Документ z0434-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2015, підстава - z1008-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2014  № 666/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2014 р.
за № 434/25211

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 року № 2306/5

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 2306/5 від 04.11.2013, до якого вносились зміни}

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 року № 2306/5 «Про затвердження Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2013 року за № 1896/24428, такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Державній реєстраційній службі України (Алексєєв І.С.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Малютін Г.А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи, затвердженого цим наказом, до 1 січня 2015 року.»;

2) у пункті 4 слова «через п'ять місяців з дня його офіційного опублікування» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2015 року».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Алексєєва І.C. та заступника директора Департаменту взаємодії з органами влади Мартиненко С.В.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова
Державної реєстраційної служби України
Д. Тевелєв


І.С. Алексєєввгору