Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних
ДПА України; Порядок, Форма типового документа від 30.06.2005244
Документ z0770-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2011, підстава z1402-10
 

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
30.06.2005 N 244
( z0769-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2005 р.
за N 770/11050
{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1002 ( z1402-10 ) від 24.12.2010 }
ПОРЯДОК
ведення реєстру отриманих та виданих
податкових накладних
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 30 ( z0108-07 ) від 26.01.2007
N 582 ( z1064-09 ) від 26.10.2009 }

1. Упровадження реєстру отриманих та виданих податкових
накладних (далі - реєстр) обумовлене вимогами підпункту 7.2.8
пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон). Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих
податкових накладних. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від
26.10.2009 } У реєстрі підчистки і необумовлені виправлення тексту та
цифрових даних не допускаються. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 )
від 26.10.2009 } Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами,
передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких
помилок коректурним методом або методом "сторно". Застосування
коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того
реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у
реєстрі. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від 26.10.2009 } Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до
потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від 26.10.2009 }
2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники
податку на додану вартість. Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість
філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно
здійснюють придбання/поставку товарів (послуг) та проводять
розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований
платник податку, до складу якого входять такі філії, може
делегувати філії або структурному підрозділу право ведення
реєстру. Для цього платник податку повинен кожній філії та
структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про
що письмово проінформувати державний податковий орган за місцем
його реєстрації як платника податку на додану вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість. Під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність
реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої
діяльності. Платники податку на додану вартість, які застосовують
спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і
лісового господарства та рибальства відповідно до статті 8-1
Закону ( 168/97-ВР ), та переробні підприємства, які згідно з
пунктом 11.21 статті 11 Закону спрямовують суми податку на додану
вартість для виплати дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і
м'ясо в живій вазі, складають за такою діяльністю окремі реєстри
виданих і отриманих податкових накладних, про що робиться відмітка
у спеціальному полі "Спеціальний режим оподаткування" із
посиланням на норми Закону, відповідно до яких застосовується
спеціальний режим оподаткування. { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 582
( z1064-09 ) від 26.10.2009 }
3. Реєстр ведеться у документальному або електронному вигляді
за вибором платника податку та повинен зберігатися платником
податку протягом строку давності, установленого законом. У разі ведення реєстру в електронному вигляді платник податку
повинен на власний вибір використовувати будь-яку з найбільш
поширених в Україні операційних комп'ютерних систем, які будуть
запропоновані центральним податковим органом. Платник податку має право за власним бажанням подавати до
органів державної податкової служби реєстри отриманих та виданих
податкових накладних. Реєстри можуть подаватися: { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 30 ( z0108-07 ) від 26.01.2007 } у електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПА України,
за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з
використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за
умови отримання їх у порядку, визначеному чинним законодавством;
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 30 ( z0108-07 ) від 26.01.2007 } на магнітних носіях з копіями документів на паперових носіях;
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 30 ( z0108-07 ) від 26.01.2007 } на паперових носіях. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 30 ( z0108-07 ) від
26.01.2007 }
4. При проведенні планової або позапланової виїзної
документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити
доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та в
разі ведення його в електронному вигляді - надати носій
електронної інформації за власний рахунок.
5. У реєстрі вказуються його порядковий номер, дата початку
його ведення та дата його закінчення. У разі ведення реєстру філіями та іншими структурними
підрозділами платника (відповідно до пункту 2 цього Порядку) номер
реєстру присвоюється з урахуванням установленого для цих філій та
інших структурних підрозділів коду (номера, шифру) і визначається
числовим значенням через дріб: у чисельнику проставляється
порядковий номер реєстру, а в знаменнику - код (номер, шифр). Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів
про спільну (сумісну) діяльність, веде окремі реєстри із
зазначеної діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до
спільної (сумісної).
6. У реєстрі окремо обліковуються операції: з придбання товарів (послуг) з метою використання у
господарській діяльності платника для здійснення операцій, які
оподатковуються податком на додану вартість за ставкою
20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих,
що не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються
для використання у господарській діяльності цього платника
податку; з поставки товарів (послуг), які оподатковуються податком на
додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених
від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування.
7. Реєстр є основою для відображення зведених результатів
такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану
вартість.
8. У розділі I реєстру відображаються отримані податкові
накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників
(додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні декларації, а
також інші подібні документи (згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2
статті 7 Закону ( 168/97-ВР ). Такими іншими подібними документами
є: належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи
розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу
постачальником від отримувача товарів (послуг), з визначенням
загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера
постачальника - при поставці товарів (послуг) за готівку чи з
розрахунками картками платіжних систем, банківськими або
персональними чеками в межах граничної суми, установленої
Національним банком України для готівкових розрахунків; транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який
виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги,
вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що
містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер
продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними
стандартами; касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг),
загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального
номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування
загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати
200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість); товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують
факт сплати податку внаслідок придбання товарів (послуг), копії
яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів
(послуг), що додається отримувачем товарів (послуг) до податкової
декларації за звітний податковий період, - у разі відмови з боку
постачальника цих товарів (послуг) надати податкову накладну або
при порушенні ним порядку її заповнення. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників
(додаток 2 до податкової накладної) є документом, який дає право
(підставу) покупцю вносити зміни до раніше включених в обсяг
податкового кредиту, одержаного на підставі податкових накладних,
будь-яких витрат на сплату податку.
8.1. Придбання або виготовлення товарів (послуг) та придбання
(будівництво, спорудження) основних фондів (основних засобів, у
тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених
капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи) на митній
території України відображається на підставі податкових накладних,
розрахунків коригування кількісних і вартісних показників
(додаток 2 до податкової накладної), а також інших подібних
документів, зазначених вище.
8.2. Облік імпортованих на митну територію України товарів
проводиться покупцем (імпортером) на підставі належним чином
оформленої вантажної митної декларації.
8.3. Особа, яка отримує послуги від нерезидента на митній
території України, проводить облік таких послуг на підставі
податкової накладної, виданої таким платником податку:
зареєстрованим на території України постійним представництвом
цього нерезидента, а за відсутності такого - резидентом, який
виконує агентські (представницькі) дії від імені такого
нерезидента, а за відсутності такого - покупцем (отримувачем) -
податковим агентом такого нерезидента.
8.4. Товари (послуги) та основні фонди, придбані на митній
території України, імпортовані товари та отримані від нерезидента
на митній території України послуги без податку на додану вартість
відображаються без додаткового нарахування податку на додану
вартість.
8.5. Облік придбаних товарів (послуг) на митній території
України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану
вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують поставку
таких товарів (послуг).
9. Особливості заповнення деяких граф розділу I реєстру:
9.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової
накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних
показників (додаток 2 до податкової накладної) ( z0233-97 ), інших
подібних документів, указаних у підпункті 7.2.6 пункту 7.2
статті 7 Закону ( 168/97-ВР ), та документа, який засвідчує факт
придбання товарів, вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ). Указаний порядковий номер переноситься на
зазначений документ. 9.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної
( z0233-97 ) чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього
пункту. 9.3. У графі 3 вказується дата виписки податкової накладної
( z0233-97 ) чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього
пункту. 9.4 У графі 4 проставляється номер податкової накладної
( z0233-97 ) чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього
пункту. 9.5. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими
позначеннями: ПН - податкова накладна ( z0233-97 ); РК - розрахунок коригування до податкової накладної
(розрахунок коригування кількісних і вартісних показників
(додаток 2 до податкової накладної)) ( z0233-97 ); ВМД - вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ); ЧК - товарний (касовий) чек; ТК - транспортний квиток; ГР - готельний рахунок; ПЗ - рахунок за послуги зв'язку; ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками
приладів обліку; ЗП - заява платника відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2
статті 7 Закону ( 168/97-ВР ). У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих
розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера
"У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна,
яку включено до уточнюючих розрахунків). 9.6. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім'я, по
батькові - для фізичної особи) постачальника. У разі придбання товарів за межами митної території України
та отримання послуг від нерезидента на митній території України у
графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи)
нерезидента. 9.7. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер
постачальника - платника податку на додану вартість. У разі якщо підставою для нарахування податкового кредиту є
касовий чек (без визначення податкового номера постачальника), у
графі 7 відображається умовний ІПН "100000000000". У разі якщо товари (послуги), придбані в нерезидента, не
призначаються для використання у господарській діяльності або
придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами
митної території України або послуг, місце поставки яких
визначається відповідно до підпункту "д" пункту 6.5 статті 6
Закону ( 168/97-ВР ), у графі 7 відображається умовний
ІПН "200000000000". У разі якщо товари (послуги) придбані в нерезидента, у
графі 7 відображається умовний ІПН "300000000000". У разі якщо товари (послуги) придбані в особи, яка не
зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний
ІПН "400000000000". 9.8. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на
додану вартість. 9.9. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів
(послуг) та основних фондів без податку на додану вартість. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування
кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової
накладної) ( z0233-97 ) такі записи здійснюються з відповідним
знаком (+ чи -). 9.10. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена
(нарахована) сума податку на додану вартість за товарами
(послугами) та основними фондами, визначена виходячи з їх
вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно). Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14
та 16, до податкового кредиту не включається. У разі придбання у платника податку на додану вартість
товарів (послуг) та основних фондів, звільнених від оподаткування,
та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи,
не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у
графах 10, 12, 14 та 16 робиться позначка "Х". У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування
кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової
накладної) ( z0233-97 ) такі записи здійснюються з відповідним
знаком (+ чи -). { Пункт 9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 582 ( z1064-09 ) від 26.10.2009 }
10. У розділі II реєстру відображаються видані податкові
накладні, розрахунок коригування до податкової накладної
( z0233-97 ), ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), податкові накладні за
щоденними підсумками операцій, податкові накладні, виписані на
суму перевищення звичайної ціни над фактичною. { Абзац перший
пункту 10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 582 ( z1064-09 ) від 26.10.2009 }
10.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день
виникнення податкових зобов'язань відповідно до вимог пункту 7.3
статті 7 Закону ( 168/97-ВР ).
10.2. Облік операцій з поставки товарів (послуг) ведеться на
підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних
і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної).
10.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і
вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної)
здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових
зобов'язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону
( 168/97-ВР ).
11. Особливості заповнення деяких граф розділу II реєстру
11.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової
накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає
порядковому номеру запису в реєстрі), розрахунку коригування
кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової
накладної).
11.2. До граф 2, 3, 5, 6 переносять відповідні реквізити
податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і
вартісних показників. У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими
позначеннями: ПН - податкова накладна ( z0233-97 ); РК - розрахунок коригування до податкової накладної
(розрахунок коригування кількісних і вартісних показників
(додаток 2 до податкової накладної)) ( z0233-97 ); ВМД - вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ); ПП - податкова накладна за щоденними підсумками операцій; ЗЦ - податкова накладна, виписана на суму перевищення
звичайної ціни над фактичною. У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих
розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера
"У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна,
яку включено до уточнюючих розрахунків). { Підпункт 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від
26.10.2009 }
11.3. У графах 7-12 відображається інформація щодо поставки
товарів (послуг). { Підпункт 11.3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від
26.10.2009 }
11.4. У разі здійснення записів на підставі розрахунку
коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до
податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним
знаком (+ чи -).
12. Визначення підсумків операцій, включених до реєстру
12.1. Платники податку, у яких податковий (звітний) період
дорівнює календарному місяцю, визначають щомісячні підсумки
щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для
уточнюючих розрахунків. { Підпункт 12.1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від
26.10.2009 }
12.2. Платники податку, у яких податковий (звітний) період
дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки
щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для
уточнюючих розрахунків. { Підпункт 12.2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 582 ( z1064-09 ) від
26.10.2009 }
В.о.директора Департаменту
методології ДПА України Н.П.Фліссак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
30.06.2005 N 244
( z0769-05, z0770-05 )
(у редакції наказу
ДПА України
26.10.2009 N 582)
( z1064-09 )

РЕЄСТР
отриманих та виданих податкових накладних

Найменування (П.І.Б) платника Реєстр
податку ________________________________ розпочато ____________
Індивідуальний податковий номер ________ Реєстр
Свідоцтво про реєстрацію платника закінчено ____________
податку на додану вартість _____________ Зберігати ____________
Спеціальний режим оподаткування ________
Розділ I. Отримані податкові накладні
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Податкова накладна, розрахунок коригування до податкової|Загаль-|Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів| |з/п| накладної, ВМД, товарний (касовий) чек, транспортний |на | (послуг, включаючи одержання від нерезидента): | | | квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв'язку, |сума, | | | | рахунок за послуги, вартість яких визначається за |вклю- | | | | показниками приладів обліку, заява відповідно до |чаючи | | | | підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону тощо |ПДВ | | | |--------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------------| | |дата |дата |номер|вид до-|постачальник | |з метою їх використання у межах| які не |для поставки послуг| | |отри-|виписки| |кумента| | | господарської діяльності |призначаються | за межами митної | | |мання| | | | | | для здійснення операцій, які: | для їх | території України | | | | | | | | | |використання у| або послуг, місце | | | | | | | | | |господарській | поставки яких | | | | | | | | | | діяльності | визначається | | | | | | | | | | | відповідно до | | | | | | | | | | | підпункту "д" | | | | | | | | | | |пункту 6.5 статті 6| | | | | | | | | | | Закону за межами | | | | | | | | | | | митної території | | | | | | | | | | | України | | | | | | |----------------------------| |-------------------------------+--------------+-------------------| | | | | | |найменування |індивідуальний| | підлягають | звільнені від |варті-|сума |вартість без|сума | | | | | | |(П.І.Б. - |податковий | |оподаткуванню |оподаткування, |сть |ПДВ |ПДВ |ПДВ | | | | | | |для фізичної |номер | |за ставкою 20%,|не є об'єктами |без | | | | | | | | | |особи) | | | 0% | оподаткування |ПДВ | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------| | | | | | | | | | | | | |вартість|сума |вартість |сума | | | | | | | | | | | | | |без ПДВ |ПДВ |без ПДВ |ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-----+-------+-------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-----+-------+-----+-------+-------------+--------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |...| | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |Усього за місяць | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |...| | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |Усього за квартал | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------+-------+--------+------+---------+-----+------+-------+------------+------| |З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Видані податкові накладні
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Податкова накладна, розрахунок коригування до |Загальна | Поставка товарів (послуг) та послуги, надані |Експорт | |з/п|податкової накладної, ВМД, податкова накладна за|сума |нерезидентом на митній території України, які:|товарів та| | | щоденними підсумками операцій, податкова |поставки,| |супутніх | | |накладна, виписана на суму перевищення звичайної|включаючи| |такому | | | ціни над фактичною |ПДВ | |експорту | | |------------------------------------------------| |----------------------------------------------|послуг | | |дата |номер| вид |платник податку- | | підлягають оподаткуванню |звільнені |(база | | |випис- | |докуме-|покупець | | за ставкою |від |оподатку- | | |ки | | нта |--------------------------| |----------------------------------|оподатку- |вання) | | | | | |наймену- |індивідуальний | | 20% | 0% |вання, не є| | | | | | |вання |податковий | |---------------------+------------|об'єктами | | | | | | |(П.І.Б. -|номер | |база оподат-|сума ПДВ|база оподат-|оподатку- | | | | | | |для | | |кування | |кування |вання (сума| | | | | | |фізичної | | | | | |поставки) | | | | | | |особи) | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+---------+----------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------+-----+-------+---------+----------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |...| | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |Усього за місяць | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний | | | | | | | |період | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |...| | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |Усього за квартал | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+------------+--------+------------+-----------+----------| |З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний | | | | | | | |період | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Форма в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 582
( z1064-09 ) від 26.10.2009 }
В.о.директора Департаменту
методології ДПА України Н.П.Фліссак

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...