Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Опис, Порядок [...] від 26.06.2007858
Документ 858-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.06.2013, підстава 415-2013-п
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 01.04.2015, підстава 682-2014-п )
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2007 р. N 858
Київ
Про затвердження технічного опису
та зразка бланка паспорта громадянина України
для виїзду за кордон та внесення змін
до деяких актів Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009
N 1184 ( 1184-2009-п ) від 29.10.2009
N 191 ( 191-2010-п ) від 17.02.2010
N 246 ( 246-2010-п ) від 02.03.2010
N 295 ( 295-2010-п ) від 31.03.2010
N 430 ( 430-2010-п ) від 16.06.2010
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

Відповідно до Положення про паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, затвердженого постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 р. N 719-V ( 719-16, 2503-12 ), Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
технічний опис та зразок ( 858а-2007-п ) бланка паспорта
громадянина України для виїзду за кордон; { Абзац другий пункту 1
втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185 ( 185-2013-п ) від
13.03.2013; дію абзацу другого пункту 1 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України;
перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили
чинність.
{ Дію пункту 2 зупинено до 15 липня 2010 р. в частині
припинення виготовлення бланків паспорта попередніх зразків після
набрання чинності цією постановою згідно з Постановою КМ N 430
( 430-2010-п ) від 16.06.2010 }
{ Дію пункту 2 зупинено до 15 березня 2010 р. в частині
припинення виготовлення бланків паспорта попередніх зразків після
набрання чинності цією постановою згідно з Постановою КМ N 191
( 191-2010-п ) від 17.02.2010 }
{ Дію пункту 2 зупинено до 1 січня 2010 р. в частині
припинення виготовлення бланків паспорта попередніх зразків після
набрання чинності цією постановою згідно з Постановою КМ N 1184
( 1184-2009-п ) від 29.10.2009 }
2. Установити, що видані паспорти громадянина України для
виїзду за кордон, а також паспорти, що оформлюються з
використанням бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон попередніх зразків, є чинними протягом строку їх дії.
Виготовлення бланків паспорта попередніх зразків припиняється
після набрання чинності цією постановою. { Пункт 2 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
3. Міністерству внутрішніх справ:
передати до 15 липня 2007 р. Міністерству закордонних справ
97 тис. бланків паспортів громадян України для виїзду за кордон
попередніх зразків з вклеюваною фотокарткою;
подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
законодавчого врегулювання питання збору біометричної інформації
про громадян України;
розробити та здійснити до 2010 року заходи щодо розміщення у
паспорті громадянина України для виїзду за кордон безконтактного
електронного носія, який містить паспортні дані та біометричну
інформацію, згідно з вимогами Міжнародної організації цивільної
авіації ІКАО, Doc. N 9303. { Пункт 3 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 3 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 858
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
та зразок бланка паспорта громадянина
України для виїзду за кордон
( 858а-2007-п )

1. Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон
(далі - паспорт) має вигляд зшитої нитками обрізної книжечки
розміром 88 х 125 міліметрів. Книжечка складається з обкладинки,
32 (або 64) паперових сторінок та сторінки, виготовленої з
багатошарового полімерного матеріалу (сторінка даних), яка вшита
між внутрішнім лівим боком обкладинки та першою сторінкою
паспорта.
Паспорт скріплюється замкненим швом, виконаним нитками із
захисними властивостями.
2. Обкладинка паспорта виготовляється із зносостійкого
палітурного матеріалу синього кольору.
У верхній частині лицьового боку обкладинки міститься
контурне зображення малого Державного Герба України, нижче - двома
рядками українською і англійською мовою написи "ПАСПОРТ УКРАЇНА".
Написи та зображення малого Державного Герба України виконуються
тисненням фольгою бронзового кольору (додаток 1).
У разі наявності в паспорті безконтактного електронного носія
у нижній частині обкладинки розміщується спеціальний символ
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
3. Для друкування внутрішнього лівого та правого боків
обкладинки (далі - лівий і правий форзац) використовується папір
без оптичного відбілювача з трьома видами захисних волокон та з не
менш як 90-відсотковим вмістом бавовняної целюлози.
4. На лівому і правому форзаці надруковані фонові сітки у
вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що променями сходяться
в місці стилізованого зображення малого Державного Герба України.
Українською і англійською мовою надруковані слова "ПАСПОРТ",
"ПАСПОРТ УКРАЇНА", літери в яких виконані мікротекстом.
5. Угорі правого форзаца українською мовою надруковані слова
"СЛІД ПАМ'ЯТАТИ", нижче - текст українською мовою:
"Для в'їзду до іноземної держави необхідно обов'язково
отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
Невиконання митних і валютних правил може призвести до
відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань
Ви можете отримати у найближчій митниці.
Відповідно до міжнародних правил охорони здоров'я іноземна
держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо
вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією
звертайтеся до місцевих органів охорони здоров'я.
У разі втрати, крадіжки або знищення паспорта Ви зобов'язані
негайно повідомити про це органи внутрішніх справ України чи
найближчу консульську установу України за кордоном.
З метою створення умов, що гарантують відшкодування в повному
обсязі витрат, пов'язаних з непередбачуваними обставинами під час
пересування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.".
Внизу правого форзаца зазначене найменування підприємства, що
виготовило бланк (додаток 2).
6. Сторінка даних призначена для внесення інформації (у тому
числі машинозчитуваної) про пред'явника паспорта та його
реквізитів. Сторінка даних виготовлена з багатошарового
полікарбонату із захисним покриттям.
7. На сторінку даних інформація вноситься централізовано. На
лицьовий бік сторінки вона вноситься способом лазерного
гравірування на внутрішньому шарі полікарбонату. Лицьовим боком
сторінки даних є бік, прилеглий до першої паперової сторінки
паспорта.
8. Відцифроване зображення обличчя пред'явника паспорта, його
підпис виконуються на лицьовому боці сторінки даних способом
лазерного гравірування. Зображення обличчя дублюється на сторінці
способом лазерної перфорації.
9. Текстова інформація на сторінці даних розміщується
паралельно корінцю паспортної книжечки і починається від нього.
10. Сторінка даних виготовляється відповідно до вимог частини
першої документа Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО,
Doc. N 9303) і складається із зони візуальної перевірки, поділеної
на шість зон, та сьомої машинозчитуваної зони (додаток 3).
11. На лицьовому боці сторінки даних містяться п'ять
обов'язкових зон візуальної перевірки паспорта та зона для
машинозчитуваного контролю (додаток 4).
12. Елементи даних у зонах I - V розміщуються у такій
послідовності:
зона I. Одним рядком друкуються назва держави та зображення
малого Державного Герба України, яке тричі повторюється. Нижче,
двома рядками, зазначається назва документа, далі, одним рядком, -
назви полів для внесення таких даних: "Тип", "Код держави", "Номер
паспорта";
зона II. Послідовно, згори донизу, друкуються назви полів для
внесення таких відомостей про пред'явника паспорта:
"Прізвище";
"Ім'я";
"Громадянство";
"Дата народження", "Персональний номер";
"Стать", "Місце народження";
зони III - IV. Продовження полів у такому ж порядку, як у
зоні II, для внесення інших відомостей, а саме:
"Дата видачі", "Орган, що видав";
"Дата закінчення строку дії", "Підпис пред'явника".
Текст друкується українською і англійською мовою;
зона V. Призначена для розміщення відцифрованого зображення
обличчя пред'явника паспорта.
13. Зона VI. Зворотний бік сторінки даних є зоною для
внесення додаткових факультативних відомостей про пред'явника
паспорта, які визначаються в установленому порядку.
14. Зона VII. Призначена для внесення машинозчитуваної
інформації. Елементи даних друкуються за машинозчитуваною формою
двома рядками. Структура даних машинозчитуваних рядків,
позиціювання рядків у машинозчитуваній зоні, гарнітура і розмір
шрифтів визначаються відповідно до вимог ІКАО, Doc. N 9303.
Фонові зображення сторінки даних складаються з фонових сіток
у вигляді хвилястих ліній змінної товщини, які утворюють слово
"УКРАЇНА", що повторюється, фрагментів графічних орнаментів,
гільйошних елементів, мікротексту із слів "УКРАЇНА", "ПАСПОРТ" та
зображення малого Державного Герба України. Усі написи у фонових
зображеннях, у тому числі мікротекст, виконуються українською і
англійською мовою. По центру сторінки розміщена контурна карта
України. { Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 246 ( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
У лівому верхньому куті лицьового боку сторінки даних
зображено малий Державний Герб України, який під різним кутом зору
змінює свій колір від бронзово-червоного до бронзово-зеленого.
{ Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 246 ( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
Машинозчитувана зона відділена від зони візуальної перевірки
двома лініями мікротексту "УКРАЇНА".
15. Паспорт може містити безконтактний електронний носій для
додаткової інформації про пред'явника, обсяг якої встановлюється
відповідно до законодавства.
16. Для друкування паперових сторінок паспорта
використовується папір без оптичного відбілювача з водяними
знаками, трьома видами захисних волокон та з не менш як
50-відсотковим вмістом бавовняної целюлози. Водяний знак має
вигляд решітки з видовжених шестигранників, усередині яких
надруковано слово "Україна".
17. Угорі першої сторінки, паралельно довшому краю, міститься
напис: "Паспорт є власністю України". Під ним двома колонками
текст такого змісту:
"Іменем України Міністр закордонних справ України просить
усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшити
поїздку пред'явника паспорта і надавати йому необхідну допомогу та
захист.".
Текст друкується українською і англійською мовою (додаток 5).
Фонові рисунки першої сторінки включають зображення малого
Державного Герба України та карти України з назвами регіонів,
виконаними мікротекстом, сітки з різною геометрією рисунка та
мікрографікою, слова "УКРАЇНА", "ПАСПОРТ".
18. Сторінки друга - п'ята призначені для особливих відміток,
зокрема внесення відомостей про дітей, які від'їжджають з
пред'явником паспорта без відповідних документів, місце його
проживання, контактний номер телефону тощо.
У верхній частині цих сторінок, паралельно коротшому краю,
українською і англійською мовою через скісну риску надруковано
слова "ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ" (додаток 6).
Фоном другої - п'ятої сторінок є фрагменти сіток з різною
геометрією рисунка та мікрографікою, гільйошні елементи та слова
"УКРАЇНА", "ПАСПОРТ" українською і англійською мовою, що
повторюються. Літери в словах утворені лініями мікротексту
"УКРАЇНА", "ПАСПОРТ" українською і англійською мовою. Таким же
мікротекстом виконано хвилясту лінію в нижній частині сторінок. По
центру сторінки зображений Державний Прапор України, по периметру
- орнамент з елементами українського вінка. { Абзац третій пункту
18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
19. Сторінки шоста - тридцять друга (шістдесят четверта)
призначені для проставлення віз на в'їзд до іноземних держав і
відміток про перетинання державного кордону пред'явником паспорта.
У верхній частині цих сторінок українською і англійською мовою
через скісну риску надруковано слово "ВІЗИ" (додаток 7).
20. Фонові графічні зображення сторінок шостої - тридцять
другої (шістдесят четвертої) мають єдину національну тематику,
відтворену в зображенні орнаментів, вишивок, геральдики. { Абзац
перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 246 ( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
Фонові сітки зазначених сторінок утворюють фрагменти
українських орнаментів, які в центральній частині сторінок
об'єднані зображенням карти України. У верхній лівій (парна
сторінка) та правій (непарна сторінка) частині сторінки зображений
великий Державний Герб України. { Абзац другий пункту 20 в
редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
Уздовж лівого (парні сторінки) та правого (непарні сторінки)
країв сторінок зображений орнамент "Берегиня". { Абзац третій
пункту 20 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2010-п ) від
02.03.2010 }
Фонові зображення сторінок тридцять третьої - шістдесят
четвертої такі само, як другої - п'ятої сторінок.
21. Фонові зображення на всіх сторінках паспорта виконуються
офсетним друком з райдужним ефектом фарбами синього, блакитного,
рожевого, фіолетового, пастельного та жовтого кольору з
використанням технології райдужного друку. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2010-п ) від 02.03.2010 }
22. Усі сторінки бланка паспорта мають захисні елементи,
виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в
установленому порядку схеми захисту.
Паперові сторінки паспорта (крім першої) пронумеровано.
На сторінці тридцять другій (шістдесят четвертій) способом
високого друку проставляються серія, позначена двома літерами, та
шестизначний номер бланка паспорта (додаток 8).
23. На сторінках першій - тридцять другій (шістдесят
четвертій) та на правому боці обкладинки на відстані 5 (+- 0,5)
міліметрів від верхнього обрізу книжечки способом лазерної
перфорації проставляються серія, позначена двома літерами, та
шестизначний номер паспорта.
{ Технічний опис та зразок бланка паспорта громадянина України для
виїзду за кордон втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію відновлено згідно з Постановою
КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 858
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх
тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231
( 231-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18,
ст. 1328):
1) в абзаці першому пункту 8 слова "з можливістю продовження
на такий же строк" виключити;
2) в абзаці другому пункту 10 слово і цифру "(додаток 1)"
виключити;
3) додаток 1 до Правил ( 231-95-п ) виключити;
4) у додатку 2 до Правил ( 231-95-п ):
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. До бланка паспорта дані вносяться способом лазерного
гравірування, проїзного документа дитини - способом принтерного
друку фарбою чорного кольору українськими літерами - згідно з
ДСТУ 2024-91, латинськими - згідно з ГОСТ 16330-85 із
застосуванням верхнього регістру. Висота літер - до 3 міліметрів з
горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на
25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з
горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).";
пункт 3 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Заповнення даних:
------------------------------------------------------------------------------- | Елементи | Назва поля | Заповнення |Макси-| | даних |---------------------------------------|елементів даних |мальна| | | паспорт | проїзний документ | в обох видах | кіль-| | | | дитини | документів |кість | | | | | |знаків| |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| | Назва | | |ПАСПОРТ PASSPORT|змінна| | документа | | |ПРОЇЗНИЙ | | | | | |ДОКУМЕНТ ДИТИНИ | | | | | |TRAVEL DOCUMENT | | | | | |OF A CHILD | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Тип документа|Тип/Type |Тип/Type | | 2 | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Код держави |Код держави/Country|Код держави/Code of|UKR UKR | 3 | | |code |State | | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Номер |Номер паспорта/ |Документ N/Document|зазначається | 8 | |документа |Passport No. |No |номер виданого | | | | | |документа | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Прізвище |Прізвище/Surname |Прізвище/Surname |зазначається | 32 | | | | |прізвище | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Ім'я |Ім'я/Given Names |Ім'я/Given names |зазначається | 32 | | | | |ім'я | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Громадянство |Громадянство/ |Громадянство/ |УКРАЇНА/UKRAINE | 16 | | |Nationality |Nationality | | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Дата |Дата народження/ |Дата народження/ |зазначається | 13 | |народження |Date of birth |Date of birth |дата народження | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Персональний |Персональний | |зазначається | 10 | |номер |номер/Personal No. | |ідентифікаційний| | | | | |номер фізичної | | | | | |особи - платника| | | | | |податків та | | | | | |інших | | | | | |обов'язкових | | | | | |платежів* | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Стать |Стать/Sex |Стать/Sex |зазначається | 3 | | | | |стать | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Місце |Місце народження/ |Місце народження/ |зазначається | 26 | |народження |Place of birth |Place of birth |місце | | | | | |народження | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Дата видачі |Дата видачі/Date of|Дата видачі/Date of|зазначається | 13 | |документа |issue |issue |дата видачі | | | | | |документа | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Орган, що |Орган, що |Орган, що |зазначається код| 4 | |видав |видав/Authority |видав/Authority |органу, що видав| | |документ | | |документ | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Дата |Дата закінчення |Дійсний до/Date of |зазначається | 13 | |закінчення |строку дії/ |expiry |дата закінчення | | |строку дії |Date of expiry | |строку дії | | |документа | | |документа | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Підпис |Підпис пред'явника/| |відцифроване | | |пред'явника |Holder signature | |зображення | | |документа | | |підпису | | | | | |пред'явника | | | | | |паспорта | | |-------------+-------------------+-------------------+----------------+------| |Елемент | | |у паспорті - два| | |ідентифікації| | |відцифровані | | | | | |зображення | | | | | |обличчя | | | | | |пред'явника | | | | | |паспорта, | | | | | |виконані | | | | | |способом | | | | | |лазерного | | | | | |гравірування та | | | | | |лазерної | | | | | |перфорації. У | | | | | |проїзному | | | | | |документі - | | | | | |вклеєна | | | | | |фотокартка | | | | | |пред'явника або | | | | | |фотовідбиток, | | | | | |виконаний | | | | | |принтерним | | | | | |друком"; | | -------------------------------------------------------------------------------
_______________
* у разі відсутності не заповнюється.
у пункті 5:
транслітерацію викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"А - A |І - I |Т - Т | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Б - B |Ї - I |У - U | |-----------+----------+-----------------------------------------| |В - V |Й - I |Ф - F | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Г - G |К - K |Х - KH | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Ґ - G |Л - L |Ц - TS | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Д - D |М - M |Ч - CH | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Е - E |Н - N |Ш - SH | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Є - IE |О - O |Щ - SHCH | |-----------+----------+-----------------------------------------| |Ж - ZH |П - P |Ь - еквівалент відсутній | |-----------+----------+-----------------------------------------| |З - Z |Р - R |Ю - IU | |-----------+----------+-----------------------------------------| |И - Y |С - S |Я - IA | |-----------+----------+-----------------------------------------| | | |' (апостроф) - еквівалент відсутній"; | ------------------------------------------------------------------
примітку до транслітерації виключити;
абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:
"Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди
назв країн світу";
пункти 12 і 14 викласти в такій редакції:
"12. Елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення
обличчя особи) вноситься згідно з ІКАО, Doc. N 9303,
ДСТУ 1303-94.";
"14. Відомості про дітей вносяться на другу та третю сторінки
паспорта "Особливі відмітки.";
5) доповнити Правила ( 231-95-п ) додатком 2-1 такого змісту:

"Додаток 2-1
до Правил
ПОРЯДОК
централізованого оформлення, виготовлення
та видачі паспорта громадянина України
для виїзду за кордон

1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача
паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюється
управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС України
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів)
МВС (далі - територіальний орган чи підрозділ), на базі яких
утворюються вузли місцевого рівня (у районах, районах у містах,
містах обласного значення) та вузли регіонального рівня (в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі),
Головним обчислювальним центром Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у
складі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС (далі - Головний обчислювальний
центр) і Державним підприємством "Державний центр персоналізації
документів" (далі - Центр).
Оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянам
України, які постійно проживають, перебувають у довгостроковому
відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або
перебувають на лікуванні за кордоном, здійснюється МЗС,
дипломатичними представництвами та консульськими установами
України, на базі яких утворюються відповідні вузли регіонального
та місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного
обліку фізичних осіб та їх документування.
2. Анкета отримувача паспорта оформляється безпосередньо
уповноваженою особою територіального органу чи підрозділу або
консульською посадовою особою дипломатичного представництва чи
консульської установи України за кордоном.
3. Зазначені в анкеті персональні дані передаються до
Головного обчислювального центру через вузол відповідного
регіонального рівня.
4. Між вузлами місцевого та регіонального рівня, Головним
обчислювальним центром персональні дані передаються каналами
зв'язку, згрупованими в спеціальні файли, що містять графічні та
текстові дані. До завершення Центром роботи, пов'язаної із
забезпеченням технічного захисту інформації, така передача
здійснюється з використанням оптичних носіїв інформації.
5. Головний обчислювальний центр:
проводить з використанням бази даних Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
перевірку достовірності відповідного ідентифікаційного номера;
передає до Центру персональні дані, необхідні для
виготовлення паспортів.
Після виготовлення паспортів персональні дані повертаються
Головному обчислювальному центру.
6. Паспорти виготовляються Центром відповідно до вимог,
визначених частиною першою документа Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО, Doc. N 9303), технічного опису та зразка
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України, надсилаються до
відповідного територіального органу чи підрозділу (вузла місцевого
рівня) у порядку, встановленому для передачі документів суворої
звітності, протягом трьох робочих днів після надходження
інформації від Головного обчислювального центру, а в разі
термінового оформлення паспорта - в той самий день.
7. Під час передачі персональних даних, відправлення Центром
виготовлених паспортів, а також їх видачі складається відповідний
реєстр.
8. Паспорт видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів
після оформлення анкети, у разі оформлення анкети в дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном, а
також у разі виїзду на постійне проживання за кордон - протягом не
більш як трьох місяців.
9. Персональні дані, внесені до анкети заявника, зберігаються
в електронному вигляді в суб'єктів (крім Центру), зазначених у
пункті 1 цього Порядку, які брали участь в оформленні паспорта.".
{ Пункт 1 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }

4. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 752) викласти в такій редакції:
"Замовниками робіт, пов'язаних із створенням Системи,
визначити Міністерство внутрішніх справ і Міністерство закордонних
справ.".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 858
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р.
N 354 ( 354-94-п ) "Про затвердження зразка бланка паспорта
громадянина України для виїзду за кордон".
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня
2000 р. N 274 ( 274-2000-р ).
3. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 р. N 165 ( 165-2002-р ) "Про внесення змін до
розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань створення Єдиної
державної автоматизованої паспортної системи".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р.
N 450 ( 450-2002-п ) "Про затвердження Порядку централізованого
оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянина України
для виїзду за кордон" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 754).
5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня
2005 р. N 378 ( 378-2005-п ) "Деякі питання виготовлення та
використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон" та пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених цією постановою (Офіційний вісник України,
2005 р., N 22, ст. 1198).
6. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до актів Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752).
7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1995 р. N 231 і від 2 квітня 2002 р. N 450,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня
2006 р. N 580 ( 580-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 18, ст. 1328).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...