Про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі
Верховна Рада України; Постанова від 11.10.19911661-XII
Документ 1661-12, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1991
 

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про форму бюлетеня для голосування
на всеукраїнському референдумі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 48, ст. 664 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до статті 36 Закону Української РСР "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) встановити таку
форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі -
розміри 160 х 150 мм (додається).

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1661-XII

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на всеукраїнському референдумі
АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над
Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня
1991 року,
- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом
ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
урочисто
п р о г о л о ш у є
н е з а л е ж н і с т ь У к р а ї н и та створення самостійної
української держави - У К Р А Ї Н И.
Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно
Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року

"Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності
України?"
"Так, підтверджую", "Ні, не підтверджую".
Залиште одну із зазначених відповідей, іншу викресліть.
Бюлетень, в якому під час голосування викреслені всі слова
"Так, підтверджую" та "Ні, не підтверджую" або не викреслено
жодного слова, визнається недійсним.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...