Про судоустрій і статус суддів
Верховна Рада України; Закон від 07.07.20102453-VI