Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 07.05.1998639
Документ 639-98-п, поточна редакція — Редакція від 24.05.2011, підстава 508-2011-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 639
Київ
Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1608 ( 1608-2004-п ) від 30.11.2004
N 508 ( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }

Відповідно до пункту 157.10 статті 157 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) та статті 35 Закону України "Про Національний
архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 508 ( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1608
( 1608-2004-п ) від 30.11.2004 }
2. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України разом з Міністерством фінансів та Міністерством економіки
затвердити порядок надання платних послуг державними архівними
установами.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 639
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1608 ( 1608-2004-п )
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних
документах:
1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне
виявлення документів;
2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у
публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;
3) наукове консультування про склад і зміст документів;
4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних,
біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити
фізичних та юридичних осіб;
5) переклад текстів документів, створених давніми та
іноземними мовами;
6) надання документів для копіювання;
7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими
носіями, цифрових;
8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;
9) надання документів для експонування на виставках, у
телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за
межами архівної установи;
10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок
документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної
установи;
11) звіряння текстів копій документів після друкування;
12) підготовка документальних публікацій поза планом
науково-дослідної роботи архівних установ;
13) підготовка теле- та радіопередач;
14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-,
відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;
15) надання у користування в читальному залі документів, що
не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника
документів);
16) надання у користування в читальному залі документів та
мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;
17) надання доступу до справ фондів, інших облікових
документів, автоматизованих інформаційних систем;
18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі;
19) проведення семінарів з питань архівної справи; { Пункт 1 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ N 508
( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
20) надання документів та мікрофотокопій у тимчасове
користування поза архівною установою. { Пункт 1 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ N 508
( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:
1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;
2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне
оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій
документів страхового фонду;
3) палітурні та картонажні роботи;
4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов
до описів справ;
5) визначення фондової належності документів;
6) систематизація документів для проведення експертизи їх
цінності;
7) проведення експертизи цінності документів;
8) систематизація справ в архівних фондах;
9) науково-технічне опрацювання документів;
10) картонування справ;
11) складання описів справ та довідкового апарату до описів,
номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і
справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів,
про непоправні пошкодження архівних документів, статистичних
звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними
особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб;
{ Підпункт 11 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 508 ( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
12) розроблення переліків документів із зазначенням строків
їх зберігання; типових, примірних та індивідуальних номенклатурних
справ; інструкцій з діловодства; { Підпункт 12 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 508
( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;
14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;
15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;
16) надання методичної допомоги з питань організації
архівної справи та діловодства на підприємствах, в установах та
організаціях. { Підпункт 16 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 508
( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }

{ Підпункт 17 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 508 ( 508-2011-п ) від 18.05.2011 }
{ Перелік в редакції Постанови КМ N 1608 ( 1608-2004-п ) від
30.11.2004 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...