Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів
МЗЕЗторг України; Наказ, Правила, Перелік від 27.05.1996294
Документ z0298-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2004, підстава z0379-04
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 294 від 27.05.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 червня 1996 р.
vd960527 vn294 за N 298/1323
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 98 ( z0379-04 ) від 11.03.2004 )
Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
N 402 ( z0468-98 ) від 07.07.98 )
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції
N 126 ( z0425-02 ) від 26.04.2002 )

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
08.02.95 N 108 ( 108-95-п ) "Про Порядок заняття торговельною
діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", від
15.11.95 N 911 ( 911-95-п ) "Про першочергові заходи щодо
реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на
1995-1996 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджені з Міністерством економіки України,
Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів і
Укоопспілкою Правила продажу непродовольчих товарів, що додаються. 2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.), Головному договірно-правовому управлінню
зареєструвати Правила продажу непродовольчих товарів у
Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію Правил продажу непродовольчих товарів у
газеті "Урядовий кур'єр". 4. Визначити такими, що не застосовуються на території
України, нормативні документи згідно з переліком, що додається.
Міністр С.Г.Осика
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 27.05.96 N 294
Правила
продажу непродовольчих товарів
( У всьому тексті слова "господарюючий суб'єкт", "виготівник"
та "підприємство-виготівник" у всіх відмінках замінено
відповідно словами "суб'єкт господарювання", "виробник"
та "підприємство-виробник" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 126 ( z0425-02 )
від 26.04.2002 )
I. Загальні положення
1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання,
підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через
роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги у
дотриманні прав споживачів щодо належної якості товарів і рівня
торговельного обслуговування. 2. Правила поширюються на всі суб'єкти господарювання на
території України незалежно від форм власності, які пройшли
реєстрацію в установленому порядку. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402 ( z0468-98 ) від
07.07.98 ) 3. Суб'єкт господарювання у своїй діяльності повинен
керуватися Законами України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами
торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ), цими
Правилами, іншими нормативними документами, що регламентуюють
торговельну діяльність. 4. Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюється у
торговельних підприємствах: спеціалізованих, в т.ч. фірмових, з
універсальним асортиментом непродовольчих товарів, спеціалізованих
відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом
продовольчих товарів, в підприємствах споживчої кооперації "Товари
повсякденного попиту", у дрібнороздрібній торговельній мережі.
Парфюмерно-косметичні товари і мило туалетне продаються також в
аптеках. Порядок продажу непродовольчих товарів у дрібнороздрібній
торговельній мережі регулюється цими та окремими правилами.
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від
26.04.2002 ) 5. Суб'єкт господарювання повинен оснащувати складські,
торговельні приміщення спеціальним торговельно-технологічним
обладнанням та інвентарем у кількості та по видах, що забезпечує
необхідні вимоги для зберігання, підготовки до продажу,
демонстрації та продажу непродовольчих товарів, дозволяє
забезпечити стан приміщень у відповідності з
санітарно-гігієнічними, технологічними та протипожежними нормами. 6. Засоби вимірювання, які використовуються при продажу
непродовольчих товарів, повинні мати державне повірочне тавро і
проходити повірку в установленому порядку. 7. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання,
зберігання і продаж непродовольчих товарів у роздрібній мережі
відповідно до вимог законодавчих актів, ДСТУ, ГОСТ, технічних
умов, зразків (еталонів) та інших нормативних документів.
( Пункт 7 в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 126
( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) 8. Всі непродовольчі товари у суб'єкта господарювання повинні
бути з супровідними документами: товарно-транспортні накладні,
рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, посвідчення про
якість, сертифікат відповідності державній системі сертифікації
або завірена постачальником копія сертифіката відповідності на
товар, котрий підлягає обов'язковій сертифікації. Продаж товарів, що надійшли в Україну по імпорту і підлягають
обов'язковій сертифікації, дозволяється тільки за наявності у
суб'єкта господарювання сертифіката відповідності або свідоцтва
про визнання іноземного сертифіката в державній системі
сертифікації. На імпортовану продукцію, перелік якої затверджено наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.95 N 190
( z0002-96 ) "Про проведення державної санітарно-гігієнічної
експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції,
яка може негативно впливати на здоров'я людини", повинен також
бути гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи. 9. Працівники суб'єкта господарювання, які безпосередньо
зайняті обслуговуванням покупців, повинні мати спеціальну
професійну підготовку: знати асортимент і якісні характеристики
товарів певної групи, ознаки браку; правила підготовки товарів до
продажу; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення
вітрин; способи показу і упакування товарів; правила зберігання
товарів і терміни їх реалізації; порядок таврування засобів міри
та ваги; правила роботи касового апарату і догляду за ним і
встановлений порядок розрахунку з покупцями; види торговельного
обладнання, інвентаря, інструментів і правила користування ними;
правила поводження з тарою; правила санітарії і гігієни; правила
техніки безпеки та протипожежні засоби тощо. 10. Працівники суб'єкта господарювання повинні мати формений
або інший одяг, що відповідає естетичним вимогам. 11. До подачі товарів у торговельний (демонстраційний) зал
працівники суб'єкта господарювання проводять підготовку товарів до
продажу (перевірка цілісності упаковки, розпакування, перевірка
наявності маркувальних даних і якості, чистка, прасування,
перевірка наявності інструкцій по експлуатації, технічних
паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка
роботи в дії тощо). 12. У разі пошкодження (потертості) маркувального ярлика
підприємства-виробника всі маркувальні дані суб'єкт господарювання
переносить на дублікат товарного ярлика, який завіряє підписом
особа, відповідальна за приймання товару, і прикріпляє до товару.
