Про розподіл державних централізованих капітальних вкладень і державних капітальних вкладень на [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 23.08.20001323
Документ 1323-2000-п, поточна редакція — Редакція від 07.04.2003, підстава 496-2003-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 2000 р. N 1323
Київ
Про розподіл державних централізованих
капітальних вкладень і державних капітальних
вкладень на реалізацію Чорнобильської
будівельної програми, газифікацію сільських
населених пунктів та переліки об'єктів, що
фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і
пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 218 ( v0218557-00 ) від 12.10.2000
Постановою КМ
N 1588 ( 1588-2000-п ) від 26.10.2000
Наказом Міністерства економіки
N 239 ( v0239557-00 ) від 06.11.2000
Постановою КМ
N 1654 ( 1654-2000-п ) від 08.11.2000
Наказами Міністерства економіки
N 255 ( v0255557-00 ) від 24.11.2000
N 273 ( v0273557-00 ) від 21.12.2000
Постановами КМ
N 1881 ( 1881-2000-п ) від 22.12.2000
N 1893 ( 1893-2000-п ) від 27.12.2000
N 1895 ( 1895-2000-п ) від 28.12.2000
Наказом Міністерства економіки
N 285 ( v0285557-00 ) від 28.12.2000 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 496 ( 496-2003-п ) від 07.04.2003 }

На виконання Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розподіл державних централізованих капітальних
вкладень і державних капітальних вкладень на реалізацію
Чорнобильської будівельної програми, газифікацію сільських
населених пунктів та переліки об'єктів, що фінансуються за їх
рахунок у 2000 році, і пільгового довгострокового державного
кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам згідно з
додатками 1 - 6.
2. Міністерству економіки і Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи довести показники додатків 1 - 6 до
відповідних міністерств, інших органів виконавчої влади, установ і
організацій - головних розпорядників коштів державного бюджету.
Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, установам і
організаціям - головним розпорядникам коштів державного бюджету
після одержання зазначених показників:
терміново довести їх до відповідних підприємств, установ і
організацій;
подати у двотижневий термін Міністерству економіки
бізнес-плани до об'єктів виробничого призначення
(фінансово-економічні обгрунтування до інвестиційних проектів);
забезпечити залучення для фінансування будов (об'єктів) з
високим рівнем будівельної готовності коштів бюджетів усіх рівнів
та інших джерел, не заборонених законодавством;
установити контроль за виконанням цих показників.
3. Установити, що виділення коштів на фінансування державних
капітальних вкладень підприємствам, установам і організаціям
недержавної форми власності, що здійснюють будівництво
(реконструкцію) будов (об'єктів) виробничого призначення,
провадиться шляхом укладення ними в установленому законодавством
порядку кредитного договору або договору про передачу ними у
державну власність еквівалентних передбаченим коштам акцій
(часток, паїв) у їх статутному фонді.
4. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити
починаючи з другого півріччя 2000 р. повернення позичальниками по
введених у дію будовах (об'єктах) бюджетних коштів, одержаних ними
у попередні роки на їх спорудження.
5. Міністерству фінансів і Міністерству економіки при
фінансуванні державних централізованих капітальних вкладень
враховувати:
запровадження Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями тарифів на житлово-комунальні послуги, які
відшкодовують населенням повну їх вартість;
рівень погашення заборгованості перед державним бюджетом з
податків, зборів (обов'язкових платежів);
стан розрахунків за спожиті енергоносії.
6. Головному управлінню Державного казначейства щомісяця до 5
числа наступного періоду інформувати Кабінет Міністрів України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи про стан фінансування
державних капітальних вкладень.
7. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади щомісяця до
15 числа наступного періоду інформувати Міністерство економіки і
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про стан
фінансування та освоєння державних капітальних вкладень по
об'єктах, які споруджуються з їх залученням.
8. Державному комітетові статистики щокварталу до 25 числа
наступного місяця інформувати Кабінет Міністрів України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи про хід виконання робіт, що
підлягають фінансуванню за рахунок державних капітальних вкладень.
9. Міністерству економіки разом з іншими органами виконавчої
влади у процесі опрацювання проекту Бюджетної резолюції на 2001
рік підготувати пропозиції щодо визначення конкретних напрямів
використання державних капітальних вкладень.
10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2000 р. N 1323
РОЗПОДІЛ
державних централізованих капітальних вкладень
і державних капітальних вкладень на реалізацію
Чорнобильської будівельної програми, газифікацію
сільських населених пунктів і пільгового
довгострокового державного кредиту молодим сім'ям
та одиноким молодим громадянам на 2000 рік
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------- |Дер- |Державні | Державні капітальні |Пільговий |жавні | капі- | вкладення на |довго- |цент- | тальні | реалізацію |строковий |ралі- |вкладення| Чорнобильської |державний |зовані |на гази- | будівельної |кредит |капі- |фікацію | програми |молодим |тальні |сільських|---------------------|сім'ям та |вкла- |населених|за рахунок| за раху- |одиноким |дення | пунктів | коштів | нок |молодим | | |державного| коштів, |громадянам | | | бюджету | отриманих| | | | | від по- | | | | | гашення | | | | | заборго- | | | | | ваності | | | | | із збору | | | | | до Фонду | ------------------------------------------------------------------------------------- Усього 336576 20000 41453 68000 70000
у тому числі:
Мінпаливенерго 33466
Мінекономіки 51860
з них:
Держпромполітики 43700
Держбуд 7760 МЗС 300
Мінагрополітики 5770 20000
Державне управління справами 32811
Верховний Суд України 800
Вищий арбітражний суд України 300
Конституційний Суд України 2000
Генеральна прокуратура України 1100
МВС 1750 500 Держкомінформ 1000
Мінкультури 3400
МОН 14400
Київський національний 250
університет імені Тараса Шевченка
МОЗ 5500 1300 2000
з них:
Академія медичних наук 1000 1300 Мінекоресурсів 730
з них:
Держводгосп 430 Мінпраці 7106
з них:
УТОС 2000
УТОГ 1200 Мінтранс 2800
МНС 5900 22323 31474 Держкоммолодьспорттуризм 2500
Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву 70000 Мінфін 1119
Мін'юст 629
Держкомкордон 3150
Державна податкова адміністрація 2000
Лікувально-оздоровче об'єднання при 2480
Кабінеті Міністрів України
НКАУ 500
Рахункова палата 150
СБУ 2950
Національна академія наук 2800 1150 Центральна виборча комісія 200
Державний департамент з питань 1800
виконання покарань
Рада міністрів Автономної 2650
Республіки Крим
Обласні, Київська та 142405 17830 32876 Севастопольська міські
держадміністрації - усього
у тому числі:
Вінницька 1050 1190 Волинська 500 3340 Дніпропетровська 4300
Донецька 4000
Житомирська 1800 7660 8545 Закарпатська 2300
Запорізька 1700
Івано-Франківська 1200
Київська 850 7300 8005 Кіровоградська 1050 750 1520 Луганська 1000
Львівська 7950
Миколаївська 700
Одеська 7500
Полтавська 800 700 Рівненська 1500 1200 4356 Сумська 1230 720 Тернопільська 1600 150 Харківська 3500 300 Херсонська 1000
Хмельницька 700 100 200 Черкаська 1000 50 1150 Чернівецька 1400 50
Чернігівська 2450 720 2700 Київська міська 90000
Севастопольська 1325 ------------------------------------------------------------------------------------- { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1588
( 1588-2000-п ) від 26.10.2000, N 1654 ( 1654-2000-п ) від
08.11.2000, N 1881 ( 1881-2000-п ) від 22.12.2000, N 1893
( 1893-2000-п ) від 27.12.2000, N 1895 ( 1895-2000-п ) від
28.12.2000 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2000 N 1323
ПЕРЕЛІК
будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році
за рахунок державних централізованих капітальних
вкладень
