Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території [...]
Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма від 12.12.2002502
Документ z0021-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2012, підстава z1934-12
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.12.2002 N 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2003 р.
за N 21/7342

Про затвердження Інструкції про порядок
організації та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України та змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 54 ( z0119-03 ) від 12.02.2003
N 232 ( z0459-03 ) від 04.06.2003
N 569 ( z0034-04 ) від 22.12.2003
N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003
N 173 ( z0609-04 ) від 21.04.2004
N 462 ( z1266-04 ) від 29.09.2004
N 552 ( z1546-04 ) від 17.11.2004
N 48 ( z0258-05 ) від 16.02.2005
N 211 ( z0704-05 ) від 14.06.2005
N 289 ( z1076-05 ) від 12.08.2005
N 287 ( z1150-05 ) від 12.08.2005
N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006
N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008
N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009
N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011
N 364 ( z1214-11 ) від 11.10.2011
N 497 ( z0147-12 ) від 30.12.2011
N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012
N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012 }

Відповідно до вимог статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою
приведення у відповідність до чинного законодавства, уникнення
множинності та вдосконалення нормативно-правових актів
Національного банку України з питань забезпечення ефективної
роботи уповноважених банків та уповноважених фінансових установ
під час здійснення валютно-обмінних операцій на готівковому
сегменті міжбанківського валютного ринку України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Інструкцію про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України (додається);
{ Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 54 ( z0119-03 ) від 12.02.2003 }
2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України для керівництва та використання в
роботі.
3. Визнати такими, що втратили чинність: { Абзац 2 пункту 3 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Інструкції Національного банку N 129
( v0001500-94 ) від 07.07.94, до якої вносились зміни } додатки
N 83 (Положення про пункти обміну іноземної валюти) та N 92 і 93
(реєстри проданої та купленої іноземної валюти) (із змінами) до
Інструкції N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах
банків України", затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 07.07.94 N 129 ( v0001500-94 );
Інструктивний лист від 25.05.93 N 19029/936 ( v_936500-93 )
"Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками
і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту"; Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою
іноземною валютою уповноваженими банками, затверджені постановою
Правління Національного банку України від 25.03.96 N 68
( v0353500-96 ); Порядок здійснення обміну купюр іноземної валюти,
затверджений постановою Правління Національного банку України від
29.03.96 N 79 ( v0079500-96 ).
4. Дозволити уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим
установам під час здійснення валютно-обмінних операцій у пунктах
обміну іноземної валюти, у тому числі тих, що відкриті на підставі
укладених агентських угод з іншими юридичними особами,
використовувати квитанції за формою N 377-А ( v0265500-95 )
старого зразка до строку, установленого в пункті 5 додатка до
постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 121
( 121-2001-п ) "Про терміни переведення суб'єктів підприємницької
діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та
безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій". { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 569 ( z0034-04 ) від 22.12.2003 }
5. Уповноважені банки, уповноважені фінансові установи
самостійно замовляють бланки суворої звітності довідок-certificate
за формою N 377 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 14.05.2012 N 456 ( 456-2012-п ) "Деякі питання
використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
господарська діяльність з виготовлення яких підлягає
ліцензуванню. { Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку N 349
( z1441-12 ) від 21.08.2012 }
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови П.М. Сенища.
7. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
12.12.2002 N 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2003 р.
за N 21/7342

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України
{ У тексті Інструкції слово "угода" в усіх відмінках
замінено словом "договір" у відповідних відмінках
згідно з Постановою Національного банку N 552
( z1546-04 ) від 17.11.2004 }
{ У тексті Інструкції слова "суворого обліку" замінено
словами "суворої звітності" згідно з Постановою
Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 }

Ця Інструкція розроблена згідно з Декретом Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ), Законами України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Інструкцією про
ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011
N 174 ( z0790-11 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами), Положенням про порядок та
умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281
( z0950-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), і встановлює для
уповноважених банків та уповноважених фінансових установ порядок
відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на
території України, здійснення валютно-обмінних операцій з
іноземною валютою і платіжними документами, що виражені в
іноземній валюті. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003, N 287
( z1150-05 ) від 12.08.2005, N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006,
N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009, N 364 ( z1214-11 ) від
11.10.2011 }
Глава 1. Загальні положення
1.1. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, мають таке
значення: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні
документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот,
монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території України, а також вилучені з обігу або такі, що
вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які
перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот,
монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу
або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові
знаки, які перебувають в обігу; { Абзац четвертий пункту 1.1 глави
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 552 ( z1546-04 )
від 17.11.2004; в редакції Постанови Національного банку N 538
( z1045-09 ) від 09.09.2009 } національний оператор поштового зв'язку - оператор, який у
встановленому законодавством порядку надає універсальні послуги
поштового зв'язку на всій території України і на підставі
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій має право
здійснювати валютно-обмінні операції, зазначені в абзацах другому
- четвертому і шостому пункту 1.2 цієї глави, та його об'єкти
поштового зв'язку, які мають право здійснювати зазначені операції
на підставі наданого національним оператором поштового зв'язку
дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій; { Пункт 1.1 глави
1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку
N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012 } операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної
суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його
звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15
хвилин після проведення такої операції; { Пункт 1.1 глави 1
доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку
N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003 } платіжні документи, що виражені в іноземній валюті, - іменні
чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - іменні чеки), дорожні
чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - дорожні чеки);
{ Абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009 }
уповноважена фінансова установа - юридична особа, яка не є
банком і відповідно до законодавства України надає одну чи кілька
фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру і має
генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, а також її
філії, відділення, які мають право здійснювати операції з
валютними цінностями згідно з положенням цієї юридичної особи про
філію, відділення та за умови видачі їй фінансовою установою -
юридичною особою дозволу на здійснення визначених у цьому дозволі
операцій з валютними цінностями, погодженого територіальним
управлінням Національного банку України (далі - фінансова
установа); { Абзац із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006, N 449
( z1934-12 ) від 29.10.2012 } агент - юридична особа-резидент, що внесена до Державного
реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою
установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют
у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала
агентський договір з банком (фінансовою установою) згідно із
законодавством України про здійснення від імені банку (фінансової
установи) та за рахунок коштів банку (фінансової установи)
валютно-обмінних операцій, зазначених в абзацах другому -
четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти
обміну іноземної валюти; { Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції
Постанови Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від 12.08.2005;
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 }
{ Абзац одинадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006 }
{ Абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006 }
пункт обміну іноземної валюти - це структурна одиниця, яка
відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на
підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а
також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються
валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших
нормативно-правових актів Національного банку України (далі -
пункт обміну валюти банку (фінансової установи); { Абзац
пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанов Національного
банку N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006, N 47 ( z0212-08 ) від
27.02.2008 }
{ Абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008 }
{ Абзац тринадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008 }
{ Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від
27.02.2008 }
крос-курс - співвідношення між двома валютами, яке
визначається на підставі їх курсу щодо третьої валюти.
{ Абзац тринадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008 }
{ Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від
27.02.2008 }
1.2. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і
дорожніми та іменними чеками (далі - валютно-обмінні операції)
належать: купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів
готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти
за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних
готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а
також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні; конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї
іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної
держави; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків.
1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати
операції, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, за
умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її
резидентність. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
зазначити у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї
Інструкції, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка
здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його
видав. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує
особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на
підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці
копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінансової
установи), пункту обміну валюти. Відбиток штампа обов'язково має
містити реквізит "дата" та проставлятися таким чином, щоб його
частина розміщувалась на фотографії. { Абзац перший пункту 1.3
глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції,
зазначені в абзаці другому пункту 1.2 цієї глави, за умови
пред'явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, із
зазначенням у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї
Інструкції, прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка
здійснює продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа,
що посвідчує особу, забороняється. Вимоги, установлені цим пунктом щодо пред'явлення документів,
які посвідчують особу, під час проведення валютно-обмінних
операцій не поширюються на операції, які здійснюються через
програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС)
банків (фінансових установ). { Абзац третій пункту 1.3 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 349
( z1441-12 ) від 21.08.2012 } Операції, зазначені в абзацах другому, четвертому - шостому
пункту 1.2 цієї глави, на суму, що дорівнює або перевищує
150000 гривень, здійснюються з ідентифікацією фізичної особи
відповідно до законодавства України. { Главу 1 доповнено пунктом 1.3 згідно з Постановою Національного
банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009; в редакції Постанов
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011, N 364
( z1214-11 ) від 11.10.2011 - діє до 01.01.2013 згідно з
Постановою Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 }
1.4. Агенти - юридичні особи здійснюють операції, зазначені в
абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, у порядку,
визначеному пунктом 1.3 цієї глави. { Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011 }
1.5. Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній
особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або
перевищує в еквіваленті 150000 гривень, забороняються. { Главу 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного
банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009; із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від
11.08.2011; в редакції Постанови Національного банку N 364
( z1214-11 ) від 11.10.2011 - діє до 01.01.2013 згідно з
Постановою Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 }
Глава 2. Відкриття та порядок реєстрації
пунктів обміну валюти
{ Пункт 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009 }
2.1. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення
валютно-обмінних операцій мають право: { Абзац перший пункту глави
2 в редакції Постанови Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005 } банки, що отримали банківську ліцензію та генеральну ліцензію
на здійснення валютних операцій у частині проведення операцій з
готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін,
прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну
іноземної валюти банків, та/або операцій з готівковою іноземною
валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну
іноземної валюти, що працюють на підставі укладених банками
агентських договорів з юридичними особами - резидентами; { Абзац
другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012 } фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій. { Абзац третій пункту глави 2 в
редакції Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від
27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009, N 449
( z1934-12 ) від 29.10.2012 }
2.2. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою
установою) дозволяється лише на території того територіального
управління Національного банку України (далі - територіальне
управління), на території якого розташований цей банк (фінансова
установа). { Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від 12.08.2005 }
{ Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009 }
2.3. Банк (фінансова установа) має право розпочинати
проведення операцій у пункті обміну валюти на підставі наказу по
банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти та
після його реєстрації в територіальному управлінні, а також
реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) у
податковому органі. { Абзац перший пункту 2.3 глави 2 в редакції
Постанови Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009 } Наказ про відкриття пункту обміну валюти має містити
місцезнаходження пункту обміну валюти, прізвище, ім'я, по батькові
касирів, перелік операцій, які здійснюються в пункті обміну
валюти, прізвище та ініціали посадової особи банку (фінансової
установи), на яку покладається керівництво і контроль за
діяльністю пункту обміну валюти (далі - керівник, який відповідає
за роботу пунктів обміну валюти), і перелік осіб, яким
дозволяється входити до приміщення пункту обміну валюти. У наказі по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту
обміну валюти можуть бути встановлені інші вимоги щодо порядку та
умов роботи пункту обміну валюти з боку керівника банку
(фінансової установи), що не суперечать вимогам цієї Інструкції,
інших нормативно-правових актів. { Пункт глави 2 в редакції Постанови НБУ N 552 ( z1546-04 ) від
17.11.2004 }
2.4. Банк (фінансова установа) укладає договір про відкриття
пункту обміну валюти з агентом - фінансовою установою або
юридичною особою, що не є фінансовою установою, статутний капітал
якого становить не менше ніж 250 000 гривень та установчими
документами якого передбачено надавати фінансові послуги з обміну
валют, і подає протягом трьох робочих днів з дати укладення
договору до територіального управління нотаріально засвідчену
копію цього договору на погодження. { Абзац перший пункту глави 2
в редакції Постанов НБУ N 552 ( z1546-04 ) від 17.11.2004, N 287
( z1150-05 ) від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } До копії договору додаються: заява про погодження агентського договору; нотаріально засвідчена копія установчих документів агента; копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яка має
право надавати фінансові послуги з обміну валют. { Пункт глави 2
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 287
( z1150-05 ) від 12.08.2005 }
2.5. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати
надходження нотаріально засвідченої копії договору з агентом та
відповідних документів розглядає їх і приймає рішення про
погодження або відмову в погодженні цього договору. Підставою для відмови в погодженні договору з агентом може
бути: відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.6
цієї глави; невідповідність положень договору вимогам законодавства
України; порушення агентом валютного законодавства протягом останніх
шести місяців, які передують дню звернення. { Абзац п'ятий пункту
глави 2 в редакції Постанови НБУ N 552 ( z1546-04 ) від
17.11.2004 }
{ Абзац шостий пункту виключено на підставі Постанови
Національного банку N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003 }
Територіальне управління на своєму бланку видає банку
висновок про погодження або відмову в погодженні договору з
агентом. { Абзац шостий пункту глави 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005 }
2.6. Банки (фінансові установи) для реєстрації пунктів обміну
валюти подають до територіального управління: а) заяву про відкриття пункту обміну валюти; б) інформацію банку (фінансової установи) про:
{ Абзац другий підпункту "б" пункту глави 2 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від
27.02.2008 }
наявність одного або кількох технічних засобів для
визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків,
рекомендований перелік яких наведений у додатку 1; { Абзац
підпункту "б" пункту в редакції Постанови Національного банку
N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003 } наявність довідників для визначення справжності банкнот і
довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків; наявність РРО; забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і
бланків суворої звітності; в) копію документа, який дає право на розміщення пункту
обміну валюти в певному місці (власність, оренда); г) копію висновку територіального управління про погодження
агентського договору, укладеної банком (фінансовою установою) з
агентом, якщо пункт обміну валюти банку (фінансової установи)
працюватиме на підставі агентського договору; ґ) інформацію про відповідність приміщення пункту обміну
валюти вимогам нормативно-правових актів Національного банку
України щодо технічного стану та організації охорони.
2.7. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати
надходження поданих банком (фінансовою установою) документів
розглядає їх та приймає рішення про реєстрацію пункту обміну
валюти або про відмову в його реєстрації.
2.8. Підставами для відмови в реєстрації пункту обміну валюти
можуть бути: відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.6
цієї глави; { Абзац другий пункту 2.8 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 349
( z1441-12 ) від 21.08.2012 } невідповідність вимогам підпункту "б" пункту 2.6 цієї глави;
{ Абзац третій пункту 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } відмова в погодженні територіальним управлінням агентського
договору між банком (фінансовою установою) та агентом; { Абзац
четвертий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від 12.08.2005,
N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } надання банком (фінансовою установою) недостовірної
інформації; застосування до банку (фінансової установи) заходів впливу
протягом останніх шести місяців, що передують поданню звернення,
за порушення валютного законодавства щодо здійснення
валютно-обмінних операцій; { Абзац шостий пункту глави 2 в
редакції Постанови НБУ N 552 ( z1546-04 ) від 17.11.2004 } скасування територіальним управлінням рішення про реєстрацію
пункту обміну валюти банку (фінансової установи), якщо таке
рішення прийняте протягом останніх шести місяців, що передують
поданню звернення про реєстрацію пункту обміну валюти. { Пункт
глави 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 337 ( z1049-06 ) від 23.08.2006 }
2.9. Територіальне управління реєструє пункт обміну валюти в
Книзі реєстрації пунктів обміну валюти і після цього видає банку
(фінансовій установі) на бланку управління довідку про реєстрацію
пункту обміну валюти за формою, наведеною в додатку 2 до цієї
Інструкції.
2.10. У разі перейменування банку (фінансової установи),
його (її) філій, банк (фінансова установа) письмово інформує про
таку зміну відповідне територіальне управління, яке на безоплатній
основі має зробити відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів
обміну валюти та в довідці про реєстрацію пункту обміну валюти.
{ Главу 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного
банку N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008 }
2.11. Після реєстрації пункту обміну валюти в територіальному
управлінні банк (фінансова установа), агент мають зареєструвати
РРО, який передбачається використовувати в пункті обміну валюти, у
податковому органі за місцем розташування цього пункту.
2.12. Територіальне управління скасовує рішення про
реєстрацію пункту обміну валюти в разі виявлення факту проведення
валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних
документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам
Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для
здійснення перевірки згідно з Положенням про порядок проведення
виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання
банками, іншими фінансовими установами, національним оператором
поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та
перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
21.09.2007 N 338 ( z1220-07 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487, або систематичного
(два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку
організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території
України протягом останніх 12 місяців, про що повідомляє банк
(фінансову установу). { Абзац перший пункту глави 2 в редакції
Постанови Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від 12.08.2005;
{ Абзац перший пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009 } Банк (фінансова установа) має в триденний строк після
отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту
обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну
відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти. { Пункт глави 2 в редакції Постанови НБУ N 552 ( z1546-04 )
від 17.11.2004 }
2.13. Територіальне управління скасовує рішення про
погодження договору між банком (фінансовою установою) і цим
агентом у разі виявлення факту проведення валютно-обмінних
операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або
відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку
України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення
перевірки згідно з Положенням про порядок проведення виїзних,
невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками
(фінансовими установами), іншими фінансовими установами,
національним оператором поштового зв'язку вимог валютного
законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти
на території України, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 21.09.2007 N 338 ( z1220-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за
N 1220/14487, або систематичного (два і більше разів) порушення
протягом останніх 12 місяців пунктами обміну валюти (двома і
більше) одного агента порядку організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України, про що повідомляє
банк (фінансову установу). { Абзац перший пункту глави 2 в
редакції Постанови Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 538 ( z1045-09 ) від 09.09.2009, N 349
( z1441-12 ) від 21.08.2012 } Банк (фінансова установа) має в триденний строк після
отримання цього рішення повернути висновок про погодження договору
між банком (фінансовою установою) та агентом, а також довідки про
реєстрацію пунктів обміну валюти цього агента до територіального
управління, яке робить відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну
валюти. { Абзац другий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановами Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005, N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } { Главу 2 доповнено пунктом згідно з Постановою НБУ N 552
( z1546-04 ) від 17.11.2004 }
2.14. Банк (фінансова установа), який (яка) зареєстрував
(зареєструвала) пункт обміну валюти в територіальному управлінні,
у триденний строк після тимчасового припинення роботи (строком не
більше 90 календарних днів, а в зонах відпочинку, у яких
відкриваються сезонні пункти обміну іноземних валют, - строком не
більше 275 календарних днів) цим пунктом обміну валюти письмово
повідомляє про це територіальне управління, яке робить відповідну
відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти про тимчасове
припинення роботи пункту обміну валют. { Абзац перший пункту
глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 287
( z1150-05 ) від 12.08.2005 } Про відновлення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова
установа) за один день до цього письмово повідомляє територіальне
управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації
пунктів обміну валюти. { Абзац другий пункту глави 2 в
редакції Постанови Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005 } У повідомленні про тимчасове припинення або відновлення
роботи пункту обміну валюти, а також у заяві про припинення роботи
пункту обміну валюти мають зазначатися реєстраційний номер пункту
обміну валюти в територіальному управлінні, дата та номер
відповідного рішення банку (фінансової установи). { Абзац третій
пункту глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 287
( z1150-05 ) від 12.08.2005 } Територіальне управління приймає рішення про відкликання
довідки про реєстрацію пункту обміну валюти з повідомленням про це
банку (фінансовій установі), якщо банк (фінансова установа) надав
(надала) інформацію про відновлення тимчасово припиненої роботи
пункту обміну валюти пізніше терміну, установленого в абзаці
другому цього пункту. { Пункт глави 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 287 ( z1150-05 ) від
12.08.2005 } Банк (фінансова установа) має в триденний строк після
отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту
обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну
відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти. { Главу 2 доповнено пунктом згідно з Постановою НБУ N 552
( z1546-04 ) від 17.11.2004 }
2.15. У разі прийняття Національним банком України рішення
про відкликання банківської ліцензії чи відкликання генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій банк (фінансова установа)
зобов'язаний в триденний строк після отримання цього рішення
повернути довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти до
територіального управління. Територіальне управління робить
відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти. { Пункт 2.15 глави 2 в редакції Постанови Національного банку
N 449 ( z1934-12 ) від 29.10.2012 }
2.16. У разі прийняття банком (фінансовою установою) рішення
про припинення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова
установа) має в триденний строк після прийняття цього рішення
повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти разом із
заявою про припинення роботи пункту обміну валюти до
територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі
реєстрації пунктів обміну валюти.

{ Пункт 2.17 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011 }

Глава 3. Установлення курсу гривні до іноземних валют
3.1. Голова правління банку (фінансової установи) до початку
робочого дня встановлює єдиний курс купівлі та продажу іноземних
валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) банку
(фінансової установи). Інші керівники не мають права встановлювати
курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні. 3.2. Банк (фінансова установа) не має права змінювати
значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом
операційного (робочого) дня.

{ Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011 }

{ Глава 3 в редакції Постанови Національного банку N 538
( z1045-09 ) від 09.09.2009 }
Глава 4. Організація роботи, пов'язаної з
проведенням валютно-обмінних операцій
4.1. Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і
пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим цією
Інструкцією.
4.2. Комісійна винагорода за здійснення операцій з
купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної
валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків стягується виключно в гривнях. Забороняється стягнення
комісійної винагороди за здійснення операцій з купівлі-продажу
іноземних валют за гривні. { Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 538
( z1045-09 ) від 09.09.2009 }
4.3. Каси банків (фінансових установ) можуть здійснювати всі
або деякі валютно-обмінні операції згідно з переліком, зазначеним
у пункті 1.2 цієї Інструкції. Банк (фінансова установа) має право
через ПТКС здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб
готівкової іноземної валюти за готівкові гривні. { Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011, N 349
( z1441-12 ) від 21.08.2012 }
4.4. Пункти обміну валюти банків (фінансових установ) можуть
здійснювати всі або деякі операції, зазначені в абзацах другому -
шостому пункту 1.2 цієї Інструкції.
4.5. Пункти обміну валюти агентів можуть здійснювати лише ті
операції, що зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 1.2
цієї Інструкції.
4.6. У касах банків (фінансових установ) у доступному для
огляду клієнтами місці розміщується така інформація: копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі)
про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют; перелік операцій, які здійснює ця каса; повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операцій
з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або
іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від
валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення
такої операції; { Пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою НБУ N 552 ( z1546-04 ) від 17.11.2004 } повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості
здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотного обміну
невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови
пред'явлення ними довідки за формою N 377; витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди
за операціями, які здійснює ця каса, що засвідчується підписом
керівника банку (фінансової установи) та скріплюється печаткою
банку (фінансової установи); повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот
іноземної валюти, які приймаються банками (фінансовими установами)
і пунктами обміну валюти на території України (додаток 12);
{ Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Постановою НБУ N 173
( z0609-04 ) від 21.04.2004, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 47 ( z0212-08 ) від 27.02.2008 } повідомлення про те, що дані про особу, отримані у процесі
обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних
операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх
зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ). { Пункт 4.6 глави 4 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 364
( z1214-11 ) від 11.10.2011 }
4.7. Меню ПТКС для споживача має містити інформацію про:
{ Абзац перший пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 349 ( z1441-12 ) від 21.08.2012 } курс купівлі іноземних валют; ознаки платіжності банкнот іноземної валюти. { Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою
Національного банку N 278 ( z1050-11 ) від 11.08.2011 }
4.8. У пункті обміну валюти в доступному для огляду клієнтами
місці розміщується така інформація: назва банку (фінансової установи), який відкрив пункт обміну
валюти, а також назва агента, якщо пункт обміну валюти працює на
підставі агентського договору; копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі)
про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют; перелік операцій, які здійснює цей пункт обміну валюти; повідомлення про обов'язковість здійснення касиром будь-якої
операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт
обміну валюти, а також операцій з повернення клієнту відповідної
суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його
звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15
хвилин після проведення такої операції; { Пункт доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 571 ( z0052-04 ) від
23.12.2003 } зразок квитанції (довідки) про здійснену валютно-обмінну
операцію з повідомленням про потребу її отримання фізичною
особою"; { Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 571 ( z0052-04 ) від 23.12.2003 } повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості
здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотного обміну
невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови
пред'явлення ними довідки за формою N 377; витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди
за операціями, які здійснює цей пункт обміну валюти, що
засвідчується підписом керівника банку (фінансової установи) та
скріплюється печаткою банку (фінансової установи);

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »