Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює [...]
НК держрегулювання компослуг; Постанова, Правила, Звіт [...] від 11.10.2013202
Документ z1905-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2017, підстава v0717874-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.10.2013  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1905/24437

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 717 від 31.05.2017}

Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 10 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, які додаються.

2. Суб'єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, надавати форми звітності відповідно до вимог Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

3. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО. ОсауленкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
11.10.2013  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1905/24437

ПРАВИЛА
організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України "Про природні монополії", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 276, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1467/21779, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 278, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1475/21787, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780, інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), та відповідних територіальних органів Комісії (далі - ТО Комісії).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає державному регулюванню Комісією (далі - ліцензіати).

1.4. Ліцензіати зобов'язані подавати такі форми звітності:

№ 1-НКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів" (додаток 1);

№ 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" (додаток 2);

№ 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" (додаток 3);

№ 4-НКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звіт про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 4);

№ 5-НКП-водопостачання (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання" (додаток 5);

№ 6-НКП-водовідведення (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водовідведення" (додаток 6);

№ 7-НКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії" (додаток 7);

№ 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" (додаток 8);

№ 9-НКП-інвестиції вода (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення" (додаток 9);

№ 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)" (додаток 10);

№ 11-НКП-технічна характеристика вода (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів водопостачання та водовідведення" (додаток 11);

№ 12-НКП-інвестиції вода підсумковий "Підсумковий звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення" (додаток 12).

1.5. Додатково ліцензіати подають до Комісії такі завірені в установленому законодавством порядку копії форм звітності:

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії", затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 04 жовтня 2012 року № 1257 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103;

№ 1С-теплопостачання "Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг теплопостачання";

№ 1С-водопостачання, водовідведення "Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення";

№ 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

№ 11-МТП (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05 вересня 2013 року № 268 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж";

№ 1-теп (річна) "Звіт про постачання теплоенергії", затверджена наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2013 року № 232.

1.6. Подання до Комісії форм звітності здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

II. Складання та подання форм звітності

2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіти підписуються керівником (власником) або уповноваженою особою ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюються печаткою. Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.

2.2. Посадові особи, які підписали звіти, відповідають за достовірність, повноту і своєчасність подання даних відповідно до законодавства України.

2.3. Показники звітів зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо.

2.4. Ліцензіати електронною поштою та на паперових носіях подають звіти до Комісії та відповідного ТО Комісії.

За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат подає консолідований звіт.

2.5. Ліцензіати надсилають звіти на електронні адреси: fte@nkp.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері теплопостачання), fvv@nkp.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення) та на електронну адресу відповідного ТО Комісії:

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Автономній Республіці Крим, м. Севастополі та Херсонській області, - nkrrkp.arksevho@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, - nkrrkp.vinnitsa@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - nkrrkp.dnepr@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Донецькій області, - nkrrkp.don@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у м. Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях, - kyiv@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Луганській області, - nkrrkp.lugansk@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, - nkrrkp.lviv@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання комунальних послуг у Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, - nkrrkp.odessa@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання комунальних послуг у Харківській, Полтавській та Сумській областях, - nkrrkp.kharkov@nkp.gov.ua.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщені на офіційному сайті Комісії за адресою: www.nkp.gov.ua.

2.7. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до Комісії (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24) та відповідного ТО Комісії разом із супровідним листом та за необхідності з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів.

2.8. ТО Комісії здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.9. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день фактичної його передачі до служби діловодства Комісії, а в разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата.

2.10. Кінцевим терміном подання звітів до Комісії електронною поштою та на паперових носіях є термін, зазначений окремо у відповідній формі звітності.

2.11. Вносити будь-які зміни до структури таблиць, формул тощо в електронних формах звітності забороняється. Дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються.

2.12. У разі відсутності здійснення ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форми звітності, при цьому ставить нулі у відповідних клітинках.

2.13. Періодичність подання звітності ліцензіатами за видами ліцензованої діяльності наведено в додатку 13 до цих Правил.

III. Порядок виправлення звітних даних

3.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних у цих звітах (з початку року).

3.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в поясненнях до звіту.

IV. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 1-НКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів"

4.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, що підлягає державному регулюванню Комісією.

