Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 15.09.2010436
Документ z0908-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2014, підстава z0849-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2010 N 436
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2010 р.
за N 908/18203
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 638 ( z0849-14 ) від 04.07.2014 }
Про затвердження Інструкції
про порядок виплати грошового забезпечення
та одноразової грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 770 ( z1640-12 ) від 04.09.2012
N 523 ( z1024-13 ) від 30.05.2013
N 1126 ( z2085-13 ) від 20.11.2013 }

Відповідно до Законів України "Про внутрішні війська
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ), "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", з метою
визначення порядку й умов виплати грошового забезпечення та
одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового
забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України, що додається.
2. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх
військ МВС генерал-лейтенанту Яровому С.А. забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління - командувача внутрішніх військ МВС
генерал-лейтенанта Ярового С.А.
4. Наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-майор міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.В.Черкасов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
15.09.2010 N 436
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2010 р.
за N 908/18203

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення
та одноразової грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення та
одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
(далі - Інструкція) визначає порядок, умови та розміри виплати
грошового забезпечення військовослужбовцям внутрішніх військ МВС
(далі - військовослужбовці), які займають посади в Головному
управлінні внутрішніх військ, управліннях територіальних
командувань, навчальних закладах, з'єднаннях, військових частинах
і установах внутрішніх військ МВС (далі - військові частини). Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), "Про
внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"
( 2235-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.92
N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про
упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та
деяких інших осіб".
1.2. Грошове забезпечення визначається залежно від посади,
військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової
служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання
військовослужбовця. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають
постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями,
додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців
установлюються відповідно до чинного законодавства.
1.3. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується у
військових частинах за місцем служби. Не за місцем служби грошове
забезпечення виплачується військовослужбовцям: а) тимчасово прикомандированим на тривалі терміни до інших
військових частин - у військових частинах за місцем
прикомандирування, якщо прикомандирування дозволено командувачем
внутрішніх військ МВС України; б) направленим на термін понад три місяці для навчання у
військові навчальні заклади Міністерства оборони України та
навчальні заклади інших органів виконавчої влади.
1.4. За службу понад установлений службовий час, у дні
відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення
військовослужбовцям додатково не виплачується.
1.5. Розмір грошового забезпечення, що належить
військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів,
визначається з урахуванням кількості календарних днів цього
місяця.
1.6. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених
Кабінетом Міністрів України, які діяли в момент виплати,
поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково
військовослужбовцем надалі втрачене, окрім випадків, передбачених
підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV цієї Інструкції.
1.7. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і
своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало,
розмірі, виплачується за весь період, протягом якого
військовослужбовець мав право на нього. Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення
здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до
закінчення трьох років із дня виникнення права на їх отримання. У разі коли періоди служби, які не були внесені до особових
справ, будуть документально підтверджені, грошове забезпечення в
нових установлених розмірах виплачується з дня надання
військовослужбовцями до кадрового підрозділу відповідних
документів, що підтверджують не враховані раніше періоди служби
(роботи).
1.8. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, в
установи, організації (далі - державні органи) та
прикомандированим до органів місцевого самоврядування із
залишенням на військовій службі, військові частини виплачують
належне грошове забезпечення до дня відрядження включно з
урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби. Військовослужбовцям, які прибули з державних органів та
зараховані в розпорядження відповідних командирів (начальників)
військових частин, з дня зарахування в розпорядження, але не
раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або
заробітну плату за останнім місцем служби (роботи), і до
призначення на посади, зарахування на навчання у військові
навчальні заклади або звільнення з військової служби грошове
забезпечення виплачується за останніми штатними посадами, які вони
займали у військовій частині до дня відрядження.
1.9. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям
здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.
1.10. За військовослужбовцями, зарахованими в розпорядження
відповідних командирів (начальників) військових частин, за період
перебування в розпорядженні зберігається право на отримання
грошового забезпечення за останньою штатною посадою, яку вони
займали, з урахуванням підпункту 5.3.1 пункту 5.3 розділу V цієї
Інструкції.
