Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів [...]
Мінагрополітики України; Наказ, Перелік, Форма [...] від 03.12.2012746
Документ z2113-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2013, підстава z1459-13
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012  № 746


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2113/22425

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 503 від 16.08.2013}

Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.О. Вашешніков

В.Ю. ЗахарченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.12.2012  № 746


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2113/22425

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

1. При здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини) перевіряються:

1.1. Виконання вимог приписів, виданих за результатами раніше здійснених контрольних заходів.

1.2. Здійснення реєстрації (перереєстрації) машин протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

1.3. Дотримання суб’єктом господарювання, який здійснює обов’язковий технічний контроль машин, графіка здійснення обов’язкового технічного контролю.

1.4. Наявність на машини, які підлягають обов'язковому технічному контролю, протоколів перевірки технічного стану машин.

1.5. Здійснення кріплення реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером з використанням спеціальних заклепок.

1.6. Здійснення суб’єктами господарювання кріплення реєстраційних облiково-iдентифiкацiйних табличок на машинах та складових частинах у місцях, передбачених пунктом 9.6 розділу IX Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року № 644, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1491/20229.

1.7. Наявність сертифіката відповідності на машини, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів.

1.8. Обладнання дизелів машин електростартерною системою пуску або пусковим двигуном, керування якими має здійснюватися з кабіни машини.

1.9. Відсутність на машинах прогарів, механічних пробоїн та нещільностей між її елементами (в системі випуску відпрацьованих газів двигунів), слідів витоку палива, оливи та охолоджувальної рідини та інших несправностей, що впливають на безпеку дорожнього руху, зазначених у главах 3 - 7 Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 462/16478.

1.10. Укомплектованість машин приладами, запасними частинами та інструментами відповідно до настанови щодо експлуатації.

1.11. Наявність у навчальних закладах власних або орендованих машин тих категорій, згідно з якими здійснюються підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, проходження їх обов’язкового технічного контролю та здійснення реєстрації (перереєстрації).

1.12. Вимоги законодавства з охорони праці та правила техніки безпеки при експлуатації машин дотримуються.

1.13. Наявність в осіб, які керують машинами, реєстраційних документів, документів на право керування, а також медичної довідки про стан здоров’я.

1.14. Внесення суб’єктом господарювання, якого внесено до реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану машин, результатів перевірок та вимірювань до протоколу перевірки технічного стану машини.

1.15. Проходження працівниками, які вносять інформацію про результати проведення перевірки технічного стану машин до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, підготовки до роботи з такою системою.

1.16. Наявність у суб’єкта господарювання, який здійснює обов’язковий технічний контроль машин, сертифікованих засобів вимірювальної техніки, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

1.17. Постановка на облік у Державній інспекції сільського господарства України та її територіальних органах суб'єкта господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведення ним обліку в електронному вигляді надходжень, продажу та передачі машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, дотримання умов зберігання бланків суворої звітності, проходження відповідної підготовки працівниками суб'єкта господарювання, які здійснюють огляд і звіряння ідентифікаційних номерів машин.

1.18. Дотримання суб'єктами господарювання, які виробляють та/або вводять в обіг машини, вимог відповідних технічних регламентів.

1.19. Проведення перед початком серійного виробництва спеціальних випробувань машин; відповідність конструкції машин вимогам сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу; узгодженість нормативно-технічної документації з відповідними уповноваженими державними органами.

2. Зазначений перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.12.2012  № 746

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...