Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84
Кабінет Міністрів України; Постанова від 22.12.19992359