Про затвердження Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському [...]
Держжитлокомунгосп України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 06.07.2004129
Документ z0895-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2004
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
06.07.2004 N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 895/9494

Про затвердження Положення про порядок
службового розслідування дорожньо-транспортних
пригод на міському електротранспорті

З метою забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів
України від 06.02.97 N 149 ( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи
державного контролю за технічним станом міського електротранспорту
та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів"
та встановлення єдиних вимог щодо порядку проведення службового
розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському
електротранспорті Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок службового розслідування
дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті,
що додається.
2. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.): - разом з Юридичним відділом (Агапова М.Г.) подати наказ
"Про затвердження Положення про порядок службового розслідування
дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті"
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; - забезпечити тиражування та розсилання наказу підприємствам
міського електротранспорту та регіональним госпрозрахунковим
підрозділам технічної інспекції.
3. "Инструкцию о порядке служебного расследования
дорожно-транспортных происшествий на предприятиях городского
электротранспорта Министерства коммунального хозяйства УССР",
затверджену Головним управлінням міського електротранспорту
Міністерства комунального господарства Української Радянської
Соціалістичної Республіки від 16.06.66, вважати такою, що втратила
чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Лотоцького О.Б.
Голова Комітету Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України А.Й.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
06.07.2004 N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 895/9494

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок службового розслідування
дорожньо-транспортних пригод
на міському електротранспорті

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок інформування, проведення
та оформлення службового розслідування дорожньо-транспортних
пригод за участю трамвайних вагонів і тролейбусів (далі - ДТП)
на підприємствах міського електротранспорту (далі - підприємства).
1.2. Службовому розслідуванню підлягають усі ДТП за участю
трамвайних вагонів і тролейбусів підприємства.
1.3. Службове розслідування ДТП проводиться для: - виявлення організаційно-технічних недоліків у роботі
підприємств та їх структурних підрозділах, які стали причиною
чи умовою виникнення ДТП; - визначення заходів для усунення та попередження причин
та умов виникнення ДТП.
1.4. Службове розслідування ДТП проводиться комісією
підприємства у взаємодії з працівниками Державної технічної
інспекції міського електротранспорту, охорони праці, експертизи,
а за необхідності, із залученням інших установ і організацій. У ході розслідування комісією можуть використовуватися
матеріали, отримані в установленому порядку (за запитом)
від Державтоінспекції (далі - ДАІ).
1.5. У залежності від чисельності потерпілих осіб ДТП
поділяються за такими критеріями: - у яких загинуло до 2 або поранено до 4 осіб; - у яких загинуло 3 і більше або поранено 5 і більше осіб -
пригоди з тяжкими наслідками.
1.6. Результати (матеріали) службового розслідування ДТП
з тяжкими наслідками направляються Головній державній технічній
інспекції міського електротранспорту Держжитлокомунгоспу України
(далі - Головдержтехінспекція), інших ДТП - тільки за її запитом.
1.7. За підсумками службового розслідування на підприємстві
проводиться розгляд ДТП та розробляються заходи, спрямовані
на усунення та попередження їх причин, поліпшення профілактичної
роботи з безпеки руху.
2. Передача інформації про дорожньо-транспортні
пригоди
2.1. Основними джерелами інформації про ДТП є повідомлення
водіїв транспортних засобів, працівників підприємства,
Державтоінспекції, а також осіб, які були очевидцями пригоди.
2.2. Порядок інформування посадових осіб підприємства про
ДТП, що сталася, та перелік цих осіб установлюються керівником
підприємства.
2.3. Інформація про ДТП з потерпілими надається
Головдержтехінспекції підприємством протягом однієї робочої доби
та надсилається поштою на її адресу за формою, наведеною в додатку
1, протягом семи днів з дня її скоєння.
2.4. Перелік посадових осіб, що забезпечують підготовку
та надання інформації про ДТП, встановлюється керівником
підприємства.
3. Облік дорожньо-транспортних пригод
3.1. Облік ДТП ведеться з метою оцінки стану аварійності,
аналізу причин ДТП і вжиття заходів до їх усунення.
3.2. Обліку на підприємстві підлягають усі ДТП за участю його
рухомого складу незалежно від місця скоєння пригоди, її наслідків
та вини водіїв.
3.3. Ведення обліку здійснюється в Журналі реєстрації
дорожньо-транспортних пригод за формою додатка 2 посадовими
особами служби безпеки руху (далі - СБР) підприємств або іншими
посадовими особами, на яких покладені ці обов'язки керівником
підприємства.
3.4. Облік ДТП з потерпілими на підприємствах міського
електротранспорту України здійснюється Головдержтехінспекцією
міського електротранспорту за періоди три, шість, дев'ять
(з наростаючим підсумком) і дванадцять місяців на підставі
отриманих від підприємств звітів про дорожньо-транспортні пригоди
за формою N 1-МЕТ(авар), затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу
України від 25.11.2002 N 72.
4. Порядок службового розслідування
дорожньо-транспортної пригоди
Службове розслідування ДТП проводиться у два етапи: - розслідування на місці скоєння ДТП; - розслідування на підприємстві або в його структурному
підрозділі, до якого належить рухомий склад - учасник пригоди. Для своєчасного реагування на всі випадки ДТП керівником
підприємства визначаються посадові особи, на яких покладаються
обов'язки виїзду та розслідування пригод на місці їх скоєння
у робочі та вихідні дні. Посадові особи підприємства, що прибули на місце ДТП, повинні
сприяти працівникам ДАІ та, при потребі, брати участь в
організації надання першої медичної допомоги, відправленні
потерпілих до лікувального закладу, а також ужити можливих заходів
для збереження слідів пригоди, огородження їх, організації об'їзду
місця пригоди, установлення очевидців. Службове розслідування ДТП, у яких загинуло до 2 осіб
або поранено до 4 осіб, а також унаслідок яких сталися матеріальні
збитки, проводиться комісією підприємства, персональний склад якої
встановлюється керівником підприємства. Службове розслідування ДТП з тяжкими наслідками проводиться
комісією підприємства, до складу якої залучаються, за погодженням,
представники Державної технічної інспекції міського
електротранспорту, інших установ і організацій, експерти.
4.1. Розслідування дорожньо-транспортної пригоди на місці
її скоєння 4.1.1. Під час розслідування на місці пригоди підлягають
установленню такі обставини: - час пригоди (дата, година, хвилина); - місце пригоди (маршрут, вулиця, ділянка), наявні орієнтири
(будова, опора контактної мережі тощо); - вид пригоди (зіткнення, наїзд на перешкоду, пішохода,
велосипедиста, транспортний засіб, падіння пасажира, сходження
з рейок, пошкодження контактної мережі тощо); - наслідки пригоди (загибель, поранення людей, матеріальні
збитки); - відомості про потерпілих (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, місце роботи, у яку лікувальну установу
направлені, ким доставлені, їх стан і отримані травми); - відомості про осіб, які керували транспортними засобами,
та про документи, що засвідчують їх право керування даним
транспортним засобом; - відомості про очевидців пригоди (прізвище, ім'я та по
батькові, місце роботи, адреса, контактні телефони); - дані про транспортні засоби, причетні до ДТП, та їх
власників; - наявні пошкодження рухомого складу, трамвайної колії,
контактної мережі, інших транспортних засобів; - погодні умови (дощ, сніг, туман, ожеледиця тощо); - дорожні умови (стан дорожнього покриття або трамвайної
колії, ухил, криві ділянки колії та дороги, дорожні знаки,
розмітка тощо); - видимість у напрямку руху, стан освітлення. Крім того, посадовим особам підприємства, які проводили
розслідування на місці скоєння ДТП, необхідно забезпечити: - складання схеми ДТП (або одержання за згодою її копії
у працівників ДАІ), проведення фотографування місця пригоди,
транспортних засобів, слідів гальмування та об'єктів, які могли
обумовити ДТП; - отримання пояснень у водія, кондуктора та очевидців
стосовно обставин пригоди; - установлення попередньої причини виникнення пригоди. 4.1.2. Під час розслідування ДТП, пов'язаної зі сходом
трамвайного вагона з рейок, додатково підлягають з'ясуванню: - місце початку сходу трамвайного вагона з рейок та яка
колісна пара візка вагона зійшла першою; - технічний стан трамвайної колії та її спеціальних частин
на ділянці від місця сходу трамвайного вагона до його зупинки; - наявність сторонніх предметів, що могли спричинити
сходження трамвайного вагона з рейок. 4.1.3. Під час розслідування ДТП, пов'язаних із пошкодженням
контактної мережі на місці їх скоєння, додатково підлягають
з'ясуванню: - границі ділянки пошкодження контактної мережі; - стан та розміщення пошкоджених частин контактної мережі; - технічний стан контактної мережі та її спеціальних частин
у зоні пошкодження.
4.2. Розслідування дорожньо-транспортної пригоди
на підприємстві або в його структурному підрозділі, до якого
належить рухомий склад У залежності від характеру ДТП під час її розслідування
на підприємстві або в його структурному підрозділі підлягають
з'ясуванню: - відповідність дій водія вимогам Правил дорожнього руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01
N 1306 ( 1306-2001-п ), Правил експлуатації трамвая та тролейбуса,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.12.96
N 103 ( z0066-97 ) та зареєстрованих у Мін'юсті 06.03.97 за
N 66/1870 (із змінами) (далі - ПЕТТ), інструкції водія; - стан здоров'я водія - тверезий, хворий, стомлений
(за медичним висновком); - час проходження водієм виробничих інструктажів з безпеки
руху і охорони праці, стажування на маршруті, навчання з перевірки
гальм і навчання щодо дій за екстремальних ситуацій, порушень
транспортної дисципліни; - режим праці та відпочинку водія до ДТП; - у разі якщо водій керував рухомим складом у стані
алкогольного (наркотичного) сп'яніння, - час уживання ним спиртних
напоїв (наркотичних речовин), проходження передрейсового медичного
огляду; - технічний стан вузлів і агрегатів рухомого складу,
несправність яких могла стати причиною ДТП (за необхідності
із залученням експертів); - види технічного обслуговування і ремонту, які проводилися
на рухомому складі до ДТП; - характер заявок водія (водіїв) на несправності рухомого
складу до ДТП та виконання робіт з їх усунення; - перелік працівників та посадових осіб, що забезпечували
випуск рухомого складу на лінію; - час проведення обстеження та ремонту трамвайної колії
та (або) контактної мережі на ділянці, де сталася ДТП; - порушення, якого припустилися посадові особи підприємства
та (або) його структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки
щодо забезпечення експлуатації рухомого складу та контролю
за безпекою руху. Крім того, у ході службового розслідування ДТП
на підприємстві та (або) його структурних підрозділах підлягає
установленню стан профілактичної роботи із забезпечення безпеки
пасажирських перевезень, а саме: - наявність та ефективність роботи служби безпеки руху
або фахівців, на яких покладено виконання цих функцій
щодо запобігання ДТП; - організація навчання, інструктування та стажування водіїв
у відповідності до встановлених вимог; - додержання вимог законодавства щодо режиму праці
і відпочинку водіїв; - проведення передрейсового, міжрейсового та післярейсового
медичного огляду водіїв; - організація роботи з проведення технічного обслуговування
і ремонту рухомого складу відповідно до встановлених вимог; - організація контролю за експлуатацією трамвая
або тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху; - проведення обстежень маршрутів міського електротранспорту
з метою виявлення аварійно небезпечних ділянок.
5. Оформлення матеріалів за результатами службового
розслідування
5.1. Після встановлення причин та умов виникнення ДТП
посадовими особами, що брали участь у її розслідуванні,
складаються: У разі ДТП, що призвела до загибелі або поранення людей,
складається акт службового розслідування ДТП з потерпілими згідно
з додатком 3. До акта додаються: а) схема ДТП, фотографії місця ДТП і транспортних засобів; б) протокол огляду місця ДТП з потерпілими - додаток 4; в) списки потерпілих (загиблих, поранених), у яких
зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце
роботи, посада, місце проживання, лікувальний заклад, у який
доставлено, діагноз; г) пояснення працівників підприємства, причетних до ДТП. 5.1.1 У залежності від конкретних обставин скоєння ДТП
до акта можуть долучатися: а) акт про пошкодження рухомого складу - додаток 5; б) акт перевірки технічного стану трамвайного вагона
(тролейбуса) - додаток 6; в) акт про пошкодження контактної мережі - додаток 7; г) акт про сходження трамвайного вагона з рейок - додаток 8; ґ) акт перевірки технічного стану трамвайного вагона після
сходження - додаток 9; д) довідка про стан профілактичної роботи з питань безпеки
руху; е) інші матеріали, що характеризують причини, умови
та наслідки виникнення ДТП.
5.2. У разі якщо внаслідок ДТП підприємству було завдано лише
матеріальних збитків, допускається складання протоколу огляду
місця ДТП з матеріальними збитками (додаток 10). У залежності
від конкретних обставин скоєння такого ДТП до протоколу можуть
долучатися матеріали, наведені в пункті 5.1.1.
5.3. У разі ДТП, унаслідок якої є потерпілі працівники
підприємств, одночасно із службовим розслідуванням проводиться
розслідування нещасного випадку відповідно до Положення про
порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 N 1094
( 1094-2001-п ).
Начальник Відділу
міського електротранспорту В.В.Вірченко

Додаток 1
до п.2.3 Положення

Держжитлокомунгосп України Поштова
Головдержтехінспекція МЕТ
вул. Димитрова, 24, м. Київ, 03150 Надсилається протягом семи
днів із дня скоєння Підприємство _____________________ дорожньо-транспортної __________________________________ пригоди
Адреса підприємства ______________ __________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дорожньо-транспортну пригоду

1. Дата, час та місце пригоди ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Модель та інвентарний номер (номерний знак) транспортного
засобу __________________________________________________________
3. Хто керував транспортним засобом _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, клас і стаж роботи водія)
4. На якій годині роботи водія виникла пригода, перерва між
змінами (у годинах), коли був використаний останній вихідний день _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Стан здоров'я водія __________________________________________ _________________________________________________________________
(здоровий, хворий, тверезий, в алкогольному чи наркотичному
сп'янінні)
6. Вид та короткий зміст пригоди ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Дорожні умови ________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Погода, умови видимості ______________________________________ _________________________________________________________________
9. Причини пригоди ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(короткий зміст порушення - указати
ким і які пункти ПДР і ПЕТТ порушені)
10. Наслідки пригоди:
а) загинуло та померло від поранень (чол.) __________________ у тому числі: водій, кондуктор ____________________________________________ пасажири ____________________________________________________ _____________________________________________________________ пішоходи ____________________________________________________ _____________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові, вік, стан здоров'я (тверезий,
нетверезий) тощо)
б) отримали тілесні пошкодження (чол.) ______________________ у тому числі: водій, кондуктор_____________________________________________ пасажири ____________________________________________________ _____________________________________________________________ пішоходи_____________________________________________________ _____________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові, вік, стан здоров'я (тверезий,
нетверезий) тощо)
в) технічний стан транспортного засобу та матеріальні збитки
(у грн) від його пошкодження ______________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
г) інші збитки ______________________________________________ _____________________________________________________________
11. Хто з працівників підприємства, організації, установи
виїжджав на місце пригоди________________________________________ _________________________________________________________________
12. Профілактичні заходи, ужиті у зв'язку з даною пригодою ______ _________________________________________________________________
Керівник ________________________ _________________ ___________
(управління, об'єднання) (прізвище) (підпис)
"___" ____________________ р.

Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 2
до п.3.3 Положення

ЖУРНАЛ
реєстрації дорожньо-транспортних пригод
_________________________________________________________________
(назва підприємства міського електротранспорту)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N |Дата, час| Тип, | Назва |Вид та | Місце |Тривалість|П.І.Б.|Дані про| |з/п|облікової| ДТП, на |інвентарний|структурного|короткий|скоєння ДТП|простою |водія | водія | | | книжки | якій |N рухомого |підрозділу |зміст | (перегін, |через ДТП | | (стать,| | | | годині |складу, |підприємства|ДТП |перехрестя,| | | вік, | | | | роботи |N маршруту | | | пішохідний| | | клас, | | | | | | | | перехід, | | | стаж | | | | | | | | пункт | | | роботи)| | | | | | | | зупинки) | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+---------+-----------+------------+--------+-----------+----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+---------+-----------+------------+--------+-----------+----------+------+--------| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дорожні умови на місці пригоди | Наслідки ДТП | | | |-----------------------------------------------------------+------------------------------| | | |Шляхове |Стан |Поздовжній|Освітлення|Погодні|Видимість|Загинуло|Поранено|Матеріальний|Заходи |Результат | |покриття |шляхового|профіль |проїзної |умови | у | | |збиток |оперативного|розслідування| | |покриття |дороги |частини | |напрямку | | | |реагування |ДТП, ужиті | | | | | | |руху | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+----------+----------+-------+---------+--------+--------+------------+------------+-------------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |---------+---------+----------+----------+-------+---------+--------+--------+------------+------------+-------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 3
до п.5.1 Положення

АКТ N __
службового розслідування дорожньо-транспортної
пригоди з потерпілими

_________________ "____"_________ 20 ____ р.
(місце укладання)

Комісія у складі:
Голова комісії __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, організація)
і члени комісії: ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, організація) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
провели службове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка
відбулась о ____год. ____хв. "____"____________20___ р. у ______ _________________________________________________________________
(населений пункт, вулиця, номер будинку,район, маршрут, _________________________________________________________________
перехрестя, залізничний переїзд тощо)
з транспортним засобом (засобами) моделі (моделей) _____________,
інвентарний номер (номери)_________, який належить (які належать) _________________________________________________________________
(найменування підприємства)
Вид дорожньо-транспортної пригоди, її обставини__________________ _________________________________________________________________
(відповідно до Правил обліку ДТП - зіткнення; перекидання;
наїзди на перешкоду, пішохода, _________________________________________________________________
велосипедиста, на нерухомий транспортний засіб, гужовий засіб,
тварин; _________________________________________________________________
зіткнення з залізничним поїздом. Обставини і причини
дорожньо-транспортної пригоди)
У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло _____чоловік,
поранено _____чоловік.
У ході проведеного розслідування комісія встановила:
1. Водій _______________________________________________ 19__року
(прізвище, ім'я, по батькові)
народження, має посвідчення на керування рухомим складом
категорії _____, _____ клас, загальний стаж роботи
водієм ______ років та на останньому місці роботи _________ років
(словами)
на рухомому складі типу ______________________________, професію
водія одержав ___________________________________________________
(де і коли) _________________________________________________________________
пройшов _________________________________________________________
(де і коли останній раз пройшов виробничі інструктажі _________________________________________________________________
з безпеки руху і охороні праці, стажування на маршруті, навчання _________________________________________________________________
з перевірки гальм і діям в екстремальних ситуаціях)
Стан здоров'я за даними попереднього огляду і висновку медичної
експертизи після дорожньо-транспортної пригоди __________________ _________________________________________________________________
(за висновком лікаря - здоровий, тверезий, стомлений. _________________________________________________________________
Якщо водій керував рухомим складом у стані алкогольного _________________________________________________________________
(наркотичного) сп'яніння, - час уживання ним спиртних напоїв _________________________________________________________________
(наркотичних речовин), проходження передрейсового
медичного огляду)
Покарання:
дисциплінарні _________________________________________________________________
(яке, за що і ким притягнутий до відповідальності)
адміністративні (по лінії Державтоінспекції) ____________________ _________________________________________________________________
(які, за що і коли)
Попередні ДТП за участю водія ___________________________________
(вид і наслідки)
Стисла характеристика водія:_____________________________________
(зазначити: професійну майстерність, _________________________________________________________________
ставлення до праці, до вживання алкоголю, наркотичних речовин _________________________________________________________________
характер, стосунки у колективі, дисциплінованість, пристрасть
до паління тощо)
2. Рухомий склад перед дорожньо-транспортною пригодою перебував у _________________________стані.
(справному, несправному)
Рухомий склад випуску 19__ року, пробіг з початку
експлуатації_______км, останнє технічне обслуговування ТО-2, ТО-1
виконано відповідно "___"__________20__ р., "___"_________20__ р.
Перед випуском на лінію щоденне технічне обслуговування (ЩО)
рухомого складу виконано ________________________________________
про наявність несправностей транспортного засобу перед випуском
на лінію водієм було заявлено____________________________________
(коли, кому і про які несправності) _________________________________________________________________
Указані несправності були усунені_______________________________.
(ким, коли)
Рухомий склад пройшов державний технічний огляд
"____" _________ 20__ р.
3. Рухомий склад був направлений на маршрут______________________
Наявність посвідчення на керування транспортним засобом
перевірено, шляховий лист N ____ "____"_____________ 20____ року
був виданий водію ______________________________________________.
(ким, коли)
Час роботи на лінії з ____ год. до _____ год., відпочивав
напередодні виїзду _____ годин. Графи в шляховому листі заповнені
(не заповнені) і відповідають (не відповідають) вимогам, відмітка
про виїзд з підприємства є (немає), про особливості роботи на
маршруті водій поінформований _______________________________
(ким, коли, з якими ________________________________________________________________,
нормативними документами ознайомлений під розпис)
робота рухомого складу на маршруті______________________________
(ким, коли, контролювалась _________________________________________________________________
не контролювалась, ________________________________________________________________,
хто повинен був здійснювати контроль)
дорожньо-транспортна пригода відбулась на ____ годині роботи.
4. Дорожньо-погодні умови в день дорожньо-транспортної пригоди
(стан покриття, умови видимості тощо)____________________________
(погодні умови: дощ, сніг, _________________________________________________________________
туман, ожеледь тощо, умови видимості: максимальна відстань, _________________________________________________________________
при якій можливо роздивитись елементи дороги, дорожні умови: _________________________________________________________________
вид покриття, стан проїзної частини: суха, мокра, ожеледь, _________________________________________________________________
засніжена, накатаний сніг тощо, підйоми, ухили в %, радіуси _________________________________________________________________
кривої в плані, наявність дорожніх знаків і розмітки)
Перевірка дорожніх умов, графіка і маршруту руху рухомого складу
посадовими особами підприємства (за необхідності додати графік) _________________________________________.
(проводилась (ким, коли), не проводилась)

Висновок: _______________________________________________________
(указати попереднє міркування щодо причин ДТП, _________________________________________________________________
докладно викласти всі порушення вимог ПДР, _________________________________________________________________
Правил технічної експлуатації транспортних засобів, посадових _________________________________________________________________
інструкцій робітників підприємств з указівкою, через які _________________________________________________________________
порушення скоєно пригоду, як вони сприяли її виникненню, вказати _________________________________________________________________
посади, прізвища, імена, по батькові винних, які зроблені _________________________________________________________________
висновки і вжиті заходи)
Додатки: 1. Копія схеми дорожньо-транспортної пригоди і фотографії
місця пригоди на ____ аркушах. 2. Додатки, перелічені в розділі 5. 3. Інші матеріали (пояснення працівників, копії наказів
по підприємству з висновками, конкретними заходами з попередження
ДТП) на ____ аркушах. Усього на ____ аркушах.
Голова комісії _____________________________
(прізвище і ініціали) Члени комісії _____________________________ _____________________________ _____________________________
Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 4
до п.5.1 Положення

ПРОТОКОЛ N __
огляду місця дорожньо-транспортної пригоди
з потерпілими,
що сталася "____" год. "____" хв.
"____" ______________ 20___ р.
у м. ____________________

Комісія у складі: _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
при огляді місця скоєння ДТП встановила: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи: ________________________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________
Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 5
до п.5.1.1 Положення

_________________________________________________________________
(назва підприємства міського електротранспорту)

АКТ N__
про пошкодження рухомого складу

"___" ___________ 20___ р. м. _______________
Про пошкодження ________________________________ типу __________,
(трамвайного вагона, тролейбуса)
інв. N ____, маршрут N ____, під керуванням водія _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
унаслідок ______________________________________________________,
(вид дорожньо-транспортної пригоди)
що мало місце о "____" год. "____" хв. "____" ___________ 20__ р.
по вул. _________________________________________________________
У результаті обстеження рухомого складу виявлено такі
пошкодження: ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пошкодження рухомого складу спричинено __________________________
(вид іншого транспортного засобу)
Серія, державний номер ______________, який є власністю _________ _________________________________________________________________
(назва організації)
Адреса __________________________________________________________
(організації або власника)
Прізвище водія, серія і номер посвідчення на право керування
транспортним засобом ____________________________________________ _________________________________________________________________
Акт складено на підставі огляду рухомого складу на місці ДТП
у присутності водіїв: ________________ ____________________
(підпис) (прізвище) ________________ ____________________
Представники
підприємства та його
структурних підрозділів ________________ ____________________
Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 6
до п.5.1 Положення

