 15.11.2004 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.21-04|службу охорони праці | Наказ N 255 | України | | | | ( z1526-04 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 01.12.2004 | Мін'юст України | | | | N 1526/10125 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 02.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 236 | | | | | ( z1191-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1191/14458 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про порядок | 15.12.2003 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.24-03|трудового і професійного | Наказ N 244 | України | | |навчання неповнолітніх | ( z1257-03 ) | | | |професіям, пов'язаним з | | | | |роботами із шкідливими та| | | | |важкими умовами праці, а | | | | |також з роботами | | | | |підвищеної небезпеки | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 30.12.2003 | Мін'юст України | | | | N 1257/8578 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 16.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 274 | | | | | ( z1335-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 03.12.2007 | Мін'юст України | | | | N 1335/14602 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення щодо розробки | 17.06.99 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-4.33-99|планів локалізації та | Наказ N 112 | України | | |ліквідації аварійних | ( z0424-99 ) | | | |ситуацій і аварій | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 30.06.99 | Мін'юст України | | | | N 424/3717 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 224 | | | | | ( z1176-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 16.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1176/14443 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Положення про порядок | 06.08.90 | Міннафтопром СРСР | |0.00-4.35-90|установлення строків | | | | |подальшої експлуатації | | | | |технологічного | | | | |устаткування | | | | |вибухонебезпечних | | | | |виробництв | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Про порядок безплатної | 16.12.87 | Держкомпраці СРСР | |0.00-4.36-87|видачі молока або інших | Постанова | | | |рівноцінних харчових | N 731/П13 | | | |продуктів робітникам і | | | | |службовцям, які зайняті | | | | |на роботах з шкідливими | | | | |умовами праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція про порядок | 14.01.92 | Держгіртехнагляд | |0.00-5.01-92|видачі дозволу на право | | України | | |монтажу або (і) | | | | |налагодження об'єктів | | | | |котлонагляду та | | | | |підіймальних споруд | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція з безпечного | 19.04.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.02-96|проведення вибухових | Наказ N 62 | | | |робіт на металургійних | | | | |підприємствах | | | | |Міністерства | | | | |промисловості України | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 25.09.95 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.03-95|безпечного ведення робіт | Наказ N 135 | України | | |для кранівників | ( z0371-95 ) | | | |(машиністів) стрілових | | | | |самохідних | | | | |(автомобільних, | | | | |гусеничних, залізничних, | | | | |пневмоколісних) кранів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 10.10.95 | Мін'юст України | | | | N 371/907 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1210-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1210/14477 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 25.09.95 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.04-95|безпечного ведення робіт | Наказ N 135 | України | | |для стропальників | ( z0372-95 ) | | | |(зачіплювачів), які | | | | |обслуговують | | | | |вантажопідіймальні крани | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 10.10.95 | Мін'юст України | | | | N 372/908 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1211-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1211/14478 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 14.11.95 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.05-95|безпечного ведення робіт | Наказ | України | | |для кранівників | N 175 | | | |(машиністів) баштових | ( z0425-95 ) | | | |кранів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 27.11.95 | Мін'юст України | | | | N 425/961 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1212-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1212/14479 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.06-94|осіб, відповідальних за | Наказ N 107 | України | | |безпечне проведення робіт| ( z0060-95 ) | | | |з переміщення вантажів | | | | |кранами | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст України | | | | N 60/596 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1208-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1208/14475 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.07-94|осіб, відповідальних за | Наказ N 107 | України | | |утримання | ( z0059-95 ) | | | |вантажопідіймальних | | | | |кранів в справному стані | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст України | | | | N 59/595 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1209-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1209/14476 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція для | 29.08.86 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-5.09-86|оператора, ліфтера по | | | | |обслуговуванню ліфтів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція для | 30.04.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.10-96|операторів (машиністів) | Наказ N 74 | України | | |парових та водогрійних | ( z0267-96 ) | | | |котлів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 05.06.96 | Мін'юст України | | | | N 267/1292 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1215-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1215/14482 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 20.02.85 |Держгіртехнагляд СРСР | |0.00-5.11-85|організації безпечного | | | | |ведення газонебезпечних | | | | |робіт | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція з організації | 06.06.2001 | Мінпраці України | |0.00-5.12-01|безпечного ведення | Наказ | | | |вогневих робіт на | N 255 | | | |вибухопожежонебезпечних | ( z0541-01 ) | | | |та вибухонебезпечних | | | | |об'єктах | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 23.06.2001 | Мін'юст України | | | | N 541/5732 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція про порядок | 30.12.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.13-94|зупинки експлуатації | Наказ N 133 | України | | |об'єктів при наявності | ( z0003-95 ) | | | |порушень нормативних | | | | |актів про охорону праці | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 05.01.95 | Мін'юст України | | | | N 3/539 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція про порядок | 14.09.93 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.14-93|технічного розслідування | Наказ N 85 | України | | |і обліку випадків втрат | | | | |вибухових матеріалів на | | | | |підприємствах, в | | | | |організаціях та об'єктах,| | | | |розташованих на | | | | |території України | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 20.03.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.18-96|безпечного ведення робіт | Наказ N 45 | України | | |для кранівників | ( z0143-96 ) | | | |(машиністів) кранів | | | | |мостового типу (мостових,| | | | |козлових, | | | | |напівкозлових) | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 26.03.96 | Мін'юст України | | | | N 143/1168 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1214-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1214/14481 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція з | 29.01.96 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.19-96|безпечного ведення робіт | Наказ N 13 | України | | |для кранівників | ( z0063-96 ) | | | |(машиністів) портальних | | | | |кранів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 12.02.96 | Мін'юст України | | | | N 63/1088 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1213-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1213/14480 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.20-94|інженерно-технічних | Наказ N 107 | України | | |працівників, які | ( z0058-95 ) | | | |здійснюють нагляд за | | | | |утриманням та безпечною | | | | |експлуатацією | | | | |вантажопідіймальних | | | | |кранів | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст України | | | | N 58/594 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | Наказ N 232 | | | | | ( z1207-07 ) | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст України | | | | N 1207/14474 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція про умови і | 01.09.99 |Держнаглядохоронпраці | |0.00-5.22-99|правила провадження |Наказ N 74/157 | України | | |підприємницької | ( z0621-99 ) | Ліцензійна палата | | |діяльності (ліцензійні | | | | |умови) з виготовлення і | | | | |реалізації вибухових | | | | |речовин та контроль за їх| | | | |дотриманням | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| | |Зареєстровано: | 15.09.99 | Мін'юст України | | | | N 621/3914 | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція з безпечного | 05.06.2001 | Мінпраці України | |0.00-5.23-01|виконання зварювальних | Наказ N 254 | | | |робіт в електромонтажному| ( z0615-01 ) | | | |виробництві | | | |------------+-------------------------+---------------+----------------------| |НПАОП |Інструкція з охорони | 05.06.2001 | Мінпраці України | |0.00-5.24-01|праці під час виконання | Наказ N 254 | | | |робіт інструментами і | ( z0616-01 ) | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10
наступна сторінка »