Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Верховна Рада України; Закон від 22.09.20113773-VI