Документ 604_003, поточна редакція — Затвердження від 14.04.2004, підстава - 490-2004-п

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Перу
про скасування віз для громадян, які користуються
дипломатичними, службовими та спеціальними паспортами

( Угоду затверджено Постановою КМ
N 490 ( 490-2004-п ) від 14.04.2004 )

Уряд (Кабінет Міністрів) України та Уряд Республіки Перу,
далі - "Сторони",
бажаючи зміцнювати дружні зв'язки між двома державами,
керуючись намірами полегшити умови взаємних поїздок громадян
двох держав,
домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни України, які користуються дійсними дипломатичними
та службовими паспортами, та громадяни Республіки Перу, які
користуються дійсними дипломатичними та спеціальними паспортами,
в'їжджають, виїжджають та прямують транзитом територією держави
іншої Сторони без віз.
Стаття 2
1. Громадяни держави однієї Сторони, зазначені у статті 1
цієї Угоди, можуть перебувати на території держави іншої Сторони
без віз строком не більше 90 (дев'яносто) днів з дати їх в'їзду на
цю територію.
2. Продовження строку їх перебування здійснюється
компетентними органами держави перебування на підставі письмового
запиту дипломатичного або консульського представництва
акредитуючої держави.
Стаття 3
Особи, зазначені у статті 1 цієї Угоди, зобов'язані
дотримуватись норм чинного законодавства держави перебування, які
регулюють порядок в'їзду, перебування та виїзду іноземних
громадян.
Стаття 4
Громадяни держав Сторін, які користуються дійсними
дипломатичними, службовими та спеціальними паспортами, перетинають
державний кордон тільки у пунктах пропуску, відкритих для
міжнародного сполучення.
Стаття 5
1. Положення цієї Угоди не обмежують права кожної зі Сторін
не допускати до в'їзду або припинити перебування на своїй
території громадян держави іншої Сторони, які є небажаними.
2. Положення цієї Угоди не стосуються відповідних норм
внутрішнього законодавства держав Сторін, які регулюють порядок
в'їзду та виїзду іноземних громадян.
Стаття 6
Для забезпечення громадського порядку, безпеки чи захисту
охорони здоров'я населення кожна з Сторін має право тимчасово
призупиняти дію цієї Угоди або її окремих положень. Про
застосування таких заходів, а також про їх відміну, інша Сторона
має бути негайно повідомлена дипломатичними каналами.
Стаття 7
1. Сторони обміняються дипломатичними каналами зразками
паспортів, зазначених в статті 1 Угоди, а також інформацією про їх
використання, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до набуття
чинності цією Угодою.
2. У випадку введення нових паспортів або внесення змін в
існуючі паспорти, Сторони, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів,
поінформують одна одну і передадуть зразки нових або змінених
паспортів.
Стаття 8
Компетентні органи держав Сторін в можливо найстисліші строки
інформують одне одного дипломатичними каналами про зміни в режимі
в'їзду та перебування на території своїх держав, а також виїзду з
території своїх держав іноземних громадян.
Стаття 9
Будь-які суперечки, які виникають між Сторонами при
тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом прямих
консультацій між Сторонами дипломатичними каналами.
Стаття 10
1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності через 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
2. Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди
зміни та доповнення. Такі зміни набувають чинності відповідно до
пункту 1 цієї статті.
3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами. При
цьому Угода втрачає чинність через 90 (дев'яносто) днів після дати
отримання іншою Стороною відповідного повідомлення.
Вчинено в м. Ліма 19 січня 2004 року в двох примірниках,
українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову юридичну силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Перувгору