Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація від 10.03.2017139
Документ 139-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.11.2018, підстава - 688-2018-п

__________
Примітка.


Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку III до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 383 від 16.05.2018, № 688 від 29.08.2018}Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИНЯТОК
з обмеження, визначеного в пункті 9 Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, які стосуються медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

Виняток

Сфера і строк застосування

Електричне та електронне обладнання, в якому використовується іонізуюче випромінювання або яке реєструє таке випромінювання

1.

Свинець, кадмій і ртуть у детекторах іонізуючого випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

2.

Свинцеві підшипники у рентгенівських трубках

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

3.

Свинець у приладах для підсилення електромагнітного випромінювання: у мікроканальній пластині та капілярній пластині

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

4.

Свинець у склоприпої рентгенівських трубок і електронно-оптичних перетворювачів та свинець у склоподібній зв’язуючій речовині для складання газових лазерів і для електронних (вакуумних) ламп, які перетворюють електромагнітне випромінювання в електрони

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

5.

Свинець у захисних екранах від іонізуючого випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

6.

Свинець у рентгенівських тест-об’єктах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

7.

Кристали стеарату свинцю для дифракції рентгенівських променів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

8.

Джерело радіоактивних ізотопів кадмію для портативних рентгенофлуоресцентних спектрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

Датчики, детектори та електроди

1(a).

Свинець і кадмій в іон-селективних електродах, включаючи скло pH-електродів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(b).

Свинцеві аноди в електрохімічних датчиках кисню

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(c).

Свинець, кадмій і ртуть у детекторах інфрачервоного випромінювання

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

1(d).

Ртуть в електродах порівняння: хлорид ртуті з низьким вмістом хлору, сульфат ртуті та оксид ртуті

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

Інше обладнання

9.

Кадмій у гелій-кадмієвих лазерах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

10.

Свинець і кадмій у лампах для атомно-абсорбційних спектрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

11.

Свинець у сплавах як надпровідник і провідник тепла в магнітно-резонансній томографії (МРТ)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

12.

Свинець і кадмій у металічних зв’язках для створення надпровідних магнітних кіл у детекторах апаратури магнітно-резонансної томографії (MPT), надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), апаратури ядерного магнітного резонансу (ЯМР) або мас-спектрометрів з перетворенням Фур’є (FTMS)

до 1 липня 2021 року

13.

Свинець у противагах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

14.

Свинець у монокристалічних п’єзоелектричних матеріалах для ультразвукових перетворювачів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

15.

Свинець у припоях для з’єднання ультразвукових перетворювачів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

16.

Ртуть у надточних мостах для вимірювання ємності і тангенса кута втрат та у високочастотних радіочастотних перемикачах і реле, що застосовуються в приладах, призначених для моніторингу та контролю (із вмістом не більш як 20 міліграм на один перемикач або реле)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

17.

Свинець у припоях для портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

18.

Свинець у припоях для високопродуктивних модулів інфрачервоної візуалізації для виявлення в діапазоні 8-14 мікрометрів

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

19.

Свинець у дисплеях на основі рідких кристалів на кремнієвій підкладці (LCoS-дисплеях)

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

20.

Кадмій у рентгенівських вимірювальних фільтрах

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю

21.

Кадмій у люмінофорних покриттях у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року

до 1 січня 2020 року.

Строк використання кадмію в зазначених запасних частинах не обмежується

22.

Ацетат свинцю як маркер для використання у стереотаксичних рамах для голови, які застосовуються в комп’ютерній томографії та магнітно-резонансній томографії, а також у системах позиціонування апаратури для гамма-терапії та корпускулярної терапії

до 1 липня 2021 року

23.

Свинець як легувальний елемент для підшипників та поверхонь зносу в медичному обладнанні, яке зазнає впливу іонізуючого випромінювання

до 1 липня 2021 року

24.

Свинець для виконання вакуумно-щільних з’єднань між алюмінієм і сталлю в рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах

до 1 січня 2020 року

25.

Свинець у поверхневих покриттях штиркових з’єднувальних систем, які потребують немагнітних з’єднувачів та використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче -20 °C за нормальних умов експлуатації та зберігання

до 1 липня 2021 року

26.

Свинець у припоях на друкованих платах, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та покриттях друкованих плат, у припоях для з’єднання проводів і кабелів, у припоях для з’єднання перетворювачів і датчиків, які використовуються протягом тривалого періоду за температури нижче -20 °C за нормальних умов експлуатації та зберігання

до 1 липня 2021 року


Свинець у припоях електричних з’єднань з датчиками для вимірювання температури у пристроях, які призначені для періодичного використання за температур нижче -150 °C


27.

Свинець у припоях, у покриттях виводів електричних і електронних компонентів та друкованих плат, у з’єднаннях електричних проводів, екранах і закритих з’єднувачах, які використовуються в:

магнітних полях у сфері радіусом 1 метр від ізоцентра магніта в апаратурі магнітно-резонансної томографії, включаючи монітори пацієнта, призначені для використання в межах зазначеної сфери;

магнітних полях на відстані, що не перевищує 1 метр від зовнішніх поверхонь магнітів циклотрона, магнітів для транспортування пучка та управління його напрямком, які застосовуються в корпускулярній терапії

до 1 липня 2020 року

28.

Свинець у припоях, які використовуються для монтажу цифрових матричних детекторів на основі телуриду кадмію та телуриду кадмію-цинку (CdTe- та CdZnTe-детекторів) на друковані плати

до 1 січня 2018 року

29.

Свинець як надпровідник чи провідник тепла у сплавах, які використовуються в холодних головках кріогенних охолоджувачів та/або в кріогенно охолоджених холодних зондах (кріозондах) та/або в кріогенно охолоджених системах зрівнювання потенціалів, що застосовуються в медичних виробах (категорія 8 згідно з додатком 1) та/або у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 липня 2021 року

30.

Шестивалентний хром у диспенсерних джерелах парів лужних металів, що використовуються для виготовлення фотокатодів у рентгенівських електронно-оптичних перетворювачах, та в запасних частинах для рентгенівських систем, які введені в обіг на ринку до 1 січня 2020 року

до 1 січня 2020 року.

Строк використання шестивалентного хрому в зазначених запасних частинах не обмежується

31(а).

Свинець, кадмій, шестивалентний хром і полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) у запасних частинах, які вилучені з медичних виробів (у тому числі медичних виробів для діагностики in vitro) або електронних мікроскопів і приладдя до зазначених мікроскопів та використані для ремонту чи відновлення таких виробів, мікроскопів і приладдя, за умови, що повторне використання відбувається у замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, а про кожне повторне використання таких частин повідомляють користувачам

з 6 листопада 2017 р. та: до 22 липня 2021 р. - для використання в медичних виробах (крім медичних виробів для діагностики in vitro)

до 22 липня 2023 р. - для використання в медичних виробах для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для використання в електронних мікроскопах та приладді до них

32.

Свинець у припоях на друкованих платах детекторів та пристроїв збору даних позитронно-емісійних томографів, які інтегровані в апаратуру магнітно-резонансної томографії

до 1 січня 2020 року

33.

Свинець у припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIа та IIб згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).
Під рухомими медичними виробами тут розуміються медичні вироби, які призначені для перенесення вручну, перевезення на власних колесах, на візку, в наземному транспортному засобі, на повітряному судні чи судні під час роботи таких виробів та/або між періодами їх роботи та затверджені призначеним органом згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, для такого застосування

до 1 липня 2018 р. - для медичних виробів класу IIа

до 1 січня 2021 р. - для медичних виробів класу IIб

34.

Свинець як активатор у флуоресцентному порошку розрядних ламп з люмінофорами BSP (BaSi2O5:Pb), що використовуються для екстракорпорального фотоферезу

до 23 липня 2021 року

35.

Ртуть у люмінесцентних лампах з холодним катодом (із вмістом не більш як 5 міліграмів на одну лампу) для підсвітки рідкокристалічних дисплеїв, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 року

до 22 липня 2024 року

36.

Свинець, що використовується в інших запресованих штиркових з’єднувальних системах з еластичними виводами (крім систем типу “C-press”), які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року

37.

Свинець у платинованих платинових електродах, що використовуються для вимірювань електропровідності у разі виконання як мінімум однієї з таких умов:

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку


1) вимірювання в широкому діапазоні за діапазону вимірювань питомої електропровідності, що охоплює більш як один порядок величини (наприклад діапазон між 0,1 і 5 мСм на метр), у лабораторних умовах для невідомих концентрацій;2) вимірювання розчинів, якщо необхідна точність, що становить 1 відсоток діапазону зразка, та висока корозійна стійкість електрода стосовно будь-якого з таких розчинів:

розчину з кислотністю менш як pH 1

розчину з лужністю більш як pH 13

корозійного розчину, що містить газоподібний галоген;3) вимірювання електропровідності вище 100 мСм на метр, які повинні виконуватися з використанням переносних засобів вимірювальної техніки


38.

Свинець у припої в одному інтерфейсі багатоярусних кристалів великої площі з більш як 500 міжз’єднаннями на один інтерфейс, які використовуються в рентгенівських детекторах систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем

до 1 січня 2020 року.

З 1 січня 2020 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для систем комп’ютерної томографії та рентгенівських систем, які введені в обіг до 1 січня 2020 року

39.

Свинець у мікроканальних пластинах, що використовуються в обладнанні, яке має як мінімум одну з таких характеристик:

1) компактний розмір детектора електронів або іонів, коли простір для детектора становить не більш як 3 міліметри на одну мікроканальну пластину (товщина детектора + місце для монтажу мікроканальної пластини), у цілому не більш як 6 міліметрів та при цьому альтернативне розміщення із забезпеченням більшого простору для детектора є нездійсненним з наукової та технічної точки зору

до 22 липня 2021 р. - для медичних виробів і приладів, призначених для моніторингу та контролю

до 22 липня 2023 р. - для медичних виробів для діагностики in vitro

до 22 липня 2024 р. - для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю


2) двовимірна просторова роздільна здатність для виявлення електронів або іонів, коли виконується як мінімум одна з таких умов:

час відгуку становить менш як 25 нс

зона виявлення зразка більша 149 кв. міліметрів

коефіцієнт підсилення становить більш як 1,3 х 10-33) час відгуку для виявлення електронів або іонів становить менш як 5 нс4) зона виявлення зразка для виявлення електронів або іонів більша 314 кв. міліметрів5) коефіцієнт підсилення становить більш як 4 х 10-7


40.

Свинець у керамічних діелектриках у конденсаторах з номінальною напругою менш як 125 В змінного струму або 250 В постійного струму, які застосовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю

до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 р. свинець може використовуватися в запасних частинах для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2021 року

41.

Свинець як термостабілізатор у полівінілхлориді, що використовується як матеріал основи в амперометричних, потенціометричних і кондуктометричних електрохімічних сенсорах, які застосовуються в медичних виробах для діагностики in vitro під час аналізу крові, інших біологічних рідин і газів в організмі

до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку

42.

Ртуть в електричних обертових з’єднувачах (контактних кільцях), які використовуються в системах для внутрішньосудинного ультразвукового дослідження, здатних працювати з високою робочою частотою (більш як 50 МГц)

до 1 липня 2019 року

43.

Кадмієві аноди в гальванічних елементах Герша для датчиків кисню, що використовуються у промислових приладах, призначених для моніторингу та контролю, якщо необхідна чутливість нижче 10 ppm

до 16 липня 2023 року

__________
Примітка.Цифрові та літерно-цифрові позначення позицій у цьому додатку ідентичні цифровим та літерно-цифровим позначенням позицій у Додатку IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 383 від 16.05.2018}


Додаток 5
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬДодаток 6
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

абзац перший пункту 1


абзац другий пункту 1

Частина перша статті 2

пункт 2

Частина друга статті 2

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Частина третя статті 2

пункт 3

Частина четверта статті 2

абзаци перший - одинадцятий пункту 4


абзац дванадцятий пункту 4*

Абзац перший статті 3

абзац перший пункту 8

Підпункт 1 статті 3

підпункт 10 пункту 8

Підпункт 3 статті 3

підпункт 4 пункту 8

Підпункт 4 статті 3

підпункт 3 пункту 8

Підпункт 5 статті 3

підпункт 14 пункту 8

Підпункт 6 статті 3

підпункт 6 пункту 8

Підпункт 7 статті 3

підпункт 26 пункту 8

Підпункт 8 статті 3

підпункт 23 пункту 8

Підпункт 9 статті 3

підпункт 13 пункту 8

Підпункт 10 статті 3

підпункт 24 пункту 8

Підпункт 11 статті 3

підпункт 17 пункту 8

Підпункт 12 статті 3

підпункт 2 пункту 8

Підпункт 13 статті 3

підпункт 8 пункту 8

Підпункт 14 статті 3

підпункт 25 пункту 8

Підпункт 15 статті 3

підпункт 12 пункту 8

Підпункт 16 статті 3

підпункт 19 пункту 8

Підпункт 17 статті 3

підпункт 9 пункту 8

Підпункт 18 статті 3

підпункт 7 пункту 8

Підпункт 19 статті 3

підпункт 5 пункту 8

Підпункт 20 статті 3

підпункт 18 пункту 8

Підпункт 21 статті 3

підпункт 15 пункту 8

Підпункт 22 статті 3

підпункт 16 пункту 8

Підпункт 23 статті 3

підпункт 1 пункту 8

Підпункт 24 статті 3

підпункт 22 пункту 8

Підпункт 25 статті 3


Підпункт 26 статті 3


Підпункт 27 статті 3

підпункт 11 пункту 8

Підпункт 28 статті 3

підпункт 20 пункту 8


підпункт 21 пункту 8


останній абзац пункту 8

Частини перша та друга статті 4

пункт 9

Частина третя статті 4

підпункти 1 та 2 пункту 5

Абзац перший частини четвертої статті 4

абзац перший підпункту 3 пункту 5

Пункт “a” частини четвертої статті 4

абзац другий підпункту 3 пункту 5

Пункт “b” частини четвертої статті 4

абзац третій підпункту 3 пункту 5

Пункт “c” частини четвертої статті 4

абзац четвертий підпункту 3 пункту 5

Пункт “d” частини четвертої статті 4

абзац третій підпункту 3 пункту 5

Пункт “e” частини четвертої статті 4

абзац четвертий підпункту 3 пункту 5

Пункт “f” частини четвертої статті 4

пункт 10

Частина п’ята статті 4

підпункт 4 пункту 5

Частина шоста статті 4

пункт 11

Частина перша статті 5


Абзац перший частини другої статті 5


Абзаци другий та третій частини другої статті 5

додатки 3 та 4

Частини третя - восьма статті 5


Стаття 6


Стаття 7

пункти 12-21

Стаття 8

пункти 22 та 23

Стаття 9

пункти 24-31

Стаття 10

пункти 32-35

Стаття 11

пункт 36

Стаття 12

пункт 37

Частина перша статті 13

пункт 38

Абзац перший частини другої статті 13

пункт 39

Абзац другий частини другої статті 13


Частина третя статті 13

пункт 40

Стаття 14

пункт 41

Стаття 15

пункти 42-44

Стаття 16

пункти 45 та 46

Стаття 17


Стаття 18

пункт 47

Стаття 19


Стаття 20


Стаття 21


Стаття 22


Стаття 23


Стаття 24


Стаття 25


Стаття 26


Стаття 27


Стаття 28пункт 48

Додаток I

додаток 1

Абзаци перший-десятий додатка II

додаток 2


підпункт 1 пункту 6**

Абзац одинадцятий додатка II

підпункт 2 пункту 6

Абзац дванадцятий додатка II

підпункт 3 пункту 6

Абзац тринадцятий додатка II

пункт 7

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4***

Додаток V


Додаток VI

додаток 5

Додаток VII


Додаток VIII
вгору