4.2. Усі показники звіту заповнюються тільки відносно теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

Показники теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших кінцевих споживачів ліцензіата і теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, визначаються, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать або знаходяться в користуванні бюджетних установ та інших суб'єктів господарювання, тощо, відпускається за тарифами, які встановлені для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".

Інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються при здійсненні господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

4.3. У розділі I відображаються за звітний місяць та період з початку року фактичні показники використання умовного та натурального палива в натуральному та грошовому виразі на виробництво теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з розподілом цих показників до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів: населення, бюджетних установ, інших споживачів, у тому числі інших видів діяльності ліцензіата:

1) умовне паливо - одиниця обліку палива, яка використовується для відображення співвідношення і порівняння ефективності використання різних видів натурального палива та сумарного обліку використання різних видів палива. За одиницю умовного палива приймається 1 кг палива з теплотою згорання 7000 ккал/кг.

У рядках 005 - 025 та 110 - 130 "Витрати умовного палива" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати умовного палива в тоннах умовного палива за видами натурального палива та всього на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом обсягу використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

2) у рядках 035 - 055 та 140 - 160 "Витрати палива в натуральному вимірі" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати натурального палива за видами натурального палива (вугілля і мазут - у тоннах, газ - у тисячах кубічних метрів) на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом обсягу використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

3) у рядках 030 та 135 "Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне" відповідно відображаються за звітний місяць та період з початку року фактичні значення середньозваженого за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, калорійного еквівалента переведення натурального палива в умовне:

рядок 030 = рядок 005 / рядок 035;

рядок 135 = рядок 110 / рядок 140;

4) у рядках 060 - 080 та 165 - 185 "Вартість палива з транспортуванням і постачанням" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати у грошовому виразі (тисяч гривень без ПДВ) на використання натурального палива (з урахуванням витрат на його транспортування і постачання) за видами натурального палива та всього на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом вартості використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

5) у рядках 085 та 190 "Вартість 1 т умовного палива" відповідно відображається за звітний місяць та період з початку року фактична вартість 1 тонни умовного палива, яке використовується для виробництва теплової енергії, за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, за видами натурального палива та всього з урахуванням витрат на його транспортування і постачання у гривнях на 1 тонну умовного палива без ПДВ:

рядок 085 = рядок 060 х 1000 / рядок 005;

рядок 190 = рядок 165 х 1000 / рядок 110;

6) у рядках 090 - 105 та 195 - 210 "Вартість одиниці натурального палива" відповідно відображається за звітний місяць та період з початку року за видами натурального палива фактична вартість одиниці натурального палива, яке використовується для виробництва теплової енергії, за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата, з урахуванням витрат на транспортування і постачання палива (вугілля і мазуту - у гривнях за тонну, газу - у гривнях за тисячу кубічних метрів без ПДВ), із зазначенням вартості одиниці натурального палива, що використовується на виробництво теплової енергії для потреб відповідних категорій споживачів:

рядок 090 = рядок 060 х 1000 / рядок 035;

рядок 095 = рядок 065 х 1000 / рядок 040;

рядок 100 = рядок 070 х 1000 / рядок 045;

рядок 105 = рядок 075 х 1000 / рядок 050;

рядок 195 = рядок 165 х 1000 / рядок 140;

рядок 200 = рядок 170 х 1000 / рядок 145;

рядок 205 = рядок 175 х 1000 / рядок 150;

рядок 210 = рядок 180 х 1000 / рядок 155.

4.4. У розділі II відображаються в натуральному виразі фактичні за звітний місяць (графа 1), фактичні за період з початку року (графа 2) та враховані у структурі діючих тарифів на теплову енергію за період з початку року (графа 3) основні технічні та технологічні показники, пов'язані з виробництвом теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з розподілом окремих показників до теплової енергії, яка виробляється для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів (у тому числі інших видів діяльності ліцензіата), господарських потреб ліцензованої діяльності ліцензіата:

1) у рядку 215 "Обсяг виробленої теплової енергії" відображаються в Гкал обсяги теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