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------ Найменування будови (об'єкта) | Рік |Прое- |Частка | Буді- | 2000 рік та її місцезнаходження, |початку|ктна |держа- | вельна |--------------- одиниця виміру |і закі-|потуж-|вної | готов- |вве- |перед- |нчення |ність |влас- | ність |ден- |бачено |будів- |(за- |ності у| пуско- |ня |капіта- |ництва |лишок |майні | вого |поту-|ловк- | |на 1 |забудо-| комп- |жнос-|ладень | |січня |вника | лексу |ті |за | |2000 |на 1 | на 1 | |рахунок | |року) |січня | січня | |коштів | | |2000 | 2000 | |держав- | | |року, | року, | |ного | | |відсо- | відсо- | |бюджету | | |тків | тків | | ------------------------------------------------------------------------------- Усього 336576
у тому числі:
Міністерства, інші органи 221521 виконавчої влади - усього
з них:
Мінпаливенерго 33466
Морський нафтоперевалочний 1994- 100 1166 комплекс "Південний" у районі 2001 м. Одеси та з'єднувальний нафтопровід НПК "Південний" - Західна Україна, млн. тонн за рік 9 6,5
кілометрів 230 64 130
Проведення 2000 100 30000 реабілітації
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
Шахта
"Самсонівська-Захід- 1965- 100 2000 на", с. Самсонівка 2004
Краснодонського
району Луганської
області,
вугілля, тис. тонн 1500 90 500
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
Мінекономіки 51860
з них:
Пайова участь у будівництві 2000 400 житла
Держпромполітики 43700
Державна програма проведення 1999- 20500 випробувань та випуску 2001
унікальних зразків
вітчизняних літаків АН-70 та
АН-140
з них:
Київський державний авіаційний 8300 завод "Авіант"
у тому числі:
підготовка серійного 6300 виробництва літака АН-70
реконструкція злітно- 2000 посадкової смуги,
метрів 2000 69 80
АНТК імені Антонова, м. Київ 100 12000
у тому числі:
завершення проведення 6000 сертифікаційних випробувань
літака АН-140
проведення державних 6000 сертифікаційних випробувань
літака АН-70
ВАТ "Український науково- 200 дослідний інститут авіаційних
технологій" -
розроблення та впровадження
нормативно-технічної
документації для серійного
виробництва літака АН-70
Криворізький гірничо- 1986- 100 1000 збагачувальний комбінат 2004
окислених руд, м. Долинська
Кіровоградської області -
руда залізна сира, тис. тонн 26000 68
концентрат, тис. тонн 10990
котуни, тис. тонн 10020
Програма розвитку вітчизняного
сільськогосподарського
машинобудування
Переоснащення підприємств 2000 11977,4 сільськогосподарського машино-
будування, освоєння
виробництва нової техніки та
передача її у лізинг
Брянківська 22,6 бавовнопрядильна
фабрика, Луганська
область - погашення
заборгованості із
заробітної плати за
виконані роботи
Дніпропетровське науково- 1994- 100 1200 виробниче об'єднання 2005
"Електровозобудування" -
розширення та реконструкція
(перший пусковий комплекс)
магістральні електровози,
штук 25 5 10
ДАТ "Конструкторське бюро 2000 100 "Дніпровське" і ВАТ
"Дніпровський машинобудівний
завод", м. Дніпропетровськ,
ВАТ "Південний радіозавод", м.
Жовті Води Дніпропетровської
області -
сертифікація та роботи з
реконструкції діючих
виробництв з виготовлення
обладнання автоматичної
телефонної станції системи
С-32
ДАТ "Конструкторське 1999- 100 70 2000 бюро "Дніпровське", 2000
м. Дніпропетровськ -
сертифікація
автоматичної
телефонної станції
системи С-32
ДП "Львівський дослідний 2000 100 300 завод "Хвиля" - створення
вітчизняного промислового
витратоміра-лічильника газу
Тернопільський державний 2000- 100 завод "Сатурн" - 2004
реконструкція діючого
виробництва,
налагодження серійного
випуску професійних антен
з діаметром рефлекторів
від 2,4 до 12 метрів та
антен індивідуального
користування
Тернопільське 2000- 100 1000 державне 2004
науково-технічне
підприємство
"Промінь" -
налагодження
серійного випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування
ДП "Чорноморський 1999- 100 16 1500 суднобудівний завод", м. 2001
