Про затвердження Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах [...]
Мінагрополітики України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 16.03.201177
Документ z0704-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2013, підстава z1949-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.03.2011 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2011 р.
за N 704/19442

Про затвердження Правил випробувань
племінних коней рисистих, верхових
і ваговозних порід на іподромах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою реалізації державної
підтримки селекції в конярстві Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила випробувань племінних коней рисистих,
верхових і ваговозних порід на іподромах України (далі - Правила),
що додаються.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Пищолка В.А.):
2.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома Національної академії
аграрних наук України, Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, Управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації.
3. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією, Департаменту фінансів (Кравцов О.О.),
Департаменту економіки та управління державною власністю
(Бойко О.В.), Асоціації по розведенню та скачках чистокровних
верхових коней "Жокей-клуб "Україна" (Згара К.К., за згодою)
забезпечити видання цих Правил.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 13.06.2002 N 157 ( z0614-02 ) "Про
затвердження Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових
і ваговозних порід на іподромах України", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 30.07.2002 за N 614/6902.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ладику В.І.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.Кузьмін
В.о. Президента Національної
академії аграрних наук України В.Ф.Петриченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.03.2011 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2011 р.
за N 704/19442

ПРАВИЛА
випробувань племінних коней рисистих,
верхових і ваговозних порід на іподромах України

I. Загальні положення
1.1. Визначені у цих Правилах терміни та поняття вживаються у
такому значенні: аматор - атестована в установленому порядку особа, що бере
участь в аматорських скачках/заїздах; аматорська скачка/заїзд - скачка/заїзд, де беруть участь
жокеї-аматори або наїзники-аматори; антидопінговий центр - це установа, що має право на
проведення допінг-контролю; бар'єрна скачка - різновид скачок з перешкодами; бокси - спеціально обладнана пересувна конструкція, що
складається з окремих пронумерованих кабінок (боксів) для коней з
метою вирівнювання учасників скачок на старті та одночасного
прийому старту; веб-сайт - офіційний сайт, що містить інформацію щодо
випробувань коней на іподромах України; виводка - показ, короткочасна виставка коня (покупцям,
глядачам, експертній комісії) для проведення експертної оцінки; гандикап - зрівнювання шансів коней різного віку та класів
жвавості на перемогу; гандикапер - особа, уповноважена розраховувати рейтинг; гладкі скачки - скачки без перешкод; експортний сертифікат - документ, виданий країною-експортером
про походження, тип та інші якості коней; { Пункт 1.1 розділу I
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 } жокей - особа, яка професійно займається тренінгом і
скаковими випробуваннями коней верхових порід; заїзд - змагання коней рисистих порід на жвавість; запис - подача заявки на участь конкретного коня в конкретній
скачці або заїзді; коневласник або власник коня - юридична або фізична особа, що
має у своїй власності племінних коней і зазначена в паспорті
племінного коня; контрстартер - помічник стартера, який знаходиться на
відстані 50-80 м від лінії старту і повторює команди стартера, у
разі фальстарту сприяє поверненню учасників скачки; мартингал - повід, що фіксує голову коня під час руху; мікрочипування - проведення ідентифікації коня шляхом
імплантації в тіло тварини спеціальної капсули з мікрочипом
(траспондером), що має унікальний код; наїзник - особа, яка професійно займається тренінгом і
випробуваннями коней рисистих порід; { Пункт 1.1 розділу I
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 } орчик - перекладина, що є складовою упряжі для запряжних
порід; падок - огороджене місце для сідлання та проводки коней перед
стартом; паспорт коня - документ установленої форми, що підтверджує
факт реєстрації коня в державній книзі племінних тварин, містить
інформацію про його походження, власника та ідентифікаційні дані; перезаявка - підтвердження заявки або зміни до заявки; проминка - нетривала розминка коня перед скачкою/заїздом;
{ Абзац двадцять четвертий пункту 1.1 розділу I виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
скакове коло, скакова/бігова доріжка - спеціальна доріжка,
облаштована для тренінгу та випробування коней; скачка - змагання коней верхових порід на швидкість; старт - початок змагання; стартер - суддя на старті, що стежить за порядком і визначає
момент старту; стипль-чез - скачка з подоланням нерухомих перешкод польового
типу; фальстарт - перетинання лінії старту без команди стартера; фінішна пряма - заключні 400-500 метрів дистанції
скачки/заїзду; хердель - не закріплена на скаковій доріжці перешкода з
прутів, набитих у дерев'яну рамку, яка має висоту 75 см, ширину не
менше 12 м, нахил 75 град. і верхню частину, що вільно
прочісується; шори - щитки на вуздечці для очей.
1.2. Ці Правила визначають порядок проведення випробування
племінних коней на іподромах України відповідно до вимог чинного
законодавства з племінної справи у тваринництві та Міжнародної
федерації керівних органів з випробувань (International Federation
of Horseracing Authorities).
1.3. Випробування племінних коней проводять з метою виявлення
їх робочої продуктивності. Основні показники робочої
продуктивності коней для: швидкоалюрних порід - жвавість, кількість виграних перших
місць, виграш традиційних призів, сума виграшу; ваговозних порід - комплексна оцінка за результатами змагань
з триборства. Результати випробувань використовуються в
селекційно-племінній роботі для проведення оцінки тварин за
власною продуктивністю.
1.4. Організація проведення випробувань коней проводиться
відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
1.5. Організаторами випробувань є селекційні центри з
конярства, що займаються селекційно-племінною роботою з розведення
коней. Відбір поголів'я коней для проведення випробувань на
іподромах України проводять селекційні центри з конярства, перелік
коней затверджується експертною комісією, яка створюється за
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
До її складу входять представники Міністерства аграрної політики
та продовольства України, селекційних центрів, спеціалісти
іподромів тощо.
1.6. Відбір поголів'я коней для проведення випробувань
забезпечують організації з племінного обліку та реєстрації коней в
Україні, залучені Міністерством аграрної політики та продовольства
України в установленому законодавством порядку, за наявності
статусу селекційного центру.
1.7. Різновиди іподромних випробувань - міжнародні та
всеукраїнські кінноспортивні змагання, у тому числі в російських
трійках, парних запряжках, а також чемпіонати тощо. Крім
випробувань, на іподромах проводять виводки.
1.8. Результати випробувань племінних коней, що проведені на
іподромах, використовуються для оцінки робочої продуктивності
коней.
1.9. Коні орловської рисистої породи, народжені за кордоном,
можуть брати участь у розіграші всіх традиційних призів, якщо вони
зареєстровані у племінній книзі орловської породи та мають
документи, передбачені цими Правилами. { Пункт 1.9 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
1.10. Коні інших рисистих порід, народжені за кордоном,
можуть брати участь у розіграші традиційних призів, якщо вони
зареєстровані у племінній книзі, належать українським
коневласникам та мають документи, передбачені цими Правилами. { Пункт 1.10 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
1.11. Коні чистокровної верхової породи, які мають паспорти,
видані організаціями з ведення племінних книг, що входять до
переліку затверджених Міжнародним комітетом з племінних книг
(International Stud Book Committee - I.S.B.C.), допускаються до
участі в скачках на іподромах України за умови: на один старт - за наявності паспорта (оригіналу), у якому
зроблено запис про ввезення коня в Україну, скріплений печаткою
організації з племінного обліку країни реєстрації коня, а також
відомостей про результати його випробувань на іподромах; на два і більше старти - за умови реєстрації коня у племінній
книзі з підтверджуючим записом у паспорті, де вказуються власник,
дата реєстрації, скріпленим печаткою організації з племінного
обліку та реєстрації коня в Україні.
1.12. Коні чистокровної верхової породи допускаються до
випробувань за наявності електронного маркування/мікрочипування.
1.13. Дотримання цих Правил при проведенні випробувань
племінних коней забезпечується суддівською колегією іподрому.
1.14. Результати випробувань, проведених не за цими
Правилами, не реєструються і в селекційно-племінній роботі не
враховуються.
1.15. На іподромах України реєструють всеукраїнські рекорди і
рекорди місцевого значення за породою, статтю, віком, дистанцією,
досягнуті у розіграші призу. { Абзац перший пункту 1.15 розділу I
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
{ Абзац другий пункту 1.15 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 637
( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
З числа рекордів виділяють абсолютні рекорди порід, що
розводяться і реєструються в Україні, - найвищі досягнення на
кожну з дистанцій незалежно від статі і віку коней, виду
випробувань. На кожному іподромі ведеться реєстрація рекордів,
установлених на даному іподромі, які розглядаються та реєструються
суддівською колегією та керівництвом іподрому. Всеукраїнські рекорди реєструються на іподромах, які мають
відповідне технічне обладнання (фотофініш, автоматичні
секундоміри, відеозапис, допінг-контроль), та селекційними
центрами з конярства.
1.16. До участі у тренінгу, випробуваннях та суддівстві
випробувань племінних коней на іподромах України допускаються
судді, тренери, наїзники, жокеї та аматори, що пройшли атестацію
та допущені до участі у випробуваннях відповідно до Положення про
атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та
суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і
ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 1 липня 2013 року N 401 ( z1234-13 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року
за N 1234/23766, за умови наявності медичної довідки і страхового
поліса про добровільне страхування життя або від нещасних випадків
(за наявності). { Пункт 1.16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
1.17. Забезпечення охорони праці осіб, зайнятих у
випробуваннях племінних коней, здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
II. Діяльність іподромів
2.1. Проведення випробувань забезпечують суб'єкти племінної
справи у тваринництві зі статусом іподрому, який присвоюється в
установленому законодавством порядку. Іподроми мають у своєму
розпорядженні комплекс споруд та технічне обладнання. { Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
2.1.1. Перелік обов'язкових споруд: конюшні; ветеринарний лазарет; карантинне відділення; кузня; тренувальні та призові доріжки; трибуни для глядачів; приміщення для суддівської колегії, розташоване напроти
фінішного стовпа, що забезпечує вільний огляд усієї
скакової/бігової доріжки; падок - поблизу трибун; вагова для зважування жокеїв. 2.1.2. Мінімальне технічне обладнання іподромів: техніка для догляду за доріжками; техніка для доставки кормів та вивезення гною; стартові бокси (для верхових порід); стартова машина (для рисистих порід); хронометр та секундоміри; фотофініш; радіообладнання для коментування випробувань та зв'язку
суддів з суддівською; табло для оголошення результатів.
2.2. Категорії іподромів, що проводять випробування коней
верхових порід, наведені у додатку 1, поділяються на три категорії
залежно від наявності споруд, їх обладнання та технічного
оснащення.
2.3. Основні функції іподромів: 2.3.1. Підготовка та технічне забезпечення проведення
випробувань. 2.3.2. Дотримання технології проведення випробувань, що
забезпечує об'єктивну і достовірну оцінку робочої
продуктивності/скакового класу коней. 2.3.3. Облік результатів випробувань. 2.3.4. Взяття промірів коней для контролю за їх розвитком під
час випробувань. 2.3.5. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації про
результати випробувань та промірів коней.
2.4. Забезпечення випробування коней на іподромах
здійснюється на підставі договорів.
2.5. Правильність дистанцій, довжину, стан призових та
тренувальних доріжок і розстановку дистанційних знаків,
своєчасність підготовки секундометричного та фотофінішного
обладнання, стан стартових боксів та стартової машини
перевіряються комісією іподрому в присутності представників
організації з племінного обліку та реєстрації коней в Україні.
2.6. Іподроми складають календарний розклад розіграшу
традиційних призів до: початку скакового сезону за 45 днів - для коней верхових
порід; { Абзац другий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 } 1 грудня (на наступний рік) - для коней рисистих і ваговозних
порід. Календарний розклад розіграшу традиційних призів доводиться
іподромом до відома селекційних центрів, власників коней і
публікується в чергових програмах випробувань.
2.7. Адміністрація іподрому в день розіграшу зобов'язана
забезпечити присутність на іподромі: медичного працівника та автомобіля швидкої допомоги; фахівця антидопінгового центру.
2.8. Улаштування бігових та скакових доріжок на іподромах: 2.8.1. Коней випробовують на спеціально обладнаних
бігових/скакових доріжках. Вимоги до доріжок: бігова доріжка: довжина - не менше 1000 м; ширина - не менше 15 м; форма - еліптична; кут нахилу на віражах усередину кола - від 3 до 11 градусів; фінішна пряма - не менше 300 м; скакова доріжка: довжина - не менш 1600 м; ширина на прямих відрізках - не менш 15 метрів; форма - допускається різна конфігурація; радіус повороту не менш 100 метрів; фінішна пряма - не менше 400 м. 2.8.2. Покриття доріжок - ґрунтове, піщане, трав'яне або
штучне, обов'язково однорідне впродовж усієї довжини. Товщина
рихлого ґрунту або піску для ґрунтових і піщаних доріжок - min
10 см, max 15 см. На доріжці не допускаються: наявність незасіяних галявин та висота трав'яного покриву
понад 10 см - для трав'яної; зменшення або перевищення товщини рихлого або піщаного шару
відносно граничних норм; наявність вибоїв, ям, каміння та будь-яких сторонніх
предметів, що порушують однорідність покриття доріжок, у тому
числі грудок, діаметр яких понад 5 см. { Підпункт 2.8.2 пункту 2.8 розділу II в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
2.8.3. Призові та тренувальні доріжки розмічають
дистанційними знаками, що позначають місця стартів на різні
дистанції, межі окремих відрізків дистанції (кожні 400 або 500
метрів) та фінішу. Проходження дистанцій під час випробувань
фіксується секундоміром. { Абзац перший підпункту 2.8.3 пункту 2.8
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від
29.10.2013 } Дистанційні знаки (щитки з цифрами) розміщуються на
внутрішній брівці доріжки.
2.9. Адміністрація іподрому забезпечує: безпечність проведення тренувань та випробувань, устрою
брівки, дощових стоків на доріжках, установлених дистанційних
знаків; належний стан доріжок; проведення регулярного поливу, розрівнювання і розгладжування
верхнього шару доріжок.
2.10. Вимірювання довжини доріжок і окремих дистанцій
проводиться на початку кожного сезону, після ремонту та після
проведення інших заходів, які могли бути причиною зміни довжини
доріжки, відповідно до пункту 2.5 цього розділу. Вимірювання довжини доріжки проводять металевою стрічкою або
спеціальними вимірювальними приладами, відступивши від внутрішньої
брівки доріжки на один метр. Вимірюють загальну довжину та окремі
дистанції доріжок. Про результати вимірювання довжини доріжки складається акт
(додаток 2).
III. Організація випробування коней
3.1. Комплектування іподромів кіньми: 3.1.1. Випробування коней верхових і рисистих порід починають
з дворічного віку, ваговозних - з чотирирічного (вік коней
вираховується з 1 січня року народження). 3.1.2. Сезон випробувань коней верхових порід на іподромах
України триває не менше 150 днів. Початок скакового сезону
припадає на квітень-травень залежно від кліматичної зони
місцезнаходження іподрому. { Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
3.1.3. Випробування коней рисистих порід проводяться протягом
року. Під час бігового сезону допускається двотижнева перерва - в
березні або в грудні. Випробування коней рисистих порід дворічного віку починають з
1 квітня. 3.1.4. До участі у випробуваннях не допускаються: жеребні і підсисні кобили; коні, сліпі на одне чи обидва ока; мерини в розіграші основних традиційних призів. { Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
3.1.5. До випробовувань допускаються коні віком, років: верхових порід: у гладких скачках - кобили - з 2 до 6, жеребці та мерини -
з 2 до 12; у стипль-чезах - кобили - з 4 до 6, жеребці та мерини - з 4
до 12; у бар'єрних скачках - кобили - з 3 до 6, жеребці і мерини -
з 3 до 12; рисистих порід: кобили - з 2 до 10, жеребці та мерини - з 2
до 14; { Абзац шостий підпункту 3.1.5 пункту 3.1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 } ваговозних порід: жеребці і кобили - з 4 до 8. 3.1.6. Кінь приймається до іподрому на випробування за
наявності таких документів: ветеринарного свідоцтва, що підтверджує благополуччя тварини
та місця, звідки вона вивезена, щодо інфекційних захворювань
згідно з ветеринарним законодавством України; паспорта коня; для імпортованих коней - експортного сертифіката; поліса страхування коня від ризиків загибелі або травматизму
під час проходження випробувань, за бажанням коневласника; картки обліку результатів випробувань коня на іподромі, якщо
до цього він проходив випробування на інших іподромах. 3.1.7. Протягом трьох днів після прибуття коней на іподром
комісія іподрому в складі зоотехніка, ветлікаря, тренера і
представника коневласника проводить індивідуальний огляд коней.
Під час огляду перевіряються ідентичність коней відповідно до
наданих документів, стан здоров'я та недоліки екстер'єру
(за наявності), які можуть впливати на робочу продуктивність коня. 3.1.8. При відправці коня з іподрому коневласнику видається
картка обліку результатів випробувань коня на іподромі,
ветеринарне свідоцтво і повертається паспорт коня. У паспорті
коней чистокровної верхової породи робиться відмітка про те, що
кінь проходив випробування на цьому іподромі.
3.2. Суддівська колегія іподрому та її діяльність: 3.2.1. Суддівська колегія створюється для здійснення
суддівства та визначення результатів випробувань коней на
іподромі. Усі судді повинні мати свідоцтва про присвоєння
кваліфікаційних звань, що дозволяють здійснювати суддівство
випробування племінних коней на іподромах України. 3.2.2. До складу суддівської колегії входить непарна
кількість суддів, але не менше трьох, у тому числі: головний
суддя - голова колегії із правом вирішального голосу,
суддя-секретар. { Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 } Кандидатури членів суддівської колегії погоджуються з
організацією з племінного обліку та реєстрації коней в Україні. 3.2.3. Суддівська колегія незалежна у своїй діяльності. Під
час проведення випробувань адміністрація іподрому не має права
втручатися в роботу суддівської колегії. Суддівська колегія забезпечує правильність визначення
результатів випробувань. Грубими порушеннями з боку членів суддівської колегії є: фальсифікація результатів випробувань або записів у племінних
документах коня; необ'єктивні рішення членів суддівської колегії, які
впливають на результати скачки/заїзду та дискваліфікацію виступів.
{ Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 } 3.2.4. Головний суддя призначається і звільняється
адміністрацією іподрому. 3.2.5. Суддівська колегія призначається наказом директора
іподрому. 3.2.6. До суддівської колегії не можуть входити власники
випробовуваних коней і особи, що перебувають у близьких родинних
стосунках з жокеями/наїзниками, тренерами і власниками коней
(батьки, чоловіки, дружини, брати, сестри, діти). 3.2.7. Функції суддівської колегії: керує проведенням випробувань коней згідно з цими Правилами
та контролює їх виконання учасниками випробувань; виносить рішення щодо учасників випробування про обмеження
або усунення від поточних випробувань за порушення ними цих
Правил; контролює правильність дистанцій призових доріжок,
розстановку на них знаків, наявність свідоцтв в учасників
випробувань; приймає рішення про відміну випробувань через несприятливі
погодні умови (мороз нижче -20 град.С, погана видимість тощо) та
непідготовленість доріжок і технічних засобів, що обслуговують
випробування; визначає місця, що вибороли коні, та має право (за
необхідності) визнати результати скачки/заїзду недійсними за
результатами розгляду прийнятих протестів та інших заяв на
підставі відеоматеріалів, пояснень від жокеїв/наїзників, тренерів
та інших осіб, що задіяні в проведенні випробувань; { Абзац шостий
підпункту 3.2.7 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 } разом з представником адміністрації іподрому складає акти про
інциденти та нещасні випадки, що сталися на призовій доріжці, із
зазначенням причин та винних осіб; веде журнал протоколів суддівської колегії (додаток 3) та
забезпечує ознайомлення директора іподрому з протоколами
випробувань для вжиття заходів щодо поліпшення організації
випробувань не пізніше наступного дня після випробувань. До журналу заносяться відомості про: погодні умови, стан доріжки в день випробувань; кількість заїздів, коней, яких знято з випробувань, із
зазначенням причин; зафіксовані порушення цих Правил із застосуванням обмежень з
обґрунтуванням порушення цих Правил і поясненнями порушника; визнання скачки/заїзду такими, що не відбулися; інциденти та вжиті заходи; висновок та пропозиції щодо проведення випробувань. 3.2.8. Суддівська колегія приймає рішення простою більшістю
голосів. Рішення суддівської колегії про порядок приходу коней до
фінішу і присудження призових місць учасникам є остаточним за
умови, якщо випробування проведені відповідно до вимог цих Правил.
{ Підпункт 3.2.8 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 } 3.2.9. Протокол суддівської колегії підписують головний
суддя, суддя-секретар і члени суддівської колегії. 3.2.10. Присутність сторонніх осіб у приміщенні суддівської
колегії під час випробувань заборонена. 3.2.11. Головний суддя здійснює керівництво з проведення
випробувань: забезпечує дотримання цих Правил; вирішує питання, пов'язані з порядком і технікою проведення
випробувань, згідно з цими Правилами; керує суддівською колегією і розподіляє обов'язки між членами
суддівської колегії; приймає протести та інші заяви, пов'язані з проведенням
випробувань, від учасників випробувань і суддів; отримує пояснення щодо порушень цих Правил від
жокеїв/наїзників, тренерів та інших осіб, що задіяні в проведенні
випробувань; усуває від суддівства членів суддівської колегії, інших
суддів та персонал, якщо вони здійснили порушення цих Правил або
не справляються зі своїми обов'язками; усуває від участі в скачках/заїздах жокеїв/наїзників, що
перебувають під дією алкоголю або наркотичних речовин, травмованих
або за наявності інших медичних показань; дає старт, а при невдалих стартах - оголошує фальстарт; спостерігає за перебігом кожної скачки/заїзду; підписує протоколи про результати випробувань; знімає коней з випробувань поточного дня у таких випадках: за висновком чергового ветлікаря; за наявності у жокея нестатку або надлишку ваги; через несправність екіпажу, збруї, спорядження та проблеми з
ковкою, які перед початком скачки/заїзду неможливо усунути; через кульгавість коня, виявлену під час проминки або на
старті; через непокору коня жокею/наїзнику при поданні коня на
проминку або на старт; через непокору коня при його поданні в стартовий бокс
протягом п'яти хвилин; при виїзді на старт жокея/наїзника, який не оголошений у
програмі випробувань. 3.2.12. Судді - члени суддівської колегії: контролюють перебіг скачки/заїзду, стежать за виконанням цих
Правил та за правильністю ходу коней; фіксують порушення, збої, проскачки, перехоплення тощо,
порядок приходу коней до фінішу та їх результати; контролюють відповідність нумерації коней і жокеїв/наїзників
перед стартом; беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень. 3.2.13. Суддя-секретар: веде журнал протоколів суддівської колегії згідно з
підпунктом 3.2.7 цього пункту; приймає від технічного персоналу повідомлення про всі зміни в
програмі випробувань і передає їх коментатору для оголошення; фіксує порядок приходу коней до фінішу та їх результати.
3.3. Представники іподрому, які задіяні у проведенні
випробувань коней: 3.3.1. Стартер: керує та стежить за вчасним і правильним подаванням коней на
старт відповідно до їх нумерації; дає команду учасникам випробувань щодо заходження коней у
стартові бокси для верхових порід, вирівнювання на старті, керує
рухом стартової машини; подає команду "старт", а за необхідності - "фальстарт"; інформує суддівську колегію про порушення правил старту; уносить до суддівської колегії пропозиції щодо зняття
учасників зі старту в разі порушення жокеєм/наїзником дисципліни
на старті або створення на старті конем будь-якого з учасників
небезпечної ситуації для інших учасників. 3.3.2. Контрстартер (за відсутності стартової машини або в
гандикапах) - за командою стартера або головного судді подає
сигнал (часту відмашку прапорцем) про фальстарт у разі порушення
правил старту учасниками скачки/заїзду. 3.3.3. Суддя в падоку: стежить за відповідністю зазначених у програмі коней шляхом
перевірки ідентифікаційних прикмет коня з даними паспорта
(для верхових порід - мікрочипування), кольорів камзолів та
шоломів, стартових номерів жокеїв і коней, справністю спорядження,
зовнішнього вигляду жокеїв; забезпечує порядок у падоку, вчасний виїзд усіх учасників
скачки/заїзду на парад; { Абзац третій підпункту 3.3.3 пункту 3.3
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від
29.10.2013 } інформує суддівську колегію про порушення цих Правил; з'ясовує причини нещасних випадків або з'їзду з доріжки
коней, що не закінчили дистанцію, і терміново повідомляє про це
головному судді. 3.3.4. Суддя на вагах: здійснює зважування жокеїв до та після скачки, звіряє
результати зважування і в разі невідповідності фактичної ваги
вазі, що зазначена у програмі, терміново повідомляє про це
суддівську колегію; перевіряє атестаційні посвідчення та свідоцтва про присвоєння
кваліфікаційного звання жокеїв. 3.3.5. Черговий лікар ветеринарної медицини: стежить за станом здоров'я коней, що беруть участь у
випробуваннях, вживає необхідних заходів у разі раптового
захворювання або травм коней; подає головному судді письмовий висновок про зняття коней з
випробувань за ветеринарними причинами; перевіряє стан коней перед скачкою/заїздом і після, а під час
багатогітових призів - між гітами; перевіряє стан ковки коней перед скачкою/заїздом; забезпечує умови для проведення антидопінгового контролю; перевіряє наявність відповідних ветеринарних документів; повідомляє головного суддю про випадки негуманного поводження
жокеїв/наїзників з конями під час випробувань. 3.3.6. Представник адміністрації іподрому: контролює дотримання внутрішнього розпорядку дня випробувань; вирішує під час випробувань усі питання від імені
адміністрації іподрому; перевіряє готовність доріжок, технічних служб, стартових
боксів, стартової машини, задіяних у проведенні випробувань. 3.3.7. Коментатор інформує по радіо відвідувачів іподрому про
перебіг скачок/заїздів та їх результати, повідомляє про всі зміни
в програмі випробувань, робить необхідні оголошення. 3.3.8. Хронометрист забезпечує чітку фіксацію жвавості
кожного коня в мить перетинання лінії фінішу, а також жвавість
скачки/заїзду за окремими відрізками дистанції. 3.3.9. Медичний працівник надає першу медичну допомогу
постраждалим жокеям, наїзникам, іншому персоналу, подає головному
судді висновок про усунення жокеїв/наїзників від випробувань за
станом здоров'я, а також у разі необхідності вносить пропозицію
щодо проведення наркологічного огляду жокеїв/наїзників та/або
персоналу, що обслуговує випробування.
3.4. Призи поділяються на групові, традиційні, обмежувальні,
міжнародні, іменні, аматорські та спонсорські. 3.4.1. Групові призи - призи вищої категорії, розігруються
приблизно в одні й ті самі строки, на одному й тому самому
іподромі, за одними умовами. 3.4.2. Традиційні призи мають найбільше значення для селекції
і розігруються щорічно в установлені календарні строки з
дотриманням умов для коней певних порід і віку. Традиційні призи
мають однакову назву на всіх іподромах України. Традиційні призи поділяються на призи національного та
місцевого значення. При розіграші традиційних призів пільги не застосовуються. 3.4.3. Обмежувальними вважають такі призи, участь коней у
розіграші яких регламентується будь-якими умовами: породою,
статтю, місцем народження, рівнем робочої продуктивності тощо. 3.4.4. Міжнародні призи розігруються за участю коней України
та інших держав. Розіграш міжнародних призів проводиться за
умовами, що визначаються спеціально для конкретного розіграшу
організаторами призу. 3.4.5. Іменні призи розігруються на честь будь-якої події,
знаменної дати, підприємства, установи, організації, особи, ювілею
тощо. 3.4.6. Спонсорські призи розігруються за бажанням спонсора
(фізичної або юридичної особи). 3.4.7. Аматорські призи розігруються тільки за участю
аматорів, а також конюхів, інших працівників іподрому, які не є
професійними жокеями/наїзниками. Перед подачею заявок на участь в
аматорському призі адміністрація іподрому повинна перевірити у цих
осіб практичні навички їзди, наявність страхового поліса, медичної
довідки та ознайомлення з цими Правилами.
IV. Випробування коней рисистих порід
4.1. Умови: 4.1.1. Для участі у випробуваннях коні, які раніше не
випробовувалися на іподромі, повинні пройти кваліфікацію: показати
у кваліфікаційному заїзді жвавість, не нижчу за стандартну. { Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
4.1.2. Стандарт жвавості встановлюється відповідно до
показників перспективного плану роботи за породами виробничим
відділом на кожному іподромі для всіх вікових груп за породами та
сезонами. Вимоги до стандарту жвавості публікуються в програмах
випробувань. За несприятливих погодних умов під час випробувань стандарт
жвавості може бути змінений суддівською колегією. 4.1.3. Проходять кваліфікацію коні, що двічі поспіль були
дискваліфіковані за проскачку, зайві збої, неправильний хід або
мали перерву у виступах більше шести місяців. Результати кваліфікаційних заїздів реєструються суддівською
колегією в порядку, встановленому підпунктами 4.13.2, 4.13.6
пункту 4.13 цього розділу. За участь у кваліфікаційних заїздах
призові суми не нараховуються. { Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
4.1.4. Коні рисистих порід випробовуються у своїй віковій
групі. Залежно від кількості коней, які беруть участь у
випробуваннях, вони ранжуються залежно від суми виграшу (додаток
4) від мінімальної до максимальної, розподіляються на заїзди з
дотриманням послідовності місць, які вони посіли в ранжирі. При
розіграші традиційних призів стартові номери розподіляються шляхом
жеребкування. Кількість заїздів визначається, виходячи з технічних
можливостей іподрому. { Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 637 ( z1949-13 )
від 29.10.2013 }
4.1.5. Виробничий відділ іподрому може дозволити, як виняток,
випробування видатних коней віком 2 і 3 роки відповідно з 3- і
4-річними конями, починаючи з 1 червня. З 1 червня 3-річних коней дозволяється випробовувати з кіньми
4-річного та старшого віку в гандикапах, а 4-річних - з кіньми
старшого віку. При спільних випробуваннях коней різного віку вартість призів
визначається за вартістю призів для коней старшого віку. Коней орловської рисистої породи дозволяється залучати до
участі у розіграші відкритих призів з конями інших рисистих порід.
{ Абзац четвертий підпункту 4.1.5 пункту 4.1 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
4.1.6. { Абзац перший підпункту 4.1.6 пункту 4.2 розділу IV
виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 637 ( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
При надходженні на іподром рисаків, які раніше проходили
випробування на інших іподромах, запис їх на участь у розіграші
призів проводиться згідно з сумою виграшу.
4.2. Види випробувань, дистанції: 4.2.1. Коней рисистих порід випробовують на жвавість у
качалках і під сідлом. 4.2.2. Стандартними дистанціями вважаються 1600, 2400, 3200,
4800, 6400 м. 4.2.3. У качалках випробовують коней у заїздах у віці: 2 роки - на дистанцію 1600 м в один гіт; 3 роки - на дистанцію 1600 м в один гіт, з 1 червня - на
1600 м в два гіти і на 2400 м; 4 роки - на дистанцію 1600 м в один і два гіти, на 2400 м, з
1 червня - на 1600 м в три гіти, на 3200 м, а також з кіньми
старшого віку; старше 4 років - на дистанцію 1600 м в один, два і три гіти,
на 2400, 3200 м, а з 1 червня - на 4800 та 6400 м. 4.2.4. Випробування коней риссю під сідлом проводять у
заїздах з чотирирічного віку тільки в один гіт на дистанцію
до 2400 м. Вага вершника довільна. Забороняється застосування
шпор.
{ Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 637
( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
{ Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 637
( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
4.3. Норми виступів: 4.3.1. Виступи коней проводяться відповідно до плану
випробувань коней на поточний місяць, який складається виробничим
відділом іподрому відповідно до норм виступів коней. 4.3.2. Норми виступів рисистих коней:
Таблиця
------------------------------------------------------------------ | Вік коня | Норма виступів на місяць | | |--------------------------------------| | | середня | максимальна | |-------------------------+-----------------+--------------------| | 2 роки | 1,5 | 3 | |-------------------------+-----------------+--------------------| | 3 роки | 2 | 4 | |-------------------------+-----------------+--------------------| | 4 роки і старше | 2,5 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Для кращих коней норми виступів установлюють індивідуально. Участь у заїздах на дистанцію 2400 м рахується за
1,5 виступи, в обох гітах 2-гітового призу та на дистанцію
3200 м - за 2 виступи, в трьох гітах 3-гітового призу і на
дистанцію 4800 м - за 3 виступи. 4.3.3. Для коней будь-якого віку дозволяється участь у
розіграші не більше як одного призу на день.
{ Підпункт 4.3.4 пункту 4.3 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 637
( z1949-13 ) від 29.10.2013 }
4.3.4. Кількість коней у заїздах повинна бути не менше
чотирьох.
4.4. Розіграш призів: 4.4.1. Розіграш традиційних призів за списком згідно з
додатком 5 до цих Правил для коней рисистих порід є відкритим для
участі коней орловської рисистої породи. Коней, що намічені для участі в розіграші основних
традиційних призів (Барса, Великий чотирирічний (Дербі)),
попередньо оглядає експертна комісія іподрому. Комісія може
встановлювати вимоги до класу жвавості, довічного виграшу коней та
проводити експертну оцінку коней на їх відповідність типу породи. 4.4.2. Обов'язкові призи до розіграшу на всіх іподромах
України: для орловської рисистої породи - Вітра, Великий трирічний
орловський, Вступний орловський, Вальса, Кріпиша, Осінній
орловський, пам'яті професора П.М.Кулешова, Барса, "Отклика",
Диканьки, Піона, Румби, Іпика, пам'яті графа Орлова, Дібрівського
кінного заводу; для рисистих порід - Вступний відкритий приз, Ідеала, Великий
трирічний відкритий, Будущності, Осінній відкритий, пам'яті
професора В.О.Вітта, Великий чотирирічний (Дербі), Гільдійця,
Великий відкритий приз для кобил, Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Еліти, України, на честь Дня Перемоги,
на честь Дня Незалежності, Іподрому, на честь дня Конституції. 4.4.3. Двогітові призи. При розіграші двогітових призів участь у другому гіті не
обов'язкова. Переможець і призери визначаються за кращою жвавістю в
будь-якому правильно здійсненому гіті. Другий гіт відбувається за умови участі в ньому не менше двох
учасників. Результат гіта враховується в звичайному порядку. 4.4.4. Розіграш призів з півфіналами. При розіграші призу з півфіналами у фінальний заїзд
допускається заздалегідь обумовлена комісією із запису кількість
коней, які показали найкращу жвавість у півфінальних заїздах. Якщо під час проведення другого чи третього півфінального
заїзду різко змінилися погодні умови, до фінального заїзду
допускаються призери напівфінальних заїздів. Визначення номерів на старті у фіналі проводиться
жеребкуванням за годину до початку змагання. Півфінальних заїздів може бути два і більше залежно від
кількості заявлених на приз коней. 4.4.5. Тригітові призи. При розіграші тригітових призів участь у двох перших гітах
обов'язкова, у третьому - не обов'язкова. Переможець і призери
визначаються за найменшою сумою зайнятих місць у двох будь-яких
правильно зроблених гітах при обов'язковому зайнятті в одному з
них першого місця. За умови однакової суми місць у кількох коней
перевага віддається коню, який має найменшу суму жвавості в тих
гітах, які враховуються для визначення суми місць. Третій гіт може відбуватися за умови участі в ньому не менше
двох учасників. Наїзник, який з'їхав в одному з перших гітів без поважної
причини, позбавляється права на подальшу участь у розіграші призу. 4.4.6. Гандикапування рисистих коней. Окремі іменні призи розігруються в гандикапах, які
проводяться з метою зрівнювання шансів коней різного віку або
таких, що мають різну суму виграшу, а також для підвищення
спортивного інтересу до випробувань. Коні рисистих порід гандикапуються дистанцією. Гандикапи за
відстанню проводяться для рисистих коней з трирічного віку на
різні дистанції - від 1600 м і більше залежно від довжини та інших
особливостей доріжки. При випробуванні в гандикапах на лінію старту основної
дистанції становлять коней молодшого віку з найменшою сумою
виграшу. Решту коней розміщують за ними, виходячи з умов
гандикапу. Лінії старту для коней різних груп установлюють з
інтервалами 20 м один від одного. Види гандикапів: за віком - беруть участь коні 3 років і старше. Коні 3 років
беруть старт з основної дистанції, коні 4 років дають фору 20 м,
коні старшого віку - 40 м; за сумою виграшу - розігруються для коней одного віку.
Критерієм гандикапування є сума виграшу, на базі якої визначається
дистанція для кожного коня. Розмір фори у всіх гандикапах не повинен перевищувати: для
коней 3 років - 60 м, 4 років і старшого віку - 80 м. Для запобігання аварійним ситуаціям гандикапер повинен
слідкувати, щоб у кожній клітці було не більше чотирьох коней.
4.5. Установлення рекордів: 4.5.1. Рекорди реєструються суддівською колегією згідно з
підпунктами 4.13.1-4.13.3 пункту 4.13 цього розділу при
випробуваннях коней на дистанції: 1600, 2400, 3200 і 4800, 6400 м - у качалках; 1600 і 2400 м - риссю під сідлом. 4.5.2. Рекорди при випробуваннях коней у качалках
реєструються окремо за породою, статтю і віком коней та видом
випробувань (у качалках, риссю під сідлом).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »