Документ z1121-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - z1294-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.08.2017  № 3453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2017 р.
за № 1121/30989

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017}

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030, зміни, доповнивши заголовок та пункт 1 розпорядження після слів «фінансовими компаніями» словами «фінансовими установами - юридичними особами публічного права,».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 року № 4451), що додаються.

3. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на членів Нацкомфінпослуг Залєтова О.М. та Максимчук О.В.

Голова Комісії

І. ПашкоЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
15.08.2017 № 3453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2017 р.
за № 1121/30989

ЗМІНИ
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

1. Заголовок та відмітки до додатків після слів «фінансовими компаніями» доповнити словами «фінансовими установами - юридичними особами публічного права,».

2. Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.».

3. У розділі 3:

1) пункт 11 після слів «та фінансовими компаніями - адміністраторами)» доповнити словами «, фінансовими установами - юридичними особами публічного права»;

2) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. До 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної звітності та відповідність показників нормативів, установлених для зазначених фінансових установ чинним законодавством.».

4. У додатках 5, 9, 13 до Порядку слова «(юридичної особи)» виключити.

5. У тексті Порядку та додатках до нього після слів «фінансова компанія» в усіх відмінках та числах доповнити словами «фінансовими установами - юридичними особами публічного права» у відповідних відмінках та числах.

Директор департаменту
регулювання та нагляду
за кредитними установамиІ. Невінчанийвгору