Миколаїв - будівництво
танкерів на експорт
ДП "Суднобудівний завод 1997- 100 44-93 1900 імені 61 комунара", 2001
м. Миколаїв - будівництво
транспортних
рефрижераторних суден на
експорт
ВАТ "Суднобудівний завод 1995- 78 79 900 "Океан", м. Миколаїв - 2001
будівництво балкерів типу
"Панамакс" на експорт
Херсонський суднобудівний 1996- 100 35-70 450 завод - будівництво танкерів 2002
на експорт
ВАТ "Суднобудівний завод 2000 250 "Залив", м. Керч -
будівництво корпусів
суден на експорт 63 5
Херсонський державний завод 1994- 100 47 150 "Палада" - будівництво 2001
плавучих доків на експорт
Херсонський державний завод 2000 100 52 100 суднового обладнання та
суднової арматури -
виготовлення суднового
обладнання та арматури для
танкерів, рефрижераторів
і балкерів
Дочірнє підприємство 1992- 26 67 200 "Севморверф" ВАТ 2001
"Севастопольський морський
завод" - будівництво
плавучого крана на експорт
НВП "Машпроект", м. Миколаїв 1986- 100 250 розширення і реконструкція 2001
випробувального комплексу
спорудження першої черги
стенду для випробування
ПГУ-160, МВт 110 80
Держбуд 7760
Програма розвитку міського
транспорту
Придбання тролейбусів і 2000 2100 трамвайних вагонів для
підприємств міського
електротранспорту
Генеральна схема планування 1998- 1260 території України 2000
Створення установки з 1993- 200 очищення води ВІН-7 2001
"Надія"
Національний заповідник 2000- 2200 "Софія Київська", м Київ - 2001
першочергові протиаварійні
інженерно-технічні та
реставраційні роботи
Озонаторний комплекс 1993- 100 300 Дніпровської водопровідної 2001
станції, м. Київ,
кілограмів за годину 30 75
Завод трубопровідної арматури, 1996- м. Нікополь - реконструкція 2001
ливарного цеху,
тис. тонн лиття за рік 12 65
Завод трубопровідної 1996- 65 100 арматури, м. Ніко- 2001
поль - погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2000 року
Колективне підприємство 1998- 1600 "Новгород-Сіверське 2000
заводоуправління будівельних
матеріалів", м. Новгород-
Сіверський Чернігівської
області - реконструкція
цеху з виробництва технічних
крейд (заміна критичного
імпорту),
тис. тонн 20 83
МЗС 300
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
Мінагрополітики 5770
Школа, 1990- 100 200 ВАТ "Вербівське", 2000
с. Вербівка
Балаклійського
району Харківської
області,
учнівських місць 689 97 689
24-квартирний 1996- 100 300 житловий будинок, 2000
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області, загальна
площа,
тис. кв. метрів 1,348 21 1,348
Одноквартирні 1999- 100 200 житлові будинки, 2001
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,51 18
Ратнівський молокозавод, смт 1992- 100 Ратне Волинської області 2001
(розширення) - продукція для
дитячого харчування,
тонн за зміну 5 78
Ратнівський 1992- 100 300 молокозавод, 2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
- очисні споруди,
об'єктів 1 78
Український аграрний 2000- 100 100 університет, 2001
с. Новосілки
Києво-Святошинського
району Київської
області - підстанція
на 400 кВА,
об'єктів 2
Агрокомбінат "Пуща-Водиця", 1996- 100 300 м. Київ - комплексне 2001
вирощування грибів
шампіньйонів,
тонн за рік 400 90
Школа, с.Бабче 1989- 100 130 Богородчанського району 2001
Івано-Франківської області,
учнівських місць 689 40
Школа, селянська спілка 1990- 100 218 "Галичина", 2001
с.Княгиничі Рогатинського
району Івано-Франківської
області, учнівських місць 270 72
Школа, с. Бузникувате 1988- 100 100 Вільшанського району 2000
Кіровоградської області
(перша черга),
учнівських місць 198 60 75
Школа, смт Шамраївка 1991- 100 100 Ульяновського району 2002
Кіровоградської області,
учнівських місць 345 30
Школа, с. Модричі 1993- 100 150 Дрогобицького району 2001
Львівської області,
учнівських місць 264 55
Школа, ЗАТ "Надія", с. Велика 1989- 150 Северинка Кіровоградського 2001
району Кіровоградської
області,
учнівських місць 150 80
Школа, ВАТ "Мезенівський 1992- 150 бурякорадгосп", с. Мезенівка 2001
Краснопільського району
Сумської області,
учнівських місць 306 75
Школа, КСП імені 24 Серпня, 1994- 150 с.Писарівка Калинівського 2001
району Вінницької області,
учнівських місць 108 68
Школа, ТОВ імені Клима 1993- 150 Поліщука, 2001
с. Краснопіль Чуднівського
району Житомирської області,
учнівських місць 306 90
Школа, с.Заріччя Овруцького 1997- 100 району Житомирської області, 2001
учнівських місць 198
Школа, приватне СП "Волинь", 1993- 100 с. Сусли Новоград-Волинського 2001
району
Житомирської області,
учнівських місць 162 52
Школа, сільськогосподарський 1992- 100 кооператив "Зоря", с. Велика 2001
Горбаша Новоград-Волинського
району Житомирської області,
учнівських місць 108 16
Школа, сільськогосподарський 1992- 100 кооператив "Терноцвіт", с. 2002
Тернівка Новоград-Волинського
району Житомирської області,
учнівських місць 108 16
Школа, с.Левковичі Овруцького 1997- 100 району Житомирської області, 2002
учнівських місць 168
Школа, КСП "Колос", с. 1997- 252 Милятичі Пустомитівського 2001
району Львівської області,
учнівських місць 269 100
Школа, ТОВ "Прогрес", с. 1991- 300 Бахмач, Бахмацького району 2001
Чернігівської області
учнівських місць 300 65
Школа, с. Скородинці 2000 100 250 Чортківського району
Тернопільської області -
відбудова,
учнівських місць 162
Школа, с. Пробіжна 2000 100 200 Чорківського району
Тернопільської області
- відбудова,
учнівських місць 250
Школа, сільськогосподарський 1990- 100 100 кооператив "Дружба", с. Нова 2001
Басань Бобровицького району
Чернігівської області,
учнівських місць 300 50
Школа, с. Озеряни 1998- 100 100 Бобровицького району 2001
Чернігівської області,
учнівських місць 198 29
Водогін, ТОВ "Агрофірма 2000- 100 150 імені Шевченка", с. Чайкине 2001
Новгород-Сіверського району
Чернігівської області -
реконструкція,
кілометрів 2,5
об'єктів 2
Водогін, с. Орлівка Новгород- 1999- 100 110 Сіверського району 2001
Чернігівської області,
кілометрів 4,8 60
Їдальня, с. Чайкине Новгород- 2000 100 50 Сіверського району
Чернігівської області -
реконструкція,
місць 30 30
Дитячий садок, с. Чайкине 1999- 150 Новгород-Сіверського району 2000
Чернігівської області,
місць 50 60 50
Школа, с. Олександрівка 1998- 100 200 Семенівського району 2001
Чернігівської області -
реконструкція,
учнівських місць 108 60
Головний селекційний центр, 1993- 100 110 м. Переяслав-Хмельницький 2001
Київської області - виробнича
база школи підвищення
кваліфікації спеціалістів
тваринництва,
тис. кв. метрів 3,42 39
Державний м'ясо-молочний 1992- 100 400 комплекс "Сіверський", с. 2001
Чайкине Новгород-Сіверського
району Чернігівської області -
очисні споруди,
тис. куб. метрів 0,2 90
Українська академія аграрних 2000 100 200 наук Науково-
експериментальний фітоцентр,
Автономна Республіка Крим -
протизсувні роботи
Державне управління справами 32811 (за погодженим списком)
Верховний Суд України 800
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла для суддів
Реконструкція приміщень під 1995- 100 500 адміністративний будинок 2001
Верховного Суду України по
вул. П. Орлика, 8, м. Київ,
тис. кв. метрів 7,03 60
Вищий арбітражний суд України 300
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла для суддів
Конституційний Суд України 2000
Адміністративний 1987- 100 1500 будинок Суду на вул. 2001
Жилянській, 14,
м. Київ,
