Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 19.07.2006999
Документ 999-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.06.2017, підстава 429-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. N 999
Київ
Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008
N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009
( 966/2009 ) від 25.11.2009
N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012
N 190 ( 190-2013-п ) від 25.03.2013
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013
N 803 ( 803-2015-п ) від 07.10.2015
N 1149 ( 1149-2015-п ) від 30.12.2015
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016
N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016
N 429 ( 429-2017-п ) від 21.06.2017 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), статей 6 і 11-1 Закону України
"Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 999
ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів автомобілями
{ У тексті Порядку слова "Мінпраці" і "Державного казначейства"
замінено відповідно словами "Мінсоцполітики" і "Казначейства"
згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
{ У тексті Порядку: слова "постійного", "проживає і",
"проживав і", "проживання і", "проживає та",
"проживання та" і "проживав та" виключено згідно з
Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }
{ У тексті Порядку слова "головні управління соціального захисту",
"районне управління соціального захисту" та "оціночна вартість"
у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами
"структурний підрозділ соціального захисту населення", "орган
соціального захисту населення" та "розрахункова вартість" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 939
( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими
автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України
"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - автомобіль)
інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх
отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами
України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце
реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку.
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010, N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }
Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік
після досягнення ними п'ятирічного віку.
Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем реєстрації
здійснюється Міністерством соціальної політики Автономної
Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні
підрозділи соціального захисту населення) або управліннями
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
(далі - управління виконавчої дирекції). { Абзац третій пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п )
від 26.04.2007, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012, N 1057
( 1057-2012-п ) від 31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }
Інваліди, які проживають в установах соціального
обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у
місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі
влаштування інваліда, який забезпечений автомобілем, на проживання
до установи соціального обслуговування або засудження його до
позбавлення волі автомобіль, отриманий інвалідом, законним
представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда через
структурний підрозділ соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції, повертається такому структурному підрозділу
соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції у
повному комплекті. У разі коли такого інваліда було забезпечено
автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості),
за його заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня
вилучення автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена
за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на
день подання заяви. { Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції
Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
Інвалідів, які в період перебування на обліку для
забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального
обслуговування на повне державне утримання або засуджені до
позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем.
На підставі довідки про вибуття з установи соціального
обслуговування або про відбуття строку покарання в місці
позбавлення волі інваліди беруться на облік з дати подання заяви
про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на
обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на
повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.
{ Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1057
( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

2. Фінансування витрат, пов'язаних з отриманням автомобілів
та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:
для осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом,
що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання (далі - інваліди унаслідок трудового каліцтва), - за
рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд соціального страхування);
для інших інвалідів - за рахунок коштів, передбачених на цю
мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством
джерел. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію
Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009
( 966/2009 ) від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від
11.12.2009 }
Автомобілі для інвалідів унаслідок трудового каліцтва
придбаваються Фондом соціального страхування та видаються
управліннями виконавчої дирекції. { Абзац четвертий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків
невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних
підставах за рахунок коштів державного бюджету.
Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет
України на відповідний рік бюджетною програмою для фінансування
забезпечення інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок,
відкритий органами Казначейства Фонду соціального захисту
інвалідів.
Кошти з інших не заборонених законодавством джерел
перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених
угод. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1145
( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з
Указом Президента N 966/2009 ( 966/2009 ) від 25.11.2009; пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п )
від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009 }
Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки
автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом
соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування
відповідно до законодавства. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює
Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування
в установленому законодавством порядку. { Абзац пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява,
документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок
обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі,
республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної
експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про
наявність в інваліда медичних показань для забезпечення
автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування
ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у
пунктах 29-31 цього Порядку. { Абзац перший пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }
Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення
автомобілями:
інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
інваліди з куксами обох ніг і рук.
Крім того, інвалід або член його сім'ї, який зареєстрований
за місцем реєстрації інваліда і якому передається право
користування автомобілем, законний представник недієздатного
інваліда, дитини-інваліда, інша особа, якій передається право
користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та інвалідів унаслідок
трудового каліцтва) та яка зареєстрована в одному населеному
пункті з інвалідом, подає копію посвідчення водія на право
керування автомобілем відповідної категорії. { Абзац шостий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п )
від 31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів
автомобілями затверджується МОЗ.

{ Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

До членів сім'ї інваліда належать громадяни України, які
проживають разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення,
усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а
також на інших підставах, які не заборонені законом і не
суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких
зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010, N 1057
( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
4. Розподіл автомобілів, придбаних для інвалідів за рахунок
коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється
відповідно структурними підрозділами соціального захисту населення
і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:
1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове
забезпечення автомобілями;
2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове
забезпечення автомобілями;
3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що
забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.
У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями
(далі - облік) інвалідів, зазначених у підпункті 1, автомобілі
розподіляються серед інвалідів, зазначених у підпунктах 2 і 3, у
співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.
Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними
інвалідів затверджуються наказами структурних підрозділів
соціального захисту населення, а у разі придбання автомобілів за
рахунок коштів Фонду соціального страхування - наказами управлінь
виконавчої дирекції. { Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди,
які:
не мають в особистому користуванні автомобільного
транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (крім
причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти
або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту
населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в
експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом
8 цього Порядку); { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
протягом семи років перед взяттям на облік і за час
перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну
допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний
автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.
Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо
їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах
другому і третьому цього пункту.
Для взяття на облік та забезпечення автомобілем відповідні
структурні підрозділи соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя)
рад (у разі їх створення) (далі - органи соціального захисту
населення) або управління виконавчої дирекції надсилають запит до
відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про
реєстрацію на ім'я інваліда, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років
перед взяттям на облік і за час перебування на обліку. { Абзац
п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 1057 ( 1057-2012-п ) від
31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася
група інвалідності або йому було встановлено групу інвалідності
без зазначення строку повторного огляду, йому необхідно повторно
пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності
медичних показань для забезпечення автомобілем на дату
встановлення зазначених змін. { Пункт 5 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив
підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.
Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні
показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та
протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена
сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому
інвалід міг би передати право користування автомобілем. { Абзац
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися
зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який зареєстрований
за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати
право користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член
сім'ї інваліда не може керувати автомобілем, інвалід знімається з
обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.
{ Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 } { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
5-1. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який
не має права на передачу користування автомобілем члену сім'ї (за
умови взяття його на облік до набрання чинності цього Порядку),
автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)
моделі знято з виробництва, такий інвалід забезпечується
автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування
автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації
інваліда. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
6. Інвалід, законний представник недієздатного інваліда,
дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права
продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій
особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може
користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути
його структурному підрозділу соціального захисту населення чи
управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього
Порядку.
Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання
його інвалідом, законним представником недієздатного інваліда,
дитини-інваліда на підставі акта приймання-передачі, виданого
дилером підприємства - постачальника автомобілів для інвалідів.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
7. Інвалід може мати в своєму користуванні лише один
автомобіль, отриманий через структурний підрозділ соціального
захисту населення за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів або через управління виконавчої дирекції за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
8. Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі
рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за
погодженням з Мінсоцполітики, а інвалід унаслідок трудового
каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у
разі: { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту
оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується
довідкою, виданою підрозділом МВС;
неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для
подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що
сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у
присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що
підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС
чи ДСНС. { Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
9. У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів, що
перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з
подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір
(за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для
нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо
один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких
самих умовах.
Якщо один з членів сім'ї, що складається з двох і більше
інвалідів, перебуває на обліку за умови передачі права
користування автомобілем іншому члену сім'ї, така сім'я
забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає
медичним показанням члена сім'ї, якому буде передано право
користування автомобілем відповідно до цього Порядку. { Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
Якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять два і
більше інваліди, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації
у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з
них до установи соціального обслуговування на повне державне
утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає
право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим
пунктом. При цьому такі інваліди беруться на облік з дати набуття
ними права на забезпечення автомобілем. { Пункт 9 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }
10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює
підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх інвалідам,
законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів
згідно з наказом структурного підрозділу соціального захисту
населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів,
а інвалідам унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом
управління виконавчої дирекції. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
11. Структурні підрозділи соціального захисту населення
організовують для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового
каліцтва) навчання водіння автомобіля в акредитованих закладах
незалежно від форми власності та підпорядкування, які за
результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок
коштів, сплачених членами сімей померлих інвалідів за передані їм
у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих
(вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів. З цією метою укладається
тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а
структурні підрозділи соціального захисту населення передають
відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви інвалідів на
навчання та завірені копії таких документів: { Абзац перший пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }
висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних
показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань
до керування ним;
підтвердження про перебування інвалідів на обліку;
пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної
соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
довідки про реєстрацію місця проживання.
Згідно з укладеним договором навчальний заклад надає Фонду
соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату
навчання.
Навчальний заклад надсилає відповідному структурному
підрозділу соціального захисту населення та відділенню Фонду
соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу інваліду
документа про проходження навчання.
Навчання водінню автомобіля інвалідів унаслідок трудового
каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями
виконавчої дирекції.
Навчання водінню автомобіля інвалідів за рахунок коштів
державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування
проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості
у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може
перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної
плати.
Навчання водінню автомобіля члена сім'ї, якому передається
право користування ним, законного представника недієздатного
інваліда, дитини-інваліда здійснюється за власні кошти. { Абзац
десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
У разі самостійної оплати навчання водіння автомобіля
вартість такого навчання компенсується: інваліду - Фондом
соціального захисту інвалідів, інваліду унаслідок трудового
каліцтва - управлінням виконавчої дирекції. Компенсація за
навчання водіння автомобіля проводиться за умови перебування
інваліда на обліку. Компенсація вартості навчання інваліда водіння
автомобіля проводиться один раз на підставі договору, укладеного
між ним та навчальним закладом, але з оплатою не більшою від
середньої вартості такого навчання у відповідному регіоні, мм.
Києві та Севастополі, яка не може перевищувати двох з половиною
розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів
платіжних документів, що підтверджують такі витрати. { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 } { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на
інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх
законних представників.
У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС
робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом
соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції,
а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права
користування ним без дозволу структурного підрозділу соціального
захисту населення або управління виконавчої дирекції. { Абзац
другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
У реєстраційних документах робиться позначка про передачу
права користування автомобілем члену сім'ї, іншій особі, якій
передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та
інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та
інвалідів унаслідок трудового каліцтва). Для інвалідів війни та
інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у
ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та
інвалідів унаслідок трудового каліцтва), передача права
користування автомобілем дозволяється не більше ніж двом членам
сім'ї. { Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується
сім'я, що складається з двох і більше інвалідів, оформлюються на
одного з інвалідів. Одночасно в цих документах робиться позначка
про можливість користування автомобілем іншим інвалідом з числа
членів сім'ї, що перебував на обліку як сім'я, за умови
відсутності у нього протипоказань до керування автомобілем.
{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Строк, на який передається право користування автомобілем
члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на
автомобіль з дозволу структурного підрозділу соціального захисту
населення або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин
конкретної сім'ї інваліда, дитини-інваліда. { Пункт 12 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 } { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від
26.04.2007 }
13. Інвалід або член сім'ї, якому передано право користування
автомобілем, законний представник недієздатного інваліда,
дитини-інваліда отримує автомобіль особисто. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
14. Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними
представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів через
структурні підрозділи соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції, яким групу інвалідності встановлено
безстроково, провадиться на підставі заяви інваліда, законного
представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда після
закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше
виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних
показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного
огляду з обов'язковим урахуванням висновку
лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда
керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення
автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього
Порядку). { Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Для вирішення питання про заміну автомобіля інваліди (крім
тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять
повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення
встановленого строку експлуатації автомобіля.
Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для
забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою,
які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками,
інвалід підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,
КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими структурні
підрозділи соціального захисту населення або управління виконавчої
дирекції забезпечують інвалідів. { Абзац третій пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п )
від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
Якщо інвалід протягом шести місяців з дня повідомлення про
необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження
наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК
(ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, він знімається з обліку.
{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }
У разі заміни автомобіля інвалід або член сім'ї, якому
передано право користування автомобілем, законний представник
недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі письмової
довідки структурного підрозділу соціального захисту населення або
управління виконавчої дирекції, форма якої затверджується
Мінсоцполітики, знімає автомобіль з обліку в підрозділі МВС за
місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи
здаються до підрозділу МВС). Після цього інвалід, законний
представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда повертає
придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у
користуванні, структурному підрозділу соціального захисту
населення, що забезпечує інваліда новим автомобілем, а інвалід
унаслідок трудового каліцтва - управлінню виконавчої дирекції.
{ Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
У разі коли під час огляду автомобіль визнано непридатним для
подальшої експлуатації, інвалід або член сім'ї, якому передано
право користування автомобілем, законний представник недієздатного
інваліда, дитини-інваліда здає автомобіль на підприємство, що
здійснює заготівлю та переробку металобрухту. { Абзац шостий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010, N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }
Якщо під час огляду автомобіль, що був у користуванні десять
років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути
забезпечений безоплатно або на пільгових умовах за умови письмової
згоди інший інвалід, дитина-інвалід, що перебуває на обліку, з
урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день передачі, що
визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) та відповідних нормативно-правових актів з оцінки
майна. У такому разі інвалід, дитина-інвалід не знімається з
обліку і може користуватись автомобілем до отримання нового.
{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826
( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }
Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні
інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів,
дітей-інвалідів, зараховуються до державного бюджету на рахунки,
відкриті в органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів
інвалідами унаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних
управлінь виконавчої дирекції. { Абзац пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від
17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }
Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та
переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля інвалід,
законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає
структурному підрозділу соціального захисту населення, а інвалід
унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої
дирекції. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
15. За рішенням структурного підрозділу соціального захисту
населення або управління виконавчої дирекції інвалід, законний
представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда може повернути
автомобіль, що перебував у його користуванні, незалежно від строку
експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному
технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від
дня отримання повернутого автомобіля.
У такому випадку структурний підрозділ соціального захисту
населення чи управління виконавчої дирекції повертає інваліду,
законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда
суму, сплачену за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю
на день прийняття рішення про повернення коштів. { Пункт 15
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від
08.09.2010 }
У разі влаштування інваліда, дитини-інваліда на проживання до
установи соціального обслуговування на повне державне утримання
інваліду, законному представнику недієздатного інваліда,
дитини-інваліда повертається сума, сплачена ним за автомобіль,
згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про
влаштування до зазначеної установи. { Пункт 15 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }
За рішенням управління виконавчої дирекції інвалід унаслідок
трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у його
користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття
його на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого
автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається
відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому
разі управління виконавчої дирекції враховує суму, сплачену за
автомобіль інвалідом під час забезпечення його таким автомобілем,
з урахуванням його зносу. { Пункт 15 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 } { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }
16. Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда
чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових
умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність
після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті
інваліда, дитини-інваліда такий автомобіль може бути безоплатно
переданий у власність члену його (її) сім’ї (за бажанням такого
члена сім’ї), який на час смерті інваліда були зареєстровані за
місцем реєстрації інваліда, дитини-інваліда. { Абзац перший пункту
16 в редакції Постанови КМ N 1149 ( 1149-2015-п ) від 30.12.2015 }
Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років,
залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда
був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і
середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що
передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму
для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів
соціальної допомоги ( z0112-02 ), затвердженої Мінсоцполітики.
Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім
випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті
інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є
інвалід, який:
мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті
інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;
був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його
реєстрації;
не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через
структурний підрозділ соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції.
Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів
сім'ї, законного представника недієздатного інваліда,
дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС протягом 10 діб з
моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на
законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої
затверджується Мінсоцполітики. До визначення такої особи
автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім'ї померлого
інваліда, а у разі їх відсутності повертається структурному
підрозділу соціального захисту населення або управлінню виконавчої
дирекції. Довідка видається інваліду, законному представнику
недієздатного інваліда, дитини-інваліда структурним підрозділом
соціального захисту населення, в якому інвалід перебував на
обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним
управлінням виконавчої дирекції.
Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має
право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку
експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним
представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.
Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який зареєстрований за
місцем реєстрації інваліда на час смерті, автомобіль, строк
експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати
ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда до державного
бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом
сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки
відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з
урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої
за нього інвалідом. { Абзац дев'ятий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від
14.12.2016 }
Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним
підрозділом соціального захисту населення або управлінням
виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка
за кожний повний календарний місяць, або 10 відсотків за кожний
повний рік. Під час розрахунку неповний календарний місяць
користування автомобілем (незалежно від кількості днів)
зараховується як повний календарний місяць. За результатами
розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що
затверджується Мінсоцполітики. { Абзац десятий пункту 16 в
редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »