Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Верховна Рада України; Закон від 24.10.2013663-VII