2) у рядку 220 "Власні технологічні потреби джерел теплової енергії" відображається в Гкал обсяг теплової енергії, що витрачається на власні технологічні та побутові потреби джерел теплової енергії (хімводоочистка, деаерація, втрати теплової енергії з поверхні трубопроводів, що розташовані всередині джерел теплової енергії, тощо), які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата:

рядок 220 = рядок 215 - рядок 225;

3) у рядках 225 - 250 "Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів" відображається в Гкал обсяг відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, усього (рядок 225) з розподілом на потреби населення (рядок 230); бюджетних установ (рядок 235); інших споживачів (рядок 240), у тому числі на інші види діяльності ліцензіата (рядок 245); господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата (рядок 250);

4) у рядках 255 та 260 "Втрати теплової енергії рядка 225 в теплових мережах" відповідно відображається в Гкал та відсотках від рядка 225 обсяг сукупних втрат у теплових мережах теплової енергії, відпущеної з колекторів джерел теплової енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата:

рядок 255 = рядок 225 - рядок 265;

5) у рядках 265 - 290 "Корисний відпуск теплової енергії" відображається в Гкал обсяг корисного відпуску теплової енергії, яка виробляється джерелами теплової енергії, що знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, усього (рядок 265) з розподілом на потреби населення (рядок 270); бюджетних установ (рядок 275); інших споживачів (рядок 280), у тому числі на інші види діяльності ліцензіата (рядок 285); господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата (рядок 290);

6) у рядках 295 та 300 "Витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії" відповідно відображаються в кілограмах умовного палива на одну Гкал теплової енергії витрати умовного палива на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у розрахунку на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 225) та корисного відпуску теплової енергії (рядок 265):

рядок 295 графи 1 = рядок 005 графи 5 / рядок 225 графи 1;

рядок 295 графи 2 = рядок 110 графи 5 / рядок 225 графи 2;

рядок 300 графи 1 = рядок 005 графи 5 / рядок 265 графи 1;

рядок 300 графи 2 = рядок 110 графи 5 / рядок 265 графи 2;

рядки 295 та 300 графи 3 заповнюються за відповідними показниками, які враховані в діючих тарифах на теплову енергію за період з початку року;

7) у рядках 305, 310, 315 "Витрати електроенергії на технологічні потреби" відповідно відображаються витрати електричної енергії на технологічні потреби виробництва теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у тисячах кВт·год (рядок 305), у кВт·год на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 310), у кВт·год на одну Гкал корисного відпуску теплової енергії (рядок 315):

рядок 310 = рядок 305 / рядок 225;

рядок 315 = рядок 305 / рядок 265;

8) у рядках 320, 325, 330 "Витрати води на технологічні потреби виробництва теплової енергії (без підживлення теплових мереж)" відповідно відображаються витрати води на технологічні потреби виробництва теплової енергії (без підживлення теплових мереж) за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у тисячах кубічних метрів (рядок 320), у кубічних метрах на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 325), у кубічних метрах на одну Гкал корисного відпуску теплової енергії (рядок 330):

рядок 325 = рядок 320 / рядок 225;

рядок 330 = рядок 320 / рядок 265;

9) у рядках 335 - 350 "Кількість котелень у користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду" відповідно відображається в одиницях фактична кількість котелень (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду, які знаходяться в користуванні ліцензіата, усього (рядок 335) з розподілом за потужністю: до 20 Гкал/год (рядок 340), від 20 до 100 Гкал/год (рядок 345), 100 Гкал/год і більше (рядок 350);

10) у рядках 355 - 370 "Кількість котлів у користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду" відповідно відображається в одиницях фактична кількість котлів (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду, які знаходяться в користуванні ліцензіата, усього (рядок 355) з розподілом за потужністю: до 0,5 Гкал/год (рядок 360), від 0,5 до 10 Гкал/год (рядок 365), 10 Гкал/год і більше (рядок 370);

11) у рядку 375 "Середньозважений ККД котелень у розрахунку на відпуск з колекторів" відображається у відсотках середньозважений ККД котелень у розрахунку на відпуск з колекторів за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата:

рядок 375 графи 1 = рядок 225 графи 1 / рядок 005 графи 5 / 7 х 100;

рядок 375 графи 2 = рядок 225 графи 2 / рядок 110 графи 5 / 7 х 100;

рядок 375 графи 3 заповнюється за відповідними показниками, які враховані в діючих тарифах на теплову енергію за період з початку року.

4.5. Абсолютні звітні показники наводяться в цілих числах, а питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми.

V. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами"

5.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.

5.2. У формі № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" відображаються в натуральному виразі за звітний місяць наростаючим підсумком з початку року показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і виробництва інших суб'єктів господарювання тепловими мережами ліцензіата, показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і закупленої ліцензіатом в інших виробників тепловими мережами інших теплотранспортувальних організацій, показники приєднаного теплового навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів та додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії.

Показники теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших кінцевих споживачів ліцензіата і теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, визначаються, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать бюджетним установам та іншим суб'єктам господарювання або знаходяться в їх користуванні, тощо, відпускається за тарифами, які встановлені для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".

Інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються для здійснення господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

5.3. У розділі I відображаються в Гкал за звітний місяць усього (графа 1), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 2), та за період з початку року всього (графа 3), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 4), основні показники транспортування теплової енергії:

фактичного корисного відпуску теплової енергії в Гкал (рядок 005) з розподілом на відпуск власним споживачам і транспортування теплової енергії інших власників, розподілом за категоріями споживачів, розподілом на потреби опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, технологічні потреби;

фактичного обсягу відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата в Гкал (рядок 165) з розподілом на відпуск з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок, установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та відпуск із колекторів котелень, розподілом на відпуск теплової енергії у власні теплові мережі та теплові мережі інших власників;

фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата в Гкал (рядок 210) з розподілом на обсяги надходження теплової енергії з власних джерел теплової енергії ліцензіата та джерел теплової енергії і теплових мереж інших власників;

фактичних та нормативних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата в Гкал (рядки 230 і 245 відповідно) з розподілом на втрати власної теплової енергії і теплової енергії інших власників;

фактичних та нормативних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій у Гкал (рядки 265 - 270 відповідно) з розподілом за транспортувальниками:

1) рядок 005 "Фактичний корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі" дорівнює сумі рядків 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам", 110 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата", 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії", 145 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата";

2) рядок 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі" дорівнює сумі рядків 015 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" і 035 "власним кінцевим споживачам";

3) у рядках 015 - 030 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" відображаються відповідно показники фактичних обсягів реалізованої теплової енергії іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, усього (рядок 015) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 020), бюджетних установ (рядок 025), інших споживачів (рядок 030) та розшифруванням за покупцями цієї теплової енергії;

4) рядок 035 "власним кінцевим споживачам" відображає фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата всього та дорівнює сумі рядків 040 "для потреб населення", 060 "для потреб бюджетних установ", 085 "для потреб інших споживачів";

5) у рядках 040 - 055 "для потреб населення" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб населення усього (рядок 040) з розподілом на потреби опалення (рядок 045), гарячого водопостачання (рядок 050), вентиляції (рядок 055);

6) у рядках 060 - 080 "для потреб бюджетних установ" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб бюджетних установ усього (рядок 060) з розподілом на потреби опалення (рядок 065), гарячого водопостачання (рядок 070), вентиляції (рядок 075), технологічні потреби (рядок 080);

7) у рядках 085 - 105 "для потреб інших споживачів" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб інших споживачів усього (рядок 085) з розподілом на потреби опалення (рядок 090), гарячого водопостачання (рядок 095), вентиляції (рядок 100), технологічні потреби (рядок 105);

8) у рядках 110 - 135 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на всі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього (рядок 110), з розподілом цих показників до теплової енергії, яка використовується для потреб опалення (рядок 115), гарячого водопостачання (рядок 125), вентиляції (рядок 130), технологічних потреб (рядок 135);

9) у рядку 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" відображаються показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на потреби об'єктів ліцензіата, які використовуються для здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

10) у рядках 145 - 160 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів відпуску теплової енергії інших теплопостачальних організацій - власників теплової енергії з теплових мереж ліцензіата (послуги з транспортування теплової енергії) усього (рядок 145) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 150), бюджетних установ (рядок 155), інших споживачів (рядок 160) та розшифруванням за власниками цієї теплової енергії;

11) рядок 165 "Фактичний обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата" дорівнює сумі рядків 170 "з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" і 190 "з колекторів джерел теплової енергії, крім ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";

12) у рядках 170 - 185 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 170) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 175), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 185), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 180) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

13) у рядках 190 - 205 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 190) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 195), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 205), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 200) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

14) у рядках 210 - 225 "Фактичний загальний обсяг надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата" відображається фактичний обсяг надходження теплової енергії в теплові мережі ліцензіата усього (рядок 210) з розподілом цієї теплової енергії на фактичні обсяги надходження з колекторів власних джерел теплової енергії ліцензіата (рядок 215), з колекторів джерел теплової енергії інших теплогенеруючих організацій (рядок 220) з розшифруванням за теплогенеруючими організаціями, з теплових мереж інших теплотранспортувальних організацій (рядок 225) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

15) у рядках 230 - 240 "Фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається фактичний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 230) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 235) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 240) з розшифруванням за власниками теплової енергії;

16) у рядках 245 - 255 "Нормативні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається нормативний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 245) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 250) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 255) з розшифруванням за власниками теплової енергії;

17) рядок 260 "Відхилення фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата від нормативних":

рядок 260 = рядок 230 - рядок 245;

18) у рядках 265 - 275 відповідно відображаються фактичні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 265), нормативні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 270), відхилення фактичних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій від нормативних.

5.4. У розділі II відображаються в натуральному виразі за звітний місяць (графа 1) та за період з початку року (графа 2) додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії:

у рядку 280 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, °C;

у рядку 285 - фактична середня температура зовнішнього повітря, °C;

у рядку 290 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;

у рядку 295 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;

у рядку 300 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;

у рядку 305 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;

у рядку 310 - фактична температура теплоносія в подавальному трубопроводі, °C;

у рядку 315 - фактична температура теплоносія у зворотному трубопроводі, °C;

у рядку 320 - температура теплоносія в подавальному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;

у рядку 330 - температура теплоносія у зворотному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;

у рядку 335 - фактична температура пари, що подається в мережу, °C;

у рядку 340 - фактичний парціальний тиск пари в мережі, МПа;

у рядках 345 - 375 - загальна протяжність трубопроводів теплових мереж на кінець звітного періоду у км (рядок 345) з розподілом за протяжністю трубопроводів:

магістральних подавальних, км (рядок 350);

магістральних зворотних, км (рядок 355);

розподільчих подавальних на опалення, км (рядок 360);

розподільчих зворотних на опалення, км (рядок 365);

розподільчих подавальних на гаряче водопостачання, км (рядок 370);

розподільчих циркуляційних систем гарячого водопостачання, км (рядок 375);

у рядку 380 - загальна протяжність паропроводів, км;

у рядку 385 - загальна протяжність конденсатопроводів, км;

у рядку 390 - загальні витрати води на підживлення теплових мереж за нормою, куб. м;

у рядку 395 - загальні фактичні витрати води на підживлення теплових мереж, куб. м;

у рядку 400 - годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі за нормою, відсоток на годину;

у рядку 405 - фактична годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі, відсоток на годину;

у рядку 410 - загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії за нормою, тис. кВт·год;

у рядку 415 - фактичні загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії, тис. кВт·год;

у рядку 420 - витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії за нормою, кВт·год/Гкал, - рядок 420 = рядок 410 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);

у рядку 425 - фактичні витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, кВт·год/Гкал, - рядок 425 = рядок 415 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);

у рядку 430 - тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період за нормою, діб;

у рядку 435 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період, діб;

у рядку 440 - тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період за нормою, діб;

у рядку 445 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період, діб;

у рядку 450 - кількість центральних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;

у рядку 455 - кількість індивідуальних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;

у рядку 460 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду всього, Гкал/год, - дорівнює сумі рядків 465, 480, 500 і 520;

у рядках 465 - 475 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб населення (рядок 465) з розподілом на опалення (рядок 470) і гаряче водопостачання (рядок 475);

у рядках 480 - 495 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб бюджетних установ (рядок 480) з розподілом на опалення (рядок 485), гаряче водопостачання (рядок 490), вентиляцію (рядок 495);

у рядках 500 - 515 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших власних споживачів ліцензіата (рядок 500) з розподілом на опалення (рядок 505), гаряче водопостачання (рядок 510), вентиляцію (рядок 515);

у рядках 520 - 535 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 520) з розподілом на опалення (рядок 525), гаряче водопостачання (рядок 530), вентиляцію (рядок 535);

у рядку 540 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження на кінець звітного періоду об'єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, Гкал/год.

