Про природно-заповідний фонд України
Верховна Рада України; Закон від 16.06.19922456-XII