1.11. Роз'яснення підпорядкованим військовим частинам з
питань грошового забезпечення військовослужбовців надаються
Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку МВС, фінансово-економічним управлінням Головного управління
внутрішніх військ МВС та іншими посадовими особами в межах їх
компетенції відповідно до законодавства України.
1.12. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань,
передбачених у кошторисі військової частини на грошове
забезпечення військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за
поточний місяць здійснюється щомісяця з 15 до 20 числа. У ці
терміни проводяться виплати грошового забезпечення за
перерахунками у зв'язку з присвоєнням (позбавленням) військового
звання, призначенням на інші посади, змінами розмірів процентної
надбавки за вислугу років тощо. Військовослужбовцям, які вибувають у відрядження чи
відпустку, якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку
виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату
грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі
за наступні місяці.
1.13. Військовослужбовцям, які відповідно до законодавства
України мають право на відпустки із збереженням грошового
забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у
зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки,
відпустки для лікування, інші додаткові відпустки, що визначені
відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується
за весь період цих відпусток. Військовослужбовцям, які вибули в додаткові відпустки без
збереження грошового забезпечення (відпустка за сімейними
обставинами, додаткова відпустка військовослужбовцям, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), інші відпустки без
збереження грошового забезпечення, що визначені законами України),
за час перебування в цих додаткових відпустках грошове
забезпечення не виплачується. Грошове забезпечення військовослужбовцям за час перебування
їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років не
виплачується.
II. Оклади грошового забезпечення
2.1. Оклади за військовими званнями 2.1.1. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, виплачуються оклади за військовими званнями
в розмірах, установлених додатком 24 до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про
упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та
деяких інших осіб" (далі - постанова N 1294). 2.1.2. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються
з дня підписання наказу про присвоєння звань. 2.1.3. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову
службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім
військовослужбовців строкової військової служби, які прийняті на
військову службу за контрактом), оклади за військовими званнями
виплачуються з дня зарахування до списків особового складу
військової частини. Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за
призовом із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з
дня відправлення до військової частини з районного (міського)
військового комісаріату. 2.1.4. Військовослужбовцям, які в період проходження
строкової військової служби прийняті на посади рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються
з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення
на відповідні посади. 2.1.5. Військовозобов'язаним, які прийняті на військову
службу як особи рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, оклади за
військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків
особового складу військової частини.
2.2. Посадові оклади осіб офіцерського складу 2.2.1. Посадові оклади особам офіцерського складу
виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах,
установлених додатком 1 до постанови N 1294 ( 1294-2007-п ). Особам офіцерського складу, які обіймають посади, що не
визначені в постанові N 1294 ( 1294-2007-п ), посадові оклади
виплачуються в розмірах, визначених у штаті військової частини
відповідно до чинного законодавства. 2.2.2. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову
службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового
складу військової частини виплачується мінімальний посадовий
оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою
командира взводу (з урахуванням підпункту 5.3.1 пункту 5.3
розділу V цієї Інструкції). 2.2.3. У разі призначення осіб офіцерського складу на посади
посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого
вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше
дня підписання наказу про призначення, з урахуванням
підпункту 5.1.8 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції (призначення
здійснюється наказами по особовому складу, що видаються посадовими
особами, яким надано право призначення військовослужбовців на
посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання
обов'язків за посадою, визначається в наказі). 2.2.4. За військовослужбовцями з числа осіб, віднесених до
першої або другої категорії, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до
третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими
окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за
попередньою посадою відповідно до чинного законодавства України. Про таке збереження зазначається в наказах відповідного
командира (начальника) про призначення.
2.3. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом 2.3.1. Посадові оклади особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, виплачуються залежно від займаних ними посад і
тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 6 до постанови
N 1294 ( 1294-2007-п ). 2.3.2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, призначеним на
посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією
військовослужбовців, розмір посадового окладу визначається залежно
від тарифного розряду, передбаченого в штаті. При цьому в штаті
тарифний розряд для осіб рядового, сержантського і старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, для
встановлення посадового окладу позначається дробом у чисельнику. 2.3.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони
приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачуються: прийнятим з числа військовослужбовців строкової військової
служби - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установленим для
осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, з дня набрання чинності
контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади; прийнятим на військову службу за контрактом - посадовий оклад
за I тарифним розрядом, установленим для осіб рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового
складу військової частини. 2.3.4. У разі призначення осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, з одних посад на інші посадові оклади за новими
посадами виплачуються з дня, з якого вони стали до виконання
обов'язків за цими посадами, але не раніше дня видання наказу про
призначення. 2.3.5. Особам сержантського і старшинського складу з числа
прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за
контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня,
з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не
раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові
оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими
посадами. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади
рядового, сержантського і старшинського складу, з того дня, з
якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не
раніше дня видання наказу про призначення виплачуються посадові
оклади, передбачені в штатах за цими посадами.
2.4. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової
служби 2.4.1. Посадові оклади військовослужбовцям строкової
військової служби виплачуються залежно від займаних ними посад і
тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 7 до постанови
N 1294 ( 1294-2007-п ). Військовослужбовцям строкової військової служби посадові
оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних
розрядів, передбачених у штатах. 2.4.2. Особам, призваним на строкову військову службу, з дня
відправлення до військової частини з районного (міського)
військового комісаріату і до дня призначення на посади
виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом. 2.4.3. У разі призначення військовослужбовців строкової
військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими
посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення. 2.4.4. Особам рядового, сержантського та старшинського
складу, направленим для проходження строкової військової служби у
зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту
виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової
військової служби за займаними посадами та припиняється виплата
грошового забезпечення, установленого для осіб рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом. { Пункт 2.4 розділу II доповнено новим підпунктом 2.4.4 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 770 ( z1640-12 ) від
04.09.2012 }
2.5. Посадові оклади курсантів, слухачів, докторантів,
ад'юнктів та вихованців військових оркестрів 2.5.1. Курсантам навчальних закладів внутрішніх військ з
числа осіб, які не перебували на військовій службі перед
зарахуванням на навчання, посадові оклади виплачуються залежно від
освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання в розмірах,
установлених додатком 8 до постанови N 1294 ( 1294-2007-п ). 2.5.2. Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на
навчання перебували на строковій службі, посадові оклади
виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали у
військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче
посадових окладів, передбачених для курсантів з числа осіб, які не
перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі. 2.5.3. Курсантам з числа осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними
посадами та оклади за військовими званнями. 2.5.4. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, посадові оклади встановлюються на
підставі документів (копій документів), які підтверджують
відсутність батьків або позбавлення їх батьківських прав. 2.5.5. Курсантам, які залишилися без батьків у період
навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади
встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та
курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу
відповідних документів (копій документів) з 1 числа місяця,
наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків. 2.5.6. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади
виплачуються з дня зарахування до військової частини
(на підготовку до військового оркестру). 2.5.7. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади
виплачуються до дня виключення зі списків військової частини, а
вихованцям, які зараховані після досягнення призовного віку на
строкову військову службу, - до дня зарахування на строкову
військову службу. 2.5.8. Посадові оклади, передбачені для курсантів з числа
військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не
перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання,
підвищуються з початку нового навчального семестру: особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної
сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків; особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної
сесії тільки добрі та відмінні оцінки, - на 25 відсотків. Оцінки за диференційовані заліки, стажування (практики),
курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права
курсантів на підвищення посадових окладів на 50 або 25 відсотків
ураховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах. Підвищені згідно з цим підпунктом посадові оклади
виплачуються на підставі наказів начальників навчальних закладів
внутрішніх військ, що видаються за результатами чергової
екзаменаційної сесії. 2.5.9. Слухачам навчальних закладів внутрішніх військ, вищих
навчальних закладів інших військових формувань, утворених
відповідно до законодавства, які перед зарахуванням на навчання
перебували на військовій службі, за період навчання виплачуються
посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у
військових частинах до зарахування на навчання. 2.5.10. Особам офіцерського складу, які перебувають на курсах
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, за період
навчання виплачуються посадові оклади за штатними посадами, які
вони займають у військових частинах. 2.5.11. Особам офіцерського складу, прийнятим (призваним) на
військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання
до військових навчальних закладів, виплачуються мінімальні
посадові оклади, передбачені за первинною типовою офіцерською
посадою командира взводу. Особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, прийнятим на військову службу із запасу з одночасним
направленням на навчання до військових навчальних закладів або на
курси підвищення кваліфікації, виплачуються мінімальні посадові
оклади за I тарифним розрядом. 2.5.12. Посадові оклади курсантам та слухачам виплачуються з
початку навчального року. За період з дня зарахування на навчання і до початку
навчального року виплачуються: а) курсантам з числа осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, які перед зарахуванням на навчання перебували на
військовій службі, та слухачам з числа осіб офіцерського складу -
посадові оклади за останніми штатними посадами, що вони займали у
військових частинах, та оклади за військовими званнями; б) курсантам з числа військовослужбовців строкової служби -
посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у
військових частинах; в) курсантам, які не перебували на військовій службі перед
зарахуванням на навчання, - посадові оклади за I тарифним
розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової
служби. 2.5.13. Військовослужбовцям, які навчаються в центрі
підготовки та перепідготовки спеціалістів у навчальних закладах
внутрішніх військ, за період навчання виплачуються посадові оклади
за посадами, які вони займають у військових частинах. 2.5.14. Військовослужбовцям, які закінчили військові
навчальні заклади, за період до дня, з якого вони стали до
виконання обов'язків за посадою (підпункт 2.2.3 пункту 2.2 цього
розділу), крім окладів за військовими званнями, виплачуються: а) тим, які мали в період навчання офіцерське звання, -
посадові оклади, які вони одержують на день закінчення військового
навчального закладу; б) тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, -
мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською
посадою командира взводу. Слухачам, які в період навчання замість грошового
забезпечення отримували стипендії, за період з дня, що настає за
днем видання наказу про закінчення військового навчального
закладу, і до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за
посадою, посадові оклади виплачуються за останніми штатними
посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на
навчання. 2.5.15. Особам офіцерського складу, зарахованим до
докторантур і ад'юнктур військових навчальних закладів та
науково-дослідних установ, виплачуються посадові оклади за
останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на
навчання, але не вище: а) зарахованим до докторантур військових навчальних
закладів - посадового окладу начальника кафедри, у штат якої їх
призначено, або начальника кафедри, до якої їх прикріплено згідно
з наказом; б) зарахованим до докторантур науково-дослідних установ -
посадового окладу начальника відділу (підрозділу), до якого їх
прикріплено згідно з наказом; в) зарахованим до ад'юнктур військових навчальних закладів -
посадового окладу заступника начальника кафедри, у штат якої їх
призначено, або начальника кафедри, до якої їх прикріплено згідно
з наказом; г) зарахованим до ад'юнктур науково-дослідних установ -
посадового окладу старшого наукового співробітника відділу
(підрозділу), до якого їх прикріплено згідно з наказом. 2.5.16. Військовослужбовцям, відрахованим з військових
навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур, з дня відрахування
виплачуються: а) військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових
навчальних закладів займали посади у військових частинах (крім
військовослужбовців строкової військової служби, відрахованих як
такі, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись
або недисциплінованість), - посадові оклади за останніми штатними
посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на
навчання; б) військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не
перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу
на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової
військової служби, відрахованим як такі, що не оволоділи програмою
навчання через небажання навчатись або недисциплінованість, -
посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для
військовослужбовців строкової військової служби; в) особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи
ад'юнктур, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які
вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але
не більше посадових окладів, які вони одержували в докторантурі чи
ад'юнктурі. 2.5.17. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, відрахованим з військових навчальних
закладів, та особам офіцерського складу, відрахованим з
докторантур чи ад'юнктур, виплачуються також оклади за військовими
званнями.