5.5. Абсолютні звітні показники наводяться:

у розділі I - у цілих числах;

у розділі II:

витрати води в куб. м, електричної енергії в тис. кВт·год, тривалість періодів у добах, кількість теплопунктів у шт. - у цілих числах;

температура у °C - з двома знаками після коми;

протяжність трубопроводів у км - з трьома знаками після коми.

Питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми.

VI. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії"

6.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.

6.2. У формі № 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" відображаються за звітний місяць та період з початку року обсяги спожитої теплової енергії і послуги з транспортування теплової енергії в натуральному виразі (тис. Гкал), вартість спожитої теплової енергії і послуги з транспортування теплової енергії за діючими тарифами у грошовому виразі (тис. грн без ПДВ), суми оплати за теплову енергію і послуги з транспортування теплової енергії, сальдована заборгованість на початок та кінець звітних періодів за спожиту теплову енергію і послуги з транспортування теплової енергії.

6.3. Зазначені показники розрахунків за послуги з транспортування теплової енергії відображаються у графі 2, а за спожиту теплову енергію за сукупністю всіх покупців теплової енергії ліцензіата - у графі 1 з розподілом на розрахунки кінцевих споживачів теплової енергії ліцензіата за роздрібними тарифами у графах 1.1 - 1.5 та теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, - у графі 1.6.

6.4. Показники розрахунків за спожиту теплову енергію відповідними покупцями теплової енергії ліцензіата за графами визначаються не за тарифними категоріями споживачів (за тарифами для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів), а виходячи з того, до якої фізичної або юридичної особи в результаті продажу спожитої теплової енергії ліцензіатом передано право власності на цю теплову енергію (до фізичної особи, бюджетної установи, іншого суб'єкта господарювання), незалежно від тарифів, за якими ця теплова енергія продана.

Наприклад, якщо бюджетна установа має гуртожиток, то всі розрахунки за спожиту теплову енергію цим гуртожитком відображаються у графі "бюджетні установи", а розрахунки за спожиту теплову енергію релігійними організаціями та національними творчими спілками і їх регіональними осередками - у графі "інші споживачі", незважаючи на те, що зазначена теплова енергія відпускається за тарифом для потреб населення.

6.5. Розрахунки за спожиту теплову енергію кінцевих споживачів ліцензіата за роздрібними тарифами відображаються у таких графах форми:

у графі 1.1 - розрахунки безпосередньо населення (фізичних осіб) без пільг і субсидій;

у графі 1.2 - розрахунки виконавців комунальних послуг, що надають населенню послуги з опалення і гарячого водопостачання;

у графі 1.3 - розрахунки відповідних установ за пільги та субсидії населення;

у графі 1.4 - розрахунки бюджетних установ за спожиту теплову енергію на будь-які потреби цих установ;

у графі 1.5 - розрахунки інших споживачів - усіх інших суб'єктів господарювання за спожиту теплову енергію на будь-які потреби цих суб'єктів.

6.6. Обсяги споживання та вартість теплової енергії, яка використовується для інших видів діяльності ліцензіата та господарських потреб ліцензованої діяльності ліцензіата, у цій формі не відображаються.

Інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються для здійснення господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії:

1) у рядках 05 і 10 відповідно відображається на початок року і на початок звітного місяця в тисячах гривень без ПДВ "сальдована заборгованість за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" всього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) як арифметична сума дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості відповідної групи споживачів ліцензіата;

2) у рядках 15 і 20 відповідно відображаються за звітний місяць і з початку року "обсяги спожитої теплової енергії та послуг з транспортування теплової енергії" усього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) у натуральному виразі (у тис. Гкал). При цьому показники граф 1 і 2 повинні узгоджуватися з показниками рядків 10 і 145 форми № 2-НКП-тепло відповідно;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »