Угода про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, [...]
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Записка, Перелік [...] від 15.04.1994
Документ 997_048, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 26.04.1996, підстава 144/96-вр
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

               Угода 
про взаємне визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території
інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )
{ Доповнення до Угоди додатково див. Протокол ( 997_c07 )
від 26.05.95 }
{ Угоду ратифіковано Законом
N 144/96-ВР ( 144/96-ВР ) від 26.04.96 }

Дата підписання: 15.04.1994 Дата ратифікації Україною: 26.04.1996 Дата набрання чинності для України: 27.06.1996
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
усвідомлюючи особливу важливість соціального захисту інвалідів і
учасників громадянської та Великої Вітчизняної воєн, учасників
бойових дій на території інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців,
керуючись необхідністю взаємного визнання на території своїх
держав пільг і гарантій для вищевказаних категорій осіб,
погодилися про наступне:
Стаття 1
Дія цієї Угоди поширюється на інвалідів і учасників
громадянської та Великої Вітчизняної воєн, учасників бойових дій
на території інших держав, родини загиблих військовослужбовців та
на інші категорії осіб, яким надані пільги законодавством
колишнього Союзу РСР згідно з додатком 1 цієї Угоди.
Стаття 2
Категорії осіб, зазначених в статті 1 цієї Угоди, незалежно
від того, на території держави якої із Сторін вони проживають,
користуються пільгами і гарантіями, передбаченими національним
законодавством Сторін і цієї Угодою.
Сторони не будуть установлювати на території своїх держав
обсяг пільг і гарантій нижче, ніж передбачено додатком 2 цієї
Угоди.
Стаття 3
Категорії осіб, зазначені в статті 1 цієї Угоди, які
тимчасово перебувають на території держав Сторін, мають наступні
пільги та гарантії:
1. Безкоштовне одержання швидкої та невідкладної медичної
допомоги до повного одужання або, як мінімум, до часу, коли
транспортування хворого до місця проживання безпечне для його
здоров'я і життя, без взаємної компенсації витрат Сторонами.
2. Безкоштовне або з 50-відсотковою знижкою отримання ліків
за рецептами лікарів поліклініки держави, перебування при
амбулаторному (поліклінічному) лікуванні, якщо зазначені категорії
осіб мають пільги з лікарського забезпечення, встановлені додатком
2 цієї Угоди, без взаємної компенсації витрат Сторонами на основі
взаємної домовленості між ними.
3. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту, надання пільг при
відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, передбаченому
Стороною перебування, якщо зазначені категорії осіб мають ці
пільги відповідно до додатка 2 цієї Угоди.
Стаття 4
Права інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни на
пільговий проїзд на відповідних видах транспорту визначаються
Угодою про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів
і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних
до них, підписаною главами урядів Співдружності Незалежних Держав
12 березня 1993 року ( 997_301 ).
Стаття 5
Фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг і гарантій
категоріям осіб, що зазначені у статті 1 цієї Угоди, здійснюється
Сторонами згідно з їх національним законодавством.
Стаття 6
Сторони вживатимуть заходів для забезпечення охорони могил,
пам'ятників інвалідам і учасникам Великої Вітчизняної війни,
учасникам бойових дій на території інших держав та інших категорій
осіб, які зазначені у статті 1 цієї Угоди.
Стаття 7
Сторони інформують один одного про зміни в діючому в їхніх
державах законодавстві в галузі соціального захисту категорій
осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, через Консультативну Раду
з праці, міграції та соціального захисту населення держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Стаття 8
Підставою для надання пільг є документи, видані відповідними
органами колишнього Союзу РСР або Сторонами за формами, що діяли
на 1 січня 1992 року, за місцем постійного проживання особи, яка
має право на пільги.
У випадку видачі згідно з національним законодавством Сторін
зазначених документів особам, не згаданих у додатку 1 цієї Угоди,
уповноважені органи Сторін роблять у них відмітку про дію цих
документів тільки на території держави вказаної Сторони.
Стаття 9
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити у цю Угоду
необхідні зміни у формі додаткових протоколів до Угоди.
Стаття 10
Контроль за дотриманням цієї Угоди здійснюється
уповноваженими органами Сторін згідно з їх національним
законодавством. Спірні питання вирішуються Сторонами шляхом
взаємних консультацій.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію повідомлень
від трьох Сторін, що підтверджують виконання державами -
учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для вступу її
в силу.
Стаття 12
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють її цілі і принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про приєднання.
Стаття 13
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися щоразу на п'ять років. Кожна із Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.
Складено в місті Москві 15 квітня 1994 року в єдиному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, що надасть
державам, які підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток 1
до Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів
Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій на
території інших держав,
родин загиблих
військовослужбовців
від 15 квітня 1994 року

КАТЕГОРІЇ ОСІБ,
на які поширюється дія угоди про взаємне визнання пільг
і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших держав,
сімей загиблих військовослужбовців

1. Учасники Великої Вітчизняної війни
1.1. Військовослужбовці, які проходили службу у військових
частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в
період громадянської та Великої Вітчизняної воєн, а також під час
інших бойових операцій із захисту колишнього Союзу РСР, партизани
і підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн.
1.2. Військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ і державної безпеки
колишнього Союзу РСР, що проходили в період Великої Вітчизняної
війни службу в містах, участь в обороні яких зараховується у
вислугу років для призначення пенсії на пільгових умовах,
встановлених для військовослужбових частин діючої армії.
1.3. Особи вільнонайманого складу Радянської Армії,
Військово-Морського Флоту, військ і органів внутрішніх справ і
державної безпеки колишнього Союзу РСР, які посідали штатні посади
у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії у період Великої Вітчизняної війни, або, що
знаходились у відповідні періоди в містах, брали участь в обороні
яких зараховується у вислугу років для призначення пенсії на
пільгових умовах, встановлених для військовослужбових частин
діючої армії.
1.4. Особи, які у період Великої Вітчизняної війни
знаходились у складі військових частин, штабів і установ, що
входили до складу діючої армії і флоту як синів (вихованців)
полків і юнг.
1.5. Особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни на
території іноземних держав у складі партизанських загонів,
підпільних груп та інших антифашистських формувань.
2. Інваліди війни
2.1. Особи з числа військовослужбовців діючої армії,
партизанів і підпільників громадянської та Великої Вітчизняної
воєн, а також робітників та службовців відповідних категорій, що
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, отриманих у період громадянської та Великої
Вітчизняної воєн на фронті, у районі бойових дій, на прифронтових
ділянках залізниць, на спорудженні оборонних рубежів,
військово-морських баз і аеродромів, і прирівняних за пенсійним
забезпеченням до військовослужбовців.
2.2. Особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час оборони
колишнього Союзу РСР, при виконанні інших обов'язків військової
служби в інші періоди або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті, а також під час проходження військової
служби в Афганістані або в інших державах, у яких велися бойові
дії(*). _______________
(*) Тут і далі перелік держав із вказівкою періодів бойових
дій у них визначається за взаємною домовленістю Сторін.
2.3. Особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих під час виконання службових обов'язків, або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням
службових обов'язків у державах, де велися бойові дії.
2.4. Особи з числа бійців і командного складу винищувальних
батальйонів, взводів і загонів захисту народу, які діяли у період
з 1 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року на території
Української РСР, Білоруської РСР, Литовської РСР, Латвійської РСР,
Естонської РСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, отриманих під час виконання службових обов'язків у
цих батальйонах, взводах і загонах.
2.5. Робітники та службовці відповідних категорій, які
обслуговували діючі військові контингенти в інших країнах і стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, отриманих у період ведення бойових дій.
3. Учасники бойових дій на території інших держав
3.1. Військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського
Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового і начальницького
складу Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР
(включаючи військових фахівців і радників), які відповідно до
рішень урядових органів колишнього Союзу РСР брали участь у
бойових діях на території інших держав.
3.2. Військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
та спрямовувалися в Афганістан у період ведення бойових дій.
3.3. Військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися в Афганістан для доставки вантажів у цю країну в
період ведення бойових дій.
3.4. Військовослужбовці льотного складу, які робили вильоти
на бойові завдання в Афганістан з території колишнього Союзу РСР.
3.5. Працівники та службовці, які обслуговували радянський
військовий контингент в Афганістані, що одержали поранення,
контузії чи каліцтва, або нагороджені орденами і медалями
колишнього Союзу РСР за участь у забезпеченні бойових дій.
4. Сім'ї загиблих військовослужбовців
4.1. Родини військовослужбовців, партизан, підпільників і
осіб, зазначених у п.п. 1,2 цього додатка, що загинули (зниклих
без звістки) або померлих внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, отриманих під час оборони колишнього Союзу РСР, або під
час виконання інших обов'язків військової служби (службових
обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті.
4.2. Сім'ї загиблих у Велику Вітчизняну війну та осіб з числа
особового складу груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, сім'ї загиблих працівників
госпіталів та лікарень міста Ленінграда.
4.3. Сім'ї військовослужбовців, осіб керівного і рядового
складу, покликаних на збори військовозобов'язаних Міністерства
оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього
Союзу РСР, які загинули (померли) під час виконання завдань з
охорони суспільного порядку у разі надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з антигромадськими проявами.
4.4. Сім'ї військовослужбовців, які загинули або померли
внаслідок поранення, каліцтва, контузії, захворювання, отриманих у
період бойових дій в Афганістані або в інших державах, де велися
бойові дії.
4.5. До членів сімей загиблих (зниклих без звістки)
військовослужбовців, партизанів та інших осіб, перерахованих у
цьому додатку, належать:
діти та інші утриманці загиблих або зниклих без звістки, яким
у зв'язку з цим виплачується пенсія з нагоди втрати годувальника,
загиблого військовослужбовця;
батьки; дружина (чоловік), що не вступили у повторний шлюб.
5. Герої Радянського Союзу й особи, нагороджені
орденом Слави трьох ступенів, Герої Соціалістичної Праці
6. Інші категорії осіб
6.1. Працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів сполучення, Народного комісаріату зв'язку, плаваючого
складу промислових і транспортних суден та льотно-піднімального
складу авіації, Народного комісаріату рибної промисловості
колишнього Союзу РСР, Морського і річкового флоту,
льотно-піднімального складу авіації Головного управління
північноморського шляху, переведених у період Великої Вітчизняної
війни на положення військовослужбовців, які виконували завдання в
інтересах діючої армії і флоту в межах тилових кордонів діючих
фронтів, оперативних зон флотів, а також членів екіпажів суден
транспортного флоту, інтернованих на початку Великої Вітчизняної
війни в портах інших держав.
6.2. Колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших
місць примусового утримання, створених фашистами та їх союзниками
в період Другої світової війни(*). _______________
(*) Порядок і умови віднесення осіб до даної категорії
визначаються законодавством Сторін.
6.3. Дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів, а також дружини
(чоловіки) померлих учасників війни, партизанів і підпільників,
громадян, які працювали в період блокади в місті Ленінграді на
підприємствах та організаціях міста і нагороджених медаллю "За
оборону Ленінграда" і знаком "Житель блокадного Ленінграда", які
визнавалися інвалідами в результаті загального захворювання,
трудового каліцтва та іншими причинами (за винятком осіб,
інвалідність яких наступила внаслідок протиправних дій), які не
вступали у повторний шлюб.
6.4. Громадяни, які працювали у період блокади в місті
Ленінграді на підприємствах, в установах та організаціях міста і
нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", і особи, нагороджені
знаком "Житель блокадного Ленінграда".
6.5. Особи, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу
РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу у тилу в
роки Великої Вітчизняної війни.
6.6. Робітники та службовці, які направлялися на роботу в
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року, та
в інші країни, у яких велися бойові дії.
6.7. Робітники та службовці Комітету державної безпеки
колишнього Союзу РСР, які тимчасово знаходилися на території
Афганістану і не входили до складу обмеженого контингенту
радянських військ.
Додаток 2
до Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів
Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій на
території інших держав,
сімей загиблих
військовослужбовців
від 15 квітня 1994 року

ПЕРЕЛІК
пільг і гарантій, встановлених для категорій осіб,
на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання пільг
і гарантії для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших держав,
сімей загиблих військовослужбовців(*)

1. Учасники Великої Вітчизняної війни
1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів. _______________
(*) Пільги з проїзду визначені Угодою про взаємне визнання
прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої
Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, підписаним
главами урядів Співдружності Незалежних Держав 12 березня 1993
року ( 997_301 ).
1.2. Безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів у
поліклініках за місцем проживання (за винятком протезів з
дорогоцінних металів), а також безкоштовне забезпечення протезами
та іншими протезно-ортопедичними виробами у порядку, передбаченому
кожною із Сторін.
1.3. Користування при виході на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені в період роботи.
1.4. Переважне забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, а непрацюючих -
безкоштовне забезпечення путівками в порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
1.5. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
1.6. Першочергове забезпечення житловою площею.
1.7. Учасники війни не можуть бути виселені зі службових
житлових приміщень без надання іншого житлового приміщення.
1.8. Право на одержання позики на індивідуальне житлове
будівництво на пільгових умовах відповідно згідно з законодавством
Сторін.
1.9. Право на одержання позики на пільгових умовах для
будівництва будинків житлово-будівельних кооперативів згідно з
законодавством Сторін.
1.10. Право на одержання позики на пільгових умовах членам
садівничих товариств для придбання і будівництва садових будинків
і благоустрою садових ділянок згідно з законодавством Сторін.
1.11. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів).
1.12. Право на позачергове користування усіма видами послуг
зв'язку.
1.13. Право на позачергове встановлення квартирних телефонів.
1.14. Пільги на податок на додану вартість згідно з
законодавством Сторін.
1.15. Влаштування у будинки-інтернати та прийом на надомне
обслуговування в першочерговому порядку.
1.16. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг під час відвідування культурно-просвітніх
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
1.17. Додаткові пільги учасникам Великої Вітчизняної війни,
визнаних інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового
каліцтва та інших причин (за винятком осіб, інвалідність яких
наступила внаслідок протиправних дій):
1.17.1. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб, оплачується
у розмірі 50 відсотків квартирної плати згідно з законодавством
Сторін, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному
розмірі.
1.17.2. Учасникам війни та спільно проживаючим з ними членам
їх сімей надається знижка у розмірі 50 відсотків з установленої
плати за користування опаленням, водопроводом, газом і
електроенергією в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
1.17.3. Проживаючим у будинках, що не мають центрального
опалення, надається 50-відсоткова знижка з вартості палива, що
використовується в межах норм, встановлених для продажу населенню.
2. Для інвалідів війни
2.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
2.2. Безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів (за
винятком протезів з дорогоцінних металів), а також безкоштовне
забезпечення протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами в
порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.3. Користування під час виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
2.4. Першочергове обслуговування в амбулаторно-поліклінічних
установах і позачерговій госпіталізації.
Ліквідація госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни
допускається тільки за згодою кожної із Сторін.
2.5. Забезпечення в першочерговому порядку за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії та будинки відпочинку,
безкоштовне забезпечення путівками непрацюючих у порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.6. Виплата за бажанням замість путівки в санаторій або
будинок відпочинку один раз на два роки грошової компенсації в
порядку і розмірах, обумовлених кожною із Сторін.
2.7. Право на використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік.
2.8. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
внаслідок загального захворювання видається до чотирьох місяців
підряд або до п'яти місяців календарного року.
2.9. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
видається у розмірі 100 відсотків заробітку, незалежно від стажу
роботи.
Інвалідам першої і другої груп при недостатності чергової та
додаткової відпусток для лікування і проїзду в санаторій і назад
дозволяється видавати лікарняні листки на необхідне число днів і
робити виплату допомоги з державного соціального страхування,
незалежно від того, ким і за чий рахунок надана путівка.
2.10. Особи, які потребують поліпшення житлових умов у
першочерговому порядку забезпечуються житловою площею, їм
надаються різного роду сприяння у будівництві індивідуальних
житлових будинків, відпускаються місцеві будівельні матеріали на
індивідуальне житлове будівництво і капітальний ремонт будинків у
першочерговому порядку.
Інваліди війни не можуть бути виселені із службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення.
2.11. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана інвалідами та спільно проживаючими
з ними членами їх сімей, оплачується у розмірі 50 відсотків
квартирної плати відповідно до законодавства Сторін, а зайва
житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному розмірі.
2.12. Інвалідам і спільно проживаючим з ними членам їх сімей
надається знижка в розмірі 50 відсотків із встановленої плати за
користування опаленням, водопроводом, газом і електроенергією в
порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.13. Проживаючим у будинках, що не мають центрального
опалення, надається 50-відсоткова знижка з вартості палива,
придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
Забезпечення паливом провадиться в першочерговому порядку.
2.14. Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.15. Одержання на пільгових умовах позик на індивідуальне
або кооперативне житлове будівництво і капітальний ремонт
приналежних їм будинків, на придбання або будівництво садових
будинків і на благоустрій садових ділянок згідно з законодавством
Сторін.
2.16. Переважне право на вступ у житлово-будівельні
кооперативи, садівничі товариства (кооперативи), на придбання
садових будинків або матеріалів для їхнього будівництва.
2.17. За наявності встановлених медичних показань видаються
безкоштовно легковий автомобіль типу "Запорожець" з ручним
керуванням на семирічний термін або мотоколяска на п'ятирічний
термін експлуатації в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.18. Забезпечення транспортними засобами, виплата
компенсації витрат на транспортне обслуговування, а також
компенсація витрат, пов'язаних з експлуатацією транспортних
засобів, здійснюється в порядку і розмірах, обумовлених кожною із
Сторін.
2.19. Технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок
здійснюється в порядку, передбаченому кожною зі Сторін.
2.20. Пільгове оподатковування відповідно до законодавства
Сторін.
2.21. Позачергове користування усіма видами послуг зв'язку,
позачергове, безкоштовне встановлення квартирних телефонів.
2.22. Відпустка деревини на корені для будівництва
індивідуальних житлових будинків здійснюється в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.23. Право на першочергове влаштування у будинки-інтернати
та першочергове обслуговування службою соціальної допомоги вдома.
2.24. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг під час відвідування культурно-просвітніх
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
3. Пільги учасникам бойових дій на території інших держав
3.1. Для військовослужбовців Радянської Армії і
Військово-Морського Флоту(*), Комітету державної безпеки, осіб
рядового і керівного складу Міністерства внутрішніх справ
колишнього Союзу РСР, включаючи військових фахівців, радників, які
брали участь у бойових діях: _______________
(*) В тому числі для військовослужбовців льотного складу, які
здійснювали бойові вильоти на бойові завдання в Афганістан з
території колишнього Союзу РСР.
3.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
3.1.2. Право на безкоштовне позачергове протезування.
3.1.3. Переважне право на забезпечення путівками в санаторії,
профілакторії та будинки відпочинку.
3.1.4. Право на першочергове забезпечення житловою площею, а
визнаним інвалідами першої групи внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, отриманих у бойових діях або під час
виконання інших обов'язків військової служби - на забезпечення
житловою площею позачергово.
Не можуть бути виселені зі службових житлових приміщень без
надання іншого житлового приміщення категорії осіб, зазначених у
пункті 3.1.
3.1.5. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво відповідно до
законодавства Сторін.
3.1.6. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефонів.
3.1.7. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
3.1.8. Право на позаконкурсний вступ у вищі та середні
спеціальні навчальні заклади та переважне право на вступ в
професійно-технічні навчальні заклади і на курси з навчання
відповідним професіям.
3.1.9. Виплата стипендії в підвищеному розмірі інвалідам
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
отриманих під час участі в бойових діях, і особам, що знаходяться
на повному державному забезпеченні.
3.1.10. Оплата праці при освоєнні нової професії (підготовці
нових робітників) у розмірі 100 відсотків тарифної ставки
робітника за весь період навчання(**).
3.1.11. При перепідготовці, навчанні другої професії та
підвищенні кваліфікації збереження на весь період навчання з
відривом від роботи середньої заробітної плати за наявної професії
та кваліфікації(**). _______________
(**) Для військовослужбовців, звільнених у запас (відставку).
3.1.12. Пільги із стягненням податку на додану вартість
згідно з законодавством Сторін.
3.1.13. Надання пільг під час відвідування
культурно-просвітницьких установ у порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
3.2. Для військовозобов'язаних, які призивалися на навчальні
збори і направлялися в Афганістан, і військовослужбовців
автомобільних батальйонів, які здійснювали доставку вантажів в
Афганістан у період ведення бойових дій:
3.2.1. Право на безкоштовне позачергове протезування.
3.2.2. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії та будинки відпочинку, а
також на прийом до садівничих товариств (кооперативів).
3.2.3. Право на використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік(*). _______________
(*) І для військовослужбовців, звільнених у запас
(відставку).
3.2.4. Право на першочергове забезпечення житловою площею, а
визнаним інвалідами першої групи внаслідок поранення, контузії,
каліцтва чи захворювання, отриманих у бойових діях або під час
виконання інших обов'язків військової служби, на забезпечення
житловою площею позачергово.
Не можуть бути виселені зі службових житлових приміщень без
надання іншого житлового приміщення категорії осіб, зазначених у
пункті 3.2. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
3.2.5. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво згідно з законодавством Сторін.
3.2.6. Право на поза конкурсний вступ у вищі та середні
спеціальні навчальні заклади і переважне право на вступ у
професійно-технічні навчальні заклади і на курси для навчання
відповідним професіям.
3.2.7. Оплата праці за час виробничо-економічного навчання в
об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах:
у разі освоєння нової професії (підготовки нових робітників)
100 відсотків тарифної ставки робітника;
у разі перепідготовки, навчанні другої професії та підвищенні
кваліфікації зберігати на весь період навчання з відривом від
роботи середню заробітну плату за наявною професією та
кваліфікацією.
3.2.8. Право на одержання позики на пільгових умовах для
будівництва будинків житлово-будівельних кооперативів згідно з
законодавством Сторін.
3.3. Для робітників та службовців, які обслуговували
радянський військовий контингент в Афганістані, одержали
поранення, контузії чи каліцтва або нагороджених орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за участь у забезпеченні бойових
дій:
3.3.1. Право на користування під час виходу на пенсію
поліклініками, за якими вони були закріплені у період роботи.
3.3.2. Першочергове забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії та будинки відпочинку.
3.3.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
3.3.4. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво відповідно до законодавства
Сторін.
3.3.5. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефонів.
3.3.6. Оплата праці за час виробничо-економічного навчання в
об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах:
у разі освоєння нової професії (підготовки нових робітників)
виплачувати 100 відсотків тарифної ставки робітника за весь період
навчання;
у разі перепідготоки, навчанні другої професії та підвищенні
кваліфікації зберігати на весь період навчання з відривом від
роботи середню заробітну плату за наявною професією і
кваліфікацією.
3.3.7. Право на встановлення підвищеної стипендії студентам
вищих та учням середніх спеціальних навчальних закладів, а також
учням професійно-технічних училищ, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих у
бойових діях.
3.3.8. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначені в пункті 3.3. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
4. Пільги сім'ям загиблих військовослужбовців
4.1. Батькам і дружинам військовослужбовців, які загинули
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання обов'язків
військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті надаються:
4.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
4.1.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
4.1.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
4.1.4. Переважне забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, а непрацюючих -
безкоштовне забезпечення путівками в порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
4.2. Надати дружинам військовослужбовців, які загинули або
померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
отриманих під час виконання інтернаціонального обов'язку в
Афганістані, або іншим особам, на утриманні яких знаходяться діти
цих військовослужбовців, переважне право на одержання за місцем
роботи путівок у будинки відпочинку і пансіонати для спільного
відпочинку з дітьми, а також на одержання для дітей зазначених
військовослужбовців путівок у дитячі оздоровчі установи.
4.3. Пільгове оподатковування родинам загиблих
військовослужбовців відповідно до законодавства Сторін.
4.4. Пільги під час сплати державного збору членам родин
загиблих військовослужбовців за видачу їм посвідчень про право на
спадщину надаються згідно з законодавством Сторін.
4.5. Сім'ї загиблих військовослужбовців, які потребують
поліпшення житлових умов, забезпечуються житловою площею в
першочерговому порядку.
Для них можуть бути передбачені підстави визнання такими, що
потребують поліпшення житлових умов, якщо забезпеченість житловою
площею на одного члена родини вище рівня, установлюваного місцевим
органом влади Сторін.
Сім'ї військовослужбовців, які загинули або пропали без
звістки під час захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання
інших обов'язків військової служби, не можуть бути виселені в
судовому порядку із займаних ними житлових приміщень без надання
житлової площі.
4.6. Батькам і не вступившим в повторний шлюб дружинам
загиблих (зниклих без звістки) військовослужбовців незалежно від
виду одержуваної пенсії, дітям та іншим утриманцям загиблих
(зниклого без звістки) військовослужбовця, яким виплачується
пенсія у зв'язку з втратою годувальника, загиблого
військовослужбовця, а також спільно проживаючими з ними члени їх
родини, надається знижка за оплату житлової площі (у межах норм,
передбачених чинним законодавством Сторін) у розмірі 50 відсотків
квартирної плати, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів)
оплачується в одинарному розмірі.
Особам, передбаченим у цьому пункті, і проживаючим разом з
ними членами їх родин, надається знижка в розмірі 50 відсотків з
встановленої плати за користування опаленням, водопроводом, газом
і електроенергією.
Зазначені пільги надаються незалежно від того, хто з членів
сім'ї є наймачем житлового приміщення.
Порядок надання 50 відсоткової знижки з оплати житлової площі
та комунальних послуг визначається законодавством Сторін.
4.7. Сім'ям, які одержують пенсії у зв'язку з втратою
годувальника, загиблого військовослужбовця, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення, надається
50-відсоткова знижка з вартості палива, що надається в межах норм,
встановлених для продажу населенню.
Забезпечення сімей загиблих військовослужбовців паливом
провадиться в першочерговому порядку.
4.8. Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право:
4.8.1. На одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне або кооперативне житлове будівництво згідно з
законодавством Сторін.
4.8.2. На одержання позики на пільгових умовах членам
садівничих товариств для придбання і будівництва садових будинків
і благоустрій садових ділянок згідно з законодавством Сторін.
4.8.3. На переважний (першочерговий) вступ у
житлово-будівельні кооперативи.
4.8.4. Одержання місцевих будівельних матеріалів на
індивідуальне житлове будівництво і капітальний ремонт будинків у
першочерговому порядку.
4.8.5. Капітальний ремонт будинків вказаної категорії осіб
провадиться за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
4.8.6. На відпустку деревини на корені для будівництва
будинків у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
4.8.7. Першочерговий прийом до будинків-інтернатів для
перестарілих та інвалідів, обслуговування в домашніх умовах, а
також на обслуговування територіальними центрами соціального
обслуговування.
4.9. У випадку смерті інваліда Великої Вітчизняної війни
членам його родини виплачується допомога на поховання в розмірі,
передбаченому законодавством кожної зі Сторін, але не менше
двомісячної суми призначеної йому пенсії. При відсутності членів
родини допомога видається іншим особам, які прийняли на себе
обов'язок щодо поховання померлого інваліда.
4.10. Сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців,
запрошених на збори військовозобов'язаних, осіб керівного і
рядового складу органів внутрішніх справ, одноразова допомога
виплачується в розмірах, встановлених законодавством Сторін.
4.11. У випадку смерті військовослужбовця його сім'я має
право на проїзд до місця поховання і назад (але не більш трьох
чоловік), а також на проїзд до обраного сім'єю нового місця
проживання (протягом шести місяців із дня смерті
військовослужбовця) за рахунок коштів міністерств оборони Сторін.
4.12. Поховання померлого (загиблого) військовослужбовця
здійснюється за місцем його останньої служби за рахунок коштів
міністерств оборони Сторін. У виняткових випадках перевезення тіла
військовослужбовця, що загинув у мирний час за умов виконання
військового (цивільного) обов'язку або померлого від загальних
захворювань, до інших місць поховання (перепоховання) може
провадитися за рішенням Міністерства оборони або командуючого
військами округу (групою військ, флотом), командуючого внутрішніх
військ Сторін.
4.13. За дружинами померлих генералів, адміралів і
пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, які одержують пенсії
у зв'язку з втратою годувальника, зберігається довічно право на
відповідні пільги, встановлювані законодавством Сторін для
військовослужбовців, військовозобов'язаних, осіб, звільнених з
військової служби у відставку, та їх сімей.
4.14. Після смерті інваліда Вітчизняної війни, який отримав
безкоштовно легковий автомобіль або мотоколяску, автомобіль або
мотоколяска залишається у власності його сім'ї.
5. Пільги для Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці й осіб, нагороджених
орденом Слави трьох ступенів
5.1. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи (служби).
5.2. Особам, які потребують санаторно-курортного лікування,
за висновком лікувальної установи, щорічно видається безкоштовна
путівка в санаторій або будинок відпочинку за місцем роботи
(служби), а непрацюючим пенсіонерам - органами, що призначили
пенсії в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
5.3. Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов.
5.4. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб і членами
їхніх сімей, оплачується в розмірі 50 відсотків квартирної плати
відповідно до законодавства Сторін, а зайва житлова площа (до 15
кв. метрів) - в одинарному розмірі.
5.5. Пільги щодо податків, зборів і мита відповідно до
законодавства Сторін.
5.6. Право на позачергове обслуговування видовищними і
комунально-побутовими підприємствами, культурно-просвітницькими
установами.
5.7. Додаткові пільги для Героїв Радянського Союзу й осіб,
нагороджених орденом Слави трьох ступенів:
5.7.1. Право на додаткову житлову площу в розмірі до 20
кв. м. Додаткова житлова площа, займана цією категорією осіб,
оплачується в одинарному розмірі.
5.7.2. Зазначеній категорії осіб і спільно проживаючим з ними
членам їхніх сімей надається знижка в розмірі 50 відсотків із
встановленої плати за користування опаленням, водопроводом, газом
і електроенергією в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
6. Для інших категорій осіб
6.1. Для працівників спеціальних формувань Народного
комісаріату шляхів сполучення, Народного комісаріату зв'язку,
плаваючого складу промислових і транспортних суден і
льотно-піднімального складу авіації, Народного комісаріату рибної
промисловості колишнього Союзу РСР, Морського і річкового флоту,
льотно-піднімального складу авіації Головного північноморського
управління, переведених у період Великої Вітчизняної війни на
положення військовослужбовців, які виконували завдання в інтересах
діючої армії і флоту в межах тилових кордонів діючих фронтів,
оперативних зон флотів, а також членів екіпажів суден
транспортного флоту, інтернованих на початку Великої Вітчизняної
війни в портах інших держав:
6.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
6.1.2. Користування при виході на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.1.3. Першочергове безкоштовне зубне протезування в
поліклініках за місцем проживання (за винятком протезування з
дорогоцінних металів).
6.1.4. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії, будинки відпочинку.
6.1.5. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.1.6. Одержання позики на пільгових умовах на індивідуальне
житлове будівництво відповідно до законодавства Сторін.
6.1.7. Одержання позики на пільгових умовах членам садівничих
товариств для придбання і будівництва садових будинків і
благоустрій садових ділянок відповідно до законодавства Сторін.
6.1.8. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів).
6.1.9. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначених у пункті 6.1. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.1.10. Пільгове оподатковування згідно з законодавством
Сторін.
6.1.11. Переважне право на встановлення квартирних телефонів.
6.1.12. Пільгове обслуговування підприємствами й
організаціями служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг при відвідуванні культурно-просвітницьких
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
6.1.13. Першочергове влаштування у будинки-інтернати для
перестарілих та інвалідів, обслуговування в домашніх умовах, а
також обслуговування територіальними центрами соціального
обслуговування.
6.2. Для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів, гетто та
інших місць примусового утримання, створених фашистами і їх
союзниками в період Другої світової війни:
6.2.1. 50-відсоткова знижка з вартості ліків, що одержують за
рецептами лікарів.
6.2.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.2.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.2.4. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівок в санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, а також
на прийом до садівничих товариств (кооперативів), встановлення
телефону.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »