Про адміністративні послуги
Верховна Рада України; Закон від 06.09.20125203-VI