Документ z0859-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2015, підстава - z0070-15

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2009 N 224/759
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2009 р.
за N 859/16875
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 187/1548 ( z0070-15 ) від 30.12.2014 }
Про затвердження Порядку проходження
мовної підготовки фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції України

Відповідно до Державної цільової програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2008-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 N 974 ( 974-2008-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проходження мовної підготовки фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головного управління державної служби України з питань
стратегії розвитку державної служби та заступника Міністра освіти
і науки України з питань вищої освіти.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
В.о. Начальника
Головного управління державної
служби України В.Д.Ткач
В.о. Міністра освіти
і науки України О.П.Гребельник

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
закордонних справ України К. П. Єлісєєв
Заступник Міністра
оборони України В. А. Діброва

Заступник Міністра
економіки України В. М. Пантелеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України,
Міністерства освіти і науки
України
19.08.2009 N 224/759
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2009 р.
за N 859/16875

ПОРЯДОК
проходження мовної підготовки фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок спрямований на здійснення належної мовної
підготовки державних службовців та інших фахівців, які займаються
питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції.
1.2. Мовна підготовка як форма підвищення кваліфікації, яка
має свої особливості, - це систематичне удосконалення знань
офіційних мов Європейського Союзу та НАТО, насамперед англійської,
німецької та французької, фахівцями, які займаються питаннями
європейської та євроатлантичної інтеграції України, для
професійного та ефективного виконання завдань, пов'язаних з
європейською та євроатлантичною інтеграцією України.
1.3. Мовна підготовка фахівців, які займаються питаннями
європейської та євроатлантичної інтеграції України, забезпечує
відповідно до напряму роботи та потреб структурного підрозділу
володіння іноземною мовою, нормативно-правовою та галузевою
лексикою, вміння та навички складати офіційні документи.
1.4. Вивчення і удосконалення знань іноземних мов є складовою
професійної підготовки фахівців, до посадових обов'язків яких
належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції
України.
II. Організація проходження мовної підготовки
2.1. Потреба в мовній підготовці фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України визначається
органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
2.2. Мовна підготовка фахівців передбачає навчання державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, до
посадових обов'язків яких належать питання реалізації державної
політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
фахівців державних підприємств, установ і організацій, які можуть
бути залучені до вирішення питань з реалізації державної політики
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; членів робочих
груп з питань підготовки та реалізації проектів Twinning та
заходів TAIEX (за винятком тих осіб, які відвідують курси
іноземних мов, організовані в рамках проекту Tacis "Впровадження
інструменту Twinning в Україні") (далі - фахівці).
2.3. Мовна підготовка фахівців здійснюється вищими
навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та іншими
юридичними особами, які надають освітні послуги, для здійснення
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України
(далі - заклади), відібраними на конкурсній основі Міжвідомчою
експертною групою при Головному управлінні державної служби
України із забезпечення відбору закладів для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - Міжвідомча
експертна група).
2.4. Мовна підготовка здійснюється за навчальними програмами,
розробленими закладами з урахуванням специфіки державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування, галузевого спрямування
та технології інтенсивного вивчення іноземних мов.
2.5. Навчальні програми з мовної підготовки погоджуються
закладами з Головним управлінням державної служби України.
2.6. Перед проходженням мовної підготовки фахівці проходять
тестування у закладі, який здійснює мовну підготовку, з метою
визначення рівня володіння іноземною мовою.
2.7. Мовна підготовка фахівців, які займаються питаннями
європейської та євроатлантичної інтеграції, може здійснюватись як
з відривом, так і без відриву від службової діяльності.
2.8. Термін проходження мовної підготовки фахівців, які
займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції в
Україні, з відривом від службової діяльності і збереженням
заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів
відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 N 167
( 167-97-п ) (із змінами).
2.9. Тривалість мовної підготовки без відриву від службової
діяльності визначається закладами згідно з навчальними програмами
вивчення іноземних мов і не може перевищувати 6 місяців відповідно
до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.97 N 167 ( 167-97-п )
(із змінами).
2.10. Після успішного закінчення проходження мовної
підготовки фахівці, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції, отримують відповідний документ про
освіту.
Заступник Начальника
Головного управління
державної служби України А.В.Вишневський
Заступник Директора
департаменту вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України Ю.М.Коровайченковгору