Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного [...]
МОЗ України; Наказ, Правила, Інструкція [...] від 19.07.2005360
Документ z0782-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.05.2014, підстава z0420-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2005 N 360
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських
засобів і виробів медичного призначення з аптек
та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення рецептурних
бланків та вимог-замовлень
{ Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я
N 394-АДМ ( va394282-05 ) від 12.10.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006
N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006
N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007
N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008
N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008
N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009
N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009
N 150 ( z0464-11 ) від 21.03.2011
N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011
N 140 ( z0397-12 ) від 29.02.2012
N 440 ( z1101-12 ) від 14.06.2012
N 845 ( z1880-12 ) від 29.10.2012
N 203 ( z0525-13 ) від 15.03.2013
N 858 ( z1799-13 ) від 04.10.2013
N 1034 ( z2107-13 ) від 29.11.2013
N 239 ( z0420-14 ) від 02.04.2014 }

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011
N 467 ( 467/2011 ), з метою удосконалення порядку виписування
рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і
виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
{ Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005,
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 }
1. Затвердити:
1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на
лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.
1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного
призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається
( z0783-05 ).
1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається ( z0784-05 ).
1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих
та комбінованих лікарських засобів, що підлягають
предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я
(додаток). { Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
{ Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005,
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 } 2. Уважати таким, що втратив
чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 N 117 ( z0171-94 ) "Про
порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і
виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (зі змінами).
{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів,
порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ
України, МОЗ Автономної республіки Крим, структурні підрозділи з
питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску
лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх
структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна
служба України з лікарських засобів та її територіальні органи. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 351
( z0700-09 ) від 22.05.2009, N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011,
N 858 ( z1799-13 ) від 04.10.2013 }
4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я
незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів
господарської діяльності, що займаються медичною практикою,
оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском
лікарських засобів і виробів медичного призначення
лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам,
організаціям. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 )

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.О.Рибчука.
Міністр М.Є.Поліщук

Додаток
до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 11.11.2011 N 777)
( z1346-11 )
Форма

ЖУРНАЛ
обліку отруйних, сильнодіючих
та комбінованих лікарських засобів,
що підлягають предметно-кількісному
обліку в закладах охорони здоров'я

Найменування лікарського засобу __________________________________________ ___________________________________________________
(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Рік, |Залишок| Надходження |Надходження|Види видатку| Видатки |Видатки| Усього |Залишок|Фактичний| |місяць| на |-----------------------|та залишок | (за |------------------------------| за | за | на | залишок | | | перше |номер|кіль-|номер|кіль-| разом за |амбулаторною|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10*|місяць | місяць |кінець | | | |число |доку-|кість|доку-|кість| місяць |рецептурою, | | | | | | | | | | | за |за усіма|місяця | | | |місяця |мента| |мента| | | лікувальні | | | | | | | | | | |кожним | видами | | | | | | і | | і | | | установи, | | | | | | | | | | |з видів|видатків| | | | | |дата | |дата | | | аптечні | | | | | | | | | | |окремо | | | | | | | | | | | |пункти тощо | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням кількості днів місяця.
Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в
закладах охорони здоров'я, повинен бути пронумерований,
прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений
печаткою.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777
( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005 N 360
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062

ПРАВИЛА
виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного
призначення
{ У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол
(незалежно від його торговельної назви та лікарської
форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх
відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення
рецептів на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного
призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з
видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України,
та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники).
Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які
відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється
виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони
здоров'я, а на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному
відшкодуванню, лікарям закладів охорони здоров'я незалежно від
форм власності та підпорядкування за узгодженням зі структурними
підрозділами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм
власності та підпорядкування мають право виписувати Рецепти хворим
із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження
лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї посади та
завіренням цього Рецепта власним підписом та печаткою закладу
охорони здоров'я. { Пункт 1.1 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 858 ( z1799-13 ) від 04.10.2013 }
1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти,
є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання
правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.
1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних
показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів
чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія
хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого). Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в
Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони
здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у
випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою
печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність,
пов'язану з медичною практикою. Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого
суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з
медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним
працівником рецептурні бланки забороняється. Рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає
державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного
кольору "Вартість підлягає відшкодуванню". { Пункт 1.4 доповнено
абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 845 ( z1880-12 ) від
29.10.2012 }
1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на
рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою
адресу, номер ліцензії та дату її видачі.
1.6. Рецепти обов'язково виписуються на: - рецептурні лікарські засоби; - безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного
призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах; - лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для
конкретного пацієнта.
1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку
форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21.01.2010 N 11 ( z0347-10 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за
N 347/17642, та рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (додаток 1).
{ Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009; в редакції
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від
11.11.2011 }
1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої
інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера
страхового поліса (за необхідності). { Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від
04.07.2006 }
1.9. Назва лікарського засобу, а саме: міжнародна
непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених цим
пунктом, назва формоутворюючих та корегуючих речовин, склад
лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до
фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських
засобів пишуться латинською мовою. Використання латинських скорочень дозволяється тільки
відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці
(додаток 2). Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має
міжнародної непатентованої назви, належить до подібних біологічних
лікарських засобів (біосимілярів), відпускається на пільгових
умовах чи безоплатно, підлягає предметно-кількісному обліку
(додаток 3). Забороняється скорочення близьких за найменуванням
інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який
лікарський засіб приписано. { Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерство
охорони здоров'я N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 440
( z1101-12 ) від 14.06.2012; в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 1034 ( z2107-13 ) від 29.11.2013 }
1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або
мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону
Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) із
зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється
обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.
1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом,
кульковою ручкою або комп'ютерним набором з обов'язковим
заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка
Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється. { Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника
("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково
завіряються його підписом та печаткою. { Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних
(психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення
виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1). Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в
чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 589-2009-п ). Рецепт ф-3 ( 589-2009-п ) додатково підписується керівником
закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи
(а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього
закладу, на якого покладена відповідальність за призначення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється
печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність,
пов'язану з медичною практикою.
1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не
більше трьох найменувань лікарських засобів. Одне найменування лікарського засобу виписується у разі: - призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1; - які підлягають предметно-кількісному обліку; - призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
на бланку ф-3; - призначення лікарських засобів, вартість яких підлягає
державному відшкодуванню. { Пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351 ( z0700-09 ) від
22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 845 ( z1880-12 ) від 29.10.2012 } { Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають
предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на
пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.
1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах
наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням
Рецепта на бланку ф-3 ( 589-2009-п ) виписуються додатково Рецепти
на бланку ф-1.
1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції
поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється
виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.
1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо)
пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи
пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному
рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для
тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських
засобів. При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим,
хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється
виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в
кількості, передбаченій для п'ятнадцятиденного курсу лікування. { Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203 ( z0525-13 ) від
15.03.2013 }
При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку
"Хронічно хворому".
1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму,
дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості,
необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом
зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів,
для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.
1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями
Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з
іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть
виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до
одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним
призначенням".
1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби,
перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що
використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного,
неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних
втручаннях. { Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені
нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в
таблиці (крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 1.18
цієї глави): { Абзац перший пункту 1.22 глави 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203
( z0525-13 ) від 15.03.2013 }
----------------------------------------------------------------- Назва лікарського засобу | Граничнодопустима для | відпуску кількість | засобу на один Рецепт -----------------------------------------------------------------