За умови відсутності на товарі пломб, при їх забрудненні,
потертості та відсутності на індивідуальній упаковці маркування
або маркувального ярлика підприємства-виробника товар до продажу
не допускається. ( Пункт 12 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.
інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) 13. Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом
самообслуговування, за зразками, по каталогах, з індивідуальним
обслуговуванням покупців, у т. ч. з відкритою викладкою. 14. Суб'єкт господарювання зобов'язаний всіляко сприяти
покупцю у вільному виборі товарів і додаткових послуг, та на його
вимогу надати контрольно-вимірювальні прилади, документи про ціни
на товари. 15. У торговельному (демонстраційному) залі повинні бути
виставлені товари або їх зразки у повному асортименті, наявні у
суб'єкта господарювання. Продаж товарів, термін придатності яких минув, забороняється. 16. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити позначення
роздрібних цін на товарах та інформувати про ціни за допомогою
ярликів цін (цінників) на зразках товарів, що знаходяться у
продажу. 17. При продажу товарів вітчизняного та іноземного
виробництва суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити
надання покупцям доступної та достовірної інформації про товари на
державній чи іншій мові відповідно до Закону УРСР "Про мови в
Українській РСР" ( 8312-11 ), яка повинна містити: назву нормативних документів, вимогам яких повинні
відповідати товари; перелік основних споживчих властивостей товарів; ціну та умови придбання товарів; дату виготовлення; гарантійні зобов'язання виробника; правила та умови ефективного використання товарів; термін служби (придатності) товарів, відомості про необхідні
дії покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в
разі невиконання цих дій; найменування та адресу виробника і підприємства, яке здійснює
його функції щодо прийняття претензій від покупця, а також
проводить ремонт, технічне обслуговування; про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають обов'язковій
сертифікації). Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними
для життя, здоров'я покупця та його майна, продавець зобов'язаний
довести до відома покупця інформацію про такі товари і можливі
наслідки їх впливу. Товари, що надійшли у продаж від громадянина-підприємця,
повинні мати ярлик із зазначенням його прізвища, імені та по
батькові, номера документа, що засвідчує право на заняття
підприємницькою діяльністю, та назви органу, що його видав (у разі
потреби - відомостей про сертифікацію цих товарів), гарантійного
терміну і терміну придатності. ( Абзац дванадцятий пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) 18. Забороняється продавати товари, на які нормативними
документами встановлено гарантійні терміни, без технічного
паспорта або іншого документа, що його замінює. При продажу товарів суб'єкт господарювання зобов'язаний
зробити в гарантійному талоні технічного паспорта або іншого
документа, що його замінює, відмітку про дату та місце продажу
товару за підписом матеріально-відповідальної особи, завірену
штампом (печаткою), а також надати інформацію про підприємства
(майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт. 19. Розрахунки з покупцями здійснюються через реєстратори
розрахункових операцій. Разом з товаром покупцю в обов'язковому
порядку видається касовий чи товарний чек. ( Абзац перший пункту
19 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402
( z0468-98 ) від 07.07.98, Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції
N 126 ( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) Товарний чек виписується на відібрані покупцем технічно
складні товари, а також деякі інші непродовольчі товари (тканини,
одяг, трикотаж, взуття, килими, меблі, будівельні матеріали тощо),
де вказується номер або найменування торговельного підприємства,
назва та сорт товару, його ціна, дата продажу, прізвище продавця.
Товарний чек виписується у двух примірниках, один з них видається
покупцю. 20. Товари упаковують у папір, коробки, поліетиленові кульки,
інший пакувальний матеріал. Після продажу технічно складних і великогабаритних товарів
суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити належне їх
пакування для повного збереження якості виробів при
транспортуванні. 21. У спеціалізованих торговельних підприємствах
суб'єкт господарювання організує продаж відповідних супутніх
товарів. 22. Вибрані покупцем непродовольчі товари можуть зберігатися
в торговельному підприємстві протягом двох годин з відміткою часу
наступної оплати на виписаному продавцем товарному чеку. Оплачені великогабаритні товари, крім оформлених для
перевезення додому, можуть зберігатися за охоронною розпискою
протягом доби. До товару прикріплюється ярлик із зазначенням дати
продажу, номера товарного чека та таблички з написом "Продано". Суб'єкт господарювання несе відповідальність за зберігання і
якість товару. 23. Суб'єкт господарювання надає додаткові послуги, перелік і
вартість яких визначається ним самостійно на підставі калькуляції. 24. Після оплати вартості товарів покупцю видається товарний
чек і документи про надання послуг, на яких ставиться штамп
"Оплачено". 25. Суб'єкт господарювання доставляє технічно складні та
великогабаритні товари додому покупцю за окрему плату, якщо
вартість доставки не входить в ціну товарів. Доставлені покупцю додому товари приймаються ним згідно з
даними, зазначеними в товарному чеку. 26. Доставка товарів додому покупцю оформляється
замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням
найменування суб'єкта господарювання, прізвища покупця, його
адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула,
кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання
тощо. 27. Доставка товарів повинна бути здійснена протягом 5-ти
днів з моменту оформлення покупки. Якщо доставка не зроблена через
відсутність покупця вдома в обумовлений час, повторна доставка
здійснюється протягом 5-ти днів після додаткової оплати покупцем
її вартості. Датою продажу вважається день доставки товарів покупцю за
наявності його підпису в супровідній документації. Одночасно
покупцю надаються документи із зазначенням гарантійного терміну
(технічний паспорт, інструкція по експлуатації тощо). Суб'єкт господарювання несе відповідальність перед покупцем
за якість і комплектність доставлених додому товарів. 28. Суб'єкт господарювання забезпечує безкоштовну установку,
включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною
документацією та правилами користування ними не допускається
включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання
меблів на дому у покупця в обумовлений з ним термін, але не
пізніше п'ятиденного терміну з дня продажу. 29. При виявленні невідповідності умовам продажу (даним,
зазначеним у товарному чеку), некомплектних або товарів неналежної
якості покупець має право відмовитися від приймання цих товарів. У
цьому випадку оформляється акт, в якому зазначаються причини
відмови. На підставі цього акта суб'єкт господарювання повинен
доставити покупцю товари без недоліків або повернути вартість
товарів та послуг. Витрати, пов'язані з заміною товарів, здійснюються за рахунок
суб'єкта господарювання. У випадку неякісного складання та установки товарів покупець
має право вимагати безкоштовного усунення недоліків. 30. За механічні пошкодження технічно складних та
великогабаритних товарів, що виникли внаслідок транспортування або
складання їх силами покупця, суб'єкт господарювання
відповідальності не несе. 31. Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної
якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами,
фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути
використаний за призначенням. Покупець має право на обмін товару належної якості протягом
14 днів, не враховуючи дня купівлі. Обмін проводиться, якщо товар
не споживався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також товарний чи касовий чек або
інші документи, видані покупцю разом з проданим товаром. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,
покупець має право придбавати будь-які інші товари з наявного
асортименту з відповідним перерахунком вартості або одержати назад
гроші у розмірі вартості повернутого товару чи здійснити обмін
товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного
товару в продаж. Суб'єкт господарювання зобов'язаний у день
надходження товару в продаж повідомити про це покупця, який
вимагає обміну товару. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню), затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 19.03.94 N 172 ( 172-94-п ) (Перелік додається). 32. Нормальна робота (застосування, використання) товару, в
т.ч. комплектуючих виробів, повинна забезпечуватися протягом
гарантійного терміну, встановленого законодавством, а в разі його
відсутності - договором. 33. Суб'єкт господарювання зобов'язаний прийняти товар
неналежної якості у покупця, видати йому також документ
(накладну), що підтверджує отримання товару і задовольнити його
вимогу на підставі письмової заяви, яка подається у двох
примірниках. Один примірник видається покупцю з відміткою
суб'єкта господарювання дати прийняття заяви, прізвища, ініціалів
та посади працівника, який прийняв заяву, другий - залишається у
суб'єкта господарювання. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від
26.04.2002 ) 34. При виявленні недоліків у товарі (фальсифікації товару)
протягом гарантійного терміну покупець має право за своїм вибором
вимагати від суб'єкта господарювання: безплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх
виправлення покупцем; заміни на аналогічні товари належної якості; відповідного зменшення їх купівельної ціни; заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням купівельної ціни; розірвання договору та відшкодування збитків, яких він
зазнав. 35. У разі, коли під час гарантійного терміну необхідно
визначити причини втрати якості товару, суб'єкт господарювання
зобов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви
від покупця направити цей товар на експертизу. Експертиза
проводиться за рахунок суб'єкта господарювання. 36. При наявності аналогічного товару чи іншої моделі вимога
покупця про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі
необхідності перевірки якості - протягом 14 днів або за згодою
сторін. У разі відсутності таких товарів вимога споживача про заміну
підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу подання
відповідної заяви. Коли задовольнити вимогу покупця про заміну
товару неможливо, покупець має право за своїм вибором пред'явити
суб'єкту господарювання (виробнику або підприємству, що виконує
їх функції) інші вимоги, передбачені у пункті 34. При встановленні іншого терміну виконання за угодою сторін
вимога покупця щодо заміни чи безплатного усунення недоліків
товару повинна бути оформлена письмово і в обов'язковому порядку
мати підпис покупця. Відповідальність за належне оформлення такої
угоди несе суб'єкт господарювання. 37. При пред'явленні покупцем вимоги про безплатне усунення
недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за
згодою сторін в інший термін. На вимогу покупця на час ремонту йому надається (з доставкою)
аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник разом з
суб'єктом господарювання зобов'язані на договірній основі
передбачити обмінний фонд товарів. Обмінний фонд утворюється на
договірній основі між суб'єктом господарювання і
підприємством-виробником. Перелік товарів, з яких утворюється
обмінний фонд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 19.03.94 N 172 ( 172-94-п ) (Перелік додається). 38. Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не
проводиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої
моделі перерахунок вартості проводиться, виходячи з цін, що діяли
на час обміну. При розірванні договору розрахунки із покупцями у разі
підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на
час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни -
виходячи з вартості товару на час купівлі. 39. За кожний день затримки виконання вимоги про надання
аналогічного товару та за кожний день затримки усунення недоліків
понад установлений термін (14 днів) покупцю виплачується неустойка
в розмірі одного відсотка вартості товару. 40. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого
виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні
терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб і
складову частину товару обчислюється від дня видачі покупцю товару
після ремонту. 41. Вимоги покупця розглядаються після пред'явлення покупцем
касового чи товарного чека або іншого письмового документа, а щодо
товарів, на які встановлені гарантійні терміни, - технічного
паспорта чи іншого документа, що його замінює. У разі втрати покупцем касового (товарного) чека або
технічного паспорта чи іншого документа і неможливості їх
відновлення факт купівлі встановлюється згідно з цивільним
законодавством. 42. Вимоги покупця, передбачені пунктом 34, не підлягають
задоволенню, якщо суб'єкт господарювання (виробник або
підприємство що виконує їх функції) доведуть, що недоліки товару
виникли внаслідок порушення покупцем правил користування товаром
або його зберігання. 43. Якщо протягом гарантійного терміну в сезонних товарах
виявлено недоліки, то покупець має право пред'явити суб'єкту
господарювання вимоги, зазначені в пункті 34, з урахуванням
сезону. Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими
обчислюються з початку відповідного сезону, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 172
( 172-94-п ) (Перелік додається). У гарантійні терміни на сезонні
товари не включається час іншого сезону (міжсезонний період). 44. Повернення суб'єкту господарювання великогабаритних
товарів неналежної якості вагою понад п'ять кілограмів та доставка
покупцю товарів належної якості здійснюється силами і засобами
суб'єкта господарювання. 45. Стосовно товарів, на які гарантійні терміни не
встановлено, покупець має право пред'явити суб'єкту господарювання
відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести
місяців. 46. Продаж непродовольчих товарів, які мають неістотні
недоліки та можуть бути використані за призначенням, допускається
за умови відповідного зниження роздрібної ціни та обов'язкового
письмового попередження покупців (на ціннику чи товарному ярлику,
в паспорті або інструкції) про наявність недоліків. У цьому
випадку суб'єкт господарювання на товарному чи касовому чеку
обов'язково зазначає, що товар продано з недоліками (з коротким їх
описом). Претензії покупців до якості таких товарів приймаються
суб'єктом господарювання за умови виникнення недоліків, які не
були обумовлені при їх продажу. 47. Суб'єкт господарювання повинен обладнати на видному та
доступному для покупців місці "Куточок покупця", де розміщуються:
Книга відгуків та пропозицій; відомості про особливості продажу
окремих груп непродовольчих товарів; перелік сезонних товарів,
гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного
сезону; перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню); перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд;
витяг із статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) тощо. 48. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити дотримання
вимог щодо організації праці та техніки безпеки працівників
торговельного підприємства. 49. Керівники суб'єкта господарювання зобов'язані встановити
контроль за виконанням підлеглими вимог цих Правил. За порушення
їх винні несуть відповідальність згідно з законодавством. 50. Порядок продажу ювелірних виробів, нафтопродуктів та
паливно-мастильних матеріалів, побутового палива, мисливської
зброї, набоїв і пороху та ін., а також непродовольчих товарів
через дрібнороздрібну мережу регулюється окремими правилами. Порядок доставки, складання та установки великогабаритних
товарів при продажу їх у роздрібній торговельній мережі за
зразками регулюється окремими правилами.
II. Особливості продажу окремих груп товарів
1. Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові)
товари та головні убори
1.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу швейних,
трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і
головних уборів. 1.2. Маркування швейних, трикотажних, хутряних,
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів передбачає
наявність інформації: найменування підприємства-виробника, його
адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, артикула,
складу матеріалу, номера моделі, розміру, сорту, позначення
стандарту або технічних умов (далі - нормативного документа), дати
випуску. 1.3. Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові)
товари і головні убори зберігають в сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях: швейні вироби і головні убори при температурі від +10 гр.С до
+18 гр.С і відносній вологості повітря 60-70%; трикотажні товари - відповідно від +3 гр.С до +20 гр.С і
60-65%; хутряні та овчинно-шубні (кожухові) товари - від +5 гр.С до
+25 гр.С і 60-65%. 1.4. У складських приміщеннях швейні, трикотажні, хутряні,
овчинно-шубні (кожухові) товари і головні убори зберігають на
вішалах, кронштейнах, стелажах або в ящиках. Зберігати ці товари навалом або на підлозі забороняється. 1.5. Для зберігання швейних, трикотажних, хутряних,
овчинно-шубних (кожухових) товарів та головних уборів від пилу та
дії прямих сонячних променів вішала та кронштейни в складських
приміщеннях закривають чохлами з тканини, поліетиленовими
плівками, а стелажі завішують шторами. 1.6. Вищезгадані товари розміщують на відстані не менше 1 м
від приладів опалення, 0,5 м - від електричних ламп і стін, 0,2 м
- від підлоги. Проходи між вішалами та стелажами повинні бути не
менше 0,5 м. 1.7. При тривалому зберіганні для запобігання злежування,
ушкодження міллю або шкіроїдом швейні, хутряні, овчинно-шубні
(кожухові) товари і головні убори необхідно періодично
перекладати, просушувати, очищати від пилу, пересипати
антимолевими засобами (хутряні і овчинно-кожухові вироби не рідше
одного разу в три місяці). 1.8. У торговельному (демонстраційному) залі швейні,
трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари і головні
убори розміщують за такими ознаками: розміром, ростом, повнотою; видом; статево-віковими ознаками і ознаками сезонності. 1.9. Всі пальта (у т.ч. хутряні і овчинно-кожухові), плащі,
костюми, піджаки, штани, плаття, жакети, джемпери, светри,
спідниці, блузки, комбінації, сорочки чоловічі шовкові і сорочки
жіночі вивішують в торговельному (демонстраційному) залі на
відкритих вішалах, пристінних або острівних гірках, обладнаних
кронштейнами і тримачами. Білизну, сорочки чоловічі бавовняні, дитячі плаття,
панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички, хустки, шарфи розміщують
на полицях або в касетах пристінних та острівних гірок. Головні убори розміщують на полицях обладнання кучками:
фетрові - не більше п'яти, чоловічі капелюхи велюрові та під замшу
- по три. Модельні жіночі головні убори - кожний окремо на
підставках та кронштейнах. 1.10. Працівники суб'єкта господарювання повинні знати
властивості та якість матеріалів, із яких товари виготовлені,
шкали розмірів, ростів і повнот, сучасний напрямок моди,
особливості попиту покупців, засоби і правила зберігання та
догляду за виробами. 1.11. Суб'єкт господарювання зобов'язаний створити покупцю
зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки швейних,
хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів. 1.12. Зона примірки швейних, трикотажних, хутряних,
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів у
торговельному (демонстраційному) залі обладнується примірочними
кабінами з дзеркалами. 1.13. При продажу швейних, трикотажних, головних уборів і,
особливо, хутряних та овчинно-шубних (кожухових) товарів продавець
повинен допомагати покупцю в їх виборі, ознайомити його з
асортиментом виробів, що є в продажу, із способами нагляду за
виробами, особливо виготовленими із застосуванням хімічних волокон
або клейових матеріалів. 1.14. При відпуску товара покупцю перевіряється якість і
комплектність виробів. У разі виявлення дефектів і відсутності
окремих деталей в комплектах товар із продажу вилучається. 1.15. Роздрібний продаж швейних, трикотажних, хутряних,
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів вітчизняного
виробництва, розміри і рости яких не передбачені
нормативно-технічною документацією, проводиться за індивідуальними
замовленнями покупців у магазинах "Богатир" та інших спеціально
визначених для цього торговельних підприємствах. 1.16. Суб'єкт господарювання може надавати покупцю додаткові
платні послуги: дрібна переробка одягу, який був придбаний у
даному торговельному підприємстві, (укорочення, здовження,
перестановка гудзиків, розтягнення головних уборів тощо), розкрій
тканин. На видному місці в торговельному (демонстраційному) залі
вивішується перелік додаткових платних послуг, що надаються
покупцям, і тарифи на них. 1.17. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити продаж
супутніх товарів - сумок, парасольок від сонця та дощу, рукавичок,
поясів і пасів, запонок, гудзиків, пряжок, окулярів сонцезахисних,
біжутерії, засобів догляду за одягом і головними уборами тощо. 1.18. В торговельному (демонстраційному) залі повинні бути
вивішені таблиці із зазначенням розмірів одягу та головних уборів,
що застосовуються у різних країнах, а також міжнародних символів
догляду за одягом та білизною.
2. Текстильні товари
2.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу тканин
бавовняних, вовняних, лляних, тканин з натурального шовку,
синтетичних і штучних волокон, трикотажних полотен, нетканих
матеріалів, штучних текстильних товарів (далі - текстильні
товари). 2.2. Маркування текстильних товарів передбачає наявність
інформації: найменування підприємства-виробника, його адреси,
товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула, назви волокон
та їх процентного вмісту, ширини тканини або розміру штучного
текстильного товару, сорту, позначення нормативного документа,
дати випуску. 2.3. Текстильні товари зберігають в сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях при температурі +15-18 гр.С і відносній
вологості повітря 60-65%, захищають їх від пилу та вицвітання
вкривними матеріалами (щільною тканиною, папером, синтетичною
плівкою та ін.) або укладають в картонні ящики (коробки), пакети
(мішки) із плівки та паперу. Упаковані (в ящиках, кіпах, коробках та ін.) і неупаковані (в
кусках) товари розміщують окремо. 2.4. Для запобігання псування вовняних тканин при тривалому
зберіганні необхідно обробляти їх відповідними антимолевими
засобами. 2.5. У складських приміщеннях суб'єкта господарювання
текстильні товари зберігають на стелажах, підтоварниках, в
контейнерах за груповими ознаками, артикулами на відстані не менш
1 м від системи опалення та нагрівальних приладів, 0,2 м від стін
і підлоги та 0,5 м від електричних ламп. Висота штабелю
складається з 4-5 рядів (ящиків, кіп тощо), але не вище 2 м. 2.6. В торговельному (демонстраційному) залі текстильні
товари розміщують на острівних гірках, стендах, кронштейнах,
столах і прилавках та іншому торговельному обладнанні. Для зручності покупців текстильні вироби повинні бути
згруповані за ознаками роду волокна, видів тканин, характеру
обробки, кольору, малюнку та іншими ознаками. 2.7. Працівники суб'єкта господарювання повинні консультувати
покупця щодо виду тканин та штучних виробів, груп та підгруп, до
яких вони відносяться, взаємозамінності тканин, засобів догляду за
текстильними товарами, роз'яснювати цифрові позначення на виробах,
ярликах, етикетках, а також інформувати покупців про наявні вади
(дефекти) тканин. На замовлення покупця продавець повинен допомогти визначити
необхідну кількість тканини для виготовлення швейного виробу, а
також підібрати відповідне оздоблення. 2.8. Відміряють тканини жорстким стандартним метром
(брусковим, дерев'яним), що пройшов повірку Держстандартом в
установленому порядку, способом, який залежить від виду тканини: тонкі та легкі тканини бавовняні, лляні, шовкові та інші -
шляхом відкидання тканини на прилавок при вільному (без натягання)
прикладанні тканини до метра; гофровані та плісеровані тканини - шляхом накладання
жорсткого (брускового, дерев'яного) метра на тканину, що лежить на
прилавку (столі) у розправленому вигляді, без натягу і без
порушення гофрування і плісе; важкі та об'ємні тканини (вовняні, тканини для автомобілів,
м'яких меблів та ін.) - шляхом накладання жорсткого метра на
тканину, яка лежить на прилавку (столі) у вільному стані без
складок та зморшок. Дозволяється відмірювати всі види тканин (крім вовняних і
трикотажних полотен) на спеціальному прилавку (столі) способом
накладання тканини на проградуйований металевий мірник (стрічку),
що має державне повірочне тавро. Для відмірювання тканин на робочому місці продавця
встановлюється прилавок або стіл довжиною не менше 3 метрів і
шириною 80 см. 2.9. До повного продажу куска (рулона) тканини зберігають
його "хазовий кінець" з фабричним ярликом і тавром. Пропонувати до продажу "хазові кінці" можливо, якщо відбиток
тавра і штампу не погіршує виду тканини з правої сторони. 2.10. Відібраний товар продавець перевіряє в присутності
покупця - виявляє пошкодження, забруднення, інші зовнішні вади
(дефекти), відміряє кількість, підраховує вартість покупки. У разі
виявлення загальних грубих вад (дефектів) товар замінюється на
товар належної якості. 2.11. Суб'єкт господарювання може здійснювати продаж супутніх
товарів - ниток швейних, шовка петельного, гудзиків, викройок,
журналів мод тощо. 2.12. Суб'єкт господарювання може надавати покупцю додаткові
платні послуги: розкрій тканин та зметання розкроєних виробів,
продаж викройок, комплектування та оформлення подарункових
наборів, нанесення оздоблення на штучні текстильні товари,
доставка за адресою товарів на замовлення покупців.
3. Взуття
3.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу всіх
видів шкіряного, текстильного, комбінованого, гумового,
полімерного, валяного взуття (чоловічого, жіночого, дитячого). 3.2. Маркування взуття передбачає наявність найменування
підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака,
артикула (індекса), номера моделі, розміру, повноти, сорту, дати
виготовлення, номера контролера ВТК, позначення нормативного
документа. Маркувальні дані розміщують відповідно до вимог нормативних
документів. В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути
вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та
догляду за ним. ( Пункт 3.2 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402 ( z0468-98 ) від
07.07.98 )
3.3. Прийманню не підлягає взуття з виявленими дефектами
виробничого характеру та без відповідного маркування. ( Пункт 3.3
в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 126
( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) 3.4. Взуття зберігають в сухих, чистих, добре вентильованих
приміщеннях при температурі +15-20 гр.С і відносній вологості
повітря 50-70%. 3.5. При зберіганні коробки і ящики з взуттям розміщують на
відстані не менше 0,2 м від стін і підлоги, 0,5 м - від
електричних ламп, 1 м - від приладів опалення. 3.6. Взуття в коробках складають на стелажах на висоту не
більше восьми рядів, а без коробок - не більше п'яти рядів з
прокладкою із картону між рядами. Взуття без коробок укладають каблучною частиною однієї
напівпари на гомілкову частину іншої. Чоботи підвішують на брущатих козлах (вішалах) або укладають
на стелажах рядами. Гумове взуття зберігають в заводській упаковці (в ящиках) в
напівтемному приміщенні. 3.7. Взуття всіх видів забороняється зберігати навалом. 3.8. Валяне та утеплене взуття при тривалому зберіганні для
запобігання псування необхідно пересипати антимолевими засобами. 3.9. Розпаковане взуття потрібно оберігати від дії прямих
сонячних променів. 3.10. В торговельному (демонстраційному) залі взуття
розміщують на острівних та пристінних гірках, у шафах-вітринах з
похилими полицями, на гірках з металевими кронштейнами, консолями,
штангами, стендами, полицями-корзинами, полицями-касетами тощо. Взуття розміщують за такими ознаками: характером пошиву (модельне, масового виробництва); видом (туфлі, черевики, чоботи тощо); розміром і повнотою; матеріалом виготовлення; статево-віковими ознаками та ознаками сезонності. За ознаками сезонності взуття поділяється на: ( Пункт 3.10
доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) зимове - утеплене всіх видів; ( Пункт 3.10 доповнено абзацом
дев'ятим згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 126
( z0425-02 ) від 26.04.2002 ) весняно-осіннє - чоботи, напівчоботи, черевики, напівчеревики
невтеплені, туфлі закриті на товстій підошві з пористої гуми або
поліуретанів; ( Пункт 3.10 доповнено абзацом десятим згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від
26.04.2002 ) літнє - туфлі літні відкриті, сандалети, сандалі та інше.
( Пункт 3.10 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 126 ( z0425-02 ) від
26.04.2002 ) 3.11. При самообслуговуванні для кожного розміру взуття
відводиться визначене місце. Гумове взуття укладають на внутрішнє ребро задником в сторону
покупця; легке спортивне взуття - пачками, задником в сторону
покупця, валяне взуття - парами, підошвою в сторону покупця,
носками в різні боки. 3.12. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити покупцям
зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки взуття. Для
цього торговельні (демонстраційні) зали обладнуються банкетками
або ослонами, підставками, дзеркалами, килимками, ріжками.
Інформація про розміри взуття надається в метричній та штихмасовій
системах номерації. Продавець повинен пропонувати покупцю приміряти обидві
півпари взуття. При продажу дитячого взуття обов'язкова наявність
стопоміру. Продаж взуття в торговельних підприємствах, де відсутні умови
для примірювання, забороняється. 3.13. Працівники суб'єкта господарювання повинні мати таблиці
співвідношення розмірів взуття в штихмасовому та метричному
вимірах. 3.14. В торговельному (демонстраційному) залі на видному
місці обов'язково вивішується інформація про гарантійні терміни
взуття, що є у продажу, їх обчислення з урахуванням сезонності. 3.15. Суб'єкт господарювання може організувати обслуговування
інвалідів (у разі їх звернення) півпарним взуттям вітчизняного
виробництва із п'ятидесятивідсотковою знижкою роздрібної ціни, що
встановлена на пару взуття. Півпара взуття, що залишилася,
повертається підприємству-виробнику для доукомплектування. 3.16. Суб'єкт господарювання може здійснювати продаж супутніх
товарів - панчох, шкарпеток, шнурків, розправочних колодок,
вкладних устілок, косячків, набійок, предметів догляду за взуттям
(щіток, кремів, бархаток та ін.), предметів ортопедичного
асортименту тощо. Супутні товари розміщуються в касетах пристінних та острівних
гірок.
4. Електропобутові товари
4.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу побутових
холодильників, морозильників, машин і приладів для механізації
побутових робіт, побутових приладів для очищення, зволоження,
кондиціонування повітря, електроосвітлювальної арматури і
електроламп, електронагрівальних приладів, провідникових і
установочних виробів тощо (далі - електропобутові товари). 4.2. Маркування електропобутових товарів передбачає наявність
інформації: найменування підприємства-виробника, його адреси,
товарного (фірмового) знаку, назви товару, номінальної напруги
(В), номінальної потужності (Вт), номінального струму (А),
ступенів захисту від ураження електрострумом, позначення щодо
захищеності від вологи, знаку заземлення, позначення нормативного
документа, дати випуску. На електронагрівальних приладах маркувальні дані розміщуються
безпосередньо на корпусах або металевих пластинках, які
прикріплюються до приладів. Проводи і шнури повинні мати додаткове маркування: марку
проводу (шнура), кількість жил, номінальний переріз (кв.мм),
довжину (м) для бухт, кількість і довжину шнура в пачці, масу
брутто (кг). Індивідуальна упаковка електропобутових товарів повинна
містити маркувальні дані: найменування підприємства-виробника,
його адресу, товарний (фірмовий) знак, назву товару, номінальну
напругу (В), рід струму, номінальну потужність (Вт),
попереджувальні знаки, позначення нормативного документа. 4.3. При прийманні електропобутових товарів перевіряється
наявність технічного паспорта, інструкції по експлуатації. Товари, на які поширюються гарантійні терміни служби, повинні
мати гарантійні талони. Перевірка комплектності електропобутових товарів проводиться
відповідно до даних технічного паспорта. Забороняється комплектувати вироби та пропонувати покупцю
різноманітні перехідники для з'єднування трьохконтактних вилок з
двоконтактними розетками. 4.4. Електропобутові товари зберігають в сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот
та лугів, при температурі повітря не нижче +5 гр.С і відносній
вологості не більше 65-70%. 4.5. При зберіганні електропобутові товари розміщують на
відстані не менше 1 м від приладів опалювання, 0,5 м - від джерел
електричного освітлення. Проходи між штабелями повинні бути не
менше 0,7 м. 4.6. При зберіганні електропобутових товарів необхідно
додержуватися попереджувальних знаків, написів, зображених на
упаковці: "Обережно", "Не кантувати" тощо. 4.7. Зразки електропобутових товарів повинні мати короткі
анотації щодо основних технічних характеристик. При продажу
електропобутових виробів з трьохпровідним шнуром живлення та
трьохконтактною вилкою для підключення виробу до електричної
мережі продавець (виробник) зобов'язаний в анотації подати
попереджувальну інформацію такого змісту: "Забороняється
використання виробу в приміщеннях, де електрична мережа не
обладнана заземлюючим проводом". 4.8. В торговельному (демонстраційному) залі електропобутові
товари розміщують по підгрупах у надприлавочних вітринах та
вітринах-шафах, пристінних та острівних гірках, настінних пультах,
кронштейнах, штангах, підставках-постаментах тощо. 4.9. Зона продажу електропобутових товарів повинна бути
забезпечена необхідними електровимірювальними та випробувальними
приладами (щитками і пультами для опробування електроламп і
електроприладів), контрольними патронами, вольтметрами,
лампочками, приладами для перевірки вимикачів, жердиною для
підвішування та знімання електроосвітлювальної арматури, котушками
для зберігання електрошнура, набором інструментів (відкрутка,
плоскогубці, гострозубці тощо) та іншим обладнанням, інвентарем. В торговельному підприємстві можуть відводитися приміщення
для майстерні по дрібному ремонту та зборці виробів. 4.10. При продажу електропобутових товарів працівники
суб'єкта господарювання зобов'язані в присутності покупця
перевірити їх якість, комплектність, наявність технічного
паспорта, гарантійного талона (при необхідності), інструкції по
експлуатації, точність міри або кількості (шнура, проводу, дрібних
товарів). Технічно складні електропобутові товари та
електроосвітлювальна арматура, електролампи перевіряються в дії. 4.11. При продажу окремих видів електропобутових товарів
продавець повинен проінформувати покупця щодо супутніх товарів та
запасних деталей, що є у продажу.
5. Телерадіотовари
5.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу
радіоелектронної апаратури - електропрогравальної,
звукозаписуючої, для відеозапису та відтворення зображення і
звуку, носіїв для запису звуку, платівок, телевізійних приймачів,
частин, вузлів, деталей та приналежностей до неї тощо (далі -
телерадіотовари).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »