Документ z0336-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2012  № 325/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2012 р.
за № 336/20649

Про організацію навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, пунктів 3, 5 та 7 Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 519, підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.2. Порядок оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Установити, що форма договору про навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинна відповідати Типовому договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 183, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за № 329/6617.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 ”Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.

5. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України

Перший заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту УкраїниЛ.В. Єфіменко


Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.02.2012  № 325/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2012 р.
за № 336/20649

ПОРЯДОК
конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - конкурс).

1.2. Метою проведення конкурсу є визначення навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі - навчання та підвищення кваліфікації).

II. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр) утворюється комісія у складі голови комісії - заступника голови Укрдержреєстру та не менше 4 членів комісії - посадових осіб Укрдержреєстру.

З членів комісії призначаються заступник голови комісії та секретар.

2.2. Персональний склад комісії затверджується наказом Укрдержреєстру.

Зміни до складу комісії вносяться наказом Укрдержреєстру за поданням голови комісії.

У разі потреби до роботи комісії можуть бути залучені експерти та консультанти без права голосу.

2.3. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України, цим Порядком та рішеннями, які приймаються самою комісією.

2.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

організація проведення конкурсу;

розміщення інформації про проведення та про результати конкурсу;

організація приймання, зберігання, розгляду документів, поданих на конкурс;

розгляд та обговорення документів, поданих на конкурс;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів про результати проведення конкурсу та подання їх на затвердження Голові Укрдержреєстру;

схвалення методики оцінки учасників конкурсу та примірного договору, який укладається Укрдержреєстром із навчальним закладом - переможцем конкурсу.

2.5. Голова комісії:

керує діяльністю комісії й організовує її роботу;

видає доручення, обов'язкові до виконання для членів комісії;

письмово повідомляє навчальний заклад про допущення або недопущення його до участі в конкурсі у випадках, передбачених цим Порядком;

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

безпосередньо бере участь у прийнятті рішень комісією;

вносить пропозиції про зміну персонального складу комісії;

підписує протоколи засідань комісії;

залучає експертів та консультантів до роботи комісії (у разі потреби).

2.6. Заступник голови комісії:

бере участь у роботі комісії та прийнятті нею рішень;

виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

2.7. Секретар комісії:

бере участь у роботі комісії та прийнятті нею рішень;

готує інформацію про проведення конкурсу та його результати для розміщення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

інформує членів комісії про час та місце проведення засідання комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

веде протоколи засідань комісії;

надсилає учасникам конкурсу інформацію про результати проведення конкурсу;

виконує інші доручення голови комісії.

III. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

3.2. Інформація про проведення конкурсу повинна містити такі відомості:

дату проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

основні умови договору про навчання та підвищення кваліфікації, який буде укладатися між Укрдержреєстром та переможцем конкурсу;

поштову адресу, за якою подаються документи;

контактні телефони для довідок з питань проведення конкурсу.

3.3. До участі у конкурсі допускаються навчальні заклади незалежно від форми власності, які відповідають таким вимогам:

наявність ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації за напрямами “Право” та “Державне управління”;

діяльність навчального закладу у сфері надання освітніх послуг передбачена установчими документами;

досвід роботи з проведення підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади складає не менше 10 років;

на розгляд комісії подано повний пакет документів, зазначений у пункті 3.4 цього розділу.

3.4. Для участі у конкурсі навчальний заклад подає на розгляд комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі (у довільній формі);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

копію установчих документів;

копію довідки про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів;

копію розпорядчого документа про призначення керівника навчального закладу;

копію ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації за напрямами “Право” та “Державне управління”;

довідку про досвід з проведення підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади не менше 10 років (у довільній формі);

відомості про умови матеріально-технічного, кадрового, методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу (у довільній формі);

відомості про форми організації та проведення занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами своїх фахових функцій (у довільній формі);

відомості про форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів (у довільній формі);

обґрунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами (у довільній формі);

відомості про транспортну розв’язку та наявність закладів громадського харчування поряд з навчальним закладом, можливість забезпечення слухачів місцями для проживання (у довільній формі).

Документи для участі у конкурсі, крім виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.

Документи для участі у конкурсі подаються у запечатаному конверті, на якому зазначаються:

найменування навчального закладу;

відмітка “На конкурс з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

3.5. Документи для участі у конкурсі реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем комісії за датою їх реєстрації у підрозділі Укрдержреєстру, що відповідає за реєстрацію вхідної кореспонденції, а у разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи навчального закладу у спеціальному журналі реєстрації.

3.6. За наявності одного учасника комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від навчального закладу, який подавав свою пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору про навчання та підвищення кваліфікації за умови дотримання вимог пунктів 3.3, 3.4 цього розділу. При цьому навчальний заклад може внести нову пропозицію або підтвердити чинність попередньої.

3.7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

IV. Проведення конкурсу

4.1. Комісія на засіданні, що проводиться не пізніше 7 робочих днів після останнього дня подання документів для участі у конкурсі, відкриває конверти, розглядає та обговорює подані навчальними закладами документи.

4.2. Засідання комісії є правочинним за умови участі у ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

4.3. Комісія відмовляє навчальному закладу в участі у конкурсі у таких випадках:

навчальний заклад не відповідає вимогам пункту 3.3 розділу III цього Положення;

документи для участі у конкурсі подані не в повному обсязі або після закінчення строку, установленого для їх подання.

4.4. Перевага у конкурсі надається навчальному закладу, який:

пропонує кращі умови кадрового, методичного, інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу;

пропонує сучасні форми організації та проведення практичних занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців своїх фахових функцій;

пропонує ефективні форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів;

надає комісії обґрунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами з урахуванням оптимального співвідношення вартості та якості освітніх послуг;

має краще місце розташування порівняно з іншими навчальними закладами, розташовані поряд з навчальним закладом транспортну розв’язку та заклади громадського харчування, має можливість забезпечити слухачів місцями для проживання.

4.5. Комісія визначає переможця за результатами розгляду та обговорення отриманих документів.

4.6. Переможцем визначається учасник конкурсу, який має кращі показники, передбачені пунктом 4.4 цього розділу.

4.7. Рішення про визначення переможця приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Член комісії, який не підтримує схвалене комісією рішення, може викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу.

4.8. За результатами засідання комісії секретарем комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування визначення переможця.

4.9. Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

4.10. Протокол про результати проведення конкурсу подається на затвердження Голові Укрдержреєстру.

4.11. Голова Укрдержреєстру протягом 5 робочих днів з дня надходження протоколу про результати проведення конкурсу затверджує протокол або відмовляє у затвердженні та повертає його з відповідним обґрунтуванням для перегляду комісією прийнятого рішення.

4.12. Інформація про результати проведення конкурсу протягом 5 робочих днів надсилається комісією всім учасникам конкурсу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру.

4.13. Укрдержреєстр протягом 30 календарних днів з дня затвердження протоколу про результати проведення конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про навчання та підвищення кваліфікації.

V. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник протягом 5 робочих днів з дня отримання інформації щодо результатів конкурсу може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться протягом 20 календарних днів з дня отримання комісією скарги, про що учасник конкурсу, яким подано скаргу, повідомляється не пізніше ніж за 3 дні до її засідання. У засіданні комісії має право брати участь учасник конкурсу, який подав скаргу.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалась скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно із законодавством України.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору