Про об'єднання громадян
Верховна Рада України; Закон від 16.06.19922460-XII