III. Додаткові види грошового забезпечення
3.1. Надбавка за вислугу років 3.1.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби) за вислугу років на військовій службі
виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового
окладу за основною чи тимчасово займаною посадою з урахуванням
окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць: від 1 до 2 років - 5%; від 2 до 5 років - 10%; від 5 до 10 років - 20%; від 10 до 15 років - 25%; від 15 до 20 років - 30%; від 20 до 25 років - 35%; від 25 і більше років - 40%. 3.1.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм
надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні
періоди: а) кадрової військової служби на посадах осіб офіцерського
складу, військової служби на посадах осіб офіцерського складу,
осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, курсантів військових навчальних
закладів, солдатів (матросів), сержантів та старшин строкової
військової служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх
справ України, Державній прикордонній службі України, Збройних
Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, військах
Цивільної оборони України та інших утворених відповідно до законів
України військових формуваннях та правоохоронних органах
спеціального призначення, Об'єднаних збройних силах держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав, органах внутрішніх справ
та державної безпеки, військах та інших військових формуваннях СНД
і колишнього СРСР, а також інші види служби і періоди роботи, які
відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до
вислуги років; б) служби на посадах рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ України (органів внутрішніх справ СРСР,
держав СНД), кримінально-виконавчої системи України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, на посадах
рядового, молодшого та начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, а також начальницького складу податкової
міліції органів державної податкової служби України; { Підпункт "б" підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1126
( z2085-13 ) від 20.11.2013 }
в) роботи (служби) осіб офіцерського складу, осіб рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять службу за
контрактом, відряджених у встановленому порядку до органів
державної влади та інших цивільних установ (у тому числі
підприємств і організацій), а також направлених до органів
місцевого самоврядування у зв'язку з виконанням депутатських
повноважень, із залишенням на військовій службі; г) військової служби (навчання) курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних, а також вищих навчальних закладів, які
мають у своєму складі військові інститути, факультети військової
підготовки, кафедри військової підготовки, у тому числі в
навчальних закладах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил
України (СНД та СРСР), Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР),
вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України
(СНД та СРСР), вищих навчальних закладах Державної податкової
адміністрації України (за спеціальностями підготовки кадрів
податкової міліції). При цьому період навчання курсантів,
відрахованих з військових навчальних закладів, а потім поновлених
на навчанні, враховується до вислуги років для виплати надбавки,
але не більше встановленого терміну навчання у військовому
навчальному закладі, який вони закінчили; ґ) роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу в судових органах та органах прокуратури на
посадах суддів, прокурорів, слідчих; д) перебування в розпорядженні відповідних начальників
(командирів); е) відпустки військовослужбовців-жінок у зв'язку з вагітністю
та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для
догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним
висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного
віку; є) коли військовослужбовці не перебували на військовій службі
внаслідок незаконного звільнення та поновлені на військовій
службі. 3.1.3. Днем початку служби для обчислення вислуги років для
виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років уважається: для військовослужбовців строкової військової служби: день
прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову
частину - до 21 травня 2006 року; день відправлення у військову
частину з районного (міського) військового комісаріату - з
21 травня 2006 року; для військовозобов'язаних і жінок: день від'їзду до місця
служби, вказаний у розпорядженні, виданому військовим
комісаріатом, - до 9 серпня 1999 року (після цієї дати - у
порядку, зазначеному в абзаці шостому цього підпункту); для осіб офіцерського складу, призваних із запасу: день
прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову
частину - до 21 травня 2006 року (після цієї дати для прийнятих на
військову службу за контрактом - у порядку, зазначеному в абзаці
шостому цього підпункту); для осіб офіцерського складу, призваних із запасу після
17 грудня 2008 року, - день відправлення у військову частину з
районного (міського) військового комісаріату; для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, -
день зарахування до списків особового складу військової частини; для курсантів військових навчальних закладів з числа
громадян, які не проходили військову службу, та
військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта
військового навчального закладу. 3.1.4. Днем закінчення проходження військової служби
вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом
командира військової частини зі списків особового складу. 3.1.5. Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на
військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з
урахуванням попередньої служби, обчисленої відповідно до
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 цього розділу. 3.1.6. Періоди служби на посадах, зазначених у цьому
підпункті, при обчисленні вислуги років для виплати надбавки за
вислугу років зараховуються на пільгових умовах: а) за два місяці - місяць служби на посадах льотного складу
за умови виконання норм нальоту, установлених командувачем
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України для
зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах. При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру
надбавки за вислугу років за службу на посадах льотного складу в
штабах, управліннях авіаційних з'єднань від авіакорпусу, корпусу
протиповітряної оборони і вище, військових навчальних закладах
провадиться не раніше ніж з 1 січня 1990 року, а на посадах
парашутистів-випробувачів - з 17 січня 1988 року; б) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського
складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять (проходили) військову службу за контрактом, в органах
управління, штабах, військових частинах повітряно-десантних та
аеромобільних військ, військ спеціального призначення, у
військових навчальних закладах, які готують (готували) осіб
офіцерського складу для аеромобільних військ, десантно-штурмових
з'єднаннях і частинах (підрозділах), розвідувальних десантних
підрозділах, розвідувальних десантних (спеціального призначення)
частинах і підрозділах морської піхоти, пошуково-рятувальній,
парашутно-десантній службах авіації, у частинах і підрозділах
внутрішніх військ МВС спеціального призначення, з охорони
дипломатичних і консульських представництв іноземних держав, з
охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та
транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших
радіоактивних речовин, з конвоювання осіб, узятих під варту, осіб,
засуджених до позбавлення волі, та охорони їх під час судового
засідання. { Абзац перший підпункту "б" підпункту 3.1.6 пункту 3.1
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1126 ( z2085-13 ) від 20.11.2013 } Обчислення вислуги років у порядку, передбаченому цим
підпунктом, провадиться в: десантно-штурмових з'єднаннях, частинах (підрозділах),
розвідувальних десантних підрозділах - не раніше ніж з 14 березня
1980 року; пошуково-рятувальній, парашутно-десантній службах і
парашутно-десантних командах - не раніше ніж з 1 січня 1990 року; з'єднаннях, частинах і підрозділах аеромобільних військ - не
раніше ніж з 1 липня 1992 року; органах управління аеромобільних військ і спеціального
призначення - не раніше ніж з 1 січня 1994 року; військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського
складу для аеромобільних військ, - не раніше ніж з 1 січня
1994 року. При обчисленні вислуги років військовослужбовцям в органах
управління, штабах, військових навчальних закладах і військових
частинах, військова служба в яких пов'язана з виконанням стрибків
з парашутом, ураховуються періоди служби за умови виконання річних
норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в
установленому порядку планами бойової підготовки; { Абзац восьмий
підпункту "б" підпункту 3.1.6 пункту 3.1 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1126
( z2085-13 ) від 20.11.2013 } в) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського
складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу
військової служби за контрактом та військовослужбовців
надстрокової військової служби після 1 жовтня 1946 року: у передбачених штатами управліннях груп, ланок, загонів,
дивізіонів, бригад та центрів, до складу яких належать кораблі,
морські судна або самохідні рейдові судна (далі - управління
з'єднань кораблів (суден)), які постійно розміщені на кораблях і
морських суднах, - на посадах військовослужбовців, які передбачені
в штатах управлінь з'єднань; на кораблях, морських суднах, самохідних рейдових суднах, у
тому числі тих, які будуються і ремонтуються, - на посадах
військовослужбовців, які передбачені в штатах корабля (судна); в управліннях з'єднань кораблів (суден), які не розміщені на
кораблях і морських суднах, - за умови щорічного плавання на
кораблях і морських суднах, які перебувають у строю, не менше
60 днів за межами зовнішнього рейду або не менше 60 днів на
ходових заводських (державних) випробуваннях кораблів і суден, які
будуються і ремонтуються, якщо ці кораблі й судна мали ходові
години; г) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського
складу, зарахованих у діючий резерв Першого Головного управління
КДБ СРСР і направлених до представництв при органах безпеки
Республіки Афганістан, за наявності відповідних записів в особовій
справі. 3.1.7. Якщо військовослужбовець перебував на льотній роботі
неповний календарний рік, то норма нальоту годин для зарахування
цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні
визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній
роботі. 3.1.8. Військовослужбовцям, які отримали тяжкі травми під час
здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з
парашутом, служба на відповідних посадах у році, в якому отримана
травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні.
Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених
випадках є довідка військово-лікарської комісії. У разі перенавчання військовослужбовців льотного складу на
нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків,
вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при
обчисленні вислуги років за два роки. 3.1.9. Військовослужбовцям, що займають посади, за якими
вислуга років для виплати надбавки за вислугу років обчислюється в
пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до
вислуги років у календарному обчисленні. Після закінчення календарного року вислуга років
військовослужбовців за наявності відповідної підстави для
обчислення її в пільговому порядку перераховується з урахуванням
пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується
наказом командира військової частини. Вислуга років зазначених
військовослужбовців у разі призначення їх до кінця року на посади,
за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або
звільнення з військової служби чи направлення на навчання без
збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо
після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних
командирів (начальників). Якщо з'ясується, що з урахуванням пільгового обчислення
вислуги років надбавка за вислугу років за окремі місяці року
підлягає виплаті військовослужбовцю в більшому розмірі, ніж вона
фактично виплачувалась, то йому виплачується відповідна різниця. 3.1.10. Періоди служби, обчислені на пільгових умовах
відповідно до законодавства, що діяло до набуття чинності цією
Інструкцією, перерахунку в бік зменшення не підлягають. 3.1.11. Періоди служби, які підлягають зарахуванню у вислугу
років згідно з підпунктом 3.1.6 пункту 3.1 цього розділу в
пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого
військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але
не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня
звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в
установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та
на навчанні за спеціальністю - у випадках збереження посад за
місцем служби. 3.1.12. Вислуга років військовослужбовців для виплати
надбавки за вислугу років визначається кадровим (стройовим)
підрозділом на підставі їх особових справ та інших документів, що
підтверджують проходження військової служби та щороку станом на
1 січня оголошується наказом відповідного командира (начальника). Про результати обрахування вислуги років військовослужбовців
складається відповідний висновок у двох примірниках, який
затверджується командиром військової частини. Перший примірник
висновку передається до фінансового відділення (служби) військової
частини, а другий - підшивається до особової справи
військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути
ознайомлений під особистий підпис. При переміщеннях військовослужбовців на нове місце служби за
новим місцем служби провадиться перевірка вислуги років для
виплати надбавки за вислугу років, про що складається висновок.
Військовослужбовцям, які прибули до військової частини для
проходження служби, а їх особові справи на день прибуття не
надійшли до військової частини, виплата надбавки здійснюється на
підставі інформації про вислугу років, зазначеної в грошовому
атестаті або іншому документі. Після надходження до військової
частини особової справи військовослужбовця вислуга років для
виплати йому надбавки оголошується наказом командира військової
частини. 3.1.13. Військовослужбовцям, яким у встановленому порядку
зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди військової
служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з
дня надання військовослужбовцем документів, що підтверджують їх
період служби. Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась
військовослужбовцю в менших, ніж належало, розмірах з вини
посадових осіб військової частини, то здійснюється перерахунок
надбавки за весь період, протягом якого військовослужбовець мав
право на неї.
3.2. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби 3.2.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби) виплачується надбавка за виконання
особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірах до
50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим
званням та надбавки за вислугу років. 3.2.2. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 3.2.1
пункту 3.2 цього розділу, які проходять службу в Головному
управлінні внутрішніх військ, структурних підрозділах,
безпосередньо підпорядкованих командувачеві внутрішніх військ МВС,
та за своїми функціональними обов'язками і положеннями про
відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють,
проводять експертизу проектів законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів,
наказів Міністра внутрішніх справ України (за винятком наказів
організаційно-розпорядчого характеру), надбавка за виконання
особливо важливих завдань виплачується в розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та
надбавки за вислугу років.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »