Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про скасування оплати за оформлення [...]
Польща, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 06.06.2012
Документ 616_157, чинний, поточна редакція — Затвердження від 08.08.2012, підстава 731-2012-п
 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про скасування оплати за оформлення національних віз

{Угоду затверджено Постановою КМ № 731 від 08.08.2012}

Дата підписання:

06.06.2012

Дата затвердження Україною:

08.08.2012

Дата набрання чинності для України:

15.09.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (далі - Сторони),

прагнучи зміцнити дружні відносини й співробітництво між державами Сторін,

з метою спрощення оформлення віз громадянам обох держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди термін "віза" означає дозвіл, виданий компетентними органами держави однієї Сторони громадянину держави іншої Сторони для в'їзду на її територію, якщо метою в'їзду є перебування на її території понад три (3) місяці, але не більше одного року.

Стаття 2

1. Кожна Сторона скасовує консульські збори за оформлення віз громадянам держави іншої Сторони.

2. Візи оформлюються згідно з національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Кожна Сторона може зупинити цілком або частково дію цієї Угоди з причин, пов'язаних з безпекою або громадським порядком. Кожна Сторона негайно повідомляє дипломатичними каналами іншу Сторону про зупинення або відновлення дії цієї Угоди.

Стаття 4

1. Сторони обміняються дипломатичними каналами зразками віз, зазначених у положеннях цієї Угоди, не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до набрання чинності цією Угодою.

2. Якщо будь-яка із Сторін внесе зміни до зразків своїх віз після набрання чинності цією Угодою, вона передає дипломатичними каналами іншій Стороні зразки таких документів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до дати початку їх застосування.

Стаття 5

Всі розбіжності між Сторонами, що виникатимуть у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом проведення консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 6

До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни або доповнення набирають чинності відповідно до частини 1 статті 7 цієї Угоди.

Стаття 7

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, у якому Сторони повідомляють одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом надсилання письмового повідомлення дипломатичними каналами. Дія цієї Угоди припиняється через шістдесят (60) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено в м. Перемишлі 6 червня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення, перевага надається текстові англійською мовою.

За Кабінет Міністрів України
(підпис)


За Уряд Республіки Польща
(підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...