Верховна Рада України
Законодавство України

Статистика за документами

№№ Популярні документи Кількість
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 28.07.2010327
4 536
2.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Наказ, Класифікація, Структура від 14.01.201111
1 164
3. 1 145
4.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постанова, Положення, Протокол, Форма типового документа від 19.07.201813
1 025
5.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
959
6.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457
926
7. 797
8. 770
9. 458
10. 421
11. 378
12.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Наказ, Норми, Форма типового документа від 10.02.199843
359
13.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Класифікатор від 31.12.19981024
342
14. 328
15. 299
16.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила від 17.11.2012
296
17.
 Про Регламент Верховної Ради України
Закон України; Регламент від 10.02.20101861-VI
294
18. 288
19.
 Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)
ДСА України; Наказ, Інструкція, Вимоги, Журнал, Форма типового документа від 20.09.2012108
287
20.
 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.1997, 01.12.199962
283
21.
 Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Держспоживстандарт України; Наказ від 28.07.2010327
269
22.
 Конституція України
Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
254
23. 251
24.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Рішення, Положення, Розпорядження, Форма типового документа, Протокол, Реєстр від 26.11.201030
245
25.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Рішення від 18.05.201821
242
26. 234
27.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 11.10.2010457
227
28. 220
29.
 Кодекс суддівської етики
З'їзд суддів України; Рішення, Кодекс від 22.02.2013
206
30.
 Про порядок денний дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
Постанова Верховної Ради України; Порядок денний, Перелік, Довідка від 18.09.20182543-VIII
205
31. 205
32. 203
33.
 Справа «Зеленчук і Цицюра проти України» (Заяви № 846/16 та № 1075/16)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 22.05.2018
201
34.
 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005)
Держкомстат України; Класифікатор від 26.12.2005375
199
35.
 Кримінальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
196
36. 192
37.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України
ДСА України; Наказ, Інструкція, Телеграма, Форма типового документа, Акт, Журнал, Розпорядження, Список, Реєстр, Лист, Опис, Справа, Ухвала, Постанова від 17.12.2013174
185
38. 182
39. 181
40. 180
41.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України
ДСА України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Замовлення, Телеграма, Журнал, Акт, Опис, Справа, Розпорядження, Список, Форма, Паспорт, Картка від 20.02.201328
178
42.
 Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.20124651-VI
178
43. 177
44.
 Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
168
45. 164
46. 163
47. 160
48. 158
49.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Картка, Форма від 25.12.2009495/656
157
50.
 Цивільний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003435-IV
156


вгору