загальна площа,
тис. кв. метрів 11,2 70
Пайова участь у будівництві -"- 100 500 житла для суддів
Генеральна прокуратура
України 1100
Пайова участь у будівництві -"- 300 житла
Інститут Генеральної 1999- 100 800 прокуратури України по 2001
підвищенню кваліфікації
прокурорсько-слідчих кадрів
та науково-практичних
розробок з питань організації
роботи на основних напрямах
прокурорської діяльності -
реконструкція
МВС 1750
Республіканський госпіталь, 1996- 100 150 м.Київ, 2001
ліжок 700 50
Адміністративний будинок 1992- 100 100 районного відділу внутрішніх 2001
справ, м.Підволочиськ
Тернопільської області,
тис. кв. метрів 2,02 50
НВО "Форт", м. Вінниця - 1996- 100 300* реконструкція приміщень під 2001
комплекс з випуску
спецвиробів,
тис. кв. метрів 1,3 60
Житлові будинки N 1-3 по 1997- 100 500 вул. Сосницькій та вул. 2001
Лохвицькій,
м. Київ,
тис. кв. метрів 35,5 50
Житлові будинки N 1 - 4 на 1999- 100 550 житловому масиві Оболонь, м. 2001
Київ - вбудовано-прибудовані
приміщення,
тис. кв. метрів 3,21 50
36-квартирний будинок по 1993- 150 вул. Л. Українки, 13, м. 2000
Житомир - лічильники обліку
газу, теплопостачання
Держкомінформ 1000
Республіканський апаратно- 1983- 100 1000 студійний комплекс телебачення 2002
(другий пусковий комплекс),
м. Київ,
тис. кв. метрів 20 81
Мінкультури 3400
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
Національний художній музей, 1997- 100 500 м. Київ, 2005
тис. кв. метрів 7,45
Державний центр театрального 1999- 100 200 мистецтва імені Л. Курбаса по 2001
вул. Володимирській, 23в, м.
Київ -
реконструкція, тис. кв. метрів 1,083 16
Лічильники тепло- та 2000 1000 електроенергії для закладів
культури
Шевченківський національний 2000 100 400 історико-культурний
заповідник, м. Канів
Черкаської області -
реконструкція під'їзної
дороги, кілометрів 1,3
Головна рада Українського 2000 1000 товариства охорони пам'яток
історії та культури Музей
народної архітектури та
побуту України, м. Київ -
реставраційно-відновлювальні
роботи
МОН 14400
Луганський 1988- 100 200 педагогічний 2000
університет,
м. Луганськ -
добудова навчального
корпусу,
тис. кв. метрів 1,2 90 1,2
Харківський 1996- 100 500 національний 2002
університет імені
В. Н. Карамзіна,
м. Харків -
невідкладні роботи з
реконструкції
головного корпусу,
тис. кв. метрів 60 20
Професійно-технічне 1998- 100 300 училище N 20, 2001
м. Хмельник
Вінницької області -
гуртожиток
(реконструкція),
загальна площа,
тис. кв. метрів 1,6 15
Київський національний 1998- 100 1500 економічний університет, м. 2002
Київ - навчально-лабораторні
корпуси,
тис. кв. метрів 9 40

Програма інформатизації 2000- 100 6500 загально-освітніх сільських 2002
навчальних закладів
1000 162
Київський державний 1988- 100 500 лінгвістичний університет, м. 2001
Київ - навчально-лабораторний
корпус,
тис. кв. метрів 7,7 75
Лічильники тепло- та 2000 4600 електроенергії для технікумів
і професійно-технічних училищ
Пайова участь у будівництві 300 житла
Київський національний 250 університет імені Тараса
Шевченка
Їдальня університету по вул. 1992- 100 250 Ломоносова, 38, м. Київ, 2001
місць 300 95
МОЗ 5500
з них:
Програма розвитку медичного 2000 3000 приладобудування
Український науково-дослідний 1992- 100 1000 інститут онкології та 2001
радіології, м. Київ -
реконструкція та розширення,
ліжок 184 65
Український державний медико- 2000 100 300 соціальний центр ветеранів
війни, с. Циблі Переяслав-
Хмельницького району Київської
області -
каналізаційна насосна станція,
напірний колектор, об'єктів 1 1
Гуртожиток Національного 1991- 100 300 медичного університету по вул. 2001
Маршала Тимошенка, 2а, м.
Київ,
тис. кв. метрів 10,86 52
Пайова участь у будівництві 300 житла
Лічильники тепло- та 2000 100 електроенергії для закладів
охорони здоров'я
Академія медичних наук 1000
у тому числі:
Науковий центр радіаційної 1986- 100 500 медицини, м. Київ - перша 2001
черга,
об'єктів 1 80
Інститут ендокринології та 1998- 100 обміну речовин (розширення), 2002
м. Київ -
корпус променевої терапії,
тис. кв. метрів 2,95 40
Мінекоресурсів 730
Пайова участь у будівництві 300 житла
Держводгосп
Багатотарифні лічильники 2000 100 430 електричної енергії для
насосних станцій,
штук 112 112
Мінпраці 7106
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
Івано-Франківський протезно- 1994- 100 206 ортопедичний цех Львівського 2000
казенного підприємства
засобів пересування і
протезування - реконструкція,
інвалідних колясок 15000 84 15000
Кам'янець-Подільський планово- 1991- 100 1700 економічний технікум-інтернат, 2000
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницької області -
гуртожиток,
місць 200 65 200
Харківський обліково- 1994- 100 500 економічний технікум-інтернат 2001
імені Ф.Г. Ананченка, м.
Харків - гуртожиток,
місць 320 27
Науково-дослідний інститут з 1994- 100 1200 проблем соціального захисту 2001
населення,
м. Харків - реконструкція
лабораторного корпусу,
тис. кв. метрів 3 53
Спеціалізований санаторій УТОС 1995- 300 імені Наговіцина, м. Євпаторія 2002
Автономної Республіки Крим -
реконструкція,
тис. кв. метрів 1,2 45
Будинок відпочинку УТОС, м. 1993- 300 Боярка Київської області - 2002
реконструкція,
тис. кв. метрів 1,15 44
Придбання житла для інвалідів- 2000 1400 сліпих
Придбання житла для інвалідів- -"- 1200 глухих
Мінтранс 2800
Будівництво танкерів 2000- 100 500 на Кілійському 2001
суднобудівному-
судноремонтному
заводі
Програма розвитку міського
транспорту
Будівництво першої черги 1981- 100 2000 метрополітену, м. 2004
Дніпропетровськ,
кілометрів 4 20
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
МНС 5900
Інститут 1998- 100 500 ендокринології та 2002
обміну речовин
(розширення),
м. Київ - корпус
променевої терапії,
тис. кв. метрів 2,95 40
Державна резиденція N 11, 1999- 100 1000 смт Форос Автономної 2001
Республіки Крим - протизсувні
роботи
Житловий будинок по 1997- 100 300 вул.Строкова, 5, м. Фастів 2000
Київської області -
позаквартальні мережі,
об'єктів 1 71 1
Реконструкція кафе під 1995- 100 500 гуртожиток 2000
в/ч Д-0050, м. Мерефа
Харківської області,
тис. кв. метрів 0,3 25 0,3
Військове містечко Д-0140, -"- 100 260 м. Верхівцеве
Дніпропетровської області -
каналізаційні мережі з
каналізаційною насосною
станцією,
тис. куб. метрів за добу 5,8 60 5,8
Автопарк, м. Хмельницький - 2000 40 завершення будівництва боксів
Державне спеціалізоване 1997- 100 60 3000 підприємство "Центр з 2000
переробки та захоронення
техногенних відходів
"Техноцентр"-
комплекс виробництв з
дезактивації, транспортування,
переробки та захоронення
радіоактивних відходів
"Вектор"
Пайова участь у будівництві 2000 300 житла
Держкоммолодьспорттуризм 2500
Пайова участь у будівництві 2000 500 житла для учасників
Олімпійських ігор
Національний спортивний -"- 2000 комплекс "Олімпійський", м.
Київ - аварійно-відновлювальні
роботи
Мінфін 1119
з них Державне 669 казначейство
Комп'ютеризація 2000 100 669 фінансових та
фіскальних органів
для створення
внутрішньої
платіжної системи
Пайова участь у будівництві -"- 450 житла
Мін'юст 629
Будинок суду, 1992- 100 200 м. Маріуполь 2001
Донецької області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 1,7 95
Будинок суду, 1993- 100 60 м. Тлумач 2000
Івано-Франківської
області -
реконструкція,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,468 90 0,468
Будинок суду, смт 1993- 100 42 Диканька Полтавської 2000
області,
загальна площа,
тис. кв. метрів 0,371 95 0,371
Будинок суду, 1995- 100 27 м. Мукачеве 1996
Закарпатської
області - погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2000 року
Пайова участь у будівництві -"- 300 житла
Держкомкордон 3150
Комплекс заходів з укріплення -"- 3000 державного кордону та
посилення радіаційного
контролю
Пайова участь у будівництві 2000 150 житла в м. Києві
Державна податкова 2000 адміністрація
Академія державної податкової 1998- 100 2000 служби, м. Ірпінь Київської 2002
області -
навчально-лабораторні
приміщення,
тис. кв. метрів 35,26
Лікувально-оздоровче 2480 об'єднання
124-квартирний житловий 1996- 100 600 будинок для працівників 2002
Республіканської клінічної
лікарні, м. Київ,
тис. кв. метрів 7,22 12
Санаторій "Чорноморський", м. 1982- 100 380 Ялта Автономної Республіки 2000
Крим
(погашення заборгованості за
фактично виконані роботи)
Республіканська клінічна 1999- 100 1000 лікарня, 2001
м. Київ - реконструкція
лікувального корпусу N 1,
ліжок 120
Санаторій "Кришталевий палац", 1999- 100 500 м.Трускавець Львівської 2000
області
(погашення заборгованості за
фактично виконані роботи)
НКАУ 500
ВО "Південний машинобудівний 1994- 100 500 завод", м.Дніпропетровськ - 2001
комплекс очисних споруд у
балці Росоховата,
тис. куб. метрів за добу 560 55
Рахункова палата 150
Пайова участь у будівництві 2000 житла
Придбання 2000 150 обладнання, не
передбаченого
кошторисом

СБУ 2950
Пайова участь у 2000 150 будівництві житла
Житловий будинок N 6 на 1987- 100 600 житловому масиві Оболонь, 2001
мікрорайон III-Б, м.Київ,
тис. кв. метрів 7,8 76
68-квартирний житловий 1996- 100 200 будинок, м. Ялта 2001
Автономної Республіки Крим,
тис. кв. метрів 4,6 50
Службово-технічна будівля, 1988- 100 600 м. Вінниця, 2001
тис. кв. метрів 10,6 60
Службові та житлові приміщення -"- 100 800 обласного управління,
м. Кіровоград - реконструкція
Навчально-тренувальний центр 1999- 100 200 "Білогородка", м.Київ, 2000
тис. кв. метрів
Прибудова до технічної будівлі 1995- 100 200 станції урядового зв'язку, м. 2001
Феодосія Автономної Республіки
Крим,
тис. кв. метрів 1,12 70
Інженерний захист території 1997- 100 200 військового містечка в/ч 2001
А-1245, м. Ялта Автономної
Республіки Крим,
анкерні ростверки, штук 7 30
Національна академія наук 2800
Державна науково-технічна 2000- 1300 програма "Образний комп'ютер" 2010
Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій
та систем, м. Київ
Технологічний парк 2000 100 500 "Напівпровідникові технології
і матеріали, оптоелектроніка
та сенсорна техніка", м. Київ
- формування дослідно-
експериментальної бази
Центральний ботанічний сад 1985- 100 1000 імені М.М. Гришка, м. Київ - 2001
купольна та секційні
оранжереї,
тис. кв. метрів 3,17 90
Центральна виборча комісія 200
Пайова участь у будівництві 2000 200 житла
Державний департамент з питань 1800 виконання покарань
Спеціальні установи з -"- 100 1200 максимальним рівнем безпеки
для утримання осіб,
засуджених до довічного
позбавлення волі
Пайова участь у будівництві -"- 100 600 слідчих ізоляторів
Рада міністрів Автономної 2650 Республіки Крим
Лівадійський палацо-парковий 1988- 100 2000 комплекс, м. Ялта - 2000
реставрація, інженерний
захист території,
гектарів 4,6 15
Тролейбусне депо і контактні 1979- 100 500 лінії, м. Керч, 2001
кілометрів 14,3
машин 100
Каналізаційний колектор, 1994- 100 150 м. Євпаторія, 2001
кілометрів 1,3 91
Обласні, Київська та 142405 Севастопольська міські
держадміністрації - усього

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »