Документ z0860-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2015, підстава - z0070-15

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2009 N 225/761
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2009 р.
за N 860/16876
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 187/1548 ( z0070-15 ) від 30.12.2014 }
Про затвердження Переліку спеціальностей
та спеціалізацій, Критеріїв і порядку відбору
вищих навчальних закладів, закладів післядипломної
освіти та інших юридичних осіб, які надають освітні
послуги, для здійснення підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України

Відповідно до Державної цільової програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2008-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 N 974 ( 974-2008-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік спеціальностей та спеціалізацій для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, що
додається.
2. Затвердити Критерії і порядок відбору вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб,
які надають освітні послуги, для здійснення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України, що додається
( z0861-09 ).
3. Міжвідомчій експертній групі у двотижневий термін після
державної реєстрації наказу провести відбір вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб,
які надають освітні послуги, для здійснення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головного управління державної служби України з питань
стратегії розвитку державної служби та заступника Міністра освіти
і науки України з питань вищої освіти.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
В.о. Начальника Головного
управління державної
служби України В.Д.Ткач
В.о. Міністра освіти
і науки України О.П.Гребельник

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
закордонних справ України К.П.Єлісєєв
Заступник Міністра
оборони України В.А.Діброва
Заступник Міністра економіки
України В.М.Пантелеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України,
Міністерства освіти
і науки України
19.08.2009 N 225/761
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2009 р.
за N 860/16876

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та спеціалізацій для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України

------------------------------------------------------------------ | Назва напряму | Назва спеціальності |Назва спеціалізації | | підготовки | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1501 Державне |8.150000 Державне |Управління в | |управління |управління; |інституціях | | |8.150101 Державна |Європейського Союзу;| | |служба |Організація | | | |інституцій | | | |Європейського Союзу;| | | |Світова та | | | |європейська | | | |інтеграція; | | | |Європейська | | | |інтеграція; | | | |Євроатлантична | | | |інтеграція; | | | |Інституційна | | | |структура | | | |Європейського Союзу;| | | |Політика | | | |європейської | | | |інтеграції України; | | | |Політика | | | |євроатлантичної | | | |інтеграції України | |---------------------+---------------------+--------------------| |0501 Економіка і |8.050103 Міжнародна |Міжнародні | |підприємництво |економіка |валютно-фінансові | | | |відносини; | | | |Економічна політика | | | |Європейського Союзу;| | | |Сільськогосподарська| | | |політика | | | |Європейського Союзу;| | | |Спільний ринок ЄС на| | | |основі принципу | | | |"чотирьох свобод"; | | | |Монетарна політика | | | |ЄС; | | | |Політика | | | |зайнятості ЄС; | | | |Торговельна | | | |політика ЄС | |---------------------+---------------------+--------------------| |0502 Менеджмент |8.050206 Менеджмент |Міжнародне | | |зовнішньоекономічної |інвестування; | | |діяльності |Світова організація | | | |торгівлі; | | | |Міжнародна логістика| |---------------------+---------------------+--------------------| |0304 Міжнародні |8.030401 Міжнародні |Європейська | |відносини |відносини; |політика; | | |8.030402 Міжнародне |Право Європейського | | |право; |Союзу; | | |8.030403 Міжнародні |Європейська | | |економічні відносини;|економіка та | | |8.030404 Міжнародна |інтеграція; | | |інформація; |Інформаційна безпека| | |8.030405 |в Європі; | | |Країнознавство; |Бізнес у Європі | | |8.030406 Міжнародний | | | |бізнес | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Специфічні категорії |8.00006 Зовнішня |Спільна зовнішня та | | |політика |безпекова політика | | | |Європейського Союзу | ------------------------------------------------------------------
Заступник Начальника
Головного управління
державної служби України А.В.Вишневський
Заступник Директора
департаменту вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України Ю.М.Коровайченковгору