Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення від 16.02.201892