Амфепрамон (фепранон) драже 0,025 г 50 драже
Бупренорфін таблетки 0,2 мг 0,017 г таблетки 0,4 мг 0,017 г таблетки 2 мг 0,112 г таблетки 4 мг 0,112 г таблетки 8 мг 0,112 г ампули 0,3 мг - 1 мл 20 амп. ампули 0,6 мг - 2 мл 10 амп. пластир трансдермальний 10 пластирів незалежно від
дозування
Дименоксадол (естоцин) таблетки 5 мг, 15 мг, 30 мг, 60 мг 12 табл.
Метадон, рідкі форми, 1мг в 1 мл 0,3 г
Морфін таблетки 5 мг таблетки 10 мг ампули 1% - 1 мл 0,1 г (загальної кількості
морфіну у перерахунку на
безводну основу)
Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти ампули 20% - 5, 10 мл 10 амп. флакони 66,7% - 50 мл 1 флакон
Омнопон ампули по 1 мл 10 амп.
Психотропні лікарські засоби* 10-12 табл., 10 амп.
Тримеперидину гідрохлорид ампули 1,2% - 1 мл 0,25 г (загальної кількості
тримеперидину в перерахунку
на безводну основу)
таблетки 25 мг 10 табл.
Триазолам (хальцион) таблетки 0,25 мг 30 табл.
Етилморфіну гідрохлорид ** таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості
етилморфіну в перерахунку
на безводну основу) Просідол таблетки 25 мг 10 табл. ампули 1% - 1мл 0,25 г (загальної кількості
просідолу в перерахунку
на безводну основу)
Трамадол (міжнародна непатентована назва)
капсули, таблетки 0,05 г 30 капс.,табл. ампули 5% - 1 мл 10 амп. ампули 5% - 2 мл 10 амп. краплі 0,1 г в 1 мл 1 флакон 50 мл свічки ректальні 0,1 г 20 свічок
Атропін та його солі 0,01 г порошок Тетракаїн порошок 1 г Тригексифенідил 0,12 г Атракурій 0,05 г Векуроній 0,004 г Піпекуроній 0,004 г Рокуроній 0,05 г Суксаметоній 0,1 г Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г Дифенгідрамін (димедрол) 2,1 г тверді твердіформи Зопіклон 0,075 г Клонідін (клофелін) 0,015 г субстанція, рідкі форми Метандієнон 0,05 г Нандролон 0,05 г Прометазин 0,5 г Гідроморфону гідрохлорид 21 табл.
Фентаніл у формі 10 пластирів незалежно трансдермальних від дозування терапевтичних систем із пролонгованим ефектом Кодеїн (кодеїну фосфат) таблетки 2,1 г
--------------- * Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із
Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори" ( 60/95-ВР ). ** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може
виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного
працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної
підписом, власною печаткою лікаря та печаткою
лікувально-профілактичного закладу. У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в
оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від
указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1
упаковку, але не більше 50 таблеток.
{ Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008, N 818
( z0101-09 ) від 30.12.2008, N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009,
N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009, N 150 ( z0464-11 ) від
21.03.2011, N 140 ( z0397-12 ) від 29.02.2012, N 440 ( z1101-12 )
від 14.06.2012, N 203 ( z0525-13 ) від 15.03.2013 }
1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби,
які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними
працівниками на рецептурних бланках ф-1. 1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1
наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій
кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин
і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:
----------------------------------------------------------------- Назва наркотичного засобу, | Граничнодопустима для психотропної речовини, | відпуску кількість прекурсору | у складі наркотичного | (психотропного) | комбінованого | лікарського засобу на 1 | рецепт -----------------------------------------------------------------
Кодеїн 0,2 г Декстропропоксифен 0,6 г Фенобарбітал 1 г Ефедрину гідрохлорид 0,6 г Псевдоефедрин 0,6 г Фенілпропаноламін 0,6 г Ерготамін 0,02 г Ергометрин 0,002 г (у перерахунку на безводну основу)
У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що
містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється
виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не
більше 50 таблеток.
{ Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 }
2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби,
що виготовляються в умовах аптеки
2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в
аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді. { Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 ( z0883-06 ) від
04.07.2006 }
2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських
засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські
засоби (інгредієнти).
2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі
одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу
цього засобу словами і поставити знак оклику.
2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів
указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у
мілілітрах, грамах, краплях.
2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у
верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко)
або "statim" (негайно).
3. Термін дії Рецепта
3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних
бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на
спеціальних рецептурних бланках ф-3 ( 589-2009-п ) - протягом
десяти днів з дня виписки. { Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203 ( z0525-13 ) від
15.03.2013 }
4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення
4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або
проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади
або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби,
вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на
вимогу-замовлення, яка містить інформацію про замовника
(реквізити), його довірену особу, дату, назву лікарського засобу,
одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та відпущених, тощо.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007,
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 1034 ( z2107-13 ) від
29.11.2013 }
4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек
та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного
призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою
лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи,
або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з
медичною практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної
установи) або його заступника з лікувальної частини. { Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 42
( z0114-07 ) від 30.01.2007 }
4.3. У вимозі-замовленні вказують назву лікарського засобу,
дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки
(коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 1034 ( z2107-13 ) від 29.11.2013 }
4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають
предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу,
лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, що
наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці
п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень
для кожної групи препаратів.
4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на
лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку,
вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках. В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник
вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що
підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох
примірниках.
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников

Додаток 1
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові
і вік хворого ___________________________________________________
Адреса хворого або номер медичної
карти амбулаторного хворого _____________________________________
Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ____________________________________
Номер рецепта N _____ "___" _________ 20 ____ р.
(дата виписки рецепта)
лінія відриву
.................................................................

ФОРМА
рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування
лікарських засобів і виробів медичного призначення,
що відпускаються за повну вартість, безоплатно,
з оплатою 50% і таких, що підлягають
предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код за ЄДРПОУ
Медична документація ф-1 _________________________________________________________________
Номер рецепта N______
РЕЦЕПТ "____"________ 20 _ р.
(дорослий, дитячий - (дата виписки рецепта)
потрібне підкреслити) _________________________________________________________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50% _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
і вік хворого ___________________________________________________
Адреса хворого або номер медичної
карти амбулаторного хворого _____________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
лікаря __________________________________________________________
_________________________________________________________________
I Rp: I I _________________________________________________________________
I Rp: I I _________________________________________________________________
I Rp: I I _________________________________________________________________
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо) М. П.
Рецепт дійсний протягом 1 місяця печатка лікувально -
профілактичного закладу
_________________________________________________________________
Пам'ятка лікарю
(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)
Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським
способом або ставиться штамп. Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко,
чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються. На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування
лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські
засоби, або 1 - 3 найменування інших лікарських засобів. Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень. Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в
мілілітрах, грамах і краплях. Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону
України "Про мови в Українській РСР", забороняється обмежуватись
загальними вказівками: "Внутрішнє", "Зовнішнє", "Відомо" і т. ін.
_______________________
Штамп аптеки _______________________ __________________________
N лікарської форми
індивідуального виготовлення Перевірив Відпустив ___________________________________________________
Прийняв Виготовив
--------------- *) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у
верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії. **) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої
інформації (у тому числі й рекламної), за винятком номера
страхового поліса (за необхідності).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006, N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007,
N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников

Додаток 2
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення

Найважливіші рецептурні скорочення

------------------------------------------------------------------ Скорочення на | Повне написання | Переклад латинській мові | | ---------------------+------------------------+------------------- 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------------ __
aa ana по, порівну
ac. acid. acidum кислота
amp. ampulla ампула
aq. aqua вода
aq.pur. aqua purificata очищена вода
but. butyrum масло (тверде)
comp. compositus (a, um) складний
D. Da, Detur, Dentur видай, нехай буде
видано, нехай
будуть видані
D. S. Da Signa, Detur видай, познач
Signetur нехай буде видано,
позначено, видати
позначити
D. t. d. Da (Dentur)tales видай (видати)
doses таких доз
dil. dilutus розведений
div. in. p. aeq. divide in partes розділи на
aequales рівні частини
extr. extractum екстракт, витяжка
f. fiat(fiant) нехай утвориться
(утворяться)
gtt., gtts. gutta, guttae крапля, краплі
hb. herba трава
inf. infusum настій
in ampul. in ampullis в ампулах
in tab. in tabulettis в таблетках
linim. linimentum рідка мазь,
лімінент
liq. liquor рідина
M. pil. massa pilularum пілюльна маса
M. Misce, Misceatur змішай, нехай буде
змішано, змішати
N. numero числом
ol. oleum олія
pil. pilula пілюля
P. aeq. partes aequeles рівні частини
pulv. pulvis порошок
q. s. quantum satis скільки потрібно,
скільки необхідно
r., rad. radix корінь
Rp. Recipe візьми
Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай
буде повторено
rhiz. rhizoma кореневище
S. Signa, Signetur познач, нехай буде
позначено
sem. semen насіння
simpl. simplex простий
sir. sirupus сироп
sol. solutio розчин
steril. aerilisa sterilisetur простерилізуй,
нехай буде
простерилізовано
supp. suppositorium свічка,
супозиторій
tab. tabuletta таблетка
t-ra., tct. tinctura настойка
ung. unguentum мазь
vitr. vitrum склянка
praecip. praecipitatus осаджений
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525
( z0923-08 ) від 17.09.2008 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников

Додаток 3
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, що підлягають
предметно-кількісному обліку в закладах
охорони здоров'я

1. Наркотичні лікарські засоби.
2. Психотропні лікарські засоби.
3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними
непатентованими назвами): атропін та його солі (порошок), кетамін, тетракаїн (порошок), тригексифенідил, атракурій, векуроній, піпекуроній, рокуроній, суксаметоній, буторфанол (морадол тощо), дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми), зопіклон, клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми), метандієнон, нандролон, прометазин.
4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім
лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та
декстропропоксифен.
5. Лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою):
тропікамід.
Примітки: 1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки
транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тартрату
для ін'єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках. 2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій
спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється,
при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам
лікувально-профілактичних закладів - установлювати у відділеннях
предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 42
( z0114-07 ) від 30.01.2007, N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008,
N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008, N 150 ( z0464-11 ) від
21.03.2011, N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011, N 845 ( z1880-12 )
від 29.10.2012 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников

{ Додаток 4 вилучено на підставі Наказу МОЗ N 440
( z0883-06 ) від 04.07.2006 }

Додаток 5
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими
назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти

------------------------------------------------------------------ |Фармакотерапевтична група |Міжнародна непатентована | | |назва | |-----------------------------------+----------------------------| |Засоби для наркозу | | |-----------------------------------+----------------------------| | |Азоту закис | |-----------------------------------+----------------------------| | |Галотан | |-----------------------------------+----------------------------| | |Гексенал | |-----------------------------------+----------------------------| | |Гексобарбітал | |-----------------------------------+----------------------------| | |Диетиловий ефір | |-----------------------------------+----------------------------| | |Енфлуран | |-----------------------------------+----------------------------| | |Етомідат | |-----------------------------------+----------------------------| | |Ізофлуран | |-----------------------------------+----------------------------| | |Кетамін | |-----------------------------------+----------------------------| | |Метогексітал | |-----------------------------------+----------------------------| | |Натрію оксибат* | |-----------------------------------+----------------------------| | |Предіон | |-----------------------------------+----------------------------| | |Пропанідид | |-----------------------------------+----------------------------| | |Пропофол | |-----------------------------------+----------------------------| | |Тіопентал натрію | |-----------------------------------+----------------------------| |Опіоїдні аналгетики | | |-----------------------------------+----------------------------| | |Реміфентаніл | |-----------------------------------+----------------------------| | |Фентаніл**** | |-----------------------------------+----------------------------| |Нейролептики | | |-----------------------------------+----------------------------| | |Дроперидол | |-----------------------------------+----------------------------| |Похідні безнодіазепіну | | |-----------------------------------+----------------------------| | |Мідазолам** | |-----------------------------------+----------------------------| | |Флунітразепам** | |-----------------------------------+----------------------------| |Діагностичні радіофармацевтичні |без винятку | |препарати | | |-----------------------------------+----------------------------| |Терапевтичні радіофармацевтичні |без винятку | |препарати | | |-----------------------------------+----------------------------| |Антихолінергічні засоби |Тропікамід | ------------------------------------------------------------------
---------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »