Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 28.11.20111240
Документ 1240-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.05.2015, підстава - 265-2015-п

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 325 від 25.04.2012; в редакції Постанови КМ № 19 від 15.01.2014}


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативно-правової бази

кількість документів

46

2

15

9

13

7

2. Поширення знань про новели антикорупційного законодавства

кількість заходів

302

14

14

3. Звітування державних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

кількість звітів

42

1

7

8

14

12

4. Приведення антикорупційної політики України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері запобігання і протидії корупції

- " -

8


1

2

2

3

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 19 від 15.01.2014}вгору