_________________________________________________________________
(назва підприємства міського електротранспорту)

АКТ N__
перевірки технічного стану трамвайного
вагона (тролейбуса)

"___" ___________ 20___ р. м. _______________
Перевірка технічного стану ______________________________________
(трамвайного вагона, тролейбуса)
Комісія у складі:
голова __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
члени: __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
провели технічне обстеження _______________________, тип ________
(трамвайний вагон, тролейбус)
інв. N _______, маршрут N ______ , який належить _______________,
(депо, служба)
під керуванням водія ______________________________ ,
(прізвище, ім'я, по батькові)
після __________________, місце огляду __________________________
(причина огляду) _________________________________________________________________
(де проведений огляд)
У результаті обстеження виявлено таке: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Акт складений в присутності водія _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підписи: _______________ _______________
(підпис) (прізвище) _______________ _______________ _______________ _______________
Водій _______________ _______________

Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 7
до п.5.1 Положення

_________________________________________________________________
(назва підприємства міського електротранспорту)

АКТ N __
про пошкодження контактної мережі

"___" ______________ 20 __ р. м. _______________
1. Адреса (місце) пошкодження контактної мережі, напрямок руху _________________________________________________________________
2. Дата і час пошкодження _______________________________________
3. Опис пошкодження контактної мережі ___________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Перед пошкодженням даною ділянкою проїхав трамвай (тролейбус)
N__, маршрут N __, під керуванням водія _________________________
5. Пошкоджені транспортні засоби ________________________________ _________________________________________________________________
6. Технічний стан трамвайного вагона (тролейбуса) після
пошкодження _____________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Технічний стан контактної мережі _____________________________ _________________________________________________________________
8. Стан дороги (колії) у місці пошкодження контактної мережі ____ _________________________________________________________________
9. Роботи з ліквідації пошкодження _____________________________ _________________________________________________________________
10. Висновок ревізора ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Час виклику ремонтної Від кого надійшов
бригади _______ виклик _______
Час прибуття на місце Час відновлення руху _______
аварії _______
Час закінчення усунення Затримка руху від
пошкодження _______ моменту прибуття рем.
бригади _______

Представники підприємства _______________ _________________
та його структурних (підпис) (прізвище)
підрозділів _______________ _________________ _______________ _________________

Висновки і пропозиції комісії:
11. Причини пошкодження та його наслідки ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії _____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: _____________ _____________________________ _____________ _____________________________ _____________ _____________________________ _____________ _____________________________
Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

Додаток 8
до п.5.1 Положення

_________________________________________________________________
(назва підприємства міського електротранспорту)

АКТ N__
про сходження трамвайного вагона з рейок

Дата _______________ Час _____________ год.__ _______________ хв.
Маршрут N ______ ваг. (поїзд) N _________________________________
Місце сходження _____________________ Напрямок руху _____________
П.І.Б. водія ____________________________________________________
1. Стислий опис обставин сходу __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Пошкодження рухомого складу __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Негативні наслідки сходу трамвайного вагона __________________ _________________________________________________________________
4. Стан колії або спецчастин перед сходом трамвайного вагона ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Причина сходу ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Час затримки руху _____, початок _________, кінець ___________
7. Час, затрачений аварійною бригадою для підйому _______________ ----------------------------------------------------------------- | Час повідомлення | Приїзд на місце | Ліквідація сходу | |--------------------+--------------------+---------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Результати перевірки стану колії на місці сходу:
1. Ширина колії _________________________________________________
2. Рівень колії _________________________________________________
3. Зношення рейок _______________________________________________
4. Стан рейкового стику _________________________________________
5. Стан губи в кривих і робочого канта __________________________
6. Наявність просідань і перекосів колії ________________________
7. Стан кріплення рейок до шпал _________________________________
8. Стан шпал і баласту __________________________________________
9. Стан рейкових пересічень _____________________________________
10. Наявність сторонніх предметів на місці сходу ________________
11. Стан спецчастин _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Представники
підприємства та його
структурних підрозділів _______________ ___________________
(підпис) (прізвище) _______________ ___________________ _______________ ___________________

Начальник Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника Н.І.Олійник

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »