Про розірвання договору іпотеки та визнання права власності
Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 19.06.20075/349/06
Документ v349_600-07, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2007
 

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2007 Справа N 5/349/06
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 16.08.2007
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю. розглянув касаційну скаргу сільськогосподарського закритого
акціонерного товариства "Новогригорівське", с. Новогригорівка
Арбузинського району Миколаївської області (далі -
СГЗАТ "Новогригорівське") на постанову Одеського апеляційного господарського суду від
15.02.2007 зі справи N 5/349/06 за позовом СГЗАТ "Новогригорівське" до товариства з обмеженою відповідальністю агро-торгівельної
компанії "Альянс", с. Романова Балка Первомайського району
Миколаївської області (далі - ТОВ "Альянс"), та Арбузинського
районного комунального підприємства "Бюро технічної
інвентаризації", с. Арбузинка Миколаївської області (далі - Бюро
технічної інвентаризації), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору, на стороні відповідача - приватного підприємства
"Южагроінвест", м. Южноукраїнськ Миколаївської області (далі -
ПП "Южагроінвест") про розірвання договору іпотеки та визнання права власності. Судове засідання проведено за участю представників: СГЗАТ "Новогригорівське" - Горшевського Ю.А., Мосякіна В.О., ТОВ "Альянс" - не з'яв., Бюро технічної інвентаризації - не з'яв., ПП "Южагроінвест" - не з'яв. За результатами розгляду касаційної скарги Вищий
господарський суд України В С Т А Н О В И В:
СГЗАТ "Новогригорівське" звернулося до господарського суду
Миколаївської області з позовом до ТОВ "Альянс" та Бюро технічної
інвентаризації про розірвання договору іпотеки та визнання права
власності.
Згодом позивач уточнив позовні вимоги та просив суд: - визнати недійсним укладений СГЗАТ "Новогригорівське" та
ТОВ "Альянс" договір іпотеки від 16.12.2006; - скасувати державну реєстрацію на комплекс будівель
загальною площею 981,2 кв. м., розташованих за адресою:
с. Новогригорівка Арбузинського району Миколаївської області,
вул. Леніна, 2, та на нежитлове приміщення загальною
площею 1723 кв. м., розташоване за адресою: с. Новогригорівка
Арбузинського району Миколаївської області,
вул. 70-річчя Жовтня, 39; - визнати за СГЗАТ "Новогригорівське" право власності на
зазначені комплекси будівель.
Рішенням названого господарського суду від 26.10.2006 (суддя
Міщенко В.І.) позов задоволено. Судове рішення мотивовано тим, що
внаслідок укладання договору іпотеки головою правління
СГЗАТ "Новогригорівське", який не мав відповідних повноважень,
порушено вимоги частини другої статті 203 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (далі - ЦК України), що відповідно до частини
першої статті 215 ЦК України тягне за собою недійсність правочину.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від
15.02.2007 (колегія суддів у складі: суддя Лавренюк О.Т. -
головуючий, судді Савицький Я.Ф., Журавльов О.О.) рішення
господарського суду Миколаївської області від 26.10.2006
скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову
відмовлено. Постанову мотивовано тим, що порушень в укладенні
договору іпотеки допущено не було і спірний договір відповідає
вимогам Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
СГЗАТ "Новогригорівське" звернулося до Вищого господарського
суду України з касаційною скаргою, в якій просить постанову
апеляційного господарського суду з цієї справи скасувати, а
рішення місцевого господарського суду залишити без змін.
В обґрунтування касаційної скарги скаржник зазначає про порушення
Одеським апеляційним господарським судом норм матеріального права,
зокрема, статей 92, 154, 161, 203 та 215 ЦК України ( 435-15 ) та
статті 6 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК України ( 1798-12 )
належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної
скарги.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування
ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши
пояснення представника позивача, Вищий господарський суд України
дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної
скарги, скасування постанови апеляційного господарського суду та
залишення без змін рішення місцевого господарського суду з огляду
на таке.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що: - СГЗАТ "Новогригорівське" діє на підставі статуту,
затвердженого загальними зборами 24.02.2004 та зареєстрованого
20.07.2004 за N 1502100000000002; - ПП "Южагроінвест" та СГЗАТ "Новогригорівське" укладено
договори купівлі-продажу: насіння багаторічних злаків від 16.03.2004 N 3 на суму
16 800 грн.; насіння соняшника від 22.03.2004 N 4 на суму 15 600 грн.; насіння сорго від 24.03.2004 N 5 на суму 27 000 грн.; насіння кукурудзи від 30.03.2004 N 6 на суму 3 500 грн.; - 20.11.2005 ПП "Южагроінвест", ТОВ АТК "Альянс" та
СГЗАТ "Новогригорівське" укладено договір уступки права вимоги
N 6, згідно з яким кредитор (ПП "Южагроінвест") передає, а новий
кредитор (ТОВ АТК "Альянс") бере на себе право вимоги виконання
зобов'язань за договорами купівлі-продажу від 16.03.2004 N 3,
від 22.03.2004 N 4, від 24.03.2004 N 5 і від 30.03.2004 N 6; - 12.12.2005 ПП "Южагроінвест" і СГЗАТ "Новогригорівське"
проведено звірку розрахунків за даними бухгалтерського обліку та
за її результатами складено акта, згідно з яким
СГЗАТ "Новогригорівське" має борг перед ПП "Южагроінвест" у сумі
86 338 грн.; - 16.12.2005 СГЗАТ "Новогригорівське" та ТОВ АТК "Альянс"
укладено договір іпотеки, предметом якого є надання іпотекодавцем
(СГЗАТ "Новогригорівське") в іпотеку майна в забезпечення
виконання зобов'язань іпотекодавця перед іпотекодержателем
(ТОВ АТК "Альянс") за договорами купівлі-продажу від 16.03.2004
N 3, від 22.03.2004 N 4, від 24.03.2004 N 5 і від 30.03.2004 N 6,
тобто повернення боргу в сумі 86 338 грн. у строк до 15.01.2006.
Від імені СГЗАТ "Новогригорівське" договір підписував голова
правління Товариства.
У забезпечення виконання зобов'язань за цим договором
іпотекодавець надав в іпотеку комплекс будівель загальною
площею 981,2 кв. м., розташованих за адресою: с. Новогригорівка
Арбузинського району Миколаївської області, вул. Леніна, 2, та на
нежитлове приміщення загальною площею 1723 кв. м., розташоване за
адресою: с. Новогригорівка Арбузинського району Миколаївської
області, вул. 70 річчя Жовтня, 39.
Причиною спору зі справи стало питання про наявність чи
відсутність у голови правління СГЗАТ "Новогригорівське"
повноважень на укладання оспорюваного договору іпотеки.
Відповідно до частини першої статті 92 ЦК України ( 435-15 )
юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх
через свої органи, які діють відповідно до установчих документів
та закону.
Згідно зі статтею 154 ЦК України ( 435-15 ) установчим
документом акціонерного товариства є його статут. Статут
акціонерного товариства має містити відомості, зокрема, про склад
і компетенцію органів управління товариством та про порядок
ухвалення ними рішень.
Орган або особа, яка відповідно до установчих документів
юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти
в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не
перевищувати своїх повноважень (абзац перший частини третьої
статті 92 ЦК України ( 435-15 ).
Як встановлено попередніми судовими інстанціями, у розділі 7
статуту СГЗАТ "Новогригорівське" визначено, що органами управління
названого Товариства є загальні збори акціонерів, правління та
спостережна рада.
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 161
ЦК України ( 435-15 ) виконавчим органом акціонерного товариства,
який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління
або інший орган, визначений статутом.
Виконавчим органом СГЗАТ "Новогригорівське" є правління.
Голова ж правління діє без довіреності від імені товариства в
межах своєї компетенції, представляє Товариство у відносинах з
вітчизняними та зарубіжними юридичними особами, укладає в Україні
та за її межами договори та ін.
Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного
товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів
і наглядової ради товариства. Виконавчий орган є підзвітним
загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного
товариства та організовує виконання їхніх рішень. Виконавчий орган
діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених
статутом акціонерного товариства і законом (абзаци другий, третій
частини 1 статті 161 ЦК України ( 435-15 ).
Як встановлено місцевим та апеляційним господарськими судами,
згідно з пунктом 23 розділу 7 статуту СГЗАТ "Новогригорівське" до
компетенції спостережної ради товариства відноситься, зокрема,
погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України
"Про іпотеку" ( 898-15 ) у разі обмеження правомочності
розпорядження нерухомим майном згодою його власника або
уповноваженого органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування така ж згода необхідна для передачі цього майна в
іпотеку.
З огляду на наведені норми законодавства Вищий господарський
суд України погоджується з висновком господарського суду
Миколаївської області щодо відсутності повноважень у голови
правління СГЗАТ "Новогригорівське" на укладення договору іпотеки.
Згідно з частиною другою статті 203 ЦК України ( 435-15 )
особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності.
Підставою недійсності правочину є недодержання в момент
вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені
частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього
Кодексу (частина перша статті 215 ЦК України ( 435-15 ).
Отже, Одеський апеляційний господарський суд дав невірну
оцінку встановленим обставинам справи і помилково скасував рішення
господарського суду Миколаївської області зі справи N 5/349/06,
яким цілком правомірно було задоволено вимоги позивача.
Відтак оскаржувана постанова апеляційного господарського суду
підлягає скасуванню, а рішення місцевого господарського суду з
цієї справи - залишенню без змін.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 111-9 - 111-11
ГПК України ( 1798-12 ), Вищий господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу сільськогосподарського закритого
акціонерного товариства "Новогригорівське" задовольнити.
2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від
15.02.2007 зі справи N 5/349/06 скасувати.
3. Рішення господарського суду Миколаївської області від
26.10.2006 зі справи N 5/349/06 залишити без змін.
4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю
агро-торгівельної компанії "Альянс" на користь
сільськогосподарського закритого акціонерного товариства
"Новогригорівське" 248,03 грн. державного мита за подання
касаційної скарги.
Видачу відповідного наказу доручити господарському суду
Миколаївської області.
Суддя В.Селіваненко
Суддя І.Бенедисюк
Суддя Б.Львов

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...