Про державну статистику
Верховна Рада України; Закон від 17.09.19922614-XII