Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 21.08.2013667
Документ 667-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2013
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р. № 667
Київ

Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. № 667

ПОРЯДОК
координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення головами місцевих держадміністрацій на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць заходів з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - територіальні органи) та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Координація діяльності територіальних органів та забезпечення сприяння їм у виконанні покладених на такі органи завдань здійснюється головами місцевих держадміністрацій шляхом:

погодження призначення на посади керівників територіальних органів, якщо інше не передбачено законом;

погодження пропозицій щодо пріоритетів та проектів планів роботи територіальних органів (крім випадків здійснення контролю за діяльністю місцевих держадміністрацій);

заслуховування на засіданнях колегій місцевих держадміністрацій звітів (інформації) керівників територіальних органів про виконання планів роботи та стану справ у відповідній сфері;

включення до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб місцевих держадміністрацій керівників територіальних органів за згодою;

визначення (у разі потреби) посадової особи місцевої держадміністрації для включення до складу колегії територіального органу;

проведення спільних засідань колегіальних органів, нарад та інших спільних заходів з територіальними органами;

визначення структурного підрозділу або посадової особи, що відповідає за взаємодію місцевої держадміністрації та територіального органу.

3. Територіальні органи подають місцевим держадміністраціям:

1) інформацію, необхідну для здійснення покладеного на місцеві держадміністрації контролю;

2) інформацію про:

стан виконання покладених на територіальні органи завдань у процесі реалізації державної політики у відповідних сферах на території адміністративно-територіальної одиниці;

виконання розпоряджень, прийнятих головами місцевих держадміністрацій у межах їх повноважень;

публікацію у місцевих друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посад у територіальних органах;

структурний підрозділ або посадову особу, що відповідає за взаємодію з місцевою держадміністрацією;

3) пропозиції щодо пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів для погодження;

4) пропозиції щодо:

включення до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб місцевих держадміністрацій керівників територіальних органів;

проведення спільних засідань з питань, що потребують прийняття узгодженого рішення.

4. Місцеві держадміністрації подають територіальним органам пропозиції щодо:

заходів, спрямованих на узгодження дій територіальних органів та об’єднання їх зусиль для виконання спільних завдань;

внесення змін до пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів (крім випадків здійснення контролю за діяльністю місцевих держадміністрацій);

включення у разі потреби до складу колегії територіального органу посадової особи місцевої держадміністрації;

удосконалення взаємодії територіальних органів з місцевими держадміністраціями.

5. Місцеві держадміністрації на засіданнях своїх колегій заслуховують звіти (інформацію) керівників територіальних органів про виконання планів роботи та стану справ у відповідній сфері з метою здійснення державного контролю, покладеного на такі адміністрації.

На розгляд колегій місцевих держадміністрацій можуть виноситися питання про відповідність керівників територіальних органів займаній посаді.

На підставі прийнятих колегією рішень голови місцевих держадміністрацій у встановленому порядку порушують питання про відповідність таких керівників займаній посаді.

6. Порядок погодження пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів, обміну інформацією, її форму та періодичність подання визначають місцеві держадміністрації разом з територіальними органами відповідно